от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 09:18, 19 декември 2013Avia (Беседа | приноси). . (63 262 байта) (+63 262). . (Нова страница: ФИЛОСОФИЯ НА ТРЕПТЕНИЯТА Добрата молитва" Прочете се резюмето на миналата тема: „Същест¬вен...)