от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932)

КНИГА: Живот и отношения

Човешките косми

Т. м.

Тема за следния път: „Отличителни черти на динята и чесъна.“

Мислете върху произхода на динята и на чесъна. Как ще развиете темата? Кое е същественото качество на динята, и кое – на чесъна? Представете си, че един човек има характер, подобен на динята, а друг – на чесъна. Как ще определите тия два характера? Ако някой лесно се сърди и обича да рита, има характер на чесъна. Оня, който е благ, сладкодумен, има характер на динята. По какво се отличава добрият от лошия човек? Какъв е съставът на тяхната кръв? Ако всички лоши хора приличат на чесъна, питам: При какви условия е създаден чесънът? В кое семейство влиза? – В лилиецветните. Отличителното за това семейство е луковицата, а в цвета им играят роля числата шест и три. Прочетете нещо от ботаниката за чесъна и динята, без да философствате.

Втора тема за следния път: „Разлика между философия и наука.“

Направете психологически разбор върху четирите главни пророци: Исайя (60 гл.), Иеремия (52 гл.), Иезекиил (48 гл.) и Данаил (12 гл.). За следния път направете първо разбора, а двете теми ще оставите за по-нататък.

Задавали ли сте си въпроса, при какви условия се мени човешкият характер. Да вземем двама души с различни характери: единият е кротък и смирен, а другият – буен и енергичен. Ако питате френолога, коя е причината за това, той ще каже: Главата на буйния и гневливия отзад е широка, а на смирения главата отгоре е тясна. Това не е причина, а последствие. Това е факт. – Кога се уморява човек? – Когато ходи много. – Това не е всякога така. Някой ходи много, а се уморява малко. Друг ходи малко, а се уморява много. И тук причината се крие някъде дълбоко в човешкото естество. Дали човек е добър, или лош, това се дължи на неговия далечен произход. Някога човек се гневи на хората, а някога на себе си. И това си има причина. Ако някой се самоубие, считат, че върши престъпление. Ако заколи агне, казват, че това е в реда на нещата. Да заколиш своето агне, това не е престъпление; да заколиш чуждо агне, това е престъпление. Да бъркаш в джоба си и да вадиш пари, това е в реда на нещата; да бъркаш в чуждия джоб, това е престъпление. Какъв морал има в това? Моралът е в следното: Никой няма право да убива и да коли! Дали тоя закон се отнася до твоето, или чуждото, не е важно. Тъй щото, не е прав изводът, че своето може да убиваш и колиш, но не и чуждото.

Кога говори човек истината? – Когато има интерес. Ако няма интерес от нещо, той няма да говори истината. Достатъчно е да обещаеш, че ще дадеш на някого сто хиляди английски лири, за да каже истината. Ако богатият знае, че, щом каже истината, ще обеднее, никога няма да я каже. Значи, хората нямат понятие от истината. В истината хората са дошли дотам, да считат, че нямат право да колят чуждото агне. Ако нещо е в твой интерес, може да кажеш истината; щом не е в твой интерес, ще скриеш истината. Ще кажете, че вие правите изключение. Наблюдавайте се, да видите, как някога сте склонни да говорите истината, а някога я скривате. Питат един ученик: Защо не дохожда на училище? – Болеше ме коремът. – Всъщност, не го е болял коремът, но уроците си не знаел.

Сега се явява въпрос: Защо човек не трябва да лъже, или защо трябва да лъже? – Лъжата всякога разрушава. Всяка лъжа, от какъвто характер и да е, всякога разрушава нещо в човека. Лъжата деформира чертите на човешкото лице. Който лъже, е крайно страхлив. Значи, страхът е спътник на лъжата. Неверните работи не са лъжи. Когато не знае точно нещата, човек говори неверни работи. Ако те подкупят, за да излъжеш, това е едно нещо; ако не знаеш, как стои работата и изнасяш неверни факти, това е друго нещо. Ти можеш да бъдеш лъжесвидетел, че някой убил един човек. Това е лъжа. Може ли да лъжеш, без да ти се плати? Детето лъже, без да му се плаща, понеже се бои да не го бият. Ако каже, че е направило някаква пакост, ще го бият, затова то излъгва.

Време е вече, хората да се откажат от лъжата. Доста са лъгали! Какво е създала сегашната култура с лъжата? Лъжата прави човека страхлив и несамостоятелен. Да говориш истината, това не значи, да кажеш на хората всичко. Какво ще отговориш на въпроса: Де си ходил? Ако си неразположен, ще махнеш с ръка, ще отминеш, без да кажеш нещо. Ако си разположен, ще отговориш точно на въпроса: Отивам да плащам дълговете си. Учителят пита ученика: Знаеш ли урока си? Ако го знаеш, няма да те изпитвам; ако не го знаеш, ще те изпитвам. Какво ще каже ученикът? Учителят разчита на думата на ученика, но какво ще каже той, това е друг въпрос. Ако обича истината, ще я каже; ако е страхлив, ще скрие истината.

Човек трябва да подложи живота си на вътрешна критика, да знае, кои негови мисли и чувства са прави, и кои не са. Казваш: Онеправдан съм. – Това е крива мисъл. – Защо? – Защото, като казваш така, ти мислиш, че само ти си онеправдан. Всъщност, няма човек в света, който да не е онеправдан. Всички хора – добри и лоши, са онеправдани. Например, един човек не е толкова висок, колкото трябва да бъде. Друг не е толкова широк, колкото трябва да бъде. На някого главата не е такава, каквато трябва да бъде; краката или ръцете му не са такива, каквито трябва да бъдат. Може ли да мисли право оня, на когото главата, ръцете и краката не са такива, каквито трябва да бъдат? Той може да мисли, но и мисълта му не е такава, каквато трябва да бъде. Това е все едно, да опнете няколко струни на една дъска и да очаквате от тях да излезе хубав звук. И виртуоз да свири на тая дъска, нищо особено няма да излезе. Ще се чуят някакви звуци, но не това, което виртуозът може да даде.

Какво ще кажете за хора, които имат малко косми на главата си? Какъв е техният характер? Има нещо опасно в тях. Те са по-груби от ония, които имат много косми. Много естествено! Де стават големи порои: дето има гори, или по голите, скалисти върхове? Пороите стават повече по голите планински върхове. Космите на главата уравновесяват силите на мозъка. Разбира се, не само космите имат отношение към изграждане на човешкия характер. Между всички удове на човешкия организъм трябва да има хармонично отношение. Най-малкото нарушаване на тази хармония внася известна дисхармония в характера. Съграждането на човешкия организъм става по известен план. С работа върху себе си човек постепенно се доближава до плана, даден от разумния свят. Човек с кръгло лице се различава по характера си от оня, който има дълго лице. От оня с кръглото лице се изисква едно, а от оня с дългото лице се изисква друго. Който има кръгло лице, е пъргав, но не обича тежка работа. Той е всякога засмян, с добра обхода. Дипломатът е човек с кръгло лице, учтив, с добра външна обхода.

Опитайте се за следния път да нарисувате портрета на дипломата. Като рисувате и наблюдавате, вие ще изучавате различни типове хора, няма да ги взимате наготово. Днес повечето хора работят с готов материал. Обаче, от всеки се изисква, сам да изработи нещо в себе си, да прибави нещо към основния капитал. Какво отношение има знанието към човешкия характер? Изучавате ботаника, без да се спирате на влиянието й върху вашия характер. Казвате: Ние използваме растенията. – Използвате ги, но не като елементи в духовния ви живот. Изучаваш астрология, но пак в материално отношение. Тази наука е далеч от вас. Кои хора се занимават с астрономия и астрология? – Ония, в които е развито наблюдението, обективният ум. Тия науки разширяват ума и сърцето, отварят път към идейния свят. Сегашните астрономи дават повече външни данни, правят изчисления, но още не са дошли до същината на предмета. Според сегашните астрономи, слънцето е горящо тяло. Те казват, че на звездите няма никакъв органически живот. Значи, и те горят. Излиза, че цялата вселена е запалена. Само земята, като планета, има по-ниска температура, не гори, затова на нея има живот. Обаче, окултната наука твърди, че много от планетите са населени с възвишени същества. Там животът е по-възвишен и по-организиран от тоя на земята. Земните жители не са готови за възвишените светове. Вие се нуждаете от една положителна наука, която да обобщи сегашните, за да се ползвате разумно от тях.

Казвам: Вие трябва да изучавате окултните науки, но започнете първо от себе си. Ще изучаваш физиогномия, хиромантия, ще се произнасяш за чертите на лицето и на ръцете на другите хора, но и тебе ще изучават. Какво ще кажеш тогава? Ето защо, ще започнеш първо от себе си. Неразположен си – ще вземеш огледало и ще се огледаш. Огледалото отразява всички промени, които стават с човека. Всичко се пише на лицето. Когато човек страда, лицето му се удължава; когато е радостен, лицето му се разширява. При страха, човек се свива. Ако се измери ръката на човек, който изпитва страх, забелязва се известно свиване. Най-малката промяна в състоянието на човека се отпечатва на неговото лице. Като знаете това, изучавайте себе си, за да познавате и другите. Отворените очи изразяват учудване. Това е при известно състояние. Обаче, ако очите на някого са всякога широко отворени, това показва, че тоя човек е роден вечер, при по-малко светлина. Той отваря очите си, за да възприеме повече светлина. Някога големите, широко отворените очи означават страх. Когато се уплаши, човек отваря очите си, за да се справи с условията. У безстрашния очите не са много отворени. Това са данни, придобити от наблюдения. Те не са абсолютни. В тях има изключения. Има случаи, когато страхливият е волев човек. Той може да се въздържа, поради което очите му не са много отворени.

Сега, да се върнем към въпроса за косата. Ако имате двама души, единият с гладки, прави косми на главата, а другият – с къдрава коса, кой от двамата бихте предпочели? Те имат различни характери. Допуснете, че и двамата дават своята кандидатура за професори. Вие сте студенти, имате право да гласувате. Кого от двамата ще изберете? – Тоя с къдравата коса. – Защо? Коя е причината за това? Вие не знаете, че той ще закъснява на лекциите си. Докато се справи с къдрите си, ще изгуби доста време. При това, той е припрян, своенравен, упорит. Живели ли сте с такъв човек? От голямо значение е, каква е къдравината на космите и каква е самата глава. Ако главата е добре оформена, къдравите косми предават нещо хубаво на човека.

Представете си, че тия двама души не са професори, но банкери. В чия банка ще вложите парите си: в банката на тоя с къдравата коса, или в банката на тоя с гладката коса? Не е без значение, де ще вложите парите си. За да не изпаднете в заблуждения, изучавайте космите и на своята глава. От себе си ще познавате и окръжаващите. Като вземете един косъм, прекарайте го между пръстите си, да видите, гладък ли е, или с грапавини. Ако косъмът е гладък, това е добър признак. Ако косъмът е нагърчен, има нещо необработено в характера на човека. Коя прежда е по-добра: гладката, или нагърчената? Гладката прежда е добре изпредена, а нагърчената – не е добре изпредена. Добре изпреденият косъм показва, че майстор го е работил. Нагърченият косъм е работен от лош майстор. Негрите имат черни, къдрави коси. Човек може да накъдри косата си в продължение на една година. Това зависи от неговите мисли и чувства. Не всякога къдравата коса показва упоритост и своенравие. Тя показва, че чувствата в човека преобладават над мислите. Който има къдрава коса, слуша първо сърцето си, а после ума си; който има гладки, прави косми на главата си, слуша първо ума си, а после сърцето си. Това са два строго определени типа. И двата са добри. Ако трябва да вложа парите си в някоя банка, половината сума ще внеса в банката на тоя с къдравата коса, а другата половина – в банката на оня с гладката коса. Цялата сума няма да вложа нито в едната банка, нито в другата. И двата типа – с къдравата коса и с гладката коса, са честни хора, но не са много далновидни. Те не познават външния живот. При една криза и двамата могат да фалират. Ако ти, третият тип, който внасяш парите, се опасяваш, трябва да ги задържиш в себе си. Умен трябва да бъдеш! По-добър банкер от тебе няма. Ще кажеш, че се налага да внесеш парите си в някоя банка. В такъв случай, внеси две трети от парите си в банките, а едната трета задръж в себе си.

Като изучавате къдравите косми, забелязвате, че не всички косми са къдрави, а също не са такива по цялата дължина. Някога космите на главата са гладки, и колкото слизат надолу, станат къдрави. При това, на хора с кръгли лица, къдрите са едни; на хора с дълги лица, къдрите са други. Те определят характера на човека. Природата къдри космите на хората според техните желания. В това отношение, и тя има различни моди. Изобщо, зад космите се крият чувствата на човека. Ония хора, които имат повече косми, имат по-гъста коса. Това показва, че те наследили изобилие на живот в чувствата, т. е. повече жизнена енергия. Като знаете това, дръжте косата си в изправност. По колко пъти в месеца трябва да си миете главата? Някой мие главата си всяка седмица, а друг – един път в месеца. Забелязали ли сте, какво влияние оказва върху организма честото или рядкото миене на главата? Добре е често да мокрите косата си с чиста, планинска вода, но не и да я миете, особено със сапун, понеже той съдържа мазнини. Питам: Защо миете главата си? – Приятно ни е да е чиста. – Според мене, миенето на главата не причинява само приятност, но оказва известно въздействие върху вашия характер. Някои се простудяват при всяко миене на главата си, затова рядко се мият.

Помни: Като миеш главата си, рядко или често, със сапун или без сапун, имай предвид хигиената на мислите и чувствата си. Следи промените, които стават с космите на главата. Всяка дисхармония в мислите и чувствата се отразява върху космите. Следователно, от космите ще познаваш хода на твоите мисли и чувства. Носете в джоба си по едно малко гребенче, да можете, макар и по механичен начин, да регулирате своите мисли и чувства. И по десет пъти на ден да оправяте косата си, не е много. Това правят и модерните дами, но те си служат с гребени, на които зъбите са къдрави. Вие трябва да носите със себе си специални гребенчета с прави зъби.

Задача. Направете опит, в продължение на една седмица, да се решите по десет пъти на ден. Понеже сестрите имат плитки, ще трябва да ги разплитат. Затова те ще минават отгоре с гребена, без да разплитат косата си. Който се наема да изпълни задачата, трябва да бъде буден, да не забравя да се реше десет пъти на ден. Сутрин, като станете от сън, ще се срешете един път; преди лягане един път, а през останалото време – осем пъти. Наблюдавайте, да видите, какво влияние ще окаже това упражнение върху вас. Ако отправяте често мисълта си към корените на космите, в продължение на една година, вие ще постигнете много нещо: космите ви ще се заздравят и ще пораснат.

На какво се дължи оредяването на космите? – На вътрешно безпокойство и на отсъствие на влага в организма. Известно ви е, че растенията, дърветата задържат влагата в почвата. Щом изчезнат дърветата, почвата изсъхва. И обратно: щом изсъхне почвата, дърветата изчезват. Дърветата са помпи, които извличат водата към повърхността на земята. Дето няма дървета, там водата потъва дълбоко в земята. Следователно, каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на космите за човешкия организъм. Те регулират влагата в тялото на човека.

Готови ли сте да направите упражнението с косата? Ако нямате гребен, може да прокарвате пръстите през косата си. Така ще се ползвате от магнетизма на ръцете си. Ако сте неразположени, непременно ще се решите с гребен. Пръстите няма да ви предадат нещо добро. Като поставите космите си в изправност, магнетизмът и електричеството в организма ви ще почнат да текат правилно. Съветвам ви да имате по два джоба на дрехата си: в единия джоб да туряте кърпичката си, а в другия – гребенчето. Като разбереш, че ще кажеш една лоша дума, веднага извади кърпичката си, изтрий устата си и тури кърпичката на нея, да не излезе думата навън. Ако си неразположен, объркан в мислите си, извади гребенчето и се вчеши. Така ще изправиш мисълта си. Гледайте на това като на естествена проява. И да види някой, че се решиш, кажи: Ще ме извиниш, имам обичай често да се реша. Колко оратори, сказчици, преди да говорят, изваждат гребенчето си и се вчесват пред публиката. Ще кажете, че това е неприлично. – Вярно, не е добре да се реши пред публиката, но в тоя момент почувствал нужда да оправи мисълта си.

И тъй, ако искате да се самовъзпитавате, дръжте космите на главата си в изправност. Това е проста, дребна работа, но понякога дребните неща принасят голяма полза. Може да имате висше образование – това нищо не значи. Направете опита и после ще говорите. Колко от вас ще изпълнят задачата? Знайте, че който се заеме да изпълни задачата, на него вече се разчита. Упражнението започва от днес.

Т. м.

8. Лекция от Учителя, държана на 20 ноември, 1931 г. София – Изгрев.