от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
Ред 1: Ред 1:
'''ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА  
+
 
 +
 
 +
== == '''ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА == ==
 +
 
 +
 
 
1. Пробуждане'''
 
1. Пробуждане'''
 
Първият ден на пролетта,  
 
Първият ден на пролетта,  
Ред 32: Ред 36:
 
porta canti e danze.
 
porta canti e danze.
  
З. Даване  
+
'''З. Даване'''
 
Пълни всяка твар с живот,  
 
Пълни всяка твар с живот,  
 
буди радост във Духът,  
 
буди радост във Духът,  
Ред 39: Ред 43:
 
целува нежно цялата земя  
 
целува нежно цялата земя  
 
и я окичва с прелестни безброй цветя.  
 
и я окичва с прелестни безброй цветя.  
З. DONARE
+
 
 +
'''''З. DONARE'''''''
 +
 
 
Riempie di vita ogni essere,
 
Riempie di vita ogni essere,
 
risveglia la gioia nello spirito,
 
risveglia la gioia nello spirito,
Ред 47: Ред 53:
 
Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.
 
Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.
  
4.Възлизане  
+
'''4.Възлизане'''
 
Бляскави звезди брилянти  
 
Бляскави звезди брилянти  
 
светли сказания мълвят.  
 
светли сказания мълвят.  
 
Грее чистата луна, безспир лети  
 
Грее чистата луна, безспир лети  
 
по своя път по небесна шир.  
 
по своя път по небесна шир.  
И денят пристига след нощта. 4.ASCENSIONE
+
И денят пристига след нощта.
 +
 
 +
'''''4.ASCENSIONE''''''''
 +
 
 
Splendenti stelle come brillanti
 
Splendenti stelle come brillanti
 
raccontano storie illuminanti
 
raccontano storie illuminanti
Ред 59: Ред 68:
 
E il giorno succede alla notte.
 
E il giorno succede alla notte.
  
5. Дигане
+
'''5. Дигане'''
 +
 
 
Сила и радост,  
 
Сила и радост,  
 
младост и обич  
 
младост и обич  
Ред 67: Ред 77:
 
в красота.  
 
в красота.  
  
5. ELEVAZIONE
+
'''''5. ELEVAZIONE'''''''
 +
 
 
Il sole porta forza e gioia,  
 
Il sole porta forza e gioia,  
 
giovinezza e amore;
 
giovinezza e amore;
Ред 73: Ред 84:
 
e fa crescere nella bellezza.
 
e fa crescere nella bellezza.
  
САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН
 
  
6. Отваряне  
+
== САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН ==
 +
 +
 
 +
'''6. Отваряне'''
 +
 
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го слънцето към нази грей.
 
Ето го слънцето към нази грей.
Ред 81: Ред 95:
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 
Светлата радост обилно ни грей.   
 
Светлата радост обилно ни грей.   
Сила в душата безспирно излива ни тя.
+
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
6. APERTURA  
+
 +
'''''6. APERTURA'''''
 +
 
 
Ecco un bel giorno nasce
 
Ecco un bel giorno nasce
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
Ред 91: Ред 107:
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
  
7.Освобождение  
+
'''7.Освобождение'''
 +
 
 
Ний планините обичаме.  
 
Ний планините обичаме.  
 
Дивния Мусала възпяваме.  
 
Дивния Мусала възпяваме.  
Ред 98: Ред 115:
 
Вечер сияйните звезди следим.  
 
Вечер сияйните звезди следим.  
 
И луната прекрасна в небесната шир.  
 
И луната прекрасна в небесната шир.  
7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE
+
 
 +
'''''7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE'''''
 +
 
 
Noi amiamo le montagne
 
Noi amiamo le montagne
 
e cantiamo con lodi lo splendido Mussala.
 
e cantiamo con lodi lo splendido Mussala.
Ред 106: Ред 125:
 
e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.  
 
e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.  
  
8.Пляскане  
+
'''8.Пляскане'''
 +
 
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го слънцето към нази грей  
 
Ето го слънцето към нази грей  
Ред 113: Ред 133:
 
Светлата радост обилно ни грей.  
 
Светлата радост обилно ни грей.  
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
8. BATTERE LE MANI  
+
 
 +
'''''8. BATTERE LE MANI'''''
 +
 
 
Ecco un bel giorno nasce
 
Ecco un bel giorno nasce
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
Ред 122: Ред 144:
  
  
9. Чистене  
+
'''9. Чистене'''
 +
 
 
Първият ден на пролетта,  
 
Първият ден на пролетта,  
 
първият ден па радостта,  
 
първият ден па радостта,  
Ред 128: Ред 151:
 
носят сила и живот  
 
носят сила и живот  
 
носят сила и живот.
 
носят сила и живот.
9. PURIFICAZIONE
+
 
 +
 
 +
'''''9. PURIFICAZIONE'''''
 +
 
 
Il primo giorno di primavera,
 
Il primo giorno di primavera,
 
il primo giorno di gioia,
 
il primo giorno di gioia,
Ред 134: Ред 160:
 
Portano forza e vita.  
 
Portano forza e vita.  
  
10. Летене
+
'''10. Летене'''
 +
 
 
И земята се събужда от съня.  
 
И земята се събужда от съня.  
 
Почва новий светъл ден,  
 
Почва новий светъл ден,  
Ред 142: Ред 169:
 
и лъчи обилно лей.  
 
и лъчи обилно лей.  
 
Всичко радва  се и пей.  
 
Всичко радва  се и пей.  
10.VOLARE
+
 
 +
'''''10.VOLARE'''''
 +
 
 
E la terra si risveglia dal sonno,
 
E la terra si risveglia dal sonno,
 
inizia un nuovo giorno luminoso,
 
inizia un nuovo giorno luminoso,
Ред 150: Ред 179:
 
Tutto si rallegra e canta.
 
Tutto si rallegra e canta.
  
11.ЕВЕРА
+
'''''11.ЕВЕРА'''''
  
 
Слънцето грей, гали с лъчи  
 
Слънцето грей, гали с лъчи  
Ред 167: Ред 196:
 
Залязва то, но вечно се явява пак.  
 
Залязва то, но вечно се явява пак.  
 
Блести, изпраща жива светлина  
 
Блести, изпраща жива светлина  
служител мил на благ Баща. 11. EVERA
+
служител мил на благ Баща.  
 +
 
 +
 
 +
'''''11. EVERA'''''
  
 
Il sole brilla.
 
Il sole brilla.
 
Accarezza con i suoi raggi i fiori,
 
Accarezza con i suoi raggi i fiori,
l'erba e noi.
+
l'erba e noi.
 
Al mattino danziamo con la gioia nel cuore.
 
Al mattino danziamo con la gioia nel cuore.
 
L'aria è una benedizione,
 
L'aria è una benedizione,
Ред 189: Ред 221:
 
amato servitore del nostro dolce Padre..
 
amato servitore del nostro dolce Padre..
  
12. СКАЧАНЕ  
+
'''12. СКАЧАНЕ'''
  
 
Нагоре да полетим  
 
Нагоре да полетим  
Ред 196: Ред 228:
 
всичко расте в красота  
 
всичко расте в красота  
 
и ни носи мъдростта!  
 
и ни носи мъдростта!  
12. SALTARE  
+
 
 +
'''''12. SALTARE'''''
  
 
Voliamo in alto  
 
Voliamo in alto  
Ред 204: Ред 237:
 
e ci porta la saggezza.
 
e ci porta la saggezza.
  
13.ТЪКАНЕ  
+
'''13.ТЪКАНЕ'''
  
 
Всеки ден, всеки час, всякоя минута  
 
Всеки ден, всеки час, всякоя минута  
Ред 222: Ред 255:
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута  
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута  
 
ще работим, ще растем и добро ще сеем,  
 
ще работим, ще растем и добро ще сеем,  
и в душите си красиви мисли ние да втъчем.  
+
и в душите си красиви мисли ние да втъчем.
13.TESSERE
+
 
 +
 +
'''''13.TESSERE'''''
  
 
Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,
 
Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,
Ред 245: Ред 280:
 
nelle nostre anime
 
nelle nostre anime
  
14. МИСЛИ
+
'''14. МИСЛИ'''
 +
 
 
Мисли, право мисли.  
 
Мисли, право мисли.  
 
Мисли, право мисли.  
 
Мисли, право мисли.  
Ред 254: Ред 290:
 
Крепи, крепи, крепи.  
 
Крепи, крепи, крепи.  
 
Свещени мисли за живота ти крепи.
 
Свещени мисли за живота ти крепи.
14. PENSA
+
 
 +
 
 +
'''''14. PENSA'''''
  
 
Pensa, pensa correttamente!
 
Pensa, pensa correttamente!
Ред 262: Ред 300:
  
  
15. АУМ
+
'''15. АУМ'''
 +
 
 
Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.
 
Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.
15. Aum
+
 
 +
'''''15. Aum'''''
  
 
Aum, aum, aum, om, om, aumen.
 
Aum, aum, aum, om, om, aumen.
16.ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО
+
 
 +
 
 +
'''16.ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО'''
  
 
Изгрява слънцето, праща светлина,  
 
Изгрява слънцето, праща светлина,  
Ред 276: Ред 318:
 
Зум ме зум, зум ме зум,  
 
Зум ме зум, зум ме зум,  
 
бином то мето.  
 
бином то мето.  
16.IL SOLE SORGE
+
 
 +
'''''16.IL SOLE SORGE'''''
  
 
Il sole sorge,
 
Il sole sorge,
Ред 283: Ред 326:
 
forza viva che scaturisce dalla sorgente.
 
forza viva che scaturisce dalla sorgente.
 
Zum me zum, zum me zum
 
Zum me zum, zum me zum
Binom to meto
+
Binom to meto.
 +
 
 +
'''17.КВАДРАТ'''
  
17.КВАДРАТ
 
 
Слънцето грей,  
 
Слънцето грей,  
 
Трепти зората от живот и любов.  
 
Трепти зората от живот и любов.  
Ред 297: Ред 341:
 
за радост нова,  
 
за радост нова,  
 
що в сърцата ни безспирно лей.  
 
що в сърцата ни безспирно лей.  
17.IL QUADRATO
+
 
 +
'''''17.IL QUADRATO'''''
  
 
Il sole brilla,
 
Il sole brilla,
Ред 313: Ред 358:
  
  
18. КРАСОТА  
+
'''18. КРАСОТА'''
 +
 
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
слънцето посрещаме.  
 
слънцето посрещаме.  
Ред 327: Ред 373:
 
Бистро изворче шурти.  
 
Бистро изворче шурти.  
 
Радост блика в целий свет.  
 
Радост блика в целий свет.  
Птичка весело лети. 18. BELLEZZA
+
Птичка весело лети.  
 +
 +
'''''18. BELLEZZA'''''
 +
 
 
Ogni giorno, di buon mattino,  
 
Ogni giorno, di buon mattino,  
 
andiamo incontro al sole.
 
andiamo incontro al sole.
Ред 343: Ред 392:
 
e un uccellino vola allegramente.  
 
e un uccellino vola allegramente.  
  
19.ПОДВИЖНОСТ  
+
'''19.ПОДВИЖНОСТ'''
 +
 
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
слънцето посрещаме.  
 
слънцето посрещаме.  
Ред 359: Ред 409:
 
Птичка весело лети.
 
Птичка весело лети.
  
 +
'''''19 MOBILITÀ'''''
 +
 +
Ogni giorno, di buon mattino,
 +
andiamo incontro al sole.
 +
I raggi, l'aria e la rugiada
 +
rallegrano i nostri cuori.
 +
 +
Che in noi scorrano pensieri ispirati
 +
e crescano bei sentimenti!y
 +
Che danno dolci frutti maturi
 +
e abbelliscono ovunque la vita!
 +
 +
Raggi di luce brillano ovunque,
 +
una piccola sorgente limpida scorre,
 +
in tutto il mondo sgorga la  gioia
 +
e un uccellino vola allegramente.
 +
 +
 +
'''20. ПОБЕЖДАВАНЕ'''
  
20. ПОБЕЖДАВАНЕ
 
 
Денят пристига след нощта  
 
Денят пристига след нощта  
 
и.радост иде след скръбта.  
 
и.радост иде след скръбта.  
Ред 380: Ред 448:
 
Лей се в душата елeксир  
 
Лей се в душата елeксир  
 
при изгрев слънце в ранен час.  
 
при изгрев слънце в ранен час.  
19 MOBILITÀ
 
Ogni giorno, di buon mattino,
 
andiamo incontro al sole.
 
I raggi, l'aria e la rugiada
 
rallegrano i nostri cuori.
 
  
Che in noi scorrano pensieri ispirati
+
e crescano bei sentimenti!y
+
'''''20. VINCERE'''''
Che danno dolci frutti maturi
+
e abbelliscono ovunque la vita!
+
 
+
Raggi di luce brillano ovunque,
+
una piccola sorgente limpida scorre,
+
in tutto il mondo sgorga la  gioia
+
e un uccellino vola allegramente.
+
 
+
 
+
20. VINCERE
+
  
 
Il giorno succede alla notte
 
Il giorno succede alla notte
Ред 420: Ред 473:
  
  
21. РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА
+
'''21. РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА'''
 +
 
 
Ликува цялата земя  
 
Ликува цялата земя  
 
и се радва от сърдце,  
 
и се радва от сърдце,  
Ред 439: Ред 493:
 
върхове белоснежни в розоаи сияния  
 
върхове белоснежни в розоаи сияния  
 
обливаш изобилно с милувки нежни".
 
обливаш изобилно с милувки нежни".
21. LA GIOIA DELLA TERRA
+
 
 +
 
 +
'''''21. LA GIOIA DELLA TERRA'''''
 +
 
  
 
La terra intera esulta,  
 
La terra intera esulta,  
Ред 459: Ред 516:
 
tu le copri di tenere carezze».
 
tu le copri di tenere carezze».
  
22. ЗАПОЗНАВАНЕ
+
 
 +
'''22. ЗАПОЗНАВАНЕ'''
 +
 
 
Колко приятно птвченце пее  
 
Колко приятно птвченце пее  
 
и благодатно слънцето грей.  
 
и благодатно слънцето грей.  
Ред 473: Ред 532:
 
И дребен дъжд, роса ще ги полее,  
 
И дребен дъжд, роса ще ги полее,  
 
и слънцето ще ги възрасти.  
 
и слънцето ще ги възрасти.  
22. FARE CONOSCIENZA
+
 
 +
 
 +
'''''22. FARE CONOSCIENZA'''''
 +
 
 
Come è gradevole il canto dell’uccellino!
 
Come è gradevole il canto dell’uccellino!
 
Come è benefico il sole che brilla!
 
Come è benefico il sole che brilla!
Ред 488: Ред 550:
 
e il sole li farà crescere.
 
e il sole li farà crescere.
  
23. ХУБАВ ДЕН
+
'''23. ХУБАВ ДЕН'''
 +
 
 
Всеки хубав Божи ден
 
Всеки хубав Божи ден
 
дишам радост и живот.  
 
дишам радост и живот.  
Ред 505: Ред 568:
 
наш Баща любим и свят  
 
наш Баща любим и свят  
 
и на вси души познат."
 
и на вси души познат."
23. BEL GIORNO
+
 
 +
'''''23. BEL GIORNO'''''
 +
 
 
Ogni giorno che Dio ci dona,  
 
Ogni giorno che Dio ci dona,  
 
io respiro la gioia e la vita
 
io respiro la gioia e la vita
Ред 518: Ред 583:
 
che tutte le anime conoscono».
 
che tutte le anime conoscono».
  
24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ  
+
'''24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ'''
 +
 
 
Колко сме доволни,  
 
Колко сме доволни,  
 
че в света живеем;  
 
че в света живеем;  
Ред 564: Ред 630:
 
бягай, тичай и лети.  
 
бягай, тичай и лети.  
  
24.  COME SIAMO CONTENTI
+
 
 +
'''''24.  COME SIAMO CONTENTI'''''
 +
 
 
Come siamo contenti di vivere nel mondo!
 
Come siamo contenti di vivere nel mondo!
 
Come uccellini cantiamo in libertà,
 
Come uccellini cantiamo in libertà,
Ред 602: Ред 670:
 
Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!
 
Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!
  
25. СТЬПКА ПО СТЪПКА  
+
'''25. СТЬПКА ПО СТЪПКА'''
 +
 
 
Стъпка по стъпка ето ний  
 
Стъпка по стъпка ето ний  
 
вървим към новия живот.  
 
вървим към новия живот.  
Ред 628: Ред 697:
 
Бистра роса всяко листо  
 
Бистра роса всяко листо  
 
със брилянт краси.  
 
със брилянт краси.  
25. PASSO DOPO PASSO
+
 
 +
 
 +
''''''25. PASSO DOPO PASSO''''''
 +
 
 
Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita.
 
Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita.
 
Creiamo un avvenire luminoso per noi
 
Creiamo un avvenire luminoso per noi
Ред 654: Ред 726:
  
  
26. НА РАНИНА  
+
'''26. НА РАНИНА'''
 +
 
 
Кой на ранина става да играй  
 
Кой на ранина става да играй  
 
по зелената трева  
 
по зелената трева  
Ред 673: Ред 746:
 
радвай се на Божий свет.  
 
радвай се на Божий свет.  
  
26. DI BUON MATTINO
+
'''''26. DI BUON MATTINO'''''
  
 
Chi si alza di buon mattino per danzare
 
Chi si alza di buon mattino per danzare
Ред 688: Ред 761:
  
  
27. ДИШАНЕ  
+
'''27. ДИШАНЕ'''
 +
 
 +
'''''27. RESPIRAZIONE'''''
 +
 
 +
 
 +
'''28. ПРОМИСЪЛ'''
  
28. ПРОМИСЪЛ
 
 
Да пребъде Божият мир и да изгрее  
 
Да пребъде Божият мир и да изгрее  
 
Божията радост и Божието веселие  
 
Божията радост и Божието веселие  
 
в нашите сърца!   
 
в нашите сърца!   
  
27. RESPIRAZIONE
+
 +
'''''28. PROVVIDENZA'''''
  
28. PROVVIDENZA
 
 
Che la pace di Dio viva nei nostri cuori,
 
Che la pace di Dio viva nei nostri cuori,
 
che la Sua pura gioia  
 
che la Sua pura gioia  
 
e la Sua santa allegria vi risplendano!
 
e la Sua santa allegria vi risplendano!

Версия от 11:01, 9 януари 2012


== ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА ==

1. Пробуждане Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на любовта носят сила и живот, носят сила и живот.

1. RISVEGLIO Il primo giorno di primavera, il primo giorno di gioia, il primo giorno di amore. Portano forza e vita.

2. Примирение И оживява и ни буди със любов. Ставайте от сън, деца! Пролет мила веч дойде. Цялата природа пее. Слънце топло вече грей. Носи цветя и плодове, носи песни и игри.


2. RICONCILIAZIONE' Si ravviva e ci risveglia con amore. Risvegliatevi dal sonno, figlioli! La dolce primavera è già qui. Tutta la natura canta, un caldo sole brilla, porta fiori e frutti, porta canti e danze.

З. Даване Пълни всяка твар с живот, буди радост във Духът, развеселява сърдцата ни. Грее, грей слънцето благодатно, целува нежно цялата земя и я окичва с прелестни безброй цветя.

З. DONARE''

Riempie di vita ogni essere, risveglia la gioia nello spirito, rallegra i nostri cuori. Brilla, brilla il benefico Sole, Bacia dolcemente tutta la terra Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.

4.Възлизане Бляскави звезди брилянти светли сказания мълвят. Грее чистата луна, безспир лети по своя път по небесна шир. И денят пристига след нощта.

4.ASCENSIONE'''

Splendenti stelle come brillanti raccontano storie illuminanti La luna splende pura, senza sosta vola nel suo cammino Nella vastità delle distese celesti. E il giorno succede alla notte.

5. Дигане

Сила и радост, младост и обич слънцето носи и вдъхновява и възраства в красота.

5. ELEVAZIONE''

Il sole porta forza e gioia, giovinezza e amore; dà l'ispirazione e fa crescere nella bellezza.


САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН

6. Отваряне

Ето го ражда се красивий ден, Ето го слънцето към нази грей. Химни в гората весело птиченце пей. Бодро играем по росни треви и цветя. Светлата радост обилно ни грей. Сила в душата безспирно излива ни тя.

6. APERTURA

Ecco un bel giorno nasce ecco il sole brilla verso di noi. Un uccellino gioioso canta inni nel bosco noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita coperta di rugiada. La gioia brilla abbondantemente e riversa costantemente la forza nella nostra anima

7.Освобождение

Ний планините обичаме. Дивния Мусала възпяваме. При седмострунна арфа на Рила седим. Мощното слънце посрещаме на ранина. Вечер сияйните звезди следим. И луната прекрасна в небесната шир.

7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE

Noi amiamo le montagne e cantiamo con lodi lo splendido Mussala. Accanto all’arpa delle sette corde del Rila noi stiamo e all’alba andiamo all’incontro con il potente sole. La sera contempliamo le stelle scintillanti e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.

8.Пляскане

Ето го ражда се красивий ден, Ето го слънцето към нази грей Химни в гората весело птиченце пей. Бодро играем по росни треви и цветя. Светлата радост обилно ни грей. Сила в душата безспирно излива ни тя.

8. BATTERE LE MANI

Ecco un bel giorno nasce ecco il sole brilla verso di noi. Un uccellino gioioso canta inni nel bosco noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita coperta di rugiada. La gioia brilla abbondantemente e riversa costantemente la forza nella nostra anima


9. Чистене

Първият ден на пролетта, първият ден па радостта, първият ден на любовта носят сила и живот носят сила и живот.


9. PURIFICAZIONE

Il primo giorno di primavera, il primo giorno di gioia, il primo giorno di amore. Portano forza e vita.

10. Летене

И земята се събужда от съня. Почва новий светъл ден, новий ден на пролетта. И природата ликува, че я слънце топло грей и лъчи обилно лей. Всичко радва се и пей.

10.VOLARE

E la terra si risveglia dal sonno, inizia un nuovo giorno luminoso, un nuovo giorno di primavera. E la natura esulta poiché il sole la riscalda e la inonda con i suoi raggi. Tutto si rallegra e canta.

11.ЕВЕРА

Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас. На ранина възторжено играем ний. Въздух благодат. Птички хвъркат весело над нас. Природата сияе цяла в красота. Росна тревица блеснала в елмаз. Цветята леят аромат.

Слънцето грей, праща веселие по цялата земя. Целия мир събужда, вика със любов. Влива ни живот, дава радост, мир и красота. Залязва то, но вечно се явява пак. Блести, изпраща жива светлина служител мил на благ Баща.


11. EVERA

Il sole brilla. Accarezza con i suoi raggi i fiori, l'erba e noi. Al mattino danziamo con la gioia nel cuore. L'aria è una benedizione, gli uccelli volano allegramente su di noi, tutta la natura risplende di bellezza. Sotto la rugiada, l'erba luccica come un diamante e i fiori diffondono il loro profumo.

Il sole brilla, porta allegria su tutta la terra. Risveglia l’universo, lo chiama con amore. Infonde la vita in tutti noi, dona gioia, pace, bellezza. Tramonta, ma sempre riappare, risplende e invia luce viva, amato servitore del nostro dolce Padre..

12. СКАЧАНЕ

Нагоре да полетим към небесния простор. С мир, любов и светлина всичко расте в красота и ни носи мъдростта!

12. SALTARE

Voliamo in alto verso gli spazi celesti. Con la pace, l’amore e la luce, tutto cresce nella bellezza e ci porta la saggezza.

13.ТЪКАНЕ

Всеки ден, всеки час, всякоя минута ний сновем и тъчем най-красиви мисли, и живот свет и чист във душите вливаме.

Нека мир и любов в сърдца ни да царува, доброта, милосeрдие в нази да живей. Светлина и веселие навред да грей. Светлина и веселие навред да грей.

Цветенцата аромат сладостен пилеят, птичките в небесна шир чуруликат, пеят. И дъждеца ромоли над ниви и ливади.

Тъй и ний всеки ден, всякоя минута ще работим, ще растем и добро ще сеем, и в душите си красиви мисли ние да втъчем.


13.TESSERE

Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ordiamo e tessiamo i pensieri più belli e infondiamo nelle anime una vita

santa e pura.

Che la pace e l'amore regnino nei nostri cuori! Che la bontà e la clemenza vivano in noi! Che la luce e la gioia risplendano ovunque

I fiori emanano i loro soavi profumi, gli uccelli cinguettano e cantano nel vasto cielo, una pioggia sottile mormora sui campi e sulle praterie.

E così noi, ogni giorno, ogni minuto, lavoreremo, cresceremo, semineremo il bene, e tesseremo dei bei pensieri nelle nostre anime

14. МИСЛИ

Мисли, право мисли. Мисли, право мисли. Свещени мисли за живота ти крепи. Свещени мисли за живота ти крепи. Крепи, крепи, крепи. Свещени мисли за живота ти крепи. Крепи, крепи, крепи. Свещени мисли за живота ти крепи.


14. PENSA

Pensa, pensa correttamente! Abbi pensieri sacri sulla vita! Resisti, resisti, resisti! Abbi pensieri sacri sulla vita!


15. АУМ

Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.

15. Aum

Aum, aum, aum, om, om, aumen.


16.ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО

Изгрява слънцето, праща светлина, Носи радост за живота тя.

Сила жива изворна течуша.

Зум ме зум, зум ме зум, бином то мето.

16.IL SOLE SORGE

Il sole sorge, diffonde la luce che pota gioia nella vita, forza viva che scaturisce dalla sorgente. Zum me zum, zum me zum Binom to meto.

17.КВАДРАТ

Слънцето грей, Трепти зората от живот и любов. Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.

Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей за Божий ден, за новий светъл Божи ден, за радост нова, що в сърцата ни безспирно лей.

17.IL QUADRATO

Il sole brilla, l'aurora palpita di vita e di amore, L’aurora palpita illuminata da raggi scintillanti.

Oggi, tutto canta Oggi tutto canta con voce dolce Per questo giorno che Dio ci dona , per questo nuovo giorno luminoso, divino, per questa nuova gioia che il sole riversa senza sosta nei nostri cuori.


18. КРАСОТА

Всяка сутрин в ранен час слънцето посрещаме. Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат. Сладки зрели плодове да дават и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред. Бистро изворче шурти. Радост блика в целий свет. Птичка весело лети.

18. BELLEZZA

Ogni giorno, di buon mattino, andiamo incontro al sole. I raggi, l'aria e la rugiada rallegrano i nostri cuori.

Che in noi scorrano pensieri ispirati e crescano bei sentimenti!y Che danno dolci frutti maturi e abbelliscono ovunque la vita!

Raggi di luce brillano ovunque, una piccola sorgente limpida scorre, in tutto il mondo sgorga la gioia e un uccellino vola allegramente.

19.ПОДВИЖНОСТ

Всяка сутрин в ранен час слънцето посрещаме. Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат. Сладки зрели плодове да дават и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред. Бистро изворче шурти. Радост блика в целий свет. Птичка весело лети.

19 MOBILITÀ

Ogni giorno, di buon mattino, andiamo incontro al sole. I raggi, l'aria e la rugiada rallegrano i nostri cuori.

Che in noi scorrano pensieri ispirati e crescano bei sentimenti!y Che danno dolci frutti maturi e abbelliscono ovunque la vita!

Raggi di luce brillano ovunque, una piccola sorgente limpida scorre, in tutto il mondo sgorga la gioia e un uccellino vola allegramente.


20. ПОБЕЖДАВАНЕ

Денят пристига след нощта и.радост иде след скръбта. Вървиме ний по светлий път. Прегради няма да ни спрат.

Тъй безспирно ще вървиме с вяра и любов в гърдите, към победи ще летиме, до кат` гледат ни очите.

Бодро вдигаме чела, смело тръгваме напред! Дори в неволя и беда за нас е хубав Божий свет.

Милва ни тихият зефир. Пеят ни птички с весел глас. Лей се в душата елeксир при изгрев слънце в ранен час.


20. VINCERE

Il giorno succede alla notte e la gioia alla tristezza. Noi avanziamo su un cammino luminoso, nessuna barriera ci ferma.

Cammineremo senza tregua, con il cuore colmo di fede e di amore; voleremo verso la vittoria, fino a quando i nostri occhi resteranno aperti.

Con entusiasmo, alziamo la fronte, avziamo con audacia! Anche nello sconforto e nella sventura, per noi, il mondo che Dio ha creato è beiio.

Un dolce zefiro ci accarezza, gli uccellini cantano allamente per noi. La mattina, al sorgere del sole, un elisir si riversa nelle nostre anime.


21. РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА

Ликува цялата земя и се радва от сърдце, и тича тя по своя път като девица възлюблена.

Тя жадува слънцето и към него се стреми. То я милва от далеч и целува я с лъчи.

Тя се радва и му пей: „О, слънце на живота мой, летя, летя към тебе непрестанно, и пълна с радост.

Реки текат, извори бликат чисти, върхове белоснежни в розоаи сияния обливаш изобилно с милувки нежни".


21. LA GIOIA DELLA TERRA


La terra intera esulta, e il suo cuore trabocca di gioia. Essa si affretta sul suo cammino, come una vergine amata.

Desidera il sole e si tende verso di lui. Egli, da lontano, la accarezza e la bacia con i suoi raggi...

La terra si rallegra e canta per lui: «O sole della mia vita, io volo senza sosta verso di te, piena di gioia.

I fiumi scorrono, le sorgenti pure sgorgano,

le vette bianche di neve

e soffuse di luce rosa; tu le copri di tenere carezze».


22. ЗАПОЗНАВАНЕ

Колко приятно птвченце пее и благодатно слънцето грей. Росни ливадите, свежи поляните, играем ний и пеем в ранина. Животът е красив и изобилен, че Бог над нази е милостив!

А след игри и песни красиви ние работим в нашите ниви. И ги посяваме с семе избрано, да никнат, зреят житни класове. И дребен дъжд, роса ще ги полее, и слънцето ще ги възрасти.


22. FARE CONOSCIENZA

Come è gradevole il canto dell’uccellino! Come è benefico il sole che brilla! Nei prati coperti di rugiada e nelle fresche radure, noi danziamo e cantiamo di buon mattino. La vita è bella e abbondante, poiché Dio, sopra di noi, è misericordioso.

Dopo le danze e i bei canti, andiamo a lavorare i nostri campi. Li seminiamo con semi di prima scelta, perché crescano e maturino le spighe di grano. La pioggia sottile e la rugiada li disseteranno, e il sole li farà crescere.

23. ХУБАВ ДЕН

Всеки хубав Божи ден дишам радост и живот. И ликът ми е засмен, че обича мен Господ.

Слънчицето със любов милва моето лице.

И гласът любим Христов шепне в моето сърдце: „Крепко, смело ти живей и помагай на света. С песни радостни възпей ти на Бога любовта, наш Баща любим и свят и на вси души познат."

23. BEL GIORNO

Ogni giorno che Dio ci dona, io respiro la gioia e la vita e il mio volto si illumina in un sorriso perché il Signore mi ama.

Il sole con amore accarezza il mio viso, e l'amata voce del Cristo sussurra nel mio cuore: «Sii forte e audace nella vita! Porta il tuo aiuto al mondo! Con canti di gioia, rendi gloria all'amore di Dio, nostro Padre, amato e santo, che tutte le anime conoscono».

24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ

Колко сме доволни, че в света живеем; като птички волни чудни песни пеем. Сутрин мило слънце посреща ни рано. То ни благославя и живот ни дава. Въздух дишам благодат. Радостно отивам за дома. Цялата природа с мене пей. Слънцето ме живо грей. Природата ме обича и в живота ми помага, Чедо свое ме нарича и ми казва дума блага: "Работи, учи, време не губи, време не пилей, скъп живот пази.

Той е Божи дар, мил и скъпоцен. Ти добре варди го всеки час."

А подир игрите ще отида да работя, време да не губя, дор в небето слънце грей. Хай напред, едно, две, три, с бодри стъпки ти ходи. Още малко ние тук ще си поиграеме сега. Ходи, ходи, ходи, за водата ходи, през речица бистра, през пътека чиста. О, водице, сладка, жива, носиш ти живота нов. Теб обичам, теб жадувам, тебе търся всеки час. По ливади и градини непрестанно тичаш ти. Тъй през всичките години бягай, тичай и лети.


24. COME SIAMO CONTENTI

Come siamo contenti di vivere nel mondo! Come uccellini cantiamo in libertà, e i nostri canti sono meravigliosi.

Di buon mattino, il caro sole ci accoglie, ci benedice e ci dà la vita.

L'aria che respiro è ricolma delle grazie del Cielo, ed io rientro felice. Tutta la natura canta con me, e sento la viva luce del sole.

La natura mi ama e mi sostiene nella vita, mi chiamail «suo bambino» e mi dice dolci parole:

«Lavora, studia, non perdere il tuo tempo! Conserva preziosamente la tua vita, è un dono di Dio che non ha prezzo. Custodiscila in ogni istante.»

Dopo le danze, senza perdere tempo, andrò a lavorare finché il sole brillerà nel cielo.

Allora corraggio, avanti, uno, due, tre... Cammina con passo deciso! e così danzeremo qui ancora un po'...

Cammina, cammina, cammina attraversa il limpido ruscello

procedi per il sentiero pulito a prendere l'acqua.

Cara acqua, dolce e viva, tu porti la nuova vita. Ti amo, ho sete di te, ti cerco in ogni istante.

Tu non smetti mai di correre per i prati e i giardini. Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!

25. СТЬПКА ПО СТЪПКА

Стъпка по стъпка ето ний вървим към новия живот. Чертаем светли бъднини за нас и цял човешки род.

Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди Мисли красиви вредом посяваме Любов свята да победи.

Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Живот в сърца ни се влива, мъдрост и любов.

Цветята ухаят, зреят плодове, всичко расте, живее, радва се целий мир.

Въздух дишам аромат, вредом чудна красота, извори бликат чиста вода. Бистра роса всяко листо със брилянт краси.


'25. PASSO DOPO PASSO'

Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita. Creiamo un avvenire luminoso per noi e per tutti gli uomini.

Superiamo gli ostacoli, non temiamo le disgrazie, seminiamo ovunque bei pensieri perché l'amore trionfi nel mondo.

Un nuovo sentero si apre davanti a noi, dove brilla una meravigliosa luce. La vita, la saggezza e l'amore

riempiono i nostri cuori.

I fiori profumano, i frutti maturano, tutto cresce e vive, tutto il mondo è nella gioia.

Respiro l'aria profumata e la delicata bellezza è ovunque. Dalle sorgenti zampilla acqua pura la rugiada limpida abbellisce ogni foglia di brillanti.


26. НА РАНИНА

Кой на ранина става да играй по зелената трева и на бистрата роса,

той ще бъде вечно млад. здрав и хубав и богат; ще се учи най-добре, няма нивга да умре.

Рано ти стани, слънцето посрещни. И запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.

Бодра гимнастика, раз, два, три. Подвижи се и спри. Смело пак тръгни напред, радвай се на Божий свет.

26. DI BUON MATTINO

Chi si alza di buon mattino per danzare sull'erba verde, nella limpida rugiada, sarà sempre giovane, sano, bello e ricco; sarà pieno di ardore per lo studio e vivrà eternamente.

Alzati presto, accogli il sole, canta con voce gioiosa e danza fà gli esercizi con energia, uno, due, tre, soffermati, poi nuovamente procedi coraggiosamente, rallegrati per il mondo divino.


27. ДИШАНЕ

27. RESPIRAZIONE


28. ПРОМИСЪЛ

Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца!


28. PROVVIDENZA

Che la pace di Dio viva nei nostri cuori, che la Sua pura gioia e la Sua santa allegria vi risplendano!