от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
Ред 4: Ред 4:
 
'''ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА'''
 
'''ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА'''
  
1. Пробуждане'''
+
'''1. Пробуждане'''  
  
 
Първият ден на пролетта,  
 
Първият ден на пролетта,  
Ред 18: Ред 18:
 
 
 
'''''1. RISVEGLIO'''
 
'''''1. RISVEGLIO'''
 +
 
Il primo giorno di primavera,
 
Il primo giorno di primavera,
 +
 
il primo giorno di gioia,
 
il primo giorno di gioia,
 +
 
il primo giorno di amore.
 
il primo giorno di amore.
Portano forza e vita.''
 
  
'''2. Примирение'''  
+
Portano forza e vita.
 +
 
 +
 
 +
'''2. Примирение'''
 +
 
 
И оживява и ни буди със любов.  
 
И оживява и ни буди със любов.  
 +
 
Ставайте от сън, деца!  
 
Ставайте от сън, деца!  
 +
 
Пролет мила веч дойде.  
 
Пролет мила веч дойде.  
 +
 
Цялата природа пее.  
 
Цялата природа пее.  
 +
 
Слънце топло вече грей.  
 
Слънце топло вече грей.  
 +
 
Носи цветя и плодове,
 
Носи цветя и плодове,
 +
 
носи песни и игри.  
 
носи песни и игри.  
 +
  
  
 
'''''2. RICONCILIAZIONE''''''
 
'''''2. RICONCILIAZIONE''''''
 +
 
Si ravviva e ci risveglia con amore.
 
Si ravviva e ci risveglia con amore.
 +
 
Risvegliatevi dal sonno, figlioli!  
 
Risvegliatevi dal sonno, figlioli!  
 +
 
La dolce primavera è già qui.
 
La dolce primavera è già qui.
 +
 
Tutta la natura canta,  
 
Tutta la natura canta,  
 +
 
un caldo sole brilla,
 
un caldo sole brilla,
porta fiori e frutti,          
+
 
 +
porta fiori e frutti,
 +
       
 
porta canti e danze.
 
porta canti e danze.
  
'''З. Даване'''  
+
 
 +
''''''З. Даване''''''
 +
 
 
Пълни всяка твар с живот,  
 
Пълни всяка твар с живот,  
 +
 
буди радост във Духът,  
 
буди радост във Духът,  
 +
 
развеселява сърдцата ни.  
 
развеселява сърдцата ни.  
 +
 
Грее, грей слънцето благодатно,  
 
Грее, грей слънцето благодатно,  
 +
 
целува нежно цялата земя  
 
целува нежно цялата земя  
 +
 
и я окичва с прелестни безброй цветя.  
 
и я окичва с прелестни безброй цветя.  
 +
 +
  
 
'''''З. DONARE'''''''
 
'''''З. DONARE'''''''
  
 
Riempie di vita ogni essere,
 
Riempie di vita ogni essere,
 +
 
risveglia la gioia nello spirito,
 
risveglia la gioia nello spirito,
 +
 
rallegra i nostri cuori.
 
rallegra i nostri cuori.
 +
 
Brilla, brilla il benefico Sole,
 
Brilla, brilla il benefico Sole,
 +
 
Bacia dolcemente tutta la terra   
 
Bacia dolcemente tutta la terra   
 +
 
Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.
 
Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.
 +
  
 
'''4.Възлизане'''  
 
'''4.Възлизане'''  
 +
 
Бляскави звезди брилянти  
 
Бляскави звезди брилянти  
 +
 
светли сказания мълвят.  
 
светли сказания мълвят.  
 +
 
Грее чистата луна, безспир лети  
 
Грее чистата луна, безспир лети  
 +
 
по своя път по небесна шир.  
 
по своя път по небесна шир.  
И денят пристига след нощта.
+
 
 +
И денят пристига след нощта.
 +
 
 +
  
 
'''''4.ASCENSIONE''''''''
 
'''''4.ASCENSIONE''''''''
  
 
Splendenti stelle come brillanti
 
Splendenti stelle come brillanti
 +
 
raccontano storie illuminanti
 
raccontano storie illuminanti
 +
 
La luna splende pura, senza sosta vola nel suo cammino
 
La luna splende pura, senza sosta vola nel suo cammino
 +
 
Nella vastità delle distese celesti.
 
Nella vastità delle distese celesti.
 +
 
E il giorno succede alla notte.
 
E il giorno succede alla notte.
 +
 +
  
 
'''5. Дигане'''
 
'''5. Дигане'''
  
 
Сила и радост,  
 
Сила и радост,  
 +
 
младост и обич  
 
младост и обич  
 +
 
слънцето носи  
 
слънцето носи  
 +
 
и вдъхновява  
 
и вдъхновява  
 +
 
и възраства  
 
и възраства  
в красота.  
+
 
 +
в красота.
 +
 
 +
  
 
'''''5. ELEVAZIONE'''''''
 
'''''5. ELEVAZIONE'''''''
  
 
Il sole porta forza e gioia,  
 
Il sole porta forza e gioia,  
 +
 
giovinezza e amore;
 
giovinezza e amore;
 +
 
dà l'ispirazione
 
dà l'ispirazione
 +
 
e fa crescere nella bellezza.
 
e fa crescere nella bellezza.
 +
 +
  
 
'''САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН'''
 
'''САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН'''
Ред 96: Ред 156:
  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 +
 
Ето го слънцето към нази грей.
 
Ето го слънцето към нази грей.
 +
 
Химни в гората весело птиченце пей.
 
Химни в гората весело птиченце пей.
 +
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 +
 
Светлата радост обилно ни грей.   
 
Светлата радост обилно ни грей.   
 +
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
 +
 +
 
 
 
'''''6. APERTURA'''''  
 
'''''6. APERTURA'''''  
  
 
Ecco un bel giorno nasce
 
Ecco un bel giorno nasce
 +
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 +
 
Un uccellino gioioso canta inni nel bosco
 
Un uccellino gioioso canta inni nel bosco
 +
 
noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita
 
noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita
 +
 
coperta di rugiada.
 
coperta di rugiada.
 +
 
La gioia brilla abbondantemente
 
La gioia brilla abbondantemente
 +
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
 +
 +
  
 
'''7.Освобождение'''  
 
'''7.Освобождение'''  
  
 
Ний планините обичаме.  
 
Ний планините обичаме.  
 +
 
Дивния Мусала възпяваме.  
 
Дивния Мусала възпяваме.  
 +
 
При седмострунна арфа на Рила седим.  
 
При седмострунна арфа на Рила седим.  
 +
 
Мощното слънце посрещаме на ранина.  
 
Мощното слънце посрещаме на ранина.  
 +
 
Вечер сияйните звезди следим.  
 
Вечер сияйните звезди следим.  
 +
 
И луната прекрасна в небесната шир.  
 
И луната прекрасна в небесната шир.  
 +
 +
  
 
'''''7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE'''''
 
'''''7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE'''''
  
 
Noi amiamo le montagne
 
Noi amiamo le montagne
 +
 
e cantiamo con lodi lo splendido Mussala.
 
e cantiamo con lodi lo splendido Mussala.
 +
 
Accanto all’arpa delle sette corde del Rila noi stiamo
 
Accanto all’arpa delle sette corde del Rila noi stiamo
 +
 
e all’alba andiamo all’incontro con il potente sole.
 
e all’alba andiamo all’incontro con il potente sole.
 +
 
La sera contempliamo le stelle scintillanti  
 
La sera contempliamo le stelle scintillanti  
 +
 
e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.  
 
e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.  
 +
 +
  
 
'''8.Пляскане'''  
 
'''8.Пляскане'''  
  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 
Ето го ражда се красивий ден,  
 +
 
Ето го слънцето към нази грей  
 
Ето го слънцето към нази грей  
 +
 
Химни в гората весело птиченце пей.  
 
Химни в гората весело птиченце пей.  
 +
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 
Бодро играем по росни треви и цветя.  
 +
 
Светлата радост обилно ни грей.  
 
Светлата радост обилно ни грей.  
 +
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
 
Сила в душата безспирно излива ни тя.  
 +
 +
  
 
'''''8. BATTERE LE MANI'''''  
 
'''''8. BATTERE LE MANI'''''  
  
 
Ecco un bel giorno nasce
 
Ecco un bel giorno nasce
 +
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 
ecco il sole  brilla verso di  noi.
 +
 
Un uccellino gioioso canta inni nel bosco
 
Un uccellino gioioso canta inni nel bosco
 +
 
noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita coperta di rugiada.
 
noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita coperta di rugiada.
 +
 
La gioia brilla abbondantemente
 
La gioia brilla abbondantemente
 +
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
 
e riversa costantemente la forza nella nostra anima
 +
 +
  
  
Ред 152: Ред 255:
  
 
Първият ден на пролетта,  
 
Първият ден на пролетта,  
 +
 
първият ден па радостта,  
 
първият ден па радостта,  
 +
 
първият ден на любовта  
 
първият ден на любовта  
 +
 
носят сила и живот  
 
носят сила и живот  
 +
 
носят сила и живот.
 
носят сила и живот.
 +
  
  
Ред 161: Ред 269:
  
 
Il primo giorno di primavera,
 
Il primo giorno di primavera,
 +
 
il primo giorno di gioia,
 
il primo giorno di gioia,
 +
 
il primo giorno di amore.
 
il primo giorno di amore.
 +
 
Portano forza e vita.  
 
Portano forza e vita.  
 +
 +
  
 
'''10. Летене'''
 
'''10. Летене'''
  
 
И земята се събужда от съня.  
 
И земята се събужда от съня.  
 +
 
Почва новий светъл ден,  
 
Почва новий светъл ден,  
 +
 
новий ден на пролетта.  
 
новий ден на пролетта.  
 +
 
И природата ликува,  
 
И природата ликува,  
 +
 
че я слънце топло грей  
 
че я слънце топло грей  
 +
 
и лъчи обилно лей.  
 
и лъчи обилно лей.  
 +
 
Всичко радва  се и пей.  
 
Всичко радва  се и пей.  
 +
 +
  
 
'''''10.VOLARE'''''
 
'''''10.VOLARE'''''
  
 
E la terra si risveglia dal sonno,
 
E la terra si risveglia dal sonno,
 +
 
inizia un nuovo giorno luminoso,
 
inizia un nuovo giorno luminoso,
 +
 
un nuovo giorno di primavera.
 
un nuovo giorno di primavera.
 +
 
E la natura esulta poiché il sole la riscalda
 
E la natura esulta poiché il sole la riscalda
 +
 
e la inonda con i suoi raggi.
 
e la inonda con i suoi raggi.
 +
 
Tutto si rallegra e canta.
 
Tutto si rallegra e canta.
 +
 +
  
 
'''''11.ЕВЕРА'''''
 
'''''11.ЕВЕРА'''''
  
 
Слънцето грей, гали с лъчи  
 
Слънцето грей, гали с лъчи  
 +
 
цветенца и треви, и нас.
 
цветенца и треви, и нас.
 +
 
На ранина възторжено играем ний.  
 
На ранина възторжено играем ний.  
 +
 
Въздух благодат.  
 
Въздух благодат.  
 +
 
Птички хвъркат весело над нас.  
 
Птички хвъркат весело над нас.  
 +
 
Природата сияе цяла в красота.  
 
Природата сияе цяла в красота.  
 +
 
Росна тревица блеснала в елмаз.
 
Росна тревица блеснала в елмаз.
 +
 
Цветята леят аромат.  
 
Цветята леят аромат.  
 +
 
   
 
   
 
Слънцето грей, праща веселие по цялата земя.  
 
Слънцето грей, праща веселие по цялата земя.  
 +
 
Целия мир събужда, вика със любов.  
 
Целия мир събужда, вика със любов.  
 +
 
Влива ни живот,  
 
Влива ни живот,  
 +
 
дава радост, мир и красота.  
 
дава радост, мир и красота.  
Залязва то, но вечно се явява пак.  
+
 
 +
Залязва то, но вечно се явява пак.
 +
 
Блести, изпраща жива светлина  
 
Блести, изпраща жива светлина  
 +
 
служител мил на благ Баща.  
 
служител мил на благ Баща.  
 +
  
  
Ред 207: Ред 350:
  
 
Il sole brilla.
 
Il sole brilla.
 +
 
Accarezza con i suoi raggi i fiori,
 
Accarezza con i suoi raggi i fiori,
 +
 
l'erba e noi.
 
l'erba e noi.
 +
 
Al mattino danziamo con la gioia nel cuore.
 
Al mattino danziamo con la gioia nel cuore.
 +
 
L'aria è una benedizione,
 
L'aria è una benedizione,
 +
 
gli uccelli volano allegramente su di noi,
 
gli uccelli volano allegramente su di noi,
 +
 
tutta la natura risplende di bellezza.
 
tutta la natura risplende di bellezza.
 +
 
Sotto la rugiada, l'erba luccica come un diamante
 
Sotto la rugiada, l'erba luccica come un diamante
 +
 
e i fiori diffondono il loro profumo.
 
e i fiori diffondono il loro profumo.
 +
  
 
Il sole brilla,
 
Il sole brilla,
 +
 
porta allegria su tutta la terra.
 
porta allegria su tutta la terra.
 +
 
Risveglia l’universo,
 
Risveglia l’universo,
 +
 
lo chiama con amore.
 
lo chiama con amore.
 +
 
Infonde la vita in tutti noi,
 
Infonde la vita in tutti noi,
 +
 
dona gioia, pace, bellezza.
 
dona gioia, pace, bellezza.
 +
 
Tramonta, ma sempre riappare,
 
Tramonta, ma sempre riappare,
 +
 
risplende e invia luce viva,  
 
risplende e invia luce viva,  
amato servitore del nostro dolce Padre..
+
 
 +
amato servitore del nostro dolce Padre.
 +
 
 +
 
  
 
'''12. СКАЧАНЕ'''  
 
'''12. СКАЧАНЕ'''  
  
 
Нагоре да полетим  
 
Нагоре да полетим  
 +
 
към небесния простор.  
 
към небесния простор.  
 +
 
С мир, любов и светлина  
 
С мир, любов и светлина  
 +
 
всичко расте в красота  
 
всичко расте в красота  
 +
 
и ни носи мъдростта!  
 
и ни носи мъдростта!  
 +
 +
  
 
'''''12. SALTARE'''''  
 
'''''12. SALTARE'''''  
  
 
Voliamo in alto  
 
Voliamo in alto  
 +
 
verso gli spazi celesti.
 
verso gli spazi celesti.
 +
 
Con  la pace, l’amore e la luce,
 
Con  la pace, l’amore e la luce,
 +
 
tutto cresce nella bellezza  
 
tutto cresce nella bellezza  
 +
 
e ci porta la saggezza.
 
e ci porta la saggezza.
 +
 +
  
 
'''13.ТЪКАНЕ'''  
 
'''13.ТЪКАНЕ'''  
  
 
Всеки ден, всеки час, всякоя минута  
 
Всеки ден, всеки час, всякоя минута  
 +
 
ний сновем и тъчем най-красиви мисли,  
 
ний сновем и тъчем най-красиви мисли,  
 +
 
и живот свет и чист  
 
и живот свет и чист  
 +
 
във душите вливаме.  
 
във душите вливаме.  
 +
  
 
Нека мир и любов в сърдца ни да царува,  
 
Нека мир и любов в сърдца ни да царува,  
 +
 
доброта, милосeрдие в нази да живей.  
 
доброта, милосeрдие в нази да живей.  
 +
 
Светлина и веселие навред да грей.  
 
Светлина и веселие навред да грей.  
 +
 
Светлина и веселие навред да грей.  
 
Светлина и веселие навред да грей.  
 +
  
 
Цветенцата аромат сладостен пилеят,  
 
Цветенцата аромат сладостен пилеят,  
 +
 
птичките в небесна шир чуруликат, пеят.  
 
птичките в небесна шир чуруликат, пеят.  
 +
 
И дъждеца ромоли над ниви и ливади.  
 
И дъждеца ромоли над ниви и ливади.  
 +
  
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута  
 
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута  
 +
 
ще работим, ще растем и добро ще сеем,  
 
ще работим, ще растем и добро ще сеем,  
 +
 
и в душите си красиви мисли ние да втъчем.
 
и в душите си красиви мисли ние да втъчем.
 +
  
 
   
 
   
Ред 266: Ред 454:
  
 
Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,
 
Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,
 +
 
ordiamo e tessiamo i pensieri più belli
 
ordiamo e tessiamo i pensieri più belli
e infondiamo nelle anime una vita
+
 
santa e pura.
+
e infondiamo nelle anime una vita santa e pura.
 +
 
  
 
Che la pace e l'amore regnino nei nostri cuori!
 
Che la pace e l'amore regnino nei nostri cuori!
 +
 
Che la bontà e la clemenza vivano in noi!
 
Che la bontà e la clemenza vivano in noi!
 +
 
Che la luce e la gioia risplendano ovunque  
 
Che la luce e la gioia risplendano ovunque  
 +
  
 
I fiori emanano i loro soavi profumi,
 
I fiori emanano i loro soavi profumi,
gli uccelli cinguettano e cantano
+
 
nel vasto cielo,
+
gli uccelli cinguettano e cantano nel vasto cielo,
 +
 
 
una pioggia sottile mormora sui campi e sulle praterie.
 
una pioggia sottile mormora sui campi e sulle praterie.
 +
  
 
E così noi, ogni giorno, ogni minuto,  
 
E così noi, ogni giorno, ogni minuto,  
 +
 
lavoreremo, cresceremo,
 
lavoreremo, cresceremo,
 +
 
semineremo il bene,
 
semineremo il bene,
 +
 
e tesseremo dei bei pensieri  
 
e tesseremo dei bei pensieri  
nelle nostre anime
+
 
 +
nelle nostre anime.
 +
 
 +
 
  
 
'''14. МИСЛИ'''
 
'''14. МИСЛИ'''
  
 
Мисли, право мисли.  
 
Мисли, право мисли.  
 +
 
Мисли, право мисли.  
 
Мисли, право мисли.  
 +
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 +
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 +
 
Крепи, крепи, крепи.  
 
Крепи, крепи, крепи.  
 +
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 
Свещени мисли за живота ти крепи.  
 +
 
Крепи, крепи, крепи.  
 
Крепи, крепи, крепи.  
 +
 
Свещени мисли за живота ти крепи.
 
Свещени мисли за живота ти крепи.
 +
  
  
Ред 300: Ред 509:
  
 
Pensa, pensa correttamente!
 
Pensa, pensa correttamente!
 +
 
Abbi pensieri sacri sulla vita!
 
Abbi pensieri sacri sulla vita!
 +
 
Resisti, resisti, resisti!
 
Resisti, resisti, resisti!
 +
 
Abbi pensieri sacri sulla vita!
 
Abbi pensieri sacri sulla vita!
 +
  
  
Ред 308: Ред 521:
  
 
Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.
 
Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.
 +
  
 
'''''15. Aum'''''
 
'''''15. Aum'''''
  
 
Aum, aum, aum, om, om, aumen.
 
Aum, aum, aum, om, om, aumen.
 +
  
  
Ред 317: Ред 532:
  
 
Изгрява слънцето, праща светлина,  
 
Изгрява слънцето, праща светлина,  
 +
 
Носи  радост за живота тя.  
 
Носи  радост за живота тя.  
 +
  
 
Сила жива изворна течуша.  
 
Сила жива изворна течуша.  
 +
  
 
Зум ме зум, зум ме зум,  
 
Зум ме зум, зум ме зум,  
 +
 
бином то мето.  
 
бином то мето.  
 +
 +
  
 
'''''16.IL SOLE SORGE'''''
 
'''''16.IL SOLE SORGE'''''
  
 
Il sole sorge,
 
Il sole sorge,
 +
 
diffonde la luce
 
diffonde la luce
 +
 
che pota  gioia  nella vita,
 
che pota  gioia  nella vita,
 +
 
forza viva che scaturisce dalla sorgente.
 
forza viva che scaturisce dalla sorgente.
 +
 
Zum me zum, zum me zum
 
Zum me zum, zum me zum
 
Binom to meto.
 
Binom to meto.
 +
 +
  
 
'''17.КВАДРАТ'''  
 
'''17.КВАДРАТ'''  
  
 
Слънцето грей,  
 
Слънцето грей,  
 +
 
Трепти зората от живот и любов.  
 
Трепти зората от живот и любов.  
 +
 
Трепти зората,  
 
Трепти зората,  
 +
 
грейнала в брилянтени лъчи.
 
грейнала в брилянтени лъчи.
 +
  
 
Всичко днес пей,  
 
Всичко днес пей,  
 +
 
всичко днес сладкогласно пей  
 
всичко днес сладкогласно пей  
 +
 
за Божий ден,  
 
за Божий ден,  
 +
 
за новий светъл Божи ден,  
 
за новий светъл Божи ден,  
 +
 
за радост нова,  
 
за радост нова,  
 +
 
що в сърцата ни безспирно лей.  
 
що в сърцата ни безспирно лей.  
 +
 +
  
 
'''''17.IL QUADRATO'''''
 
'''''17.IL QUADRATO'''''
  
 
Il sole brilla,
 
Il sole brilla,
 +
 
l'aurora palpita di vita e di amore,
 
l'aurora palpita di vita e di amore,
 +
 
L’aurora palpita
 
L’aurora palpita
 +
 
illuminata da raggi scintillanti.
 
illuminata da raggi scintillanti.
 +
  
 
Oggi, tutto canta  
 
Oggi, tutto canta  
 +
 
Oggi tutto canta con voce dolce
 
Oggi tutto canta con voce dolce
Per questo giorno che Dio ci dona ,  
+
 
per questo nuovo giorno luminoso, divino,
+
Per questo giorno che Dio ci dona
 +
,  
 +
per questo nuovo giorno luminoso, divino,
 +
 
 
per questa nuova gioia
 
per questa nuova gioia
 +
 
che il sole riversa senza sosta  
 
che il sole riversa senza sosta  
 +
 
nei nostri cuori.
 
nei nostri cuori.
 +
  
  
Ред 366: Ред 615:
  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 +
 
слънцето посрещаме.  
 
слънцето посрещаме.  
 +
 
Лъчи, въздух и роса  
 
Лъчи, въздух и роса  
 +
 
радват нашите сърца.  
 
радват нашите сърца.  
 +
  
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат  
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат  
 +
 
и красиви чувства да растат.
 
и красиви чувства да растат.
 +
 
Сладки зрели плодове да дават  
 
Сладки зрели плодове да дават  
 +
 
и живота вред да украсяват.  
 
и живота вред да украсяват.  
 +
  
 
Грейнали лъчи навред.  
 
Грейнали лъчи навред.  
 +
 
Бистро изворче шурти.  
 
Бистро изворче шурти.  
 +
 
Радост блика в целий свет.  
 
Радост блика в целий свет.  
 +
 
Птичка весело лети.  
 
Птичка весело лети.  
 +
 +
 
 
 
'''''18. BELLEZZA'''''
 
'''''18. BELLEZZA'''''
  
Ogni giorno, di buon mattino,  
+
Ogni giorno, di buon mattino,
 +
 
andiamo incontro al sole.
 
andiamo incontro al sole.
 +
 
I raggi, l'aria e la rugiada  
 
I raggi, l'aria e la rugiada  
 +
 
rallegrano i nostri cuori.
 
rallegrano i nostri cuori.
 +
  
 
Che in noi scorrano pensieri ispirati
 
Che in noi scorrano pensieri ispirati
e crescano bei sentimenti!y
+
 
 +
e crescano bei sentimenti!
 +
 
 
Che danno dolci frutti maturi  
 
Che danno dolci frutti maturi  
 +
 
e abbelliscono ovunque la vita!
 
e abbelliscono ovunque la vita!
 +
  
 
Raggi di luce brillano ovunque,  
 
Raggi di luce brillano ovunque,  
 +
 
una piccola sorgente limpida scorre,
 
una piccola sorgente limpida scorre,
 +
 
in tutto il mondo sgorga la  gioia
 
in tutto il mondo sgorga la  gioia
 +
 
e un uccellino vola allegramente.  
 
e un uccellino vola allegramente.  
 +
 +
  
 
'''19.ПОДВИЖНОСТ'''  
 
'''19.ПОДВИЖНОСТ'''  
  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 
Всяка сутрин в ранен час  
 +
 
слънцето посрещаме.  
 
слънцето посрещаме.  
 +
 
Лъчи, въздух и роса  
 
Лъчи, въздух и роса  
 +
 
радват нашите сърца.  
 
радват нашите сърца.  
 +
  
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат  
 
Вдъхновени мисли в нас да потекат  
 +
 
и красиви чувства да растат.
 
и красиви чувства да растат.
 +
 
Сладки зрели плодове да дават  
 
Сладки зрели плодове да дават  
 +
 
и живота вред да украсяват.  
 
и живота вред да украсяват.  
 +
  
 
Грейнали лъчи навред.  
 
Грейнали лъчи навред.  
Бистро изворче шурти.  
+
 
 +
Бистро изворче шурти.
 +
 
Радост блика в целий свет.  
 
Радост блика в целий свет.  
 +
 
Птичка весело лети.
 
Птичка весело лети.
 +
 +
  
 
'''''19 MOBILITÀ'''''  
 
'''''19 MOBILITÀ'''''  
  
 
Ogni giorno, di buon mattino,  
 
Ogni giorno, di buon mattino,  
 +
 
andiamo incontro al sole.
 
andiamo incontro al sole.
 +
 
I raggi, l'aria e la rugiada  
 
I raggi, l'aria e la rugiada  
 +
 
rallegrano i nostri cuori.
 
rallegrano i nostri cuori.
 +
  
 
Che in noi scorrano pensieri ispirati
 
Che in noi scorrano pensieri ispirati
 +
 
e crescano bei sentimenti!y
 
e crescano bei sentimenti!y
 +
 
Che danno dolci frutti maturi  
 
Che danno dolci frutti maturi  
 +
 
e abbelliscono ovunque la vita!
 
e abbelliscono ovunque la vita!
  
Raggi di luce brillano ovunque,  
+
 
 +
Raggi di luce brillano ovunque,
 +
 
una piccola sorgente limpida scorre,
 
una piccola sorgente limpida scorre,
 +
 
in tutto il mondo sgorga la  gioia
 
in tutto il mondo sgorga la  gioia
 +
 
e un uccellino vola allegramente.
 
e un uccellino vola allegramente.
 +
 +
  
  
Ред 435: Ред 736:
  
 
Денят пристига след нощта  
 
Денят пристига след нощта  
 +
 
и.радост иде след скръбта.  
 
и.радост иде след скръбта.  
 +
 
Вървиме ний по светлий път.  
 
Вървиме ний по светлий път.  
 +
 
Прегради няма да ни спрат.  
 
Прегради няма да ни спрат.  
 +
  
 
Тъй безспирно ще вървиме  
 
Тъй безспирно ще вървиме  
 +
 
с вяра и любов в гърдите,  
 
с вяра и любов в гърдите,  
 +
 
към победи ще летиме,  
 
към победи ще летиме,  
 +
 
до кат` гледат ни очите.  
 
до кат` гледат ни очите.  
 +
  
 
Бодро вдигаме чела,  
 
Бодро вдигаме чела,  
 +
 
смело тръгваме напред!  
 
смело тръгваме напред!  
 +
 
Дори в неволя и беда  
 
Дори в неволя и беда  
 +
 
за нас е хубав Божий свет.  
 
за нас е хубав Божий свет.  
 +
  
 
Милва ни тихият зефир.  
 
Милва ни тихият зефир.  
 +
 
Пеят ни птички с весел глас.  
 
Пеят ни птички с весел глас.  
 +
 
Лей се в душата елeксир  
 
Лей се в душата елeксир  
 +
 
при изгрев слънце в ранен час.  
 
при изгрев слънце в ранен час.  
 +
 +
  
 
 
Ред 458: Ред 776:
  
 
Il giorno succede alla notte
 
Il giorno succede alla notte
 +
 
e la gioia alla tristezza.
 
e la gioia alla tristezza.
 +
 
Noi avanziamo su un cammino luminoso,
 
Noi avanziamo su un cammino luminoso,
 +
 
nessuna barriera ci ferma.
 
nessuna barriera ci ferma.
 +
  
 
Cammineremo senza tregua,
 
Cammineremo senza tregua,
 +
 
con il cuore colmo di fede e di amore;
 
con il cuore colmo di fede e di amore;
 +
 
voleremo verso la vittoria,
 
voleremo verso la vittoria,
 +
 
fino a quando i nostri occhi  
 
fino a quando i nostri occhi  
 +
 
resteranno aperti.  
 
resteranno aperti.  
 +
  
 
Con entusiasmo, alziamo la fronte, avziamo con audacia!
 
Con entusiasmo, alziamo la fronte, avziamo con audacia!
 +
 
Anche nello sconforto e nella sventura,
 
Anche nello sconforto e nella sventura,
 +
 
per noi, il mondo che Dio ha creato è beiio.
 
per noi, il mondo che Dio ha creato è beiio.
  
 
Un dolce zefiro ci accarezza,  
 
Un dolce zefiro ci accarezza,  
 +
 
gli uccellini cantano allamente per noi.
 
gli uccellini cantano allamente per noi.
 +
 
La mattina, al sorgere del sole,
 
La mattina, al sorgere del sole,
 +
 
un elisir si riversa nelle nostre anime.
 
un elisir si riversa nelle nostre anime.
 +
  
  
Ред 481: Ред 814:
  
 
Ликува цялата земя  
 
Ликува цялата земя  
 +
 
и се радва от сърдце,  
 
и се радва от сърдце,  
 +
 
и тича тя по своя път  
 
и тича тя по своя път  
 +
 
като девица възлюблена.
 
като девица възлюблена.
 +
  
 
Тя жадува слънцето  
 
Тя жадува слънцето  
и към него се стреми.  
+
 
 +
и към него се стреми.
 +
 
То я милва от далеч  
 
То я милва от далеч  
 +
 
и целува я с лъчи.
 
и целува я с лъчи.
 +
  
 
Тя се радва и му пей:  
 
Тя се радва и му пей:  
 +
 
„О, слънце на живота мой,  
 
„О, слънце на живота мой,  
 +
 
летя, летя към тебе непрестанно,  
 
летя, летя към тебе непрестанно,  
 +
 
и пълна с радост.
 
и пълна с радост.
  
Реки текат, извори бликат чисти,  
+
 
 +
Реки текат, извори бликат чисти,
 +
 
върхове белоснежни в розоаи сияния  
 
върхове белоснежни в розоаи сияния  
 +
 
обливаш изобилно с милувки нежни".
 
обливаш изобилно с милувки нежни".
 +
 +
  
  
Ред 504: Ред 853:
  
 
La terra intera esulta,  
 
La terra intera esulta,  
 +
 
e il suo cuore trabocca di gioia.
 
e il suo cuore trabocca di gioia.
 +
 
Essa si affretta sul suo cammino,
 
Essa si affretta sul suo cammino,
 +
 
come una vergine amata.
 
come una vergine amata.
 +
  
 
Desidera il sole e si tende verso di lui.
 
Desidera il sole e si tende verso di lui.
 +
 
Egli, da lontano, la accarezza e la bacia con i suoi raggi...
 
Egli, da lontano, la accarezza e la bacia con i suoi raggi...
 +
  
 
La terra si rallegra e canta per lui:
 
La terra si rallegra e canta per lui:
 +
 
«O sole della mia vita,
 
«O sole della mia vita,
 +
 
io volo senza sosta verso di te, piena di gioia.
 
io volo senza sosta verso di te, piena di gioia.
 +
  
 
I fiumi scorrono,
 
I fiumi scorrono,
 +
 
le sorgenti pure sgorgano,
 
le sorgenti pure sgorgano,
le vette bianche di neve
+
 
 +
le vette bianche di neve
 +
 
 
e soffuse di luce rosa;
 
e soffuse di luce rosa;
 +
 
tu le copri di tenere carezze».
 
tu le copri di tenere carezze».
 +
  
  
Ред 525: Ред 888:
  
 
Колко приятно птвченце пее  
 
Колко приятно птвченце пее  
 +
 
и благодатно слънцето грей.  
 
и благодатно слънцето грей.  
 +
 
Росни ливадите, свежи поляните,  
 
Росни ливадите, свежи поляните,  
 +
 
играем ний и пеем в ранина.  
 
играем ний и пеем в ранина.  
 +
 
Животът е красив и изобилен,  
 
Животът е красив и изобилен,  
 +
 
че Бог над нази е милостив!  
 
че Бог над нази е милостив!  
 +
  
 
А след игри и песни красиви  
 
А след игри и песни красиви  
ние работим в нашите ниви.  
+
 
 +
ние работим в нашите ниви.
 +
 
И ги посяваме с семе избрано,
 
И ги посяваме с семе избрано,
 +
 
да никнат, зреят житни класове.  
 
да никнат, зреят житни класове.  
 +
 
И дребен дъжд, роса ще ги полее,  
 
И дребен дъжд, роса ще ги полее,  
 +
 
и слънцето ще ги възрасти.  
 
и слънцето ще ги възрасти.  
 +
  
  
Ред 542: Ред 917:
  
 
Come è gradevole il canto dell’uccellino!
 
Come è gradevole il canto dell’uccellino!
 +
 
Come è benefico il sole che brilla!
 
Come è benefico il sole che brilla!
 +
 
Nei prati coperti di rugiada e nelle fresche radure,
 
Nei prati coperti di rugiada e nelle fresche radure,
 +
 
noi danziamo e cantiamo di buon mattino.
 
noi danziamo e cantiamo di buon mattino.
 +
 
La vita è bella e abbondante,
 
La vita è bella e abbondante,
 +
 
poiché Dio, sopra di noi, è misericordioso.
 
poiché Dio, sopra di noi, è misericordioso.
 +
 
   
 
   
 
Dopo le danze e i bei canti,  
 
Dopo le danze e i bei canti,  
 +
 
andiamo a lavorare i nostri campi.
 
andiamo a lavorare i nostri campi.
 +
 
Li seminiamo con semi di prima scelta,
 
Li seminiamo con semi di prima scelta,
 +
 
perché crescano e maturino le spighe di grano.
 
perché crescano e maturino le spighe di grano.
 +
 
La pioggia sottile e la rugiada li disseteranno,
 
La pioggia sottile e la rugiada li disseteranno,
 +
 
e il sole li farà crescere.
 
e il sole li farà crescere.
 +
 +
  
 
'''23. ХУБАВ ДЕН'''
 
'''23. ХУБАВ ДЕН'''
  
 
Всеки хубав Божи ден
 
Всеки хубав Божи ден
дишам радост и живот.  
+
 
И ликът ми е засмен,  
+
дишам радост и живот.
 +
 +
И ликът ми е засмен,
 +
 
че обича мен Господ.
 
че обича мен Господ.
 +
  
 
Слънчицето със любов  
 
Слънчицето със любов  
 +
 
милва моето лице.
 
милва моето лице.
 +
  
 
И гласът любим Христов  
 
И гласът любим Христов  
 +
 
шепне в моето сърдце:  
 
шепне в моето сърдце:  
 +
 
„Крепко, смело ти живей  
 
„Крепко, смело ти живей  
 +
 
и помагай на света.  
 
и помагай на света.  
 +
 
С песни радостни възпей  
 
С песни радостни възпей  
ти на Бога любовта,  
+
 
 +
ти на Бога любовта,
 +
 
наш Баща любим и свят  
 
наш Баща любим и свят  
 +
 
и на вси души познат."
 
и на вси души познат."
 +
 +
  
 
'''''23. BEL GIORNO'''''
 
'''''23. BEL GIORNO'''''
  
Ogni giorno che Dio ci dona,  
+
Ogni giorno che Dio ci dona,
 +
 
io respiro la gioia e la vita
 
io respiro la gioia e la vita
 +
 
e il mio volto si illumina in un sorriso
 
e il mio volto si illumina in un sorriso
 +
 
perché il Signore mi ama.
 
perché il Signore mi ama.
 +
  
 
Il sole con amore accarezza il mio viso,
 
Il sole con amore accarezza il mio viso,
 +
 
e l'amata voce del Cristo sussurra nel mio cuore:
 
e l'amata voce del Cristo sussurra nel mio cuore:
 +
 
«Sii forte e audace nella vita! Porta il tuo aiuto al mondo!
 
«Sii forte e audace nella vita! Porta il tuo aiuto al mondo!
 +
 
Con canti di gioia, rendi gloria all'amore di Dio,
 
Con canti di gioia, rendi gloria all'amore di Dio,
 +
 
nostro Padre, amato e santo,  
 
nostro Padre, amato e santo,  
 +
 
che tutte le anime conoscono».
 
che tutte le anime conoscono».
 +
 +
  
 
'''24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ'''  
 
'''24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ'''  
  
Колко сме доволни,  
+
Колко сме доволни,
че в света живеем;  
+
 +
че в света живеем;
 +
 
като птички волни
 
като птички волни
чудни песни пеем.  
+
 
 +
чудни песни пеем.
 +
 
Сутрин мило слънце  
 
Сутрин мило слънце  
 +
 
посреща ни рано.  
 
посреща ни рано.  
 +
 
То ни благославя  
 
То ни благославя  
и живот ни дава.  
+
 
 +
и живот ни дава.
 +
 
Въздух дишам благодат.  
 
Въздух дишам благодат.  
Радостно отивам за дома.  
+
 
 +
Радостно отивам за дома.
 +
 
Цялата природа с мене пей.  
 
Цялата природа с мене пей.  
Слънцето ме живо грей.  
+
 
 +
Слънцето ме живо грей.
 +
 
Природата ме обича  
 
Природата ме обича  
 +
 
и в живота ми помага,  
 
и в живота ми помага,  
 +
 
Чедо свое ме нарича  
 
Чедо свое ме нарича  
 +
 
и ми казва дума блага:  
 
и ми казва дума блага:  
 +
 
"Работи, учи,  
 
"Работи, учи,  
 +
 
време не губи,  
 
време не губи,  
 +
 
време не пилей,  
 
време не пилей,  
 +
 
скъп живот пази.  
 
скъп живот пази.  
 +
  
 
Той е Божи дар, мил и скъпоцен.  
 
Той е Божи дар, мил и скъпоцен.  
 +
 
Ти добре варди го всеки час."  
 
Ти добре варди го всеки час."  
 +
  
 
А подир игрите  
 
А подир игрите  
 +
 
ще отида да работя,  
 
ще отида да работя,  
време да не губя,  
+
 
 +
време да не губя,
 +
 
дор в небето слънце грей.  
 
дор в небето слънце грей.  
 +
 
Хай напред, едно, две, три,  
 
Хай напред, едно, две, три,  
 +
 
с бодри стъпки ти ходи.  
 
с бодри стъпки ти ходи.  
 +
 
Още малко ние тук  
 
Още малко ние тук  
 +
 
ще си поиграеме сега.  
 
ще си поиграеме сега.  
 +
 
Ходи, ходи, ходи,  
 
Ходи, ходи, ходи,  
 +
 
за водата ходи,  
 
за водата ходи,  
 +
 
през речица бистра,  
 
през речица бистра,  
 +
 
през пътека чиста.
 
през пътека чиста.
 +
 
О, водице, сладка, жива,  
 
О, водице, сладка, жива,  
 +
 
носиш ти живота нов.  
 
носиш ти живота нов.  
 +
 
Теб обичам, теб жадувам,  
 
Теб обичам, теб жадувам,  
 +
 
тебе търся всеки час.  
 
тебе търся всеки час.  
 +
 
По ливади и градини  
 
По ливади и градини  
 +
 
непрестанно тичаш ти.  
 
непрестанно тичаш ти.  
 +
 
Тъй през всичките години  
 
Тъй през всичките години  
 +
 
бягай, тичай и лети.  
 
бягай, тичай и лети.  
 +
 +
  
  
Ред 639: Ред 1096:
  
 
Come siamo contenti di vivere nel mondo!
 
Come siamo contenti di vivere nel mondo!
 +
 
Come uccellini cantiamo in libertà,
 
Come uccellini cantiamo in libertà,
 +
 
e i nostri canti sono meravigliosi.
 
e i nostri canti sono meravigliosi.
 +
  
 
Di buon mattino, il caro sole ci accoglie,
 
Di buon mattino, il caro sole ci accoglie,
 +
 
ci benedice e ci dà la vita.
 
ci benedice e ci dà la vita.
 +
  
 
L'aria che respiro è ricolma delle grazie del Cielo,
 
L'aria che respiro è ricolma delle grazie del Cielo,
 +
 
ed io rientro felice.
 
ed io rientro felice.
 +
 
Tutta la natura canta con me,
 
Tutta la natura canta con me,
 +
 
e sento la viva luce del sole.
 
e sento la viva luce del sole.
 +
  
 
La natura mi ama e mi sostiene nella vita,
 
La natura mi ama e mi sostiene nella vita,
 +
 
mi chiamail «suo bambino» e mi dice dolci parole:
 
mi chiamail «suo bambino» e mi dice dolci parole:
 +
  
 
«Lavora, studia, non perdere il tuo tempo!
 
«Lavora, studia, non perdere il tuo tempo!
 +
 
Conserva preziosamente la tua vita,
 
Conserva preziosamente la tua vita,
 +
 
è un dono di Dio che non ha prezzo.
 
è un dono di Dio che non ha prezzo.
 +
 
Custodiscila in ogni istante.»
 
Custodiscila in ogni istante.»
 +
  
 
Dopo le danze, senza perdere tempo,
 
Dopo le danze, senza perdere tempo,
 +
 
andrò a lavorare finché il sole brillerà nel cielo.
 
andrò a lavorare finché il sole brillerà nel cielo.
 +
  
 
Allora corraggio, avanti, uno, due, tre...  
 
Allora corraggio, avanti, uno, due, tre...  
 +
 
Cammina con passo deciso!
 
Cammina con passo deciso!
 +
 
e così danzeremo qui ancora un po'...
 
e così danzeremo qui ancora un po'...
 +
  
 
Cammina, cammina, cammina  
 
Cammina, cammina, cammina  
 +
 
attraversa il limpido ruscello
 
attraversa il limpido ruscello
procedi per il sentiero pulito a prendere l'acqua.
+
 
 +
procedi per il sentiero pulito a prendere l'acqua.
 +
 
  
 
Cara acqua, dolce e viva, tu porti la nuova vita.
 
Cara acqua, dolce e viva, tu porti la nuova vita.
 +
 
Ti amo, ho sete di te, ti cerco in ogni istante.
 
Ti amo, ho sete di te, ti cerco in ogni istante.
 +
  
 
Tu non smetti mai di correre per i prati e i giardini.
 
Tu non smetti mai di correre per i prati e i giardini.
 +
 
Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!
 
Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!
 +
 +
  
 
'''25. СТЬПКА ПО СТЪПКА'''  
 
'''25. СТЬПКА ПО СТЪПКА'''  
  
 
Стъпка по стъпка ето ний  
 
Стъпка по стъпка ето ний  
 +
 
вървим към новия живот.  
 
вървим към новия живот.  
 +
 
Чертаем светли бъднини  
 
Чертаем светли бъднини  
за нас и цял човешки род.
 
  
Всички прегради преодоляваме,  
+
за нас и цял човешки род.
 +
 +
 
 +
Всички прегради преодоляваме,
 +
 
не се страхуваме от беди  
 
не се страхуваме от беди  
 +
 
Мисли красиви вредом посяваме  
 
Мисли красиви вредом посяваме  
 +
 
Любов свята да победи.
 
Любов свята да победи.
 +
  
 
Пътека светла е пред нас  
 
Пътека светла е пред нас  
 +
 
и нова чудна светлина.  
 
и нова чудна светлина.  
 +
 
Живот в сърца ни се влива,  
 
Живот в сърца ни се влива,  
 +
 
мъдрост и любов.  
 
мъдрост и любов.  
  
Цветята ухаят,  
+
 
зреят плодове,  
+
Цветята ухаят,
всичко расте, живее,  
+
 +
зреят плодове,
 +
 +
всичко расте, живее,
 +
 
радва се целий мир.  
 
радва се целий мир.  
  
Въздух дишам аромат,  
+
 
 +
Въздух дишам аромат,
 +
 
вредом чудна красота,  
 
вредом чудна красота,  
 +
 
извори бликат чиста вода.  
 
извори бликат чиста вода.  
 +
 
Бистра роса всяко листо  
 
Бистра роса всяко листо  
 +
 
със брилянт краси.  
 
със брилянт краси.  
 +
  
  
Ред 707: Ред 1213:
  
 
Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita.
 
Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita.
 +
 
Creiamo un avvenire luminoso per noi
 
Creiamo un avvenire luminoso per noi
 +
 
e per tutti gli uomini.
 
e per tutti gli uomini.
 +
  
 
Superiamo gli ostacoli,
 
Superiamo gli ostacoli,
 +
 
non temiamo le disgrazie,
 
non temiamo le disgrazie,
 +
 
seminiamo ovunque bei pensieri
 
seminiamo ovunque bei pensieri
 +
 
perché l'amore trionfi nel mondo.
 
perché l'amore trionfi nel mondo.
 +
  
 
Un nuovo sentero si apre davanti a noi,
 
Un nuovo sentero si apre davanti a noi,
 +
 
dove brilla una meravigliosa luce.
 
dove brilla una meravigliosa luce.
 +
 
La vita, la saggezza e l'amore
 
La vita, la saggezza e l'amore
 +
 
  riempiono i nostri cuori.
 
  riempiono i nostri cuori.
 +
  
 
I fiori profumano, i frutti maturano,
 
I fiori profumano, i frutti maturano,
 +
 
tutto cresce e vive,
 
tutto cresce e vive,
 +
 
tutto il mondo è nella gioia.
 
tutto il mondo è nella gioia.
 +
  
 
Respiro l'aria profumata
 
Respiro l'aria profumata
 +
 
e la delicata bellezza è ovunque.
 
e la delicata bellezza è ovunque.
 +
 
Dalle sorgenti zampilla acqua pura  
 
Dalle sorgenti zampilla acqua pura  
 +
 
la rugiada limpida abbellisce
 
la rugiada limpida abbellisce
 +
 
ogni foglia di brillanti.
 
ogni foglia di brillanti.
 +
  
  
 
'''26. НА РАНИНА'''  
 
'''26. НА РАНИНА'''  
 +
  
 
Кой на ранина става да играй  
 
Кой на ранина става да играй  
 +
 
по зелената трева  
 
по зелената трева  
 +
 
и на бистрата роса,  
 
и на бистрата роса,  
  
той ще бъде вечно млад.  
+
 
 +
той ще бъде вечно млад.
 +
 
здрав и хубав и богат;  
 
здрав и хубав и богат;  
 +
 
ще се учи най-добре,  
 
ще се учи най-добре,  
 +
 
няма нивга да умре.  
 
няма нивга да умре.  
 +
  
 
Рано ти стани, слънцето посрещни.  
 
Рано ти стани, слънцето посрещни.  
 +
 
И запей със бодър глас,  
 
И запей със бодър глас,  
 +
 
поиграй си ти завчас.  
 
поиграй си ти завчас.  
 +
  
 
Бодра гимнастика, раз, два, три.  
 
Бодра гимнастика, раз, два, три.  
 +
 
Подвижи се и спри.  
 
Подвижи се и спри.  
 +
 
Смело пак тръгни напред,  
 
Смело пак тръгни напред,  
 +
 
радвай се на Божий свет.  
 
радвай се на Божий свет.  
 +
 +
  
 
'''''26. DI BUON MATTINO'''''
 
'''''26. DI BUON MATTINO'''''
 +
  
 
Chi si alza di buon mattino per danzare
 
Chi si alza di buon mattino per danzare
 +
 
sull'erba verde, nella limpida rugiada,
 
sull'erba verde, nella limpida rugiada,
 +
 
sarà sempre giovane, sano, bello e ricco;
 
sarà sempre giovane, sano, bello e ricco;
 +
 
sarà pieno di ardore per lo studio
 
sarà pieno di ardore per lo studio
 +
 
e vivrà eternamente.
 
e vivrà eternamente.
 +
  
 
Alzati presto, accogli il sole,
 
Alzati presto, accogli il sole,
 +
 
canta con voce gioiosa e danza
 
canta con voce gioiosa e danza
 +
 
fà gli esercizi con energia, uno, due, tre,
 
fà gli esercizi con energia, uno, due, tre,
 +
 
soffermati, poi nuovamente procedi coraggiosamente,
 
soffermati, poi nuovamente procedi coraggiosamente,
 +
 
rallegrati per il mondo divino.
 
rallegrati per il mondo divino.
 +
  
  
 
'''27. ДИШАНЕ'''  
 
'''27. ДИШАНЕ'''  
 +
  
 
'''''27. RESPIRAZIONE'''''
 
'''''27. RESPIRAZIONE'''''
 +
  
  
 
'''28. ПРОМИСЪЛ'''  
 
'''28. ПРОМИСЪЛ'''  
 +
  
 
Да пребъде Божият мир и да изгрее  
 
Да пребъде Божият мир и да изгрее  
 +
 
Божията радост и Божието веселие  
 
Божията радост и Божието веселие  
 +
 
в нашите сърца!   
 
в нашите сърца!   
 +
  
 
 
 
'''''28. PROVVIDENZA'''''
 
'''''28. PROVVIDENZA'''''
 +
  
 
Che la pace di Dio viva nei nostri cuori,
 
Che la pace di Dio viva nei nostri cuori,
 +
 
che la Sua pura gioia  
 
che la Sua pura gioia  
 +
 
e la Sua santa allegria vi risplendano!
 
e la Sua santa allegria vi risplendano!

Версия от 11:18, 9 януари 2012

ПАНЕВРИТМИЯ

ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА

1. Пробуждане

Първият ден на пролетта,

първият ден на радостта,

първият ден на любовта

носят сила и живот,

носят сила и живот.


1. RISVEGLIO

Il primo giorno di primavera,

il primo giorno di gioia,

il primo giorno di amore.

Portano forza e vita.


2. Примирение

И оживява и ни буди със любов.

Ставайте от сън, деца!

Пролет мила веч дойде.

Цялата природа пее.

Слънце топло вече грей.

Носи цветя и плодове,

носи песни и игри.


2. RICONCILIAZIONE'

Si ravviva e ci risveglia con amore.

Risvegliatevi dal sonno, figlioli!

La dolce primavera è già qui.

Tutta la natura canta,

un caldo sole brilla,

porta fiori e frutti,

porta canti e danze.


'З. Даване'

Пълни всяка твар с живот,

буди радост във Духът,

развеселява сърдцата ни.

Грее, грей слънцето благодатно,

целува нежно цялата земя

и я окичва с прелестни безброй цветя.


З. DONARE''

Riempie di vita ogni essere,

risveglia la gioia nello spirito,

rallegra i nostri cuori.

Brilla, brilla il benefico Sole,

Bacia dolcemente tutta la terra

Ornandola di una grande quantità di fiori meravigliosi.


4.Възлизане

Бляскави звезди брилянти

светли сказания мълвят.

Грее чистата луна, безспир лети

по своя път по небесна шир.

И денят пристига след нощта.


4.ASCENSIONE'''

Splendenti stelle come brillanti

raccontano storie illuminanti

La luna splende pura, senza sosta vola nel suo cammino

Nella vastità delle distese celesti.

E il giorno succede alla notte.


5. Дигане

Сила и радост,

младост и обич

слънцето носи

и вдъхновява

и възраства

в красота.


5. ELEVAZIONE''

Il sole porta forza e gioia,

giovinezza e amore;

dà l'ispirazione

e fa crescere nella bellezza.


САН ЗИ/КРАСИВИЯТ ДЕН


6. Отваряне

Ето го ражда се красивий ден,

Ето го слънцето към нази грей.

Химни в гората весело птиченце пей.

Бодро играем по росни треви и цветя.

Светлата радост обилно ни грей.

Сила в душата безспирно излива ни тя.


6. APERTURA

Ecco un bel giorno nasce

ecco il sole brilla verso di noi.

Un uccellino gioioso canta inni nel bosco

noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita

coperta di rugiada.

La gioia brilla abbondantemente

e riversa costantemente la forza nella nostra anima


7.Освобождение

Ний планините обичаме.

Дивния Мусала възпяваме.

При седмострунна арфа на Рила седим.

Мощното слънце посрещаме на ранина.

Вечер сияйните звезди следим.

И луната прекрасна в небесната шир.


7. OSVOBOJDÈNYÉ – LIBERAZIONE

Noi amiamo le montagne

e cantiamo con lodi lo splendido Mussala.

Accanto all’arpa delle sette corde del Rila noi stiamo

e all’alba andiamo all’incontro con il potente sole.

La sera contempliamo le stelle scintillanti

e la luna, meravigliosa, nella vastità celeste.


8.Пляскане

Ето го ражда се красивий ден,

Ето го слънцето към нази грей

Химни в гората весело птиченце пей.

Бодро играем по росни треви и цветя.

Светлата радост обилно ни грей.

Сила в душата безспирно излива ни тя.


8. BATTERE LE MANI

Ecco un bel giorno nasce

ecco il sole brilla verso di noi.

Un uccellino gioioso canta inni nel bosco

noi danziamo con entusiasmo nell'erba fiorita coperta di rugiada.

La gioia brilla abbondantemente

e riversa costantemente la forza nella nostra anima9. Чистене

Първият ден на пролетта,

първият ден па радостта,

първият ден на любовта

носят сила и живот

носят сила и живот.


9. PURIFICAZIONE

Il primo giorno di primavera,

il primo giorno di gioia,

il primo giorno di amore.

Portano forza e vita.


10. Летене

И земята се събужда от съня.

Почва новий светъл ден,

новий ден на пролетта.

И природата ликува,

че я слънце топло грей

и лъчи обилно лей.

Всичко радва се и пей.


10.VOLARE

E la terra si risveglia dal sonno,

inizia un nuovo giorno luminoso,

un nuovo giorno di primavera.

E la natura esulta poiché il sole la riscalda

e la inonda con i suoi raggi.

Tutto si rallegra e canta.


11.ЕВЕРА

Слънцето грей, гали с лъчи

цветенца и треви, и нас.

На ранина възторжено играем ний.

Въздух благодат.

Птички хвъркат весело над нас.

Природата сияе цяла в красота.

Росна тревица блеснала в елмаз.

Цветята леят аромат.


Слънцето грей, праща веселие по цялата земя.

Целия мир събужда, вика със любов.

Влива ни живот,

дава радост, мир и красота.

Залязва то, но вечно се явява пак.

Блести, изпраща жива светлина

служител мил на благ Баща.


11. EVERA

Il sole brilla.

Accarezza con i suoi raggi i fiori,

l'erba e noi.

Al mattino danziamo con la gioia nel cuore.

L'aria è una benedizione,

gli uccelli volano allegramente su di noi,

tutta la natura risplende di bellezza.

Sotto la rugiada, l'erba luccica come un diamante

e i fiori diffondono il loro profumo.


Il sole brilla,

porta allegria su tutta la terra.

Risveglia l’universo,

lo chiama con amore.

Infonde la vita in tutti noi,

dona gioia, pace, bellezza.

Tramonta, ma sempre riappare,

risplende e invia luce viva,

amato servitore del nostro dolce Padre.


12. СКАЧАНЕ

Нагоре да полетим

към небесния простор.

С мир, любов и светлина

всичко расте в красота

и ни носи мъдростта!


12. SALTARE

Voliamo in alto

verso gli spazi celesti.

Con la pace, l’amore e la luce,

tutto cresce nella bellezza

e ci porta la saggezza.


13.ТЪКАНЕ

Всеки ден, всеки час, всякоя минута

ний сновем и тъчем най-красиви мисли,

и живот свет и чист

във душите вливаме.


Нека мир и любов в сърдца ни да царува,

доброта, милосeрдие в нази да живей.

Светлина и веселие навред да грей.

Светлина и веселие навред да грей.


Цветенцата аромат сладостен пилеят,

птичките в небесна шир чуруликат, пеят.

И дъждеца ромоли над ниви и ливади.


Тъй и ний всеки ден, всякоя минута

ще работим, ще растем и добро ще сеем,

и в душите си красиви мисли ние да втъчем.


13.TESSERE

Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,

ordiamo e tessiamo i pensieri più belli

e infondiamo nelle anime una vita santa e pura.


Che la pace e l'amore regnino nei nostri cuori!

Che la bontà e la clemenza vivano in noi!

Che la luce e la gioia risplendano ovunque


I fiori emanano i loro soavi profumi,

gli uccelli cinguettano e cantano nel vasto cielo,

una pioggia sottile mormora sui campi e sulle praterie.


E così noi, ogni giorno, ogni minuto,

lavoreremo, cresceremo,

semineremo il bene,

e tesseremo dei bei pensieri

nelle nostre anime.


14. МИСЛИ

Мисли, право мисли.

Мисли, право мисли.

Свещени мисли за живота ти крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.

Крепи, крепи, крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.

Крепи, крепи, крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.


14. PENSA

Pensa, pensa correttamente!

Abbi pensieri sacri sulla vita!

Resisti, resisti, resisti!

Abbi pensieri sacri sulla vita!


15. АУМ

Аум, аум, аум, ом, ом, аумен.


15. Aum

Aum, aum, aum, om, om, aumen.


16.ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО

Изгрява слънцето, праща светлина,

Носи радост за живота тя.


Сила жива изворна течуша.


Зум ме зум, зум ме зум,

бином то мето.


16.IL SOLE SORGE

Il sole sorge,

diffonde la luce

che pota gioia nella vita,

forza viva che scaturisce dalla sorgente.

Zum me zum, zum me zum Binom to meto.


17.КВАДРАТ

Слънцето грей,

Трепти зората от живот и любов.

Трепти зората,

грейнала в брилянтени лъчи.


Всичко днес пей,

всичко днес сладкогласно пей

за Божий ден,

за новий светъл Божи ден,

за радост нова,

що в сърцата ни безспирно лей.


17.IL QUADRATO

Il sole brilla,

l'aurora palpita di vita e di amore,

L’aurora palpita

illuminata da raggi scintillanti.


Oggi, tutto canta

Oggi tutto canta con voce dolce

Per questo giorno che Dio ci dona

, 

per questo nuovo giorno luminoso, divino,

per questa nuova gioia

che il sole riversa senza sosta

nei nostri cuori.


18. КРАСОТА

Всяка сутрин в ранен час

слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.


Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.


Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свет.

Птичка весело лети.


18. BELLEZZA

Ogni giorno, di buon mattino,

andiamo incontro al sole.

I raggi, l'aria e la rugiada

rallegrano i nostri cuori.


Che in noi scorrano pensieri ispirati

e crescano bei sentimenti!

Che danno dolci frutti maturi

e abbelliscono ovunque la vita!


Raggi di luce brillano ovunque,

una piccola sorgente limpida scorre,

in tutto il mondo sgorga la gioia

e un uccellino vola allegramente.


19.ПОДВИЖНОСТ

Всяка сутрин в ранен час

слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.


Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.


Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свет.

Птичка весело лети.


19 MOBILITÀ

Ogni giorno, di buon mattino,

andiamo incontro al sole.

I raggi, l'aria e la rugiada

rallegrano i nostri cuori.


Che in noi scorrano pensieri ispirati

e crescano bei sentimenti!y

Che danno dolci frutti maturi

e abbelliscono ovunque la vita!


Raggi di luce brillano ovunque,

una piccola sorgente limpida scorre,

in tutto il mondo sgorga la gioia

e un uccellino vola allegramente.20. ПОБЕЖДАВАНЕ

Денят пристига след нощта

и.радост иде след скръбта.

Вървиме ний по светлий път.

Прегради няма да ни спрат.


Тъй безспирно ще вървиме

с вяра и любов в гърдите,

към победи ще летиме,

до кат` гледат ни очите.


Бодро вдигаме чела,

смело тръгваме напред!

Дори в неволя и беда

за нас е хубав Божий свет.


Милва ни тихият зефир.

Пеят ни птички с весел глас.

Лей се в душата елeксир

при изгрев слънце в ранен час.20. VINCERE

Il giorno succede alla notte

e la gioia alla tristezza.

Noi avanziamo su un cammino luminoso,

nessuna barriera ci ferma.


Cammineremo senza tregua,

con il cuore colmo di fede e di amore;

voleremo verso la vittoria,

fino a quando i nostri occhi

resteranno aperti.


Con entusiasmo, alziamo la fronte, avziamo con audacia!

Anche nello sconforto e nella sventura,

per noi, il mondo che Dio ha creato è beiio.

Un dolce zefiro ci accarezza,

gli uccellini cantano allamente per noi.

La mattina, al sorgere del sole,

un elisir si riversa nelle nostre anime.


21. РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА

Ликува цялата земя

и се радва от сърдце,

и тича тя по своя път

като девица възлюблена.


Тя жадува слънцето

и към него се стреми.

То я милва от далеч

и целува я с лъчи.


Тя се радва и му пей:

„О, слънце на живота мой,

летя, летя към тебе непрестанно,

и пълна с радост.


Реки текат, извори бликат чисти,

върхове белоснежни в розоаи сияния

обливаш изобилно с милувки нежни".21. LA GIOIA DELLA TERRA


La terra intera esulta,

e il suo cuore trabocca di gioia.

Essa si affretta sul suo cammino,

come una vergine amata.


Desidera il sole e si tende verso di lui.

Egli, da lontano, la accarezza e la bacia con i suoi raggi...


La terra si rallegra e canta per lui:

«O sole della mia vita,

io volo senza sosta verso di te, piena di gioia.


I fiumi scorrono,

le sorgenti pure sgorgano,

le vette bianche di neve

e soffuse di luce rosa;

tu le copri di tenere carezze».


22. ЗАПОЗНАВАНЕ

Колко приятно птвченце пее

и благодатно слънцето грей.

Росни ливадите, свежи поляните,

играем ний и пеем в ранина.

Животът е красив и изобилен,

че Бог над нази е милостив!


А след игри и песни красиви

ние работим в нашите ниви.

И ги посяваме с семе избрано,

да никнат, зреят житни класове.

И дребен дъжд, роса ще ги полее,

и слънцето ще ги възрасти.


22. FARE CONOSCIENZA

Come è gradevole il canto dell’uccellino!

Come è benefico il sole che brilla!

Nei prati coperti di rugiada e nelle fresche radure,

noi danziamo e cantiamo di buon mattino.

La vita è bella e abbondante,

poiché Dio, sopra di noi, è misericordioso.


Dopo le danze e i bei canti,

andiamo a lavorare i nostri campi.

Li seminiamo con semi di prima scelta,

perché crescano e maturino le spighe di grano.

La pioggia sottile e la rugiada li disseteranno,

e il sole li farà crescere.


23. ХУБАВ ДЕН

Всеки хубав Божи ден

дишам радост и живот.

И ликът ми е засмен,

че обича мен Господ.


Слънчицето със любов

милва моето лице.


И гласът любим Христов

шепне в моето сърдце:

„Крепко, смело ти живей

и помагай на света.

С песни радостни възпей

ти на Бога любовта,

наш Баща любим и свят

и на вси души познат."


23. BEL GIORNO

Ogni giorno che Dio ci dona,

io respiro la gioia e la vita

e il mio volto si illumina in un sorriso

perché il Signore mi ama.


Il sole con amore accarezza il mio viso,

e l'amata voce del Cristo sussurra nel mio cuore:

«Sii forte e audace nella vita! Porta il tuo aiuto al mondo!

Con canti di gioia, rendi gloria all'amore di Dio,

nostro Padre, amato e santo,

che tutte le anime conoscono».


24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ

Колко сме доволни,

че в света живеем;

като птички волни

чудни песни пеем.

Сутрин мило слънце

посреща ни рано.

То ни благославя

и живот ни дава.

Въздух дишам благодат.

Радостно отивам за дома.

Цялата природа с мене пей.

Слънцето ме живо грей.

Природата ме обича

и в живота ми помага,

Чедо свое ме нарича

и ми казва дума блага:

"Работи, учи,

време не губи,

време не пилей,

скъп живот пази.


Той е Божи дар, мил и скъпоцен.

Ти добре варди го всеки час."


А подир игрите

ще отида да работя,

време да не губя,

дор в небето слънце грей.

Хай напред, едно, две, три,

с бодри стъпки ти ходи.

Още малко ние тук

ще си поиграеме сега.

Ходи, ходи, ходи,

за водата ходи,

през речица бистра,

през пътека чиста.

О, водице, сладка, жива,

носиш ти живота нов.

Теб обичам, теб жадувам,

тебе търся всеки час.

По ливади и градини

непрестанно тичаш ти.

Тъй през всичките години

бягай, тичай и лети.24. COME SIAMO CONTENTI

Come siamo contenti di vivere nel mondo!

Come uccellini cantiamo in libertà,

e i nostri canti sono meravigliosi.


Di buon mattino, il caro sole ci accoglie,

ci benedice e ci dà la vita.


L'aria che respiro è ricolma delle grazie del Cielo,

ed io rientro felice.

Tutta la natura canta con me,

e sento la viva luce del sole.


La natura mi ama e mi sostiene nella vita,

mi chiamail «suo bambino» e mi dice dolci parole:


«Lavora, studia, non perdere il tuo tempo!

Conserva preziosamente la tua vita,

è un dono di Dio che non ha prezzo.

Custodiscila in ogni istante.»


Dopo le danze, senza perdere tempo,

andrò a lavorare finché il sole brillerà nel cielo.


Allora corraggio, avanti, uno, due, tre...

Cammina con passo deciso!

e così danzeremo qui ancora un po'...


Cammina, cammina, cammina

attraversa il limpido ruscello

procedi per il sentiero pulito a prendere l'acqua.


Cara acqua, dolce e viva, tu porti la nuova vita.

Ti amo, ho sete di te, ti cerco in ogni istante.


Tu non smetti mai di correre per i prati e i giardini.

Così nell’arco degli anni, corri, fuggi, vola!


25. СТЬПКА ПО СТЪПКА

Стъпка по стъпка ето ний

вървим към новия живот.

Чертаем светли бъднини

за нас и цял човешки род.


Всички прегради преодоляваме,

не се страхуваме от беди

Мисли красиви вредом посяваме

Любов свята да победи.


Пътека светла е пред нас

и нова чудна светлина.

Живот в сърца ни се влива,

мъдрост и любов.


Цветята ухаят,

зреят плодове,

всичко расте, живее,

радва се целий мир.


Въздух дишам аромат,

вредом чудна красота,

извори бликат чиста вода.

Бистра роса всяко листо

със брилянт краси.


'25. PASSO DOPO PASSO'

Passo dopo passo camminiamo verso la nuova vita.

Creiamo un avvenire luminoso per noi

e per tutti gli uomini.


Superiamo gli ostacoli,

non temiamo le disgrazie,

seminiamo ovunque bei pensieri

perché l'amore trionfi nel mondo.


Un nuovo sentero si apre davanti a noi,

dove brilla una meravigliosa luce.

La vita, la saggezza e l'amore

riempiono i nostri cuori.


I fiori profumano, i frutti maturano,

tutto cresce e vive,

tutto il mondo è nella gioia.


Respiro l'aria profumata

e la delicata bellezza è ovunque.

Dalle sorgenti zampilla acqua pura

la rugiada limpida abbellisce

ogni foglia di brillanti.


26. НА РАНИНА


Кой на ранина става да играй

по зелената трева

и на бистрата роса,


той ще бъде вечно млад.

здрав и хубав и богат;

ще се учи най-добре,

няма нивга да умре.


Рано ти стани, слънцето посрещни.

И запей със бодър глас,

поиграй си ти завчас.


Бодра гимнастика, раз, два, три.

Подвижи се и спри.

Смело пак тръгни напред,

радвай се на Божий свет.


26. DI BUON MATTINO


Chi si alza di buon mattino per danzare

sull'erba verde, nella limpida rugiada,

sarà sempre giovane, sano, bello e ricco;

sarà pieno di ardore per lo studio

e vivrà eternamente.


Alzati presto, accogli il sole,

canta con voce gioiosa e danza

fà gli esercizi con energia, uno, due, tre,

soffermati, poi nuovamente procedi coraggiosamente,

rallegrati per il mondo divino.


27. ДИШАНЕ


27. RESPIRAZIONE


28. ПРОМИСЪЛ


Да пребъде Божият мир и да изгрее

Божията радост и Божието веселие

в нашите сърца!


28. PROVVIDENZA


Che la pace di Dio viva nei nostri cuori,

che la Sua pura gioia

e la Sua santa allegria vi risplendano!