Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Какво е да си просветлен?


Иво

Recommended Posts

Оооо ще го понесеш! Орелът винаги изпраща помагачи и видими и невидими. Дори и в най- тъмната нощ когато си мислиш, че си съвсем сам винаги ще има един Самознай Майтапер който да те носи :)

Редактирано от Eлф
Линк към коментар
Share on other sites

Тежък е кръста. Добре те разбирам.

Такова търсене му хвърлих докато търсех най-подходящия символ. Най- сетне реших, че това е най- доброто от възможно всичките неща на които попаднах и също един текст който от търсачката директно ми се свали на компа и за това не му знам точният източник, но като зачетох останах впечатлена. Ще се опитам да го копирам и да го пусна. Не гарантирам за достоверност, човек трябва да отсее ценното и ще помоля ако нещо противоречи наСловото и някой знае илипък се сети за източник да споделя:

73203114_4099042_roza.gif

"РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

/По Учителя/

“Вие сте души, заченати някога в Божествения Дух

и сега ви се дава възможност да цъфнете, да се

разцъфтите и да принесете плод.”

“Това разцъфтяване ще бъде в онзи момент, ко-гато ще скъсате ВСИЧКИ ВРЪЗКИ НА РОБСТВОТО,

с които душата е била свързана. Щом ги разкъсате,

тогава Божественият Дух ще се влее в душата ви

и ще се образува една връзка между вас и Бога,

между човека и Бога.”

Учителят

Учителят казва: “Всички човешки души горе са еднакво красиви”. Красивото, което образува същината на човешкото естество, още не се е проявило. Учителя казва още: “Всеки човек е проекция на Бога, но неповторима проекция”. Да си представим диамант с безброй много стени. Всяка стена се проектира навън във вид на лъчи, а понеже диамантът има много стени, ще имаме и безброй проекции. Също така и всеки човек е проекция на Бога, но особена проекция. Във всеки човек Бог се проектира в пълнота, но по особен начин. Защото в природата има голямо разнообразие. Както няма два листа на едно дърво съвсем еднакви, така също няма и две човешки души напълно еднакви, защото всеки проявява особена страна на Бога. Затова във великото мироздание всеки човек е ценен. Той представлява камък, който ще запълни в храма, който се гради, едно особено място, което никой друг не може да запълни. Той е определен да извърши работа, която никой друг не би могъл да свърши.

Всяка човешка душа има всички дарби, вложени в нея преди създание мира. Всяка дарба, която има кой да е човек, я има във всяка човешка душа. Онзи, който е проявил известна дарба, той е работил, за да я развие; но и онзи, у когото тя не е развита, кога да е ще я развие.

Учителя каза веднъж: “Що е вършене волята Божия? Вършене волята Божия е човек да развие дарбите, които Бог е вложил в неговата душа.” Бог не ги е вложил, за да стоят в него в спящо състояние.

Учителя казва: “Всеки човек, когато добие съвършенство, трябва да бъде всестранно развит. Той трябва да бъде едновременно математик, философ, музикант и поет.” Ако в един живот обръщаме внимание на една дарба, в друг живот ще обърнем внимание на друга и така нататък.

Има закон: “ВСИЧКО, КАКВОТО Е ГОРЕ, СЛИЗА ДОЛУ.” Тук под “горе” се разбира духовния свят, а под “долу” – физическия свят. Значи, красотата, която има човешката душа горе, ще се изяви на земята. Бъдещето на човечеството е велико, понеже в човека е вложено Божественото, което кога да е ще се изяви на земята. ДУШАТА ЩЕ СЕ ИЗЯВИ НА ЗЕМЯТА. ТОВА Е СЛИЗАНЕ НА РАЯ НА ЗЕМЯТА. Учителя казва: "Гдето е душата, там е раят. Душата образува рая. Мястото, отгдето се оттегля душата, там се образува адът.”

Да развие човек великото, възвишеното, което образува неговата природа, това се нарича РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША. Сега иде епохата на това разцъфтяване. Тя ще се разцъфти с всичката си красота. Всичкият живот на човечеството от милиони години е било само приготовление за това, което наближава. Това ще бъде най-красивото събитие в човешката история.

Учителя казва: “Ние можем да кажем, че едва сега човешката душа е започнала да се разпуква. РАЗПУКВАНЕТО НА ТАЗИ ПЪПКА Е ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ МОМЕНТИ В ТОЗИ КОСМОС, НАРЕЧЕН РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША. И ВСИЧКИ ВЪЗВИШЕНИ СЪЩЕСТВА В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ ОЧАКВАТ РАЗЦЪФТЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША”.

Като погледнеш пъпката на една роза, ти знаеш какво е нейното бъдеще. Това можем да знаем предварително. Великото, вложено в човешката душа, представлява една спяща заложба, подобно на пъпката на розата. И ние можем да знаем предварително какво бъдеще чака човека: именно проявата на възвишеното, което е вложено в неговата душа.

Ангелите защо ръководят хората, защо полагат толкова труд, време и сили за повдигане на човека? В това отношение те приличат на художник. Художникът с вдъхновение започва една картина. Отначало картината представлява едно цапане, няколко безредно разхвърляни линии, като че ли е нещо без смисъл. Но той е вдъхновен, защото знае каква красива ще бъде картината, която представлява сега само няколко черти и няколко безредно нанесени краски. Също така и ангелът, като гледа човека, който е пълен с грехове, слабости, несъвършенства и пр., вижда в бъдеще завършен образ на съвършения човек, пълен с любов, мъдрост, разумност, благородство, чистота, сила и пр. И красотата на това видение в бъдещето го задоволява, за да работи върху сегашния човек, че и най-падналият човек в бъдеще да бъде светия. Значи той работи подобно на художник. Той е художник в друга област на живота.

Човек днес е в едно сънно състояние в сравнение с новото съзнание, което ще прояви в бъдеще. Когато се разцъфти неговата душа, той ще бъде един от пробудените. Можем да наречем този момент пробуждане. Можем да направим друго сравнение: да предположим, че човек днес минава през тунел, гдето царува влага, студ, тъмнина. Но наближава изхода на тунела. Скоро той ще излезе от него и ще се намери в красива градина, огряна от слънчеви лъчи, пълна с цветя, дървета и пойни птички.

Затова можем да наречем днешната епоха, епоха на зазоряването. Предстои изгрев на едно слънце в човешкото съзнание.

***

Какво трябва да прави човек, за да даде правилен ход на това разцъфтяване на душата? ПРИЛАГАНЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ, ИЗЛОЖЕНО В БЕСЕДИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ! Учителя ми каза веднъж в частен разговор: “Кой е най-близо до Мене? Някой мисли, че като върви винаги подир Мене е най-близо до Мене. Не, физическата близост не означава още близост до Мене. Най-близо до Мене е онзи, който чете беседите и лекциите, защото той се свързва така с Божествения Дух, Който е говорил чрез Мене.”

Всяка беседа и лекция на Учителя е богата с идеи. Учителят казва: “Всеки човек би могъл да намери всички тези идеи, които съм изложил в беседите и лекциите сам, но за да дойде сам до една от тези идеи, му трябват 25,000 години. И ако в една беседа се съдържат десет идеи, то за достигането им му трябват 250,000 години. А за достигането на идеите във всички беседи, които са 7000, колко години ще му трябват? Ето защо, човек като проучва беседите, ускорява извънредно много своето развитие. Инак той ще трябва да се лута милиони години, ще страда, ще пада, ще става, докато дойде до Истината. Това прилича на следното: днес човек за няколко години може да усвои цялата математика, включително и висшата, чрез първоначално, средно и висше образование. Ако иска сам да дойде до всички математически истини, до които е достигнало човечеството, пак може да ги намери, но ще му трябват милиони и милиони години.

***

Как трябва да се проучват беседите? Учителя каза на един брат, който го попита какво трябва да прави: “Проучвайте беседите!” Той не каза “Четете!”, а “Проучвайте беседите.” Има разлика между тия две понятия. Проучването е не само четене, но и работа върху прочетеното. Учителя каза веднъж как трябва да се четат беседите.

Преди почване на четенето им човек трябва да направи молитва за призоваване на Небето, което да му помогне да вникне във вътрешния, дълбокия смисъл на идеите, вложени в Словото на Учителя. И тогава той ще получи отгоре светлина за тая цел.

Тоя въпрос има и друга страна. Ученикът, върху всяка идея, изложена в беседите, трябва да размишлява известно време. Такова размишление ще създаде в него извор на много други идеи, свързани в едно или друго отношение с дадената идея. Във време на размишление ще му помогнат да му шепнат всички други идеи, свързани с идеята, върху която размишлява. Размишляването върху известна идея Учителя сравнява с дъвченето. При храненето човек не трябва да бърза. Трябва всяка хапка да се сдъвква внимателно, за да имат време нервите по езика, небцето и венците да всмучат праната или жизнената сила, която се съдържа в храната. Защото най-ценната част от храната се усвоява от нервите на устата. Ако не се усвои праната от устата, то тя остава неизползувана, защото нервите усвояват само най-грубия материал от храната.

СЪЩО ТАКА И ВСЯКА ИДЕЯ ТРЯБВА ДА СЕ СДЪВЧЕ, т. е. ДА СЕ РАЗМИШЛЯВА ВЪРХУ НЕЯ.

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ СЪДЪРЖА ИДЕИТЕ НА ШЕСТАТА РАСА. КОЙТО ИСКА ДА РАЗБЕРЕ КАКВИ КАЧЕСТВА ЩЕ ИМА ЧОВЕК НА ШЕСТАТА РАСА, ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ.

За проучване Словото на Учителя Той препоръчва следния метод: В специални тетрадки ученикът ще изважда основните мисли на всяка беседа и лекция и то по отдели: например ще има особени отдели за Любовта, Мъдростта, Истината, свободата, молитвата, връзка с природата, дишане, музика, новите форми на труда, трансформиране на състоянията, изобщо за ученика, изпитите на ученика и прочее.

***

СЛЕД ПРОУЧВАНЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ИДЕ КАТО ВТОРА СТЪПКА ПРИЛОЖЕНИЕТО. Законите и методите, които дава Учителя, трябва да се приложат. Тяхното приложение е най-добрият начин за формиране на новия тип човек, който иде на земята.

Учителя каза веднъж: “Ако вие приложите поне една десета част от това, което съм казал, вие в кратко време ще направите голям духовен скок, ще се преобразите коренно”.

Ще дам само няколко примера за приложение: Като пръв пример ще вземем приложение методите за трансформиране на състоянията, през които минава човек. Той може да изпадне в съмнение, обезсърчение, гняв, злоба, може да има желание за отмъщение и пр. Ако човек, който е изпаднал в едно от тези отрицателни състояния, се остави то да го тормози, измъчва, тъпче, значи той не е приложил методите на Учителя, значи той е инертен, не е прилежен ученик, не се учи, а Учителя каза веднъж: “Кой ученик обичам? Онзи, който се учи.”

В Словото на Учителя се съдържат всички методи за трансформиране на отрицателни състояния в положителни. Чрез приложението им човек може да превърне гнева в спокойствие и прощение, омразата – във любов, скръбта – в радост, безпокойствието – в мир, обезверяването – във вяра, обезнадеждаването – в надежда, смущението – в хармония, порочния живот – в чистота. За всяко отрицателно състояние се употребяват специални методи за трансформиране. Всичко това е подробно изложено в Словото на Учителя.

Като друг пример ще вземем приложението законите и методите на Любовта. Учителя дава около 22 метода за развитието на любовта в човека. Те трябва да се приложат. Освен това, в Словото на Учителя са дадени стотици методи за приложение любовта в разните области на живота.

Като трети пример ща вземем приложение методите за дишане, дадени от Учителя.

Тук се привеждат само три примера за приложение. Обаче и за всички други области на живота Учителя посочва закони и методи, които трябва да се приложат.

ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИ КЪМ РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША, СЪЗДАВА ЧОВЕКА НА ШЕСТАТА РАСА.

***

“Кажете: “Ние очакваме онзи велик момент, ко-

гато нашата душа ще се разцъфти; ние ще въз-

приемем Божествената Светлина и Божествена-

та топлина и тя ще даде нов плод, КОЙТО ЩЕ

БЪДЕ ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ НЕДЪЗИ В СЪВ-

РЕМЕННОТО ЧОВЕЧЕСТВО”.

Учителят

Учителя казва: “Културата е творба на човешкия дух”. И когато дойде разцъфтяването на човешката душа и дух, когато се прояви възвишеното, което се крие в тях, тогава ще дойде съвсем нова култура, коренно различна от сегашната.

НЯМА ДА ИМА ПОМЕН ОТ ДНЕШНАТА КУЛТУРА.

ЗАЕДНО С РАЗЦЪФТЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША ЩЕ ИДЕ ЛЮБОВТА НА ЗЕМЯТА. Затова Учителя казва: “Щом се разцъфти човешката душа, тогава всички ангели, служители на Бога, ще дойдат. Те от милиони години, от незапомнени времена, чакат разцъфтяването на човешката душа, Божественото в човека. А С ТЯХНОТО ИДВАНЕ ТЕ ЩЕ ВНЕСАТ НОВАТА КУЛТУРА, КОЯТО НИЕ НАРИЧАМЕ КУЛТУРА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ.

РАЗЦЪФТЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША НОСИ В СЕБЕ СИ ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА, РАСАТА НА ЛЮБОВТА.”

Учителя каза: “Любовта ще се изяви в своята пълнота и красота. Едва сега хората почват да разбират, че единствената сила, която ще оправи света, е Любовта. Днес тя иде в света, за да помогне на хората, да ги изведе от невежеството, от заблуждението, от противоречията, в които сами са изпаднали.”

Новият тип човек ще обича всички, ще бъде човекът на всеобщата любов. Как ще я намерим? Учителя казва: “ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ, ПО КОЙТО МОЖЕМ ДА НАМЕРИМ ЛЮБОВТА, Е ПЪТЯТ КЪМ БОГА. Преди всичко човек трябва да обича Бога. ТОГАВА ЛЮБОВТА КЪМ ЕДИННИЯ БОГ ЩЕ РОДИ ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ.”

***

“Подтикът към новите форми на труда ще бъде

Любовта.”

Учителят

Разцъфтяването на човешката душа ще се отрази във всички области на живота. То ще води и към съвсем нови форми на труда. Новият тип човек ще работи от любов. Трудът му ще бъде труд за тези, които обича.

Той ще работи не за лични интереси, не за възнаграждение. Обаче това, което ти правиш от любов за другите, и другите ще го правят за тебе от любов. Учителят казва: “ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ РАЗРЕШАВА ЛЮБОВТА.”

ЛЮБОВТА ЩЕ БЪДЕ РАЗМЕННА МОНЕТА. ТИ ЩЕ РАБОТИШ ОТ ЛЮБОВ, НО ВСИЧКО, КАКВОТО ТИ ТРЯБВА, ЩЕ ГО ПОЛУЧИШ ОТ ЛЮБОВ. Някой ще каже: “Как ще бъде възможно това?” Учителя казва: “Това ще бъде, както е сега в семейството. Когато един член от семейството работи в семейството, например, копае градината, плаща ли му семейството? Също така и цялото човечество ще наподобява едно голямо семейство. И законът, който царува в семейството, ще се приложи в живота на цялото човечество.”

Този въпрос има и една вътрешна страна. Във всяко нещо, което работиш с любов, ти влагаш нещо от себе си, от сърцето и душата си и онзи, който ще го употребява, ще чувствува това. Например, ако някои хора строят един дом от любов към тези, които ще живеят в него, то този дом вече има особена аура, проникната от любовта на тези, които са работили в него. И тези, които живеят там, ще чувствуват особена радост в този дом, те ще имат подтик към възвишени идеи, особена вътрешна светлина ще прониква в този дом. Такава обстановка ще подтиква тези, които живеят в този дом, към творчество. А когато един дом се гради от хора, които са говорили лоши думи помежду си, които са се карали, имали са лоши, отрицателни мисли във време на работа, те ще оставят отрицателни влияния в този дом и тези, които ще живеят в него, ще чувствуват тежина, тъмнина в съзнанието си, неразположение.

Друг пример: Когато носиш дреха, ушита от човек, който те обича, ти ще имаш разположение, ще имаш подтик да живееш за доброто.

Сега нека този въпрос да го разгледаме от гледище на трудещия се. Какъв ще бъде неговият вътрешен живот? Какви ще бъдат неговите преживявания? ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДУШАТА НА ТРУДЕЩИЯ СЕ.

Защо момата шие с радост риза за своя възлюблен и внимателно, с най-голямо търпение и вълнение я украсява с фина бродерия? Защото го обича. Тя е щастлива, че ще направи нещи за онзи, когото обича. Значи трудът, чийто подтик е любовта, е извор на радост, на вдъхновение.

Човекът, който работи за тези, които обича, е радостен. Той не се отегчава от труда. За него трудът не е бреме. Напротив, за него той е приятен, привлекателен.

Момата в горния пример с вдъхновение шие и бродира риза за своя възлюблен, понеже иска да му причини радост. СЪЩО ТАКА И НОВИЯТ ЧОВЕК ЩЕ СЪЗНАВА, ЧЕ РАБОТИ, ЗА ДА ПРИЧИНИ РАДОСТ НА ДРУГИТЕ.

За него трудът ще бъде изпълнен с поезия. Така в живота ще се внесе нов елемент на поезия. ЗА ДА БЪДЕ ЧОВЕК ЩАСТЛИВ, ЖИВОТЪТ МУ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОЕТИЧЕН. ПРИ ЛЮБОВТА ПОЕЗИЯТА ПРОНИКВА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. ПРИ НЕЯ ТАМ, ГДЕТО ДРУГИТЕ ВИЖДАТ ПРОЗА, ТИ ВИЖДАШ ПОЕЗИЯ.

ДА РАБОТИШ, ЗА ДА ПРИЧИНИШ РАДОСТ НА ДРУГИТЕ, ТОВА Е НОВОТО, КОЕТО ИДЕ. Ето един източник на щастие, който не подозира онзи, който със студено сърце, без участието на душата, с безразличие влага своя труд, само за да изкара надницата.

ТРУД, КОЙТО СЕ РАБОТИ БЕЗ ЛЮБОВ, Е РОБСТВО. ОНЗИ, КОЙТО РАБОТИ БЕЗ ЛЮБОВ, СЧИТА ТРУДА ЗА БРЕМЕ И БЪРЗА ДА СЕ СВЪРШИ ДЕНЯТ, ЗА ДА СЕ ОТЪРВЕ ПО-СКОРО, ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ТОВА БРЕМЕ, КОЕТО ПРАВИ ЖИВОТА МУ ТЕЖЪК, ОТЕГЧИТЕЛЕН.

Учителя казва: “Човек ще работи в новата култура по два часа на ден физически труд, за материалните нужди. Това ще бъде достатъчно по следните причини: 1/ Защото всеки ще работи. Няма да има човек, който да не работи. 2/ При по-съвършената техника, която ще има тогава, два часа труд от всеки човек ще бъде достатъчен за задоволяване нуждите на цялото човечество. А останалото време ще се употреби за нуждите на духа: занимание с наука, философия, поезия, музика, общение с природата, вътрешна духовна работа и пр.

***

“Да знаете, че сте една пъпка, върху която

вашето съзнание трябва да бъде силно със-

редоточено, защото това разцъфтяване е

един от най-важните моменти в живота ви.

Няма нищо по-велико от това, след като се

разцъфти душата ви, да видите Божестве-

ния свят и възможностите, които лежат

скрити в него.”

Учителят

Какви ще бъдат другите условия на живота, когато се разцъфти човешката душа?

Учителя казва: “В шестата раса няма да има болници и болести.” Защо? Защото, когато човек живее в любовта, изобилен живот се влива в него. И той не може да заболява.”

Попитах Учителя: “Какво ще бъде бъдещето хранене?” Той каза: “Цялото човечество в бъдеще ще приеме вегетарианството.” Затова тези, които сега са вегетарианци, са авангард, пионери на новата култура, която иде. Учителя казва още: “След това човечеството ще премине към нещо по-високо, а именно, плодоядството. Но в бъдещата култура плодовете ще бъдат други: ароматни, съдържащи всички хранителни вещества, нужни на човешкия организъм.”

Веднъж попитах Учителя: “Какви ще бъдат бъдещите жилища? Ще има ли в шестата раса високи, многоетажни здания, както днес /кооперативните здания/?” Учителя каза: “Не. Днешните кооперативни здания са затвори. Домът на всяко семейство ще бъде малък, с няколко стаи, всред един парк.До този парк ще има друг парк с жилище в средата и т. н.”

Къщите няма да имат остри ъгли, но линиите ще бъдат закръглени, защото закръглените линии са израз на мекота. А любовта именно, носи мекота. Затова закръглените линии са израз на любовта. Всяка култура си има своя архитектура, която съответствува на духа на културата. Тя съответствува на силите, които работят в културата.

Учителя казва: “В бъдеще ще се използува океанът от електричество, който се намира в горните слоеве на атмосферата. Това електричество ще се привлече чрез специални антени долу на земята.” Така човечеството ще има изобилна безплатна енергия. Това ще улесни много обществения живот. Небето не дава още на човечеството да открие използуването на атмосферното електричество, защото при сегашното съзнание на човека, би се злоупотребило с него за взаимно изтребление.

Тогава природата ще бъде по-красива от сегашната, защото, както човек еволюира, така еволюира и самата природа.

Като пророческо видение в бъдещето пророк Исайя на няколко места описва красотата на новата култура, описва шестата раса.

***

Днес човек има пет сетива, но те не са се развили изведнъж. Низшите животни имат едно сетиво, по-горните – две сетива и т. н. Сегашните пет сетива са се развили последователно, едно по едно, в течение на милиони години. Нима еволюцията ще спре до петото сетиво? А знаем, че не може да се тури граница на еволюционния процес. В шестата раса ще бъде развито шестото сетиво в човека. Началото на това почва от сега. Постепенно увеличаване случаите на телепатия, предчувствия, интуиция и пр. са вече признаци, че наближава да се развие шестото сетиво. Когато то се развие, човек ще види аурата на цветята, сиянието около всяко цвете, дърво, трева, ще се чува музиката, която излиза от цветята, дърветата, звездите и която прониква цялата природа. Защо светията живее в блаженство? Защото той чува музиката, която пълни цялата природа. Величието на тая музика той преживява дълбоко в себе си.

Учителя казва: “В човека има заложби за 12 сетива. Когато се развият в човека други сетива, какви нови светове ще се открият пред човечеството!” Това показва какво велико бъдеще чака човека. Той е още в началото на своето повдигане.

***

Какво може да направи ученикът за ускоряване идването на великата нова култура? Ето как може да помогне за ускоряването на нейното идване: като се опита да развие в себе си тези качества, които ще отличават новия тип човек, човекът на шестата раса. Кога ще дойде тя, зависи от нас, от нашите сегашни усилия.

ДА КАЖЕМ, ЧЕ МЕЖДУ ДВАМА ДУШИ ИМА ОБТЕГНАТИ ОТНОШЕНИЯ, НЕ ИСКАТ ДА СЕ ВИЖДАТ. ТОВА МАКАР И В МАЛЪК РАЗМЕР, ЗАБАВЯ ИДВАНЕТО НА НОВОТО В СВЕТА, СПЪВА ВЕЛИКИЯ ВЪЗХОДЯЩ ПЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Това забавя мисията на Христа, забавя мисията на Учителя. А когато няколко души се обикнат, когато между тях се въдвори хармония, любов, взаимно доверие, това ускорява идването на новата култура, допринася, колкото да е малко, за реализирането на Божествения план. Това е една малка стъпка към идването на новия живот.

ПЪРВО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВА ЯДКАТА НА ШЕСТАТА РАСА ОТ ГОТОВИ ДУШИ. Те ще предпочетат новия тип хора, хора на любовта, които са изработили в себе си качествата на човека от шестата раса. По-късно ще се въдвори шестата раса в пълнота на земята.

За приближаване живота на шестата раса, освен работа на всекиго върху себе си, ще трябва и друго нещо. Учителя каза в частен разговор: “Когато ще почне да се формира шестата раса, главна работа на всички, които са готови, ще бъде следната: те ще станат апостоли на новите идеи. ЩЕ ПРОПОВЯДВАТ ИДЕИТЕ НА ШЕСТАТАТ РАСА В СВЕТА.” А казахме по-горе, че тези идеи са изложени в Словото на Учителя. Те с магическата сила на Словото ще обръщат тези, които вървят по пътя на злото, в пътя на доброто. Тази работа почва отсега. Но колкото повече се приближава идването на шестата раса, толкова повече тя ще се усилва. Това ще бъде важната работа в бъдните времена.

Учителя казва за Словото, което говори: “То носи в себе си сили, които с нищо не могат да се унищожат. Тези сили действуват вече в света.”

ИДЕ ОГЪН! КОЙТО НЯМА ЛЮБОВ, НИЩО НЯМА ДА ОСТАНЕ ОТ НЕГО.

САМО ЛЮБОВТА ЩЕ ВИ СПАСИ. Камък на камък няма да остане. Любовта ще разруши всичко старо.

СЛЕД ТОВА НИЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ДА ГРАДИМ.”

Линк към коментар
Share on other sites

Сега за пръв път се прави разумна връзка с Любовта. Турим ли за основа Любовта, започваме еволюционно; а някои искат да вървят с Мъдростта, но човек, като не е научил пътя на Любовта, не би могъл да върви. Има движения, които вървят преждевременно в пътя на Мъдростта... Ако човек не започне с Любовта, никъде не може да отиде. Любовта е най-лесният път. Другите два пътя – на Мъдрост и на Истина са много трудни и са за малцина. Пътят на Любовта е за всички.

Ние искаме да реализираме новото не насила, но като една необходимост. Да се види, че само така могат да се постигат нещата. Светът трябва да се обезвери, за да се увери! Жената ще повдигне света. Всички жени трябва да се сплотят, да разберат един ден своята задача. Мъжът ще върви подир жената. Той не може без нея. Тя е силата.

Любовта ще съгради новата култура

Редактирано от Слънчева
Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 years later...
  • 1 year later...
В 3.01.2012 г. at 11:34, Божидар Цендов-БожидарЗим каза:

а защо все се забиваме в някакви абстракции, а не искаме да видим това, което е под носа ни....може би, защото като е под носа ни и трябва да направим нещо да се променим, а най ни е кеф да си разсъждаваме за просветлените заради чесането на езиците.

 

Какво прави просветления? Той много по-бързо и по-лесно осъзнава реалността, разбира взаимовръзките в света и причините за случването на нещата. А за да може да ги види тези неща, си е позволил да ги приеме.

 

Е, ние които толкова неща в света не искаме да приемем, как може да вървим към просветление?!

Защото искаме да го обясним , за себе си , за другите .Защото още не е казано по този начин ?

Линк към коментар
Share on other sites

Просветленият човек осъзнава корените на всяка една своя мисъл, причините една или друга мисъл да премине през съзнанието му в даден момент. Прав ли съм?

Линк към коментар
Share on other sites

преди 16 часа, Агент Сингам каза:

Просветленият човек осъзнава корените на всяка една своя мисъл, причините една или друга мисъл да премине през съзнанието му в даден момент. Прав ли съм?

Ако мислите ни имат корени, дали мисълта "Аз" не е семето?

Дали небето е загрижено защо идват и накъде отиват облаците?

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 years later...
В 7.07.2004 г. at 11:19, Иво каза:

Според вас какво е да си просветлен?

Ако срещнете просветлен човек утре на улицата и си поговорите малко с него мислите ли, че ще разберете че той е такъв? Ако да - как?

Има ли степени на просветление?

Когато Буда станал просветлен видял всичките си минали живот, както и преражданията на другите същества. Дали това се случва при всеки достигнал просветление не знам.

Може би ще разбера, че някой е просветлен по погледа, интонацията, излъчването, думите.

Чел съм, че има степени на просветление. Щом като духовната еволюция е безкрайна логично е да има.

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави...