Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Галатея

Участници
 • Общо Съдържание

  62
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  1

Репутация Активност

 1. Like
  Галатея reacted in България. Ще я бъде ли?   
  Нищо Антихристско не виждам в написаното от мен.
  Богомилството бе дадено на българите. Те не съумяха да се възползват от него - и последваха първо 150 години византийско иго, а след това и 500 години турско робство.
  Човек е свободен да кове сам съдбата си, избирайки решенията си, той сам решава какво ще му се случва.
  Никъде не съм казал, че някой заставя някого да приема нещо.
  Няма нужда да ви цитирам, че У. е казал, че ако главите на българите не са достатъчно омекнали от 500 години турско робство, ще повтори опита до постигане на необходимата доза омекналост. Не случайно ятаганът е с формата на Месечината.
  Дори нямам предвид механичното приемане на Учението.
 2. Like
 3. Like
  Галатея got a reaction from Vespertine in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  Един прекрасен,слънчев ден,
  донася радост в общия подем!
  Любов ни влива още в утринта,
  запявам аз щастливо от душа!
  Марияна Игнатева
 4. Like
  Галатея reacted to Донка in Мисли от Учителя за красотата   
  Красотата се създава по вътрешни закони. Хората я търсят по изкуствен път. Три неща ваят правилните черти на лицето: Любов към Любовта, т.е. свързването с Природата, за да се оформи човешката уста. Любов към Мъдростта - за да се оформи човешкият нос. Любов към Истината - тя оформя челото, погледа и очите.

  При стария живот образите са грозни.

  Отдето започва новият Живот, образите са красиви и дохождат в пълната си красота при Божествения Живот.

  Грозотата се дължи на лошите мисли, чувства и желания, от които човек трябва да се освободи. Те са му предадени от неговите деди и прадеди. Те представляват материал, който човек може да преработи.

  Красотата е духовно качество. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии и особена красота.

  Красотата е израз на Истината. Само свободният може да се домогне до истинското знание - знанието на Природата. Само свободният може да бъде красив.

  Красотата е израз на Разумността. Като смисъл на Живота тя са заключава в Любовта.

  Красотата е в симетрията, но е и в онази пластичност, подвижност и живот на лицето.

  Бог е извор на красотата.

  Търсете онази красота, която носи образа на Бога в себе си. В образа на Природата има нещо красиво. Има една невидима ръка, която прави това съчетание, което виждаме. Образът на Бога се изразява в Природата. Някога Природата ни се вижда по-хубава, небето и Слънцето ни се виждат по-хубави, по-светли, по-красиви. Друг път Природата ни изглежда мрачна и сериозна. Стават ли тези промени в Природата? Не. Когато ние не живеем добре, хвърляме сянка и виждаме образа на Бога мрачен.

  Съвършената красота е идеал на човека. Човек ще бъде красив в бъдеще

  Изворът на доброто - Красотата
 5. Like
  Галатея reacted to Таня in Мисли от Учителя за красотата   
  Красотата е един резултат. Силата на човека не седи в неговата красота. Красотата е външната страна. Красотата трябва да произтича от моята мисъл, красотата трябва да произтича от моите чувства и красотата трябва да произтича от моята воля.

  Но мисълта произтича от любовта. Никога не може да имам права мисъл, ако нямам в себе си Божията любов. И следователно, ако имам тази красота, [тя] трябва да произтича от моята мисъл и от моите чувства. А всичко това произтича от закона на Любовта, който се обективизира отвън.

  Но има една красота външна. Тя не е изработена, тя е маска, която може да се слага на лицето. Под „красота“ се разбира онази красота, която е изразителна. В това лице, в тази мисъл, в това чувство, в тази постъпка виждаш едно движение. В това е красивото лице. Като видиш едни очи, които изразяват подвижната мисъл, ти никога не може да го забравиш. Онова хубавото лице на мисълта никога не може да го забравиш. Аз разбирам красиво лице онова, което изразява доброта, честност, справедливост. Един човек, който всякога може да застане на твоята страна, да ти помогне, туй е красивият човек, туй е добрият човек, благородният човек. В красивия човек трябва да влезе чувството на красота, туй равновесие, което съществува в човешката мисъл.

  Стана здрав от томчето Приготовленията на сърцето
 6. Like
  Галатея reacted in Мисли от Учителя за красотата   
  Вземете красотата у човека.Защо не се дава красотата?В сегашните хора много малко красота се случва.Всяка красива мома, ако не е умна, ще завърти ума на когото и да е.Сегашните хора не са красиви.Казват: Красота!Аз имам мярка, понятие, зная какво нещо е красота.Красивият човек е гениален в ума си.Красивия човек е талантлив в сърцето си.Красивия човек е обикновен в тялото си.Това е понятието ми за красота.Духовният човек, Божественият човек е гениален в ума си, талантлив в сърцето си, обикновен в тялото си.Той е религиозен, учен човек.Говоря за тия хора, които са гениални, учени, свещеници, съдии,жени или мъже без разлика.Всички те са хора на новото поколение, което иде.Всички такива, трябва да бъдат гениални.Аз гледам този ще плаче, онзи ще плаче.Казва:Господ ме е забравил, този ме е забравил, онзи ме е забравил.Ти не забрави ли Господа пръв?Тебе Господ не те ли прати на земята да учиш?

  Гениалният, талантливият, обикновеният привличат хората, но никога не ги изваждат от тяхната орбита.Никога не изваждай човека от неговата Божествена орбита, в която върви!Ти можеш да го разбираш, може да изкажеш своето мнение, но остави човека да върви по този път.Този, който го е създал, му е начертал един път и нека той да върви по него.И ти върви по своя път.Бог изпраща отдалече светлина, топлина и сила.

  Най- първо тялото работи за сърцето, сърцето работи за ума, а умът на човека работи за човечеството, или умът работи за Бога.Човек не може да работи за Бога , ако не е гениален.Гениален ли е той, няма слабости.Талантливият човек, той е постояннно на работа, той не е мързелив- той много работи, много работлив е.И обикновените и те са работни.

  Та сега, каква ще бъде новата религия?
  Бъдещата религия ще бъде религия на генийте.
  Бъдещата религия ще бъде религия на талантливите.
  Бъдещата религия ще бъде религия на обикновените.
  Три степени има:
  Да служиш на Бога с тялото си.
  Да служиш на Бога със сърцето си.
  Да служиш на Бога с ума си!
  То е смисълът на човешкия живот.То е успехът, прогресът, силата , богатството, всичко в света е там.Там е скрита всичката тайна, то е законът на човешкото подмладяване.Тук можеш да се подмладиш.Ако заминеш за оня свят, по-мъчно се подмладяваш, защото някой път дълго време мине, докато те подмладят и пратят на земята.Най - първо ще те прекарат през един огън, да те пречистят от всички мисли и желания, които нищо не носят.Всичко туй трябва да се разтопи.Всичко няма да изчезне, да остане само идеята за Бога.Това е реалното, което не се изменя.Ти ще видиш, че богатството, парите нищо не струват, че красотата нищо не струва, че тялото нищо не струва.Ще останат при тебе гениалните хора, талантливите хора, обикновените хора.Те като се съберат наедно, тогава ще видите светиите.Като се съберат светиите, тогава ще видите Учителите в света.Като се съберат всичките Учители, тогава ще видите Бога, който създаде света.

  Приложение и работа22.12.1940г.НБ"Като роди дете"
 7. Like
  Галатея got a reaction from Eлф in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  Един прекрасен,слънчев ден,
  донася радост в общия подем!
  Любов ни влива още в утринта,
  запявам аз щастливо от душа!
  Марияна Игнатева
 8. Like
  Галатея got a reaction from Светлина и Хармония in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  Един прекрасен,слънчев ден,
  донася радост в общия подем!
  Любов ни влива още в утринта,
  запявам аз щастливо от душа!
  Марияна Игнатева
 9. Like
  Галатея reacted to ПавлинаАтанасоваИванова in В миг на вдъхновение написах...   
  За новото училище


  Нека светне в нас зората
  на изгряващия час,
  малки капчици позлата
  да поръси върху нас.

  Че сърцата да се сгреят
  с животворна топлота,
  а душите да запеят
  на възторга песента:

  Делото се готви вече -
  нов градеж да съградим.
  Ти ела при нас, човече,
  дружно сили да сплотим.

  С вяра ни подай десница
  и по пътя нов тръгни,
  та за нашите дечица
  да чертаем бъднини:

  Как с най-пъстрите боички,
  стих и песен на уста
  те откриват с радост всички
  чудни тайни на света!  Павлина

  04.ІV.2011г.
  (след обаждането на Мая Христова)
 10. Like
  Галатея reacted to Роси Б. in Човешката аура   
  Енергийната реалност на човека
  Според Стивън Люмиер това е енергийната реалност на човека.  Комбинация:Физическо до причинно тяло

 11. Like
  Галатея reacted to Диана Илиева in Живот без късмет   
  Здравей!

  Знаеш ли, първо се загледах в аватара, който си си избрала - красив и стилен, елегантен, свеж; затова и ми се струва, че никак не си права, дето не се имаш за добре изглеждащо момиче. Най-вероятно изглеждаш много добре (и външно, и - по-важно - вътрешно), просто липсата на самочувствие и трудното детство не ти позволяват да се харесаш, да проявяваш чара си, а това твое негативно отношение към теб самата предаваш неволно и на останалите около теб.

  Другото - разбирам, че ти е било трудно, но вече си голяма, поела си живота в собствените си ръце, а и една голяма част от проблемите са се разрешили, отшумели са вече - разреши си да се зарадваш, усмихвай се, ей така, на слънцето, на цъфналите дървета в парка ... Всички обичат да общуват с усмихнати и жизнерадостни хора - бъди такава!

  А за това, че вече никой нямало да се влюби в теб - моля те, та ти си само на 20 години, какво е това вече?! Животът тепърва предстои пред теб, опитай да го живееш активно и пълноценно, помисли си какво искаш да правиш, каква искаш да бъдеш и се стреми към мечтите си. Но нека те да не са условни, в смисъл да не са обвързани непременно с други хора и очаквания към тях.
  Ако вървиш уверено и със самочувствие по своя си път със сигурност ще се намери някой, на който ще му бъде приятно да върви с теб!
  Успех!
 12. Like
  Галатея reacted to Диана Илиева in Ахимса - защо убиването на растения не е насилие?   
  И на мен ми е неприятно да плевя; като че ли всеки път чувам/усещам едно "ох", като изскубна поредния плевел.
  Относно храненето - препоръките са дадени в стария завет, но и там се препоръчват семена и плодове.
  На много места, включително Учителя, и дадения пример тук Линда Гудман, и т.н. съветват яденето само на плодове, като най-подходящо за хората. Пък по-нататък ... може би ще успяваме да се храним директно от слънцето, както има вече такива слънцегледци.
 13. Like
  Галатея got a reaction from Vespertine in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  О, Боже колко съм сама!
  Благодаря ти! Имам светлина!
  Остявям злото да ме победи,
  мечтая си за райските врати.
  Невежеството винаги цари,
  където има паднали души.
 14. Like
  Галатея got a reaction from Пламъче in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  О, Боже колко съм сама!
  Благодаря ти! Имам светлина!
  Остявям злото да ме победи,
  мечтая си за райските врати.
  Невежеството винаги цари,
  където има паднали души.
 15. Like
  Галатея got a reaction from Светлина и Хармония in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  О, Боже колко съм сама!
  Благодаря ти! Имам светлина!
  Остявям злото да ме победи,
  мечтая си за райските врати.
  Невежеството винаги цари,
  където има паднали души.
 16. Like
  Галатея reacted to sunproject in За Витоша   
  Здравейте приятели,нов съм тук и искам да ви помоля да ми помогнете да разреша един въпрос ,който ме вълнува от моето детство.Когато бях дете имах няколко пъти един сън в ,който гледайки Витоша от софийското поле от нея се стичаха огнени реки от лава ,а навън беше нощт и ясно си личаха светлините на огнйоветв стичащи се към София.Нямаше да ви разказвам всичко това ,ако този сън не го бяха сънували и други мой приятели и приятелки,а за последно бях 2004година на един пленер в Созопол и там едно момиче(от София) с около 6-7 години по-малко от мен ми разказа ,че и тя е имала такъв сън.Иначе това съм го сънувал някъде през1985-86-87 година когато съм бил на 5-7 годинки.В последствие обаче научавам ,че нашите светила в науката заключават ,че Витоша няма вулканичен произход и никога не е била вулкан.Остава ми само 3 предположения 1во учените може и да грешат;2ро лавата от съня ми може да е била символично показание на това ,че София ще бъде пречистена с "огън"слизащт от планината;и 3то това може да е нещо което предстои да се случи в далечното бъдеще или пък се е случило в далечното минало.Ако имате мнение по въпроса моля пишете.
  Много съм любопитен също какво е мнението ви за така наречените морени.Мога само да предполагам и да си фантазирам,че те са някакви руини и останки от гигантски здания строени във врвмвна в които историците и археолозите не вярват ,че са били въобще.Или пък ,че морените са струпани точно на тези места зада захлупят месности ,които хората не бива да видят и знаят за тях.
  От един човек който бил много години хижар на витоша знам следния разказ:ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИЗМА в България археолозите са намерили древна тракийска мина за добив на злато,точно там където сега е ГЪБАТА под Черни връх ,а военните веднага взели инициативата ,в свой ръцеИ до ден днешен достъпа до и около гъбата е ограничен.Дали е била открита само мина или нещо много по- ценно това не знам,но знам ,че военните крият истината от хората,защото освен няколкото секретни поделения на Витоша ,те имат и още някакво знание ,което е извесно само на шепа хора (това си е лично мое мнение де).
  В тона на всичко казано до тук категорично заявявам,че съм привърженик на учението на бялото братство и искрено и непоколебимо вярвам във правотата на словото на Беинса Дуно,но не съм ходил на езерата от детството ми ,обичам много планината и мисля ,че момента в който ще се присъединя във физически аспект към това общество вече е много наближил! Чел съм някой истини за Витоша дадени от учителя,знам,че е свещенна планина със филиал на рилската школа на Агарта . )))))))благодаря,че ме изслушахте,и предварителни благодарности за отговорите ви ,за така лубопитаната за мен тема(теми).
 17. Like
  Галатея got a reaction from томи in Сподели настроението си с музика или стих - 8   
  О, Боже колко съм сама!
  Благодаря ти! Имам светлина!
  Остявям злото да ме победи,
  мечтая си за райските врати.
  Невежеството винаги цари,
  където има паднали души.
 18. Like
  Галатея got a reaction from Аделаида in Билковите рецепти на Петър Димков   
  Рецептите на Петър Димков могат да помогнат за съответните заболявания,но в съвременния начин на живот беше много трудно за мен да ги изпълня,загубих 3 години като се опитвах да приложа неговите съвети,след което използвах съвети от Учителя Беиса Дуно, и получих по-добър резултат.Останалите неща,които знам за него не мога да ги коментирам,нека всеки сам да провери за себе си.
 19. Like
  Галатея got a reaction from Аделаида in Билковите рецепти на Петър Димков   
  Всеки има право на собствено мнение,който желае да се ползва от знанията на Петър Димков е свободен да го направи.За себе си аз не бих го направила, защото най-добрият лечител за мен е Учителя Беинса Дуно, и в миналото, и до днес, убедена съм, че и завинаги.
 20. Like
  Галатея reacted in Мисли на Учителя за животните   
  Съмнението в живота- с него започват всички животни.Всички животни започват с отрицателната страна на живота, понеже те са живели при най- лошите условия и в тях се е създал такъв страх, че те навсякъде виждат само опасност- от най- малките буболечици до човека.То е закон.Всички ги е страх, всяко едно животно, вземете например рибите-страхливи са, в тях страхът е развит- при най- малкото помръдване рибата избягва.Вземете мушичките, даже и най- силните от животните все се страхуват.И човек в себе си носи това животинско чувство на страха.Страхът в този смисъл в животните не е една слабост, означава много лошите условия, при които са живели.Как няма да бягате, който и да е от вас, ако види някоя мечка няма ли да се качи на дървото, или ако е при вратата на къщата- веднага ще се затвори и ще се качи най- малко на втория етаж и ще погледне през прозореца.Човек има това чувство и то е потребно.Всеки един човек при известни условия все му трепва нервната система, но се въздържа.Колкото смел и решителен да е човек, все трепва сърцето му, но той не казва, че го е страх, все има малко страх, микроскопичен.  Реалното в живота 07.02.1926г."Време и сила" МОК1925-1926г.


 21. Like
  Галатея reacted to Диана Илиева in Билковите рецепти на Петър Димков   
  kuki, по тази логика и Галатея може да каже същото.
  Аз имам добри впечатления от Петър Димков, но признавам си бегли и задочни. Дори и да бях твърдо убедена, пак щеше да ми е интересно и искам да чуя какво може да сподели Галатея по въпроса.
  Галатея, Димков е един от учениците на Учителя, би ли обяснила по-подробно какво имаш предвид?
 22. Like
  Галатея got a reaction from Светлина и Хармония in Билковите рецепти на Петър Димков   
  Рецептите на Петър Димков могат да помогнат за съответните заболявания,но в съвременния начин на живот беше много трудно за мен да ги изпълня,загубих 3 години като се опитвах да приложа неговите съвети,след което използвах съвети от Учителя Беиса Дуно, и получих по-добър резултат.Останалите неща,които знам за него не мога да ги коментирам,нека всеки сам да провери за себе си.
 23. Like
  Галатея got a reaction from Светлина и Хармония in Билковите рецепти на Петър Димков   
  Всеки има право на собствено мнение,който желае да се ползва от знанията на Петър Димков е свободен да го направи.За себе си аз не бих го направила, защото най-добрият лечител за мен е Учителя Беинса Дуно, и в миналото, и до днес, убедена съм, че и завинаги.
 24. Like
  Галатея got a reaction from veselinvalchev1981 in Мъдри мисли   
  Човек е изгубил много;той не е това,което е сега.Сегашният човек не е направен по образ и подобие Божие,отвън го гледаш човек,а отвътре е маймуна,звяр,змия.Ясновидецът го вижда.Чрез сън или чрез чувство всеки човек е предупреждаван с кого да влиза в съдружие и с кого не.
  " Годишен наряд 1992-1993г.-Мисли за всеки ден" Учителя Беинса Дуно


 25. Like
  Галатея got a reaction from Светлина и Хармония in Планината ни дава най-много здраве, но е важна и храната.   
  Дриада,нека да продължим разговора на "ти". Удоволствието да разговаряме е и за мен, Моите съболезнования за любимата баба,роднините са като стълб, на който да се подпреш, когато те обичат.Но те помагат даже повече от невидимия свят. Аз съм отглеждала зеленчуци лично,но не е без значение растенията,които ядеш на каква степен на развитие са.Аз мисля, че овощните дръвчета са на най-високото стъпало в това отношение, така че предпочитам тях да отглеждам.Така мисля,че ще получа по-високо ниво на развитие, отколкото ако се храня повече със зеленчуци. Все пак много по-добре е ядеш зеленчуци, отколкото месо и други животински продукти. А горските гъби, съдържат в себе си всички вещества,които човек би си набавил, от всички зеленчуци взети заедно. Те са лечебни и също съдържат в себе рядко срещания Витамин Д, който ако не си го набавиш от рибено масло(което аз не консумирам),не знам от къде можеш да го набавиш.Гъбите не са страшни, ако Бог ти ги открие,няма да се отровиш никога, ако опиташ гъбата сурова, тя не трябва да люти, или горчи.Ако е приятна,като я опиташ сурова(съвсем малко) можеш да я сготвиш спокойно, тя не е отровна.Колкото повече грижи положиш за отглеждането на храната, толкова повече ти се отблагодарява и тя.
×
×
 • Добави...