Jump to content
Порталът към съзнателен живот

helen

Участници
 • Posts

  238
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Like
  helen got a reaction from Слънчева in Санскритски думи в българския език   
  Една много интересна статия в списание " Житно зърно", написана от Живко Стоилов.
  Накрая има думи от български и санскрит с общ корен.

  Санскрит - древен и съвършен
 2. Like
  helen got a reaction from АлександърТ.А. in Паневритмия. Ако музикантите свирят фалшиво или записът не ви харесва?   
  Веднъж имаше много интересен момент на една Паневритмия.

  Духаше много силен вятър. Имаше двама музиканти. Бяха много млади. Единият свиреше по ноти. Другият не. Вятърът издуха нотите, които се разпиляха по поляната. Музикантът спря да свири и продължи само този, който знаеше нотите.

  Но Той (Вятърът) не се задоволи само с това. Последва още един мощен порив и нотите отново литнаха по поляната. Но, този път успя да се обърка и музикантът, който ги знаеше, при което един от моментите от музиката беше повторен.

  Но, играещите (бяха около 100) продължиха без никакво колебание или притеснение. Лично аз изобщо не се смутих, но моето състояние беше взаимосвързано с партньора до мен и с всички участващи. Тоест ние всички заедно успяхме да продължим.

  Напълно съм убедена, защото съм го почувствала вече, че ако хората в кръга са хармонирани помежду си, нищо и никой не може да им смути концентрацията.

 3. Like
  helen got a reaction from Лъчезарна in Мисли от Учителя за Любовта   
  Връзки на знанието-МОК
 4. Like
  helen got a reaction from Слънчева in Статии за житния режим. Как се прави житен режим   
  Една изключително интересна статия от Живко Стоилов в сп. "Житно Зърно", за житния режим, от гледна точка на древната концепция на Изтока за трите гуни, която е разгледана от Учителя в едноименната беседа.


  Трите състояния: Sattva, Rajas, Tamas
 5. Like
  helen got a reaction from Лъчезарна in Мисли от Учителя за кармата и индуската философия   
  Кармическият закон води своето произхождение от първото излизане на човека от Бога – от там води своето начало.

  Жертва – това е закон за правилното растене и развитие. Това подразбира жертвата, защото само това, което расте, което се развива, цъвти и дава плод, то може да услужи на света, то се принася в жертва.

  Всяко същество иска да се предпази, т.е. всеки иска да цени своята свобода. Следователно, кармическият закон може да се урегулира само чрез закона на самопожертвуването, т.е. да станеш слуга на другите, да отдадеш правото на всекиго. Правото, което искаш за себе си, туй право да дадеш и на другите; благото, което искаш за себе си, туй благо да го имат и другите. Правото, което искаш в своя ум, в своето сърце и в своята воля, туй същото право дали си ученик, слуга или господар; тия права всички трябва да ги имате еднакво, защото по този начин, в школата сега, в окултната школа има друга една опасност, от тъй наречения вампиризъм, разбирате ли вие. Вампиризъм – черпене на жизнените сокове на окръжаващия чрез тия окултни закони, нещо, което е абсолютно забранено. В тази школа, в която сте абсолютно, разбирате ли, ни помен, ни сянка от тунеядство.

  Да подчини съзнанието на един човек, то значи да подчини Бога на себе си

  Когато искате да обсебите нещо в чувствата си, вие създавате сами кармата. Щом искаш да обсебиш нещо – създаваш карма, щом даваш свобода, ти ликвидираш с кармата си.

  Една горчива дума може деликатно да е казана, с една усмивка или лека подигравка, кармата е започнала. Даже в най-тънката форма да кажеш нещо, противникът даже не подозира, но ти си прикрил едно чувство невярно и ти в душата си усещаш, че кармата е започнала, може в бъдеще туй чувство да донесе хиляди злини. Следователно, в себе си ще бъдете строги, ще прецеждате! Защото от туй гледище на окултната школа, умът е филтър, сърцето е филтър и волята е филтър. Всяка мисъл трябва да мине през ума, сърцето и волята, да се филтрира; всяко чувство трябва да мине през ума, сърцето и волята, да се филтрира и всяко действие трябва да мине през ума, сърцето и волята; всичко туй трябва да се филтрира и тогава да влиза в градината на душата за посаждане.

  Сега по някой път виждате у себе си някое чувство погрешно. От гледището на този кармически закон, кой каквато погрешка види у другите, тази погрешка той сам трябва да я изправи. Ти, който си забелязал някоя погрешка у приятеля си, трябва да се постараеш ти да я изправиш.

  От кармата си няма да се боите. Кармата обича хора смели; вие ще бъдете смели, да посрещнете кармата си. Които бягат от кармата си, тя има пречка за тях.

  И тъй, между хората не трябва да бъдеш нито много умен, нито много глупав, защото глупостта ти е пак закон кармически; интелигентността е пак закон кармически. Щом Господ съпостави двете, ако си много интелигентен, ще се движиш много бързо и ще дойдеш в стълкновение с другите; ако си много глупав, ще се движиш много бавно и пак същият резултат. Ще бъдеш толкова интелигентен, колкото всички окръжающи. Вие сега ще си зададете въпроса колко трябва човек да прояви своята интелигентност? Вие ще запазите своите сили за по-благоприятни условия. Щом има един трен с по-малка бързина, ти ще спреш парата си, а като няма препятствие напред ти ще препускаш, колкото искаш.

  Закон на кармата

  9 лекция на I Мл ок. клас
  26.IV.1922 г.
  сряда, 7–8 ч. в.
 6. Like
  helen got a reaction from Лъчезарна in Мисли от Учителя за кармата и индуската философия   
  Сега един от методите за ликвидиране с кармата е филтриране, потъване в материята, пречистване и излизане навън. Вторият метод е чрез изпаряване. При изпаряването, радостта започва най-първо, в началото, а скръбта отпосле.

  Сега вие сте изложени на тия два метода. Като се филтрирате, скръбта е отначало, а радостта отпосле, като се изпарявате, радостта е отначало, а скръбта отпосле. Тъй че, ако скръбта ви дойде после, вие не се филтрирате, а се изпарявате. Тогава само ще продължавате пътя си на страданието, понеже като паднете ще имате скръб, нали? Не пресичайте тази скръб, влизайте направо в земята, продължавайте докато излезете от другия край и ще имате радост. Ще съедините двата края на страдание и двата края на радост, ще образувате един кръг. Който не разбира закона ще има всякога една радост, едно страдание, едно страдание една радост, едно страдание и няма да знае защо са тия работи.

  Когато човек е изгубил любовта си, кармата е дошла на мястото. Когато радостта се е изгубила, скръбта е дошла на мястото. Когато правдата се е изгубила, безправието е дошло на мястото. Когато милосърдието се е изгубило, насилието е дошло на мястото. И тъй, всичките недъзи, които съществуват днес, показват какво ни липсва. Следователно, кармата от какво се ражда? – Онзи, който е изгубил любовта, иска да я завладее чрез насилие. Всяко същество, което се опита да завладее душата ни, да ни наложи каквито и да е връзки, ги налага и на себе си. Защото тия форми, които то образува, са затвори и в същите затвори и то ще влезе.

  Сега в своя стремеж вие ще се стараете да се държите до Божествения закон на Любовта и да ликвидирате кармата си чрез него. Няма да се борите с цялата карма, няма да я туряте в ума си, няма да мислите за нея. Защото щом извикате кармата, трябва да знаете, че едновременно с нея се извикват два велики закона. Извиква се Любовта. Сега има твърдение: някой казва, че може сам да ликвидира със своята карма. Да, щом съзнае, че Любовта е единственото богатство на душата, може. Но той трябва да се попита дали тази любов е единствената любов; той да се попита, дали обича всички същества еднакво.

  Тогава ти, който любиш, на теб ти е приятно, ама нему, когото любиш, приятно ли му е? Ако и той те люби? Ти даваш, и онзи иска да дава, тогава вие двама ще се спречквате. Представете си, че и двамата искате да давате или и двамата искате да вземате. Върху този въпрос ще мислите: Какво значи да те любят и да любиш.

  Именно тогава се явява кармата, ако любовта не се проявява хармонично и у двамата. Като почнеш да любиш и да те любят, кармата почва да расте.

  И тъй, ще мислите. Първият въпрос: да любиш или да те любят.
  И тогава ще определите кога се е появила любовта – във връзка с любовта в съзнанието туй „да любиш“ кога се е появило. И кога се е явило в съзнанието „да те любят“. Според вашето схващане как са се родили в живота тия две състояния на съзнанието. Направете един прост опит. Той е следующият. Да улесня съзнанието ви. Може да вземете една хубава череша. Най-първо направете опита, когато сте сит. Вземете най-хубавата череша, да видим колко време ще я държите. Най-първо вие искате да я държите, обичате я, но, колкото у вас идва гладът, във вашето съзнание се губи нейната красота и у вас ще се роди едно желание да я изядете. Забележете главните промени, които стават в съзнанието.

  Вземете една или пет хубави череши, но да сте сити, нека седят. Вижте как ще дойде желанието да ги изядете. Значи сте минали в съзнанието да те любят. Ще кажете на черешата: „досега аз те любих, пък от сега нататък ти ще ме любиш“. Тъй и онзи, който люби, ще бъде погълнат. По-малките изядат по-големите. Всякога е тъй в света. Не голямото е силно, а малкото.

  Методи за чистене
  12 школна лекция
  на I Мл. ок. клас
  17.V.1922 г. сряда
  София
 7. Like
  helen got a reaction from Ани in Мисли от Учителя за Страданията   
  Мисъл, чувство и действие
  МОК, година първа, 15 -та лекция държана на 7 юни 1922 г., София
 8. Like
  helen got a reaction from ISTORIK in Ти ли си най-подходящият (-щата) за Мен?   
  Всичко е от липса на Любов в сърцето и Светлина в ума.

  Това води до инертност, която много често е подкрепена и със страх. Но, щом като няма Любов, то е много вероятно да има страх.

  Изобщо, който и въпрос да погледнем всичко опира до това: Любовта!
 9. Like
  helen got a reaction from ISTORIK in Ти ли си най-подходящият (-щата) за Мен?   
  Ей този въпрос и аз си го задавам почти непрекъснато. Но, и има още един, който повече ме тормози - възможно ли е да имаш няколко сродни души, чрез които да усещате този трепет или е само една?

  Или пък ако смятаме, че са няколко, то се заблуждаваме и просто не сме открили тази, която е предопределена за нас?

  И другото, ако наистина тази душа я срещаш не във всяко прераждане, а само няколко пъти през целия кръговрат, то какво правиш през другото време?
 10. Like
  helen got a reaction from Слънчева in Мисли от Учителя за Страданията   
  Мисъл, чувство и действие
  МОК, година първа, 15 -та лекция държана на 7 юни 1922 г., София
 11. Like
  helen got a reaction from Inseparabile in Музика, която вдъхновява   
  http://www.youtube.com/watch?v=d5G-gDB3Oe0

  Азъм Али
 12. Like
  helen got a reaction from Донка in Мисли на Учителя за водата   
  Великденския подарък

  VI година (1926-1927) ; 30-та школна лекция на Младежкия окултен клас, ; държана от Учителя в София на 24.IV. 1927 г., ;неделя (Великден), 6.30 ч вечерта


 13. Like
  helen got a reaction from val68z in Мисли от Учителя за Любовта   
  Противоречия в живота
  13-та Лекция от Учителя, МОК година първа, държана на 24 май 1922 г., 5 часа̀ следобяд, Витоша.
 14. Like
  helen got a reaction from Мария-София in Мисли от Учителя за Любовта   
  Прояви на съзнанието

  18-та лекция пред МОК - година първа, 28/06/1922, сряда, София
 15. Like
  helen got a reaction from Мария-София in Мисли от Учителя за Любовта   
  Връзки на знанието-МОК
 16. Like
  helen got a reaction from Eshavt in За Мястото на Учителя   
  Първият път, когато отидох на Мястото на Учителя, стоях 3 часа, и не бях разбрала колко време е минало. Не бях погледнала часовник или телефон нито за миг. Не ми трябваха. Съществуваше само тук и сега. Нищо друго.
  И ако някога се бях съмнявала, че има Бог, то тогава успях да Го почувствам много силно.
  И тогава си помислих, че в нито една църква не бях изпитвала това.
 17. Like
  helen got a reaction from Роси Б. in Мисли от Учителя за Бога   
  Противоречия в живота

  13-та лекция, държана пред МОК, 24/05/1922, сряда, 17:00, Витоша
 18. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Бога   
  Вътрешна свобода

  2-ро Утринно Слово от Учителя, държано на 28 септември 1930 г., София, Изгрев.
 19. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Бога   
  Ето човекът
  НБ, Сила и Живот 1, 1914, 16 март
 20. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Бога   
  Противоречия в живота

  13-та лекция, държана пред МОК, 24/05/1922, сряда, 17:00, Витоша
 21. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Бога   
  Природни методи

  7. школна лекция на общия окултен клас,
  13.IV.1922, Четвъртък, Ст. София.
 22. Like
  helen got a reaction from Розалина in България. Ще я бъде ли?   
  Според мен българският народ в никакъв случай не е прост.
  Напоследък забелязвам в хората огромна промяна. Чувам думи, които дори не съм си и помисляла, че ще чуя от устата на хора, които не съм и предполагала, че им е просветнало.

  Единственото, което забелязвам е, че има страх и неувереност. И те са породени от факта, че няма изявени лидери с необходимите качества.

  Но тези минуси ги намирам и в самата себе си, така че как мога да съдя другите, че са неуверени.
 23. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Слънцето   
  "Сега, като се говори за Доброто, явява се въпросът за светлината. В такъв случай питам: какъв е смисълът на светлината, както и на самото Слънце? Ако се греете на светлината, без да я възприемате в себе си, тя нищо няма да ви ползва. Обаче ако при всеки изгрев на Слънцето вие мислите за Бога, искате да Го намерите, да Го познаете повече, отколкото до вчера сте Го познавали, този изгрев вече придобива смисъл за вас. Излезете ли на изгрев Слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколкото досега сте Го познавали. Ако при изгряването на Слънцето съзнавате, че възприемате повече от Божията Любов и от Божествения живот, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие."


  "Слабото и силното"
  Беседа от Учителя, държана на 19 юли 1932 г., 5 ч. сутрин, Рилски събор
 24. Like
  helen got a reaction from Рассвет in Мисли от Учителя за Слънцето   
  "Човек трябва да бъде като цвят, отворен за слънцето, да възприема енергията му, която единствена е в състояние да го оплоди. Щом човек възприема слънчевата енергия, животът му сам по себе си ще се развива правилно."

  Допирните точки в природата МОК II г., Разпределяне на енергиите
 25. Like
  helen reacted to томи in Филмът "Баб'Азиз - Принцът, който съзерцаваше своята душа"   
  Ето един линк ,от където можете да си свалите филма и субтитрите .

  http://nicksonti.dat...p/files/movies/
×
×
 • Create New...