от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Статии, посветени на Учителя и Учението

Статии от списание Житно зърно

сп. Житно зърно бр. 4 2000

ПОГЛЕД НАВЪТРЕ

ЕДИН ДУХОВЕН ДИАЛОГ

Таня Маджарова

Нели Ценова е родена през 1961г. в гр. Пловдив. Завършва ХГ „Цанко Лавренов" - Пловдив и Национална художествена академия, София при проф. Васил Овчаров.

Валери Ценов е роден през 1961г. в с. Лехчево, обл. Монтана. Завършва ХГ „Цанко Лавренов" -гр. Пловдив и Национална художествена академия, София при проф. Б. Стоев. Семейство Ценови имат множество участия и самостоятелни изложби в страната и чужбина. Живеят и работят в Пловдив.

Творческите изяви на Валери и Нели носят знаците на едно щастливо, хармонично докосване - плод не само на съдбовно намиране на сродни духом същества, но и резултат от устременото търсене навътре в себе си, което води и до проникновено откриване на другия.

Ако творчеството съвместява напрегнатото търсене и откриване - прозрение, в тези творби вглеждането в собствените дълбини е път на общуване с божественото в себе си. Динамиката на този процес превръща художествените послания в мост между личното познание и колективната човешка мъдрост.

В картините на Нели Ценова доминираща е символиката на раждането и възраждането / раковина, мида, луна, вода и др./, на женската "влажна" енергия, отъждествявана с образа на постоянно възсъздаващия се живот. Често вътрешното художествено изображение разчупва рамките на художествената условност, както завладяващата сила на водната стихия не може да бъде удържана в конкретни граници - метафорично пресъздаване на игриво-завладяващото и плодотворно покоряващо женско начало.

През крилото на пеперудата като в увеличително стъкло се виждат трансформациите на космични енергии. Тук интересът към глобалното е философски уравновесен от изображението на краткотрайно-мимолетното. Въздушната ефирност на красотата е хармонично допълнена от дървото, което ориентира към живота в неговата реалност и многоизмерност.

Богатството от багри, привидната подреденост, но и невъзможността да се удържат нещата в своите материални граници са част от внушенията, към които насочва „Ноктюрно". Взаимовръзката между циклично повтарящото се природно време и относително несвързаното с него далечно небе се постига чрез луната - символен елемент, ориентиращ към женската съхраняваща, но и сътворяваща функция; детайл, който вмества както конкретно сетивното, така и интуитивно доловеното.

На емоционално- интуитивното усещане на действителността, така ярко и продуктивно при Н. Ценова, в творбите на Валери Ценов съответствува многопластовостта като стремеж към постигане на смисъла, но и като път към целостта на структурата. Тук видимото вплитане на символи и образи е подчинено на идеята за пресъздаване на сюжети на Духа.

Дълбинната символика /птица, риба, кон, дърво, спирала, потир.../ не предлага статични решения, а задава ориентири към духовни пътешествия. Така, спиралата като символ на развитието и обновлението, на движението, което свързва настояще и бъдеще, на идеята за вечното завръщане, което пази паметта за началото, намира своето многопластово значение в картините на Валери Ценов. Близостта при изобразяването й с дървото на живота ориентира към философска нагласа, търсеща и изследваща общите архетипни взаимовръзки на нещата. Тази посветеност на търсенето на скрития смисъл изгражда художествен модел на света, зареден с мъдрост и духовно познание, модел, в който непрекъснато се ражда чудото чрез хармонизиране на индивидуалното прозрение и общочовешката опитност.

Благословението

На Всеки В този свят по мъничко се дава, за да има устрем, Вечен път и Истина, която зазорява, и радост В пътя към Върха. На Всеки В този свят по мъничко се дава. Малкото възраства. Малкото се благославя.

"Хляб", Валери Ценов
"Сияние", Валери Ценов
Из цикъла "Пеперуди", Нели Ценова
Из цикъла "Пеперуди", Нели Ценова