от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Да

Даване – да обичат някого, значи да му дават нещо.

Далече – когато двама души не се разбират са далече един от друг.

Дева – значи Божествена чистота или символ на Любовта.

Девица – Любовта е една велика девица в небето.

Ден – ако съзнанието ви е будно, имате ден. Радостта.

Ден – един ден е равен на 120 г- Животът е светлина, ден.

Ден – за умните хора 1000 години са един щастлив ден. / Ако работи човек 10 години непрекъснато по 2 минути съзнателна работа, са равни на пет интезивни дни в живота, 40 години по 2 минути са равни на 20 дни. / Работен ден – в който човек е използвал разумно условията на живота. / От степента на човешкото съзнание зависи дали той ще дели дните на ден и нощ, или ще познава само деня.

Десятък – Когато спечелите щастието чрез помазването на Духа, тогава занесете на Бога своя десятък.

Дете – ако родите една мисъл и оставите други да я отглеждат, не сте ли като оная майка, която роди дете и дава други да го отглеждат? Детето е волевия принцип в света.

Дете – за да ви слуша Бог, вие трябва да бъдете едно дете на 9 месеца.

Дете – Новото учение е едно малко дете на гърдите на майката, , като ритне, произвежда хубави чувства. / Законородените деца са от Духа. / Всеки човек е едно малко дете, дошло на земята да се учи. / Детето представя новия човек, който носи в себе си Божествените елементи.

Дете – символ на пасивно състояние, спяща енергия; светския човек; сърцето; твоите мисли. / Докато човек не е намерил една безсмъртна идя, мяза на малко дете, дето цял ден играе на улицата с кал и пясък, прави си къщички, цапа се с калта. Щом я намери, човек е пак същото дете, но вече баща му го завежда в градина, пълна с хубави, зрели плодове. / От Божествено гледище раждането на дете и снасянето на яйце са един и същи процес. / Ако човек даде място повече на нуждите на тялото си да го облече, нахрани, да го задоволи, той се намира в положението на дете, което се занимава със своите играчки. / Новороденото дете подразбира начало на живота. / Всеки недостатък е незаконородено дете, което трябва да се възпитава. Ако не можете да го възпитате, пратете го да си ходи, отдето е дошло. /

Деца – емблема на чистота. Представят живот, който иде от по-високо място.

Деца – тия деца са стремежът на човешката душа. / Многото деца – това са многото ти желания. / Под „малки деца“ разбирам хора, на които съзнанието е непробудено. / Като изучавате закона за раждането на деца, ще изучавате и своите мисли. Има мисли от мъки и от женски характер. Мислите трябва да се редуват. / Когато в един човек се роди една велика идея или някое велико чувство, те са тъй живи и интелигентни като децата. / На земята колкото и да сте възрастни, вие сте още деца. / Всички хора, които не разбират смисъла на живота, мязат на малки деца, които носят в ръцете си едно шише вода стискат го здраво и мислят, че в него стои тяхното богатство. / Идеите, желанията на човека са негови деца. Щом човек престане да се интересува от известни въпроси, децата са умрели. /

Джобове – ръце в джобове – хора материалисти.

Диамант – в Небето трябва да имаш диамант най-малко колкото кокоше яйце.

Диамант – бъдете твърди като диаманта. И устойчиви като диаманта. / Човешката душа е диамант, заровен в земята на дълбочина 200 километра. / Диамантът може да се уподоби на чистата човешка мисъл. Като знаете цената на вашите мисли, не трябва да ги продавате.

Диаманти – всички души са диаманти на една Божия огърлица; Светските хора са диаманти. / Който ви обича, той сам ще ви донесе диаманта. Това показва, че сте разумен човек и може да се разчита на вас.

Дим – който не върви по човешката любов, дим и пушек в къщата му няма, стените на стаите ще бъдат чисти, бели, никаква пепел няма да остава. Днес всички анормалности в света произтичат от дима.

Дим – къщата на неразбраните хора без дим не може, а на разбраните – от прозорци и врати се нуждае, а не от комини. / За мен хората са запалени и незапалени, едните горят с дим, а другите без дим. Едните са живи, а другите – мъртви.

Диплом – на всички хора, които са завършили университета на природата, тя дава диплом като пише отдолу: „Диплом на смъртта“. / Земята трябва да бъдем диплом на хората, за да ги освободи. / Щом издържиш изпита си, веднага ще ви дадат диплом. Това е ново тяло, изтъкано от фина, съвършена материя, с добре развити органи и сетива.

Диск – В Невидимия свят ще имате дискове. Един ангел като дойде на земята, като е работил, седне надиска, пусне се тока и дрехите му светват.

Дишане – дишането е вземане. Трябва да дишате.

Договор – Най-важното в живота на човека е договорът, заветът с Бога. / Платете обезщетението, но скъсайте договора, който някога сте направили.

Доене – всеки, който знае да издоява е, е набожен. Благо е да те издоят.

Долината символизира злото. / Сърцето е долина. / Долината представя лошите условия на живота. Обикновеното съзнание е долина. / Който остане в долината, из рая ще излезе навън.

Дом – всички ние сме домостроители. При съграждането на това здание един е вложил злато, друг – мед, трети – олово, четвърти – дърва и т.н. Обаче работата на всеки ще се изпита чрез огън.

Дом – върнете се у дома си, там във вашата душа има един живот, който още не е бутнат.

Дом – емблема на Любовта; нещо идейно.

Дом – цялото човечество е един дом от майка, баща и син, а понякога и дъщеря.

Дренките означават търпение, активност, воля.

Дреха – да хвърлиш горната си дреха, Христос подразбира да не влизаш в съприкосновение с хора, които искат да богатеят.

Дреха – някога човек си изтъкава плат от светли и тъмни нишки и си ушива от него дреха шарена. Шарени са и разбиранията на някои хора, т.е. смесени.

Дрехи – аз уподобявам дрехите ви на вашите мисли и чувства. Всеки трябва да облече дреха, изтъкана от самия него. / Вашите убеждения.

Дрехи – ако лятно време носите дебели дрехи, това значи че не сте от много учените; и зелените дрехи не стават за лятото. Всяка неправа мисъл е една скъсана дреха. Имаш ли правата мисъл, тя е новата дреха. Сегашната любов мяза на човек, облечен в скъсани дрехи, бъдещата мяза на човек, облечен в нови дрехи. Запалете всички вехтории на вашите деди и прадеди да изгорят и влезте в склада с нови дрехи. Всички стари окъсани дрехи изхвърлете навън, изчистете къщите си от тях. Тялото на човека е дреха, от която може да се откъсне ръкав, гръб, предница или друга някаква част. Когато човек съблече старите си дрехи, той трябва веднага да облече нови, да не остане гол. Новите дрехи представляват новото небе и новата земя, които сега се градят. Умирането не е нищо друго, освен събличане на старата дреха и обличане на друга нова. То е заминаването на човека за другия свят. Това, което виждате отвън и наричате човек, е неговата дреха. Нова форма е образувана във вселената и там има нови костюми за мъже и за жени, които ще се женят. Там трябва да отидете да купите булски дрехи, шапки, чепичета, ще има отгоре им надпис. Фирмата ще я намерите. Лицемерието е една дреха, но никой не може да живее с тази дреха. Чистотата е една дреха, една броня, която пази от всички опасности. Ако дрехите на хората от новата религия са скъсани, от всяка тяхна дупка ще извира вода чиста като кристал, всяка дупка в чудо ще се превърне. Това, което сега преживявате, то е обикновения живот, всекидневните дрехи. Необикновените цели в живота представляват празнични дрехи, празнични дни. Слънцето, Любовта като напече, от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове. Страданието е най-хубавата дреха, тя е като на райска птица. Скъсани, стари дрехи в Новото учение не се позволяват. Да се влюбиш, това значи да облечеш най новата си дреха, порадваш се няколко часа, но след това пак обличаш старата, работническата си дреха. Чувствата са най-хубавото облекло, с което душата може да се облече. Езикът на мъдрия се уподобява на хубавите дрехи.

Дрехи – белите дрехи представят новите условия дето влизат душите и започват нов живот. Който се облече в бели дрехи, е готов за новия живот.

Дрехи – Бог ще ни постави в положението да скъсаме хиляди костюми, за да го познаем. Те са разните форми на раждане и прераждане. Всяка дреха трябва да съответства на знанието, което сърцето на човека има. Ако човек е хубаво облечен, това съответства на неговия ум и сърце едновременно. / Да изправяш недъзите на хората, това значи да ги обличаш в най-хубавите им дрехи. / Който напусне земята като праведен, неговият приятел в бели дрехи, светещи, ще дойде да го вземе и двамата заедно ще полетят към невидимия свят. / Всяка душа трябва да бъде облечена в дрехи, съответни на нейното развитие. Всяка дреха трябва да носи качествата на някои добродетели – красота, благоухание, чистота. / Новото учение не позволява да носите една и съща дреха два дена подред. В 365 деня ще променяте 365 костюма. Всеки костюм да има различен цвят. / Като дойде Христос, ще си турим най-хубавите дрехи и понеже все още Го няма, затова ходим с парцалите. / Вие искате със сегашните си дрехи, с туй тяло, животинското, което имате, да отидете на оня свят. Най-първо трябва да се съблечем от онова животинското състояние и да се облечем в духовното вътре. / Ти си мъж, жена, цигулар, богат – това са дрехи. / Пазете дрехата си чиста, да не става нужда да я перете. / Да обличате една чиста, нова риза всеки ден, това значи да възприемате по една нова мисъл. / Който носи памучни дрехи, той е щедър. / На земята на физическото поле за 120 години ще имате 120 костюма, щом влезете в астралния свят ще имате 1200 костюма, в умствения – 120000, в причинния – 120 млн, в Божествения – безброй! … 3 тетрадка? Вие искате 10 ризи, тия 10 ризи, това са желания на чужди хора. Едни дрехи, едни обуща, една шапка на годината. На 50 години като станеш, 50 костюма ще имаш. / Сега, понеже ти си изгубил Божественото, ти си търсиш дрехите. / Има стари дрехи, идеи, наядени от молци. / Всеки, който влиза в Божествената школа, трябва да си направи нови дрехи, обувки, шапка и така да се яви. / Ако не е служил, човек не може да се облече с нови и чисти дрехи. / На светията ризата му е всякога нова – не ходи със скъсана риза.

Дрехи – всички заблуждения, традиции, вярвания, те са чужди дрехи. Аз ги наричам дрехи от козина. Всяка неустойчива мисъл и неустойчиво чувство, които безпокоят човека, са скъсани парцаливи дрехи. Те са чужди и трябва да се съблекат. Греховете на човека са чужди дрехи, които той задигнал отнякъде.

Дрехи – докато носиш дрехи, се намираш в едно преходно състояние на нашето развитие. Дрехите, които се менят, оказват едно грешно състояние. Всички, на които си простил, ще излязат с хубави дрехи. Да кърпите старите си дрехи, нямаме нужда от това. Идеализмът е една хубава дреха, една отлична мушама, която не пропуща влагата, но в тази мушама няма живот. Дрехата ви е остаряла и след време трябва да си купите една нова дреха, трябва да спестите пари. Новото, това е новата дреха. Всеки ден човек трябва да има нещо ново, с което да се облече.

Дрехи – Никога не носи дреха, която болен е носил.

Дрехи – под черни дрехи аз разбирам да се концентрираш, да оставиш външния свят и да разбереш вътрешното съдържание на живота.

Дрехи – това, което е добре облечено, наперено и вдига шум в човека е неговият слуга. Дойдеш ли до онова, което е просто облечено, то е Божественото в човека. Хубавите дрехи – това е добрият живот., обикновените, оцапани дрехи е този грешен живот. Всички ваши възгледи са овехтели, стари дрехи. Ако ходите окъсани дължи се на това, че не работите и учите. Ако живееш по Бога, твоите дрехи ще бъдат винаги нови. Който светия не си издържи изпита, наметалото му овехтява. Христос не снемаше дрехите от гърба си, не ги закачваше, когато влизаше в някой дом. И много пъти на сън ако те облекат в бели дрехи, непременно на физическия свят скоро ще ти турят бялата дреха, ще те пратят на онзи свят. И ако на тебе някой път ти турят черна дреха, туй показва, че по-дълъг живот ще имаш. Когато и вие преминете през Божествения огън и отидете на Небето, ще се видите с бели дрехи и ще се познаете. Личността на човека е една прекрасна хубава дреха, но хляб не дава

Дрехи – туй, което наричаме добродетели, са дрехи.