от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ж

Жаба

– Жабата е емблема на крайния материализъм.

– Човек трябва да спре да се занимава с кривите погледи в живота, иначе ще прилича на жаба, която кряка в блатата.

– Ако минаваш покрай някое място лятно време, щом чуеш, чу жабите крякат, ще знаеш, че работите ти ще се оправят.


Жезъл

– Жезълът е символ на мъдростта. Ще хванеш жезъла си и ще се превърне на змия – първи опит. След това ще хванеш змията за опашката и ще се превърне отново на жезъл – втори опит.


Желязо

– Лошият човек мяза на желязото.

– Това е силата, която разрушава.

– Който има желязо, да го превърне в злато.


Жена

– Аз ще бъда първата красива жена в гората, а вие ще бъдете мъжа, като ви срещна. Ще застана пред вас и ако постъпите както трябва, ще ви дам една свещена целувка, ако не постъпите както трябва, ще се изгубя.

– Богатството е красива, разпусната жена без морал.

– Всеки човек има идеи в себе си, едни от които наложници, други законни жени. Той трябва да знае как да се отнася с тях, да не го спъват. Една жена, т.е. една идея трябва да има човек. Днес навсякъде срещаме само жени, мъже още няма. Срещате една красива жена с начервисани устни, разкошно облечена. Тя ви погледне, усмихне се и вие се влюбвате в нея. Щом се ожените, тя ви нарича простак, грубиян. Това са методи на “астралната жена”, с които природата си служи.

– Под “жена” разбирам неразумния принцип в света.

– Чувствата, настроенията са прояви на т.н. “астрална жена”.

– Светският живот прилича на чудно красива жена, но отблизо е толкова воняща, че човек почти може да се задуши и да се отрови.

– Ще престанеш да си жена и като жена ще престанеш да слугуваш на мъжа.

– Жената в сравнение с мъжа представя дете.

– Който се обижда, той е жена.

– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят.

– Когато си неразположен, ти си жена.

– Мъжът и жената са двете половини на земята.

– Жената е символ на материалното и на духовното, Божественото едновременно.

– Човек има едновременно два живота в себе си – двете жени. От тези две жени едната е бяла, другата е черна. Ще турите бялата в черната – този висш духовен живот да влезе вътре.

– Защо са ни 300 жени и 900 наложници? Защо са ни толкова идеи и чувства?

– Ако мисълта ти не добие правилна форма, ще прилича на грозна жена, а грозните хора не ги обичаме.

– В очите на ясновидеца Земята е като красива жена, наша майка.

– Там, дето животът се развива правилно, мъжът и жената са едно цяло.

– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?

– Жената символизира човека.

– Душата е жената в човека. За всеки човек трябва само един изпит, една жена.

– Невъзможно е едновременно мъжът и жената да бъдат осветени или тъмни. Това са фази на човешкото съзнание.

– Старият живот е жената, за която всеки човек е женен.

– Много жени подразбират много желания.

– Да имаш една жена, това подразбира да имаш една идея за Бога.

– Жената представя живота.

– Под “жена” разбирам мястото, към което всички се стремят; вътрешния живот в човека.

– Жена в простата форма значи туй, което се изменя, което постоянно живее, което постоянно се видоизмения. Жената е основа в света, от санскр. дума “зео”, означава “живот”.

– Човешкото сърце. – Любовта.

– Църквата уподобявам на една хубава божествена жена.

– Жена е, която има топлина.

– Как ще изхвърлите от ума на един светия една лоша мисъл, една красива жена?

– Жената символизира човека.


Женитба

- Под “женитба” се разбира свързване на човека с някаква възвишена идея, с висок идеал.

– Женитбата е последната фаза на земния живот, с нея човек завършва учението си на земята. Тя е диплом, с който хората отиват на гилотината.

– Само материята се жени, т.е. свързва, а душата и духът не се женят.

– Докато в сърцето на човека се ражда съмнение, безверие, ревност, той ще не ще се жени. То е първата фаза.

– Да се ожени човек, това значи да мине през гъстата материя.

– Жененият, то е човешкото естество у човека, нежененият – Божественото естество. Женитбата е Новото в света. Щом се ожениш и не намериш Новото, ти си пак в старото.

– Женитбата, това са ония мисли и чувства и желания у човека, които са го оплели в гъстата материя.

– Женитбата подразбира свързването на две души с противоположни способности и дарби; среща на две души лице с лице.

– Идеални отношения между две разумни същества.

– Да обичаш някого или нещо, това значи да се ожениш за него.

– Красивата мисъл представя млада мома или момък, които се оженват. Оженването е реализирането й.

– За съзнателния ученик женитбата е посвещение.

– [Женитбата е] приготовление за великия живот.

– Който се жени, това показва, че му липсва нещо.

– Смъртта не е нищо друго, освен оженване за някой друг.

– Преди да се свърже с Ева, Адам е бил женен за Духа. Оженването за плътта, т.е. слизането на земята, е вашата втора женитба.


Животни

– Много желания на човека са подобни на предпотопните животни: колкото и да ги храните, не можете да ги задоволите.

- Щом изгубите любовта си, вие сте един формен вълк, мечка, тигър, лисица, защото тези диви животни са отрицателни качества на любовта.

- Всяко ненаситно желание за слава, богатство, знание е предпотопно животно.

- Ученият човек е натоварено животно.

- Лошата мисъл прилича на животно, което има желания да ви напакости, обаче ако съзнанието ви е будно, тя ще мине и замине покрай вас без да ви причини някаква пакост.

- Ние сме сега в периода – познаване на добро и зло. Да познаваш злото, то е животинското царство, да познаваш доброто, то е човешкото царство.

- Тялото е подобно на помощния добитък. Ако към добитъка е нужно човешко отнасяне, колко повече към тялото ви.

- Млекопитаещото представя чувствата на човека, които се движат по земята.

- Всички животни, които обичате, са били ваши възлюбени в миналото.

– Около човека да няма никакви животни, защото са признак на неговите слабости.


Животно

- Онзи, който не се учи, е четвероного животно.

- Всички ония животни, които обичат да правят пакости – вълк, лисица, мишка, къртица, бухал, прилеп, живеят все в тъмни места, в дупки.

– Дали е тигър, лъв или мечка, ако имате любов, тия свирепи животни може да ги укротите.

- Всички крави, свини, в другия свят ще ви говорят.

- Всички онези същества, сили в света, които са безотговорни, вървят по криви линии, както земята.

- Ако в ума на някой човек се родят едновременно 5-6 идеи, той е млекопитаещ.

– Съзнанието, то е едно товарно животно, което ту товарят, ту разтоварват.


Жизненият път – това е старостта; целият ви живот; това е една железница.


Жилище

– Мирът е най-хубавото жилище, в което радостта може да живее.

– новото жилище подразбира ново съзнание.


Жито

- Ти в джоба си ще носиш само едно житно зърно и като дойдеш някъде, ще го хвърлиш на земята, ще израсте и ще даде много зърна и ти пак ще вземеш едно житно зърно в джоба си - една част от зърната ще изядеш, а другата ще раздадеш.

- Който има жито, трябва да дава.

– Ако искаш да родиш жито, ще те турят на по-високо място от ориза.

– Едни хора мязат на жито, на ечемик, на ръж, а други на къклица. Те казват: “Ние не вярваме, ще чакаме благоприятни условия”.

– Отивате в дома на един човек и виждате на гвоздеи закачени царевици, в хамбара – жито, ечемик, ръж и т.н. Но тези неща не представят още идеала на неговата душа.

– Човек по отношение на великия свят представя житно зърно.

– Човек трябва да се пречисти както чисти житото, когато иска да го вари. Всяка кал, пръст, къклица, всичко да се изхвърли навън.

– Като минете в четвъртото измерение, ще станете на жито; По една крина жито на гърба е достатъчна за всекиго.

- Като се пукне онова житно зърно и семенцето израсте нагоре, този разумен дух, който е затворен в него, веднага отива нагоре в невидимия свят и започва да работи.

- Каквото е казал Христос за житните зърна, същото се отнася и за човека. И той попада на пътя, между тръните, на камениста почва и на добра почва.

- Житото представя доброто.


Жица

– Да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Светлата и бяла жица представя Божественото начало в човека, а тъмната и несветеща – нисшето естество на човека.


Жлеб

– Изтъпканият жлеб представя народите, които са минали под Божията нога. И съвременните народи са поставени в този жлеб да се тъпчат.

Жълъд – туй зърно, този жълъд, може да се намали, може да се увеличи, да се превърне на един бук, мечка, кит, човек, Ангел. Това семе е вътре, то е едно и същевременно е много.