от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

С

Садукеи (библ.) - човешкото честолюбие, външното.

Сватба – под “сватба” разбирам една нова епоха, когато Бог се проявява да създаде човека мъжки и женски. Започване на нов живот.

Сватбари – да сте сватбари, значи да работите.

Света – когато говоря за света, винаги подразбирам човека.

Света Богородица – жената с нейното сърце, детето.

Свети Георги – човешкият ум, а конят - неговото физическо тяло.

Свети Никола – човек с добро сърце и добър ум, който се е качил на най-високото положение на разумния Божествен живот

Светила (библ.) – голямото е умът, а малкото е сърцето.

Светлина – говорът е Светлина.

Свещ – ако на сън носиш запалена свещ, която не изгасва на вятъра, предсказва нещо добро Изгасне ли – лош признак.

Свещ – да запалиш свещи, това са чувствата, които някога си загасил в себе си. Свещта е мисълта. Необикновената мисъл никой не може да изгаси. Истината е като запалена свещ.

Свещ – живите горящи свещи – това са вашите души; ще отворим великата книга и ще четем заедно.

Свиня – крайният материализъм, който сега съществува.

Сгодяване – подразбира приготвяне за раждане на новото съзнание.

Семенцата – това са идеите ви. Мислите ви.

Семето в тръните – моралистите.

Семето на камениста почва – идеалистите.

Семето на пътя – крайните материалисти.

Семка – един народ, един човек, развит в своята голяма форма.

Син – означава човек, който си е на земята; видимата Любов; висшият разум; Истината.

Скотовете (библ.) - човешките пориви.

Скулптура – в бъдеще трябва да си изработим тяло, с което да заминем в другия свят. Там ще го изложим. Туй е скулптура. Сиромах – е онзи, който не разбира нещата. Сиромашията е невежество. От гледище на по-висок свят сиромах е онзи, който не греши; Да умре човек, това значи да осиромашее.

Слава – “Ще минете от слава в слава” – т.е. от един клас, степен, състояние, в друго.

Слама - обикновената любов на хората е като прегоряла слама и живее ден и половина.

Сламка (библ.) - закон на постоянни промени. Под “сламки” разбирам ония хора, които живеят в чисто чувствения свят.

Словото – сбор от всички разумни същества, които са завършили своето развитие на земята.

Словото е жертвената кръв.

Слон - ако вървиш подир слона и вършиш това, което той върши човек ще станеш.

Слуга – ум, който нарежда работите добре.

Слънце – като изгрее слънцето, тогава ще дойде новата година. Символизира човешкия ум.

Слънце – означава държава. Когато един народ, раса или цялото човечество се организира в една външна сила и започне да проявява своето, това се нарича “слънце”. Слънцето означава любовта на човека към Бога; то символизира Бога на физическия свят.

Слънчеви лъчи – праведните хора.

Смърт – под “смърт” се разбира пълно подчинение на низшето.

Сол – всички хора, у които е пробудена Божественото съзнание, са солта на земята.

Станция – човешкият ум е станция през която минават писма, телеграми от един човек до друг, от земята до небето и обратно.

Стар човек – в окултен смисъл е проявеният човек. Човек на греха, вързан човек.

Стая – Божественият Дух като дойде да живее у човека, гледа дали имате истински стаи.

Стена – черна стена с крепости, оръжия и стражи – това е човешкият грях, който разделя земята от небето.

Студ – омраза.

Стълб – вярата е стълб.

Сушата – емблема на човешкия мозък и ум.

Съботата е емблема на Любовта.