от ПорталУики
Версия от 18:35, 22 юли 2014 на AL414 (Беседа | приноси) (С)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Сл

Слава

– “Ще минете от слава в слава” – т.е. от един клас, степен, състояние в друго.

Слама

– Обикновената любов на хората е като прегоряла слама и живее ден и половина.

(библ.) Старата слама, това са старите вярвания, обичаи, разбирания.

Сламка (библ.) – закон на постоянни промени. Под “сламки” разбирам ония хора, които живеят в чисто чувствения свят.

Сливане

– Когато душите започнат да се сливат, нов свят се създава.

– Когато се обикнат двама души, те ще се слеят един с друг, ще станат едно цяло.

Слизане

- Мисълта представя процес на слизане и качване.

- Ще слизаш надолу - то е омраза.

- за онези, които слизат и се качват без да се нараняват, е казано в Писанието, че тях Бог ще въздигне.

- Слизането е състояние на съзнанието.

Слово Боже

– Разбирам целокупния живот.

Словото – сбор от всички разумни същества, които са завършили своето развитие на земята.

Словото е жертвената кръв.

Слон

– Ако вървиш подир слона и вършиш това, което той върши човек ще станеш.

– Един иска да бъде красив, друг – силен, богат, гениален, това са велики идеи като слона, за реализирането на които са нужни стотици кг ориз.

– Някой човек има големи желания като слона.

– За изхранването на слона са нужни много материални средства.

Слуга

– Ум, който нарежда работите добре.

– Да станеш последен слуга в градината на царската дъщеря и да поливаш цветята й, това е отлична служба.

– Видите ли, че съдбата, слугинята, няколко пъти ви хвърля на едно и също място, не се връщайте повече там.

– Който не може да се владее и не издържа на изпитанията, той е слуга.

– умът и сърцето са слуги на човека.

– Раждането е слугуване.

Сол

– Осоляването е процес, който става в мисълта. Природата готви, а осоляването оставя на хората според вкуса и разбирането им.

– Трябва да се намери начин да се извади солта от водата.

– Нямането е сол, която трябва да се достави отнякъде.

Слънце

– Като изгрее слънцето, тогава ще дойде новата година. Символизира човешкия ум.

– Означава държава. Когато един народ, раса или цялото човечество се организира в една външна сила и започне да проявява своето, това се нарича “слънце”.

– Слънцето означава любовта на човека към Бога.

– То символизира Бога на физическия свят.

– Ако вашето слънце постоянно изгрява и залязва, вие сте на физическия свят. Ако то изгрява и залязва само веднаж в живота ви, вие живеете в полюсите, т.е. в духовния свят.

– Когато човек има просветен ум и благородно сърце, тогава ще има 2 слънца и 1 луна. Слънцето означава висшия човешки ум.

– Писанието казва, че слънцето, луната и звездите ще потъмнеят, това означава, че всички религиозни вярвания ще изгубят смисъла си.

– В духовния свят слънцето изгрява понякога от изток, понякога от запад, понякога от север, понякога от юг.

– Ученикът е кандидат за ангел, когато стигне до това положение, дава му се да участва в създаването на някаква слънчева система.

– Светът на трите Слънца подразбира троеличието на Бога.

– Различните насоки на живота могат да се представят във вид на лъчи на изгряващото слънце.

– На физическия свят човек представлява слънцето, заобиколено с планетите.

– Ако земята се отдалечава от слънцето и човек се отдалечава от Бога, и обратно.

Слънчеви лъчи – праведните хора.

Смаляване

– При неблагоприятни условия човек учи закона на смаляването.

Смърт

– Под “смърт” се разбира пълно подчинение на низшето.

– Под "смърт" разбираме ония условия, които лишават човека от благата на живота.

Сол – всички хора, у които е пробудена Божественото съзнание, са солта на земята.

Спане

– Не говори на един човек, който спи. И не слушай един човек, който спи.

Спирачка

– Видите ли, че някой млад се спуща стремително по наклон без спирачка и контрол, ще знаете, че той живее несъзнателно. Ще се молите да не стане голяма катастрофа. Човек не трябва да тръгва без спирачки. Който няма спирачки, не си служи с ума и волята.

Стан

– Вие сте в положението на един модерен стан, на който е поставена основата на платното, вътъкът е подготвен и нищо друго не ви остава, освен вие, разумното същество, да влезете в стана и да продължите започнатата работа.

Станция – човешкият ум е станция през която минават писма, телеграми от един човек до друг, от земята до небето и обратно.

Старци

– Всеки от 24 старци е представител на една завършена епоха или раса. От времето на Христа до днес са изминали 24 епохи. В бъдещето Откровение ще бъдат 25.

Стар човек – в окултен смисъл е проявеният човек. Човек на греха, вързан човек.

Статуя

– Изпълни ли волята Божия, човек ще бъде статуя, която художникът е завършил вече.

– Под „статуя” разбираме неорганизирана материя. Тя има живот в себе си и може да говори, когато я накарате.

Стая – Божественият Дух като дойде да живее у човека, гледа дали имате истински стаи.

Стена – черна стена с крепости, оръжия и стражи – това е човешкият грях, който разделя земята от небето.

Стихотворение

– Щом влезеш във вътрешния свят, ще ти дадат 5-10 минути отгоре да създадеш едно стихотворение първокласно от 4-5 куплета.

Стока

– Всички имате много стока, но няма къде да я пласирате, разбогатели сте. Щом намерите пазар за стоката, ще се освободите от вътрешното стеснение, в което сега се намирате.

– Знания, които не се прилагат, представят стока, която пълни магазина само.

Стомна

– Всеки човек има две стомни в себе си – умът и сърцето. Намерете начин да не се излива съдържанието от тях.

– Ако стомните пропущат, това е една погрешка, която може да се изправи.

– Физическият живот прилича на стомна, която постоянно се овлажнява. Истинският живот е в стомната, в Битието, не в овлажняването й.

– Можете всеки ден да си купувате по една стомна, то е формата на вашето познание. Всеки ден можете да изменяте формата на вашето познание.

– Докато съзнанието на човек се раздвоява, той представя пукната стомна.

– Когато някой се оплаква, че работите му не вървят добре, стомната му е пукната.

– Добрият човек е здрава стомна, лошият – пукната.

– Стомната представя човешкия организъм, а водата, която се влива в нея – животът.

Строител

– Задачата на учениците е да взимат участие в съграждането на новия свят- Те са зидари, строители.

– Както градите къщите си, така ще градите и вашите мисли и чувства, да образувате от тях здрава, устойчива сграда. Като завършите работата си, изпитната комисия ще дойде да провери какво сте направили. Ако намери някакъв дефект, ще я събори и мие отново ще почнете да градите.

– Сам ще събаряш, сам ще градиш – без чужда помощ.

Струни

– Вие сте струни, турени там. Духът ще почне да нагласява, след туй ще прокара лъка си отгоре. И ако хубаво предавате, ще ви кажат: "Добра е тази струна."

– Струната sol на цигулката е от друг свят. Четирите струни представят четирите свята, от които идат мислите и чувствата на човека.

– Нагласяването на струните подразбира хармонизиране на мислите.

– Не може ли да настройва струните на своя живот, да ги нагласява в хармония със своето сърце, своя ум, човек не може да свири правилно.

– Ако свириш на 4, 3, 2 струни, животът ти се развива добре. Дойдеш ли до една струна, това значи да изчезнат твоите близки. Битието да се прибере в себе си.

– Тежко е положението на човека, докато се намира още в магазина - като струна, завита в пликче.

Студ

– Омраза.

– Студът са твоите дребнави чувства.

Стълб – вярата е стълб.

Стълба

– Качването и слизането по стълбата е да се балансират енергиите.

Стъпало

– Който иска да работи в света, трябва да започне от най-долното стъпало и постепенно да се качва нагоре, без да прескача стъпалата.

– Пет неща трябва да имате, за да посрещнете Христа: вяра, надежда, любов, справедливост и чистота. Това са стъпала, по които трябва да се изкачвате. На което и стъпало да се намирате, гледайте да не паднете.

– Чистотата е първото стъпало от лествицата на вечния живот.

Сушата – емблема на човешкия мозък и ум.

Събиране

– Всяко приближаване или отдалечаване на един мовек от друг може да се уподоби или на събиране или на изваждане.

Събличане

– Ако знаете да се чистите, ще има събличане. А то е умиране.

– Всички трябва да се събличате. Под "събличане" значи да се разбират отношенията, които съществуват.

Съботата е емблема на Любовта.

Съд

– Скачените съдове представят пътя, по който идеите вървят и се развиват.

– От хората се иска да бъдат отворени съдове, за да може любовта да се втича в тях.

– Ако трябва да си служите с чинии, да бъдат от най-фин порцелан.

– Калайдисаните съдове не са за препоръчване. Хората от новата култура ще си служат със златни или най-малкото сребърни съдове.

– Хората са скачени съдове.

– Като грешиш ти си един нечист съд,като се разкаеш - си чист съд.

– Всички хора, които мислят, чувстват и постъпват по един и същ начин, са скачени съдове. Ако човек може да скачи своята форма с формата на гениалния, той може да стане гениален.

Съдба, съдене

– Първо ще има съдба, а после – възкресение. Щом мине съдбата, всички ще излязат вън свободни, весели, облечени в новите си дрехи. Свещениците ще бъдат облечени в бели дрехи, препасани със златни пояси. Всички хора ще бъдат гологлави с дълги коси. Те няма да сеят както сега, но от хълмовете ще потече масло.

Събуване

– Събуването подразбира процес на растене.

Сън

– Каквото представят сънищата за будиня живот, такова нещо представя физическият живжт на човека по отношение на духовния.

– Под "сънуване" разбирам неща, които са далеч.

Съскане

– Всяка празна дума е съскане в пространството.