Целият съвременен свят е ориентиран към постиженията. Постижения в училището, постижения в бизнеса, постижения в изкуството, постижения в жизнените условия, постижения в самоусъвършенстването. Манията за постижения е развита в такава степен, че хората се оценяват не по това, което са, а по това, което са постигнали. Малко хора разбират, че от това, което постигаш, зависи живота, съдбата, щастието и развитието на другите хора. Постижението на един може да е нещастие за другите. Хората не могат да видя какво губят, когато постигат. Когато говорим за материалната сфера, хората достигат до тотално игнориране на другите в името на задоволяване на своите интереси. Има ли разлика в света на духа. Нима хората устремени към духовни цели понякога не се стремят към тях, загърбвайки ближния си?! Има едно източно правило: морално е това, което води до духовно развитие. Човек би помислил, че това означава, че целта оправдава средствата. Главният въпрос тук е какво е духовно развитие. Буда е определил осем стъпки за духовното развитие и постигане на нирвана. Една от тях е правилното действие. Оказва се, че правилното действие е това, което не е обвързано с резултата. Човек трябва да действа правилно, но да забрави резултата. Всяко действие в името на резултата не е правилно. Как съвременното общество да разбере това? Хората се питат „Защо трябва да съм добър и да действам правилно, ако няма полза лично за мен?! Защо да правя нещо, ако за мен няма освобождение и спасение?!” Това Мен създава всички тези проблеми. Мен или егото цели тези търговски отношения, в които нещо се продава, протъргува се за спасение и освобождение. Ако говорим за спасение и освобождение, нашата вътрешна същност, Божествената искра в нас е освободена и спасена. От спасение и освобождение се интересува егоистично единствено нашето его. Затова си поставя за цел спасението и освобождението. Нашето Истинско Аз действа спрямо своята истинска воля, която съвпада с Божествената Воля. То не се интересува от резултата, защото Божественото действие, правилното действие е смисъла, а резултата е просто едно отражение. Ако се съсредоточим върху резултата, ще спечелим отражението, но ще загубим смисъла.