от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Утринни слова - Трета година (1933 - 1934)

Ново разбиране за времето, том 1

ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Размишление. Нарядът.

Ще прочета 16 глава от Евангелие на Марка.

Аз ще ви кажа само едно изречение и с това ще свърша.

Всеки един от вас трябва да се стреми да възрасти това, което Бог е вложил в него от създание на Мира.

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота. (три пъти)

Които от вас могат – към 8 часа на упражнения.

16. Неделно Утринно Слово, държано на 7 януари 1934 г., 5 ч. с, София - Изгрев