от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Уикицитати

За Музиката, пеенето, тоновете

1935г.

 • Лесно е да кажете на човека, че не пее чисто и правилно, обаче, мъчно е да определите, в какво се заключава доброто и чисто пеене. Ще кажете, че има правила за музиката, по които може да се пее. И човешките правила са добри, но има правила, които природата е дала. Който влезе в училището на природата, ще възприеме нейните правила и закони и ще се научи да пее, както трябва. Първото правило, което трябва да се приложи, е любовта. Без любов няма музика. Без любов никой не може да пее. Изобщо, без любов няма постижения. Вторият закон, с който природата си служи, е мъдростта. Третият закон е истината. Следователно, каквато работа и да започне, човек трябва да вложи в нея любов, разумност и свобода. Ако не работи с любов, ако не е разумен и ако не е свободен, нищо не може да постигне.
 • Сегашните хора трябва да изучават живота като изкуство, като музика и като поезия. Да разбираш живота като изкуство, това значи, да знаеш, как да живееш; да го разбираш като музика, това значи, да знаеш правилно да пееш. Правилното пеене подразбира единство между мислите и чувствата. Не можеш да пееш правилно, ако не можеш да хармонизираш мислите, чувствата и постъпките си и не чуваш тона, който излиза от тази хармония. Доброто пеене подразбира музикалност и чистота на съзнанието. Да разбираш живота като поезия, това значи, да си разработил сърцето си до такава степен, че да прилагаш любовта към ближните си, както към себе си.

"Към мене"07.07.1935г.

Ценната дума, том 2


1938г.

 • Преди една седмица в София идва английски хор. Питаха ме, какво впечатление имам от него. Казвам: В хоровата музика англичаните са добре. Също така са добри изпълнители на класическата музика. И българите пеят добре, но им липсва изпълнение. В тази област трябва още да работят. Понеже българите са енергични, като дойдат до военни песни, добре ги изпълняват. Те не могат да пеят тихо, изгубили са нещо в музиката. В пеенето българите са свободни. Макар и в хор, всеки пее така, като че той е диригент на хора. Свободата е необходим елемент в музиката и пеенето. Само така човек може да мисли. Някога ще ви кажа, какво се иска за класическо пеене. Първото условие е дисциплината на тялото. Цялото тяло - всички органи и клетки трябва да трептят музикално. Тогава човек пее и свири естествено, с разположение. Тогава и животът му се осмисля. От всички се иска музикалност, да се свържат с близкия музикален свят около себе си. Слушали ли сте песента на цветята, когато цъфтят? Слушали ли сте хора на зреещите плодни дървета? Слушали ли сте хора на течащите реки? Слушали ли сте песента на летния ефир, като гали и милва дръвчетата? Ще кажете, че всичко това е шум. Не, ухо е нужно, да чуете тази песен и музика, да се слеете с нея.
 • Всичко в природата е живо! Във всичко, създадено от Бога, има велик смисъл. Във всичко има музика и песен. Можеш ли да се свържеш с онази музика, която се движи между 32 и 4000 трептения? Можеш ли да възприемеш музиката на 300-500 хиляди трептения? Това е ангелска музика. При нея и желязото и златото се топят. Тази песен е в състояние да излекува и най- неизлечимата болест. Има музика, на която трептенията разрушават. Какво направиха евреите със своите тръби? Като ги надуха, те обикаляха с тях цели седем дни стените на Йерехон и ги събориха. Ако и вие си послужите с такава музика, в седем дни ще можете да съборите стените на вашите мъчнотии и препятствия. Наранено ми е сърцето. Пей и свири! Няма по-добро средство от музиката. Тя лекува всички болести, всички недъзи. В бъдеще музиката ще се прилага като възпитателен метод.
 • Тия дни се спрях върху новия начин, по който съм наредил песните. Някъде съм поставил секунда, после терца, кварта, три терци. Това са елементи. Терцата е мек елемент, а секундата - твърд елемент. Секундата може да бъде повишена или понижена с половин тон. Музикалните тонове са живи същества. Достатъчно е да вземеш един тон - до, ми, ре, за да се свържете с музикалните същества, които ги управляват. Ако искате цветята да цъфтят, изпейте тона "сол". Ако искате плодовете да узреят добре, вземете тона "ла". На музикалните същества е лесно да направят, каквото искат. Те помагат на хората. Лесно е на богатия да извади от джоба си 200-300 лв. и да ги даде на просяка. Ако е скържав, петачета дава. Ако е щедър, той е извор - вади и дава, колкото искате.
 • Музиката е извор, река без канали. Не говоря за кръчмарските канали. Където отсъства всякаква музикалност, там има канали. Пейте без канали. Това изисква мъдростта. Тя си служи с музиката. Отсега нататък, музикалният свят принадлежи на мъдростта. Изпълнението - външната страна на музиката, не може да се прояви без мъдрост. За да поставиш всяка нота на мястото и, нужни са велики добродетели, нужна е мъдрост. Ухото на човека е басовият ключ, носът му - соловият ключ, брадата - ключ до. На носа се завързват нещата. Велико изкуство е музиката! С нея можеш да изразиш характера, мислите и чувствата на човека. Как ще изразиш трептенията на чувствата? Те са много бързи, подвижни, енергични. Как ще изразиш музикално трептенията на ума и на сърцето? Сърцето трепти бързо, а умът - разлято, тържествено. Когато водата тече по наклон, тя се блъска в камъни, в канари. Това е животът на сърцето. Какъв е тактът на буйната река, която носи камъни?
 • Когато музиката влезе в човека във всичката си пълнота, с нея заедно влизат три цвята: червеният цвят - на любовта, жълтият цвят - на мъдростта и синият - на истината. Човек е дошъл на земята да изучава противоречията. В помощ му идва истината. Значи, тя се проявява на физическия свят. Мъчно се свири с истината. В нея са най-противоречивите тактове. Години са нужни, за да изсвириш едно парче с истината. Дойдеш ли до любовта, там е най-лесно. При мъдростта е по-мъчно. Възвишените същества лесно прилагат музиката, но обикновените хора мъчно си служат с нея. Нека се опита един обикновен музикант да изправи една своя грешка чрез музиката. Сегашните музиканти изправят грешките на миналото си. Взимат акорди, но гледат, че сърцето не върви в хармония с ума; умът не върви в хармония с вярата. От всички се изисква музикалност.

"Четири погледа"13.02.1938г.

Красотата на душата, том 2


 • Биенето на сърцето е музика. В него има цели тонове, полутонове, четвъртинки, осминки и други. От равномерното или неравномерното биене на сърцето зависи и мисълта на човека. Четвъртинката от тона влияе върху облагородяването на чувствата. Полутоновете на сърцето влияят върху храносмилането; целите тонове - върху мускулната система. Хората даже не подозират, какво влияние оказва биенето на сърцето върху психическия и физическия живот на човека. Изучавайте биенето на сърцето паралелно с музиката. Само така ще разберете влиянието на всеки тон върху човешкия организъм.
 • Музикантите ще кажат, че вие се интересувате само от мелодията и хармонията. Знаете ли откъде идват те и какви движения правят? Мелодията излиза отдолу и върви нагоре. Значи, тя се движи от земята към небето, по права линия. Хармонията има обратно движение - отгоре-надолу, т.е. от небето към земята. Не можеш да живееш хармонично, ако излизаш от земята; не можеш да бъдеш учен, ако излизаш от земята. Ще слезеш от небето, от Божествения свят. Там е музиката, там са науката, изкуствата, богатството.
 • Христос казва: "Аз съм лозата, а Отец ми е земеделецът". Лозата представлява мелодията в живота.

"Единство в живота"27.02.1938г.

Красотата на душата, том 2


1943г.

 • Ако свириш и пееш хубаво, дай мнението си; ако не знаеш нито да свириш, вито да пееш, кажи: Нямам мнение.
 • Сега и вие се питате, кой е избраният народ. Оня цигулар е избран, който знае да свири всички класически парчета, които съществуват от памтивека досега. Оня народ е избран, който свири в гамата на любовта. Такъв човек може да учи. Каже ли някой, че не може да учи, не вярвам на думите му. Човек, който може да яде, може и да учи. Щом ядеш, всичко можеш да правиш; щом не ядеш, всичко не можеш да правиш. Щом пиеш вода, всичко можеш да правиш. Щом дишаш, всичко можеш да правиш. Щом приемаш светлината, всичко можеш да правиш. Някой казва: Това аз не мога да направя. – Все ще го направиш някак. Никой не трябва да върши нещата по закон. Един закон съществува за всички хора, но всеки ще го разбере по своему. Един е законът на любовта, но ти ще го приложиш, както знаеш.
 • И тъй, всеки, който поддържа Христовия закон, е цигулар. Ако свири една песен на първата позиция на цигулката, и тя не излиза добре, ще обърне другата страна, т.е. третата позиция, на нея ще свири. На третата позиция се свири добре. Цигуларите свирят на седем позиции. Първата позиция е майката, втората позиция е бащата – най-трудната позиция, останалите позиции са братята и сестрите. Както виждате, бащата и майката са създали много синове и дъщери. Те образуват трио, квартет, даже и цял оркестър.
 • Казвате: Кажи нещо за оня свят. Оня свят е музика, трябва да имаш уши – да чуваш и очи – да виждаш.
 • Слушам, някой пее хубаво. Аз говоря за такова пеене, което повдига болния от леглото, прави, го весел и радостен. Като чуеш гласа на любовта, ти оздравяваш, ставаш радостен и весел. Слушайте, когато любовта пее и свири, когато яде, пие вода, диша чистия въздух и приема светлината. Това е истинският живот.

"Най-великата наука"

Новото начало, том 1