от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

КНИГА: Божествените условия

Мъртвата точка

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Коя точка наричаме мъртва? Къде има мъртви точки? На бойното поле, например, има мъртви точки. Мъртва точка на бойното поле наричаме тази, в която никой не може да бъде убит. Оттук вадим заключението, че във всяко поле има мъртви, безопасни точки, дето не се позволява никакво убийство. В това отношение, мъртвата точка е наречена Божия. Който попадне в тази точка, той е сигурен за живота си. Освен на бойното поле, мъртви точки има и в търговията. Ако сравним мъртвата точка на бойното поле с тази на търговеца, ще намерим грамадна разлика. За войника, който отива на бойното поле, мъртвата точка е благословение, обаче за търговеца тя е нещастие. Когато търговията му попадне в мъртвата точка, работите му остават назад: никой не влиза в дюкяна му, всички приходи се прекъсват, и той е принуден да фалира. Мъртви точки има и в религията, и в науката. Знанието на човека се заключава в това, да определи той, къде се намират мъртвите точки в живота му – в науката, с която борави ли, с религията, която изповядва, или в търговията, с която се занимава. След това той трябва да определи, какъв резултат произвеждат мъртвите точки в живота му и какво отношение има към тях.

Когато човек попадне в мъртвата точка на бойното поле, разумният свят иска да му каже, че войната не е за него: той няма право да убива, но и него няма да убият; когато попадне в мъртвата точка на търговията, с това искат да му кажат, че трябва да я напусне, тя не е за него; когато попадне в мъртвата точка на религията, искат да го предупредят, че веруюто, на което служи, не е за него и трябва да го напусне. Ако попадне в мъртвата точка на науката, пак искат да му кажат, че науката, на която е посветил десетки години, не е за него, и трябва да се откаже от нея.

Каква е опасността, когато човек попадне в някоя мъртва точка? Ако е попаднал в мъртвата точка на търговията, човек става песимист, гледа мрачно на нещата. Той седи по цели дни в дюкяна си, но никой не го посещава. При съседа му идат много клиенти, купуват от стоката му, а той няма никакъв оборот. Друг някой работи в областта на науката, посвещава десетки години на нея, но един ден попадне в мъртвата точка на своята специалност и преживява голямо разочарование, че трудът му пропада и се обезсмисля. Същото може да се случи и с някой религиозен човек. Дохожда ден, когато попада в мъртвата точка на своето верую и всичко се обезсмисля за него. Съзнанието му се помрачава, и той се обезверява. Обаче войникът на бойното поле се радва, когато попадне в мъртвата точка. Той знае, че животът му е вън от всякаква опасност и се радва на това. Значи, мъртвата точка прави човека някога песимист, а някога – оптимист. И в растителното царство има мъртви точки. Кога? – Когато нищо не расте и не се развива.

Мислете върху мъртвите точки в живота, за да разберете тяхното велико предназначение. За човека те носят голямо благословение, затова ги наричаме още „правите точки“. Те показват на човека правия път в живота. Те са постове, през които се минава. Който знае да чете по тях, ще намери правата посока в живота. Обаче, дойдете ли до един от тези постове, никакво спиране не се позволява – ще минете и заминете край него, без никаква спирка. Хиляди хора минават през тази точка, без да ги засегне огънят, или бурята на живота. Затова, именно, наричаме мъртвата точка „Божи показател“. Тя посочва правия път на разумните души. Всички хора имат желание да учат, да пишат, да станат учени, писатели, поети, философи, но попаднат ли в мъртвата точка, не могат да реализират желанията си. Това не трябва да ги отчайва и обезсърчава. Мъртвата точка не е място за проявяване, нито за реализиране на човешките желания, но място за ориентиране. Застане ли в тази точка, макар и за момент, човек поема правия път. Тук той се ориентира, каква посока на движение и действие да вземе.

Като ученици, вие трябва да знаете, какво представят мъртвите точки, за да се справяте с мъчнотиите, които срещате на пътя си. Например, някой казва, че не му се чете, учи, работи, няма желание да се проявява, няма никакво вдъхновение. Друг пък казва, че е завършил своето развитие, няма какво повече да работи. Това са временни, преходни положения, в които човек е изпаднал. Това показва, че той се намира в някоя мъртва точка на живота. Щом съзнае това, нищо друго не му остава, освен да потърси изходен път. В мъртвите точки на живота не може да се работи. Там човек трябва да мисли коя посока да вземе, за да излезе на правия път. Преди да е дошъл до мъртвата точка, човек се е намирал в безизходно положение, в кривия път на живота. Щом стигне до мъртвата точка, той трябва да знае, че има разумни същества, които искат да го спасят. Те му посочват правия път. Не поеме ли този път, той рискува сам да се осакати.

Необходими ли са мъртвите точки в човешкия живот? Докато човек живее и в негативната страна на живота, дето злото царува, мъртвите точки са необходими. Човек се занимава и с негативната страна на науката, следователно, и тук минава през мъртви точки. Например, той се занимава с бактериология, дето изучава вредното влияние на бактериите и микробите; изучава патология, част от медицината, която изследва болезнените състояния на организмите. Това е отрицателната страна на науката, която човек изучава с цел да ограничи злото. Ще дойде ден, когато човек няма да си служи, нито с лекарства, нито с дезинфекционни средства, но ще разполага с жизнения елексир. Една капка от него ще бъде в състояние да го обнови и подмлади. Докато дойде това време, хората ще си служат с лекарства, с треви и билки, временно поне да ограничат злото. Съвременните хора не могат абсолютно да изкоренят злото от своя организъм, понеже не знаят причините, които ги предизвикват. Щом намерят причините и ги отстранят, и злото, само по себе си, ще изчезне.

И тъй, както мъртвите точки в известен случай са благословение за човека, а в друг – носят неговото нещастие, така и числата, написани по различен начин, представят различни стойности и величини. Например, числото 23456789101112, разгледано като едно голямо число, е съставено от цифри, които имат различни стойности, в зависимост от реда, който заемат. В даденото число двойката е най-голяма по стойност, след това иде тройката, после четворката и т. н. Като дойдем до последната двойка, която заема реда на единиците, тя е най-малка по стойност. Значи, една и съща цифра, двойка, в началото на числото има най-голяма стойност, а на края – най-малка. Обаче, ако напишем същите числа, отделени едно от друго със запетаи, всяко от тях има своя специфична стойност. В този случай, двойката е по-малко число от тройката, тройката – от четворката и т. н. Ако дадено число не се изменя, то се намира в мъртвата точка на някоя система. На същото основание, казвам: Ако човек не може да вземе различни положения в системите на живота, да става голям и малък, той се намира в някоя мъртва точка. – Трябва ли човек да става мост на хората? – Трябва. Някога ти ще станеш мост, да минат хората по тебе; някога те ще станат мост – да минеш ти по тях. И по твоя гръб ще минават, и по техния гръб ще минаваш. Често бащата носи детето на гърба си. Има ли нещо лошо в това? Няма да го носи цял живот на гърба си. Ще го носи година-две и след това ще го пусне на земята да ходи. Растенията не стават ли мостове на хората? Ако хората са били някога растения, и те са били мостове на по-високостоящите от тях същества. Днес, като хора, вие не искате да ставате мостове на никого. Според мене, щом е дошъл на земята, човек все ще стане някога мост. Който е дошъл до някоя мъртва точка на живота си, неизбежно ще стане мост; който не е дошъл до мъртва точка, няма да стане мост. Обаче, никой не може да избегне мъртвите точки. Кога и да е, той все ще стигне до някоя мъртва точка, дето ще се огъне, ще стане мост и по него ще минават.

Като говорим за числата, ние ги разглеждаме като живи величини, а не само като количества. Например, числото едно, единицата, като количество, представя мъртва точка, в която се крият много непроявени сили. Единицата, като живо число, представя един мъж, една жена, едно дете, които са в процес на движение. В този смисъл, единицата крие в себе си разумни сили, които, изявени навън, й дават възможност да строи, да работи, а с това да преодолява мъчнотиите и препятствията, които се крият в нея, като мъртва точка. Ако до единицата поставим друга единица, получаваме числото две – две единици – II или 1 + 1 = 2. Единицата представя положението на търговец, който се намира в мъртва точка на живота – в безизходно положение. Щом излезе от тази точка, той влага капитала си в обръщение и го разработва. От единица той се превръща в числото две. Мъж и жена, които образуват семейство, докато нямат деца, те се намират в някоя мъртва точка. Ако мъжът и жената са бездетни, имаме действията 2 X 2 = 4 или 2 + 2 = 4. Числото четири съдържа 1, 2 и 3. Като ги съберем, получаваме числото 10. Значи, 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Казваме, че 2 X 2 = 4. Това действие показва посоката, към която числото две трябва да се движи. Оттук вадим заключение, че двойката определя посоката, по която трябва да се движи единицата; тройката определя посоката на движение на двойката, четворката – на тройката и т. н. В това отношение числата са посоки, които излизат все от мъртвата точка. Да изучава човек живите сили, които се крият в мъртвите точки, това значи, да има условия за развитие и да може да ги използва.

Мнозина са дошли до положението, да изучават числата, като мъртви точки, поради което изпадат в големи суеверия. Чувате някой да казва, че четвъртък е мъртва точка за него. Каквато работа започне този ден, не му върви. Друг казва, че петък е мъртва точка за него. Българинът пък счита за мъртва точка в живота си вторник и петък. За евреите мъртва точка е събота, затова те я посвещават на Бога. Те цитират стиха, в който Бог казва: „Шест деня ще работите, а седмия ще почивате“. Това значи: шест дена ще работите за себе си, сами ще правите опити, а седмия ден ще посветите на мене, аз ще ви покажа в коя посока да вървите. Почивката е мъртва точка или Божия точка. Посветиш ли един ден от седмицата на Бога, Той ще ти покаже посоката, в която трябва да вървиш.

Какво представят мъртвите точки? – Центрове, в които се крият Божествени истини. Който знае това, може сам да си помага, но може да помага и на ближните си. Не знае ли как да излезе от мъртвата точка, човек неизбежно пада. Тъй щото, падне ли човек, ще знаете, че той се намира в някоя мъртва точка. Така е било в миналото, така е и днес. Който познава законите на мъртвите точки, лесно се справя с мъчнотиите си. Той знае посоката на правия път и тръгва по нея. Както френологът чете по главата, какви чувства, способности и сили се крият в човека, така всеки човек може да чете по мъртвите точки – да си обясни, къде се намира той сам, на какво място са неговите ближни и как може да излезе от трудните моменти на живота си и да поеме правия път.

Днес ви говоря за мъртвите точки. Това е съвсем нова идея, която трябва да се разбере не само теоретически, но и в нейното приложение. За да приложите това знание, трябва да бъдете устойчиви, да издържате на мъчнотиите. Всяка мъртва точка е пост, на който войникът трябва да издържа. Кога войникът напуща поста си? – Когато дойдат да го сменят. Напусне ли преждевременно поста от страх, той е подобен на заек, който хуква от най-малкото шумолене. Мнозина попадат в мъртва точка, но някои се плашат като заека и казват: Страшна е тази работа, тя не е за мене. – От гледището на заека, тази работа не е за него, но и от гледището на онзи, който поставя заека на пост, това не е за него. Какъв войник може да стане от заека? С два револвера да го въоръжите, щом зашумоли нещо, той ще хвърли револверите настрана и ще бяга. Заекът е страхлив, не може да разчитате на него, Като знаете това, не поставяйте вашите чувства, мисли и способности там, дето те не могат да свършат възложената им работа.

Като ученици, всеки от вас трябва да знае, кои мисли, чувства и способности са най-силни в него, за да може да работи с тях. Само те могат да бъдат ръководно начало в живота им. Само на тях може да се разчита при всички случаи. Например, някои учени казват, че ако умът на даден човек е силен, той трябва да управлява чувствата. Други казват, че моралните сили трябва да ръководят чувствата. Трети пък казват, че волята трябва да ръководи чувствата. За коя воля се говори? – За разумната воля. Само тя е в състояние да издържи на своя пост при всички мъчнотии и изпитания на човека.

Мнозина дохождат до състояние на безразличие, до отпадане на духа и се чудят, на какво се дължи това състояние. Те не подозират, че са попаднали на някоя мъртва точка в живота си. Благодарете, че сте попаднали на тази точка, защото тя ще ви спаси този ден. Тя ви спасява от някакво нещастие, като ви посочва правия път. Като разбере, къде се намира, човек се отчайва и казва: Не остава вече място за мене. – Ако искаш да останеш още на бойното поле, ще знаеш, че там няма място за тебе. Напусни го и ще видиш, че другаде веднага се отваря място за тебе. Тъй щото, натъкнете ли се на такова състояние, веднага потърсете посоката, която разумните същества са ви определили. Съществува един закон, според който, след всяко обезсърчаване, след всяка несполука, иде някое добро. Неуспехите представят мъртви точки в човешкия живот. Достатъчно е след всеки неуспех да се вслушаш в гласа на Провидението, или да се обърнеш към разумните същества, за да се превърне неуспехът ти в успех, а злото – в добро. Радостта и доброто, които преживееш, отговарят на злото и страданието, през които си минал. Каквото е било страданието на човека, такава ще бъде и радостта му. Това показва, че в природата съществува закон на равновесие, който регулира силите. Забелязано е, че колкото голяма е била радостта на майката при раждането и отглеждането на детето й, толкова голямо ще бъде страданието й, когато един ден то замине за другия свят.

Всички хора се стремят към живота, искат да избегнат смъртта. Ще дойде ден, когато ще влязат в областта на безсмъртието. Това значи, да излязат от полето на мъртвите точки. Днес, обаче, мъртвите точки са спасителни положения; те показват на човека, че трябва да измени посоката на своето движение и да вземе онази, която води в правия път. Дойдете ли до някое голямо изпитание, ще знаете, че сте попаднали на мъртва точка. Бъдете внимателни и будни, да изберете правата посока, за да влезете в областта на новото. Всяка мъртва точка показва, че човек трябва да напусне стария живот и старите разбирания и да влезе в областта на новото. Остане ли още в старото, той сам се излага на опасност. Старите и нечисти храни произвеждат втръсване. Опитайте се да накарате някой човек да яде от храната, която му се е втръснала. За нищо в света не може да го накарате да яде от тази храна. Това показва, че и в храненето има мъртва точка. Попадне ли веднъж човек на една мъртва точка, втори път не стъпва на нея. Нещата в природата не се повтарят. Мъртви точки има и в човешкото щастие. Тази е причината, дето някои хора, като изпитат веднъж земното щастие, избягват го за вечни времена.

Когато дойдете до мъртвите точки на живота, обърнете се към Бога, да ви покаже правия път. Така постъпиха евреите. Когато дойдоха до най-големите изпитания в живота си, т. е. до мъртвите точки, те се обърнаха към Бога с молба да им помогне, да ги спаси от непоносимите и тежки условия, в които се намираха. Бог чу молитвата и изпрати Мойсея да ги освободи от робството. Мойсей видя, че ако не помогне на евреите да излязат от областта на мъртвите точки, ще се задушат и умрат. Щом са на бойното поле, те могат да останат временно в мъртвата точка. Останат ли повече време, тази точка ще се измести, и смъртта непременно ще ги засегне. При всяко ново сражение мъртвата точка се измества, не остава в същото положение. Следователно, за да не бъдеш убит, ти трябва да се местиш заедно с мъртвата точка.

Един войник разправяше следната опитност. При едно голямо сражение той бил натоварен да ръководи една група войници. За да могат да обстрелват добре неприятеля, той избрал едно закрито място, дето прекарали целия ден. Огън и жупел се сипело около тях, но нито един куршум не ги засегнал. На другия ден сражението продължило. Той предложил на войниците си да преместят позицията си, но повечето от тях се отказали, под предлог, че вчерашното място било безопасно. Наистина, за вчерашния ден мястото било безопасно, защото попаднали в мъртвата, т. е. спасителна точка, дето никой не може да бъде убит. Обаче, тази точка се преместила. Взводният, който ръководел групата, се преместил с няколко войника. Какво се случило? Групата войници, които останали на старата си позиция, били убити до един. Взводният, с малката група войници, които били на нова позиция, останали живи и здрави. Ще знаете, че не можете да седите дълго време на мъртвата точка. Тя сама предупреждава човека, колко време може да остане на едно място. Каже ли ти нещо отвътре да стоиш на едно място, слушай гласа си; каже ли ти да се преместиш, пак слушай. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка са мъртви точки в човешкия живот, на които не трябва да оставате дълго време. Търсиш ли благото за своята душа, бягай от тези мъртви точки. Мини и замини край тях, без да се спираш дълго време. За кратко време можеш да се спреш при тях. Те носят благото за твоята душа.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

3. Лекция от Учителя, държана на 7 септември, 1928 г. София – Изгрев.