от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

КНИГА: Божествените условия

Наблюдение и интуиция

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Тема за следния път: „Защо вярвам и защо се съмнявам?“

Много процеси се извършват в човешкия живот; мнозина ги наблюдават, но малцина схващат връзката, която съществува между тях. Например, процесът на храненето е свързан с много външни и вътрешни, психически явления, които не избягват от окото на опитния наблюдател. Той следи, как гладният сяда пред трапезата, туря чинията, лъжицата и вилицата си и очаква да му сипете ядене. Щом донесат яденето, той поглежда към него, иска да разбере, има ли достатъчно масло, или не, как е сготвено и т. н. След това взима хляба, начупва го и започва да яде. Дали яденето е вкусно, или не, това се отразява на лицето му. Дали готвачът е бил добър, или не, и това се отразява на лицето на онзи, който яде. Готвачът е вложил своето разположение или неразположение в яденето, което човек възприема. Изобщо, всяко нещо, което човек възприема от външния или от психическия свят, се отразява на лицето му. Няма явление в света, което да не произвежда известно впечатление върху човека.

Ще кажете, че е проста работа да се занимава човек с яденето, да наблюдава себе си или другите, как се хранят. Не е проста работа това. Който може да наблюдава процеса на яденето, може да наблюдава и по-сложни процеси. Той може да наблюдава облаците, изгрева и залеза на слънцето и да познава, дали времето ще бъде добро или лошо. Щом знае, какво ще бъде времето, той може да направи екскурзия до планината, да се разходи и обнови. Опитният наблюдател знае, как се развиват процесите: по права, крива или счупена линия. Той знае, при какви линии се извършват известни процеси: прави или обратни, хармонични или дисхармонични. Когато две сили действат в противоположни посоки, някъде се извършва престъпление. Когато от един център излизат няколко прави линии, с различна дължина, действието е дисхармонично.

Как се изразява геометрически едно хармонично действие и едно престъпление? Хармоничното действие върви по права линия и в кръг. Ако правата се начупи, и ако кръгът се разтвори някъде, имаме някакво престъпление. Например, касиерът на банката отваря от време на време касата, вади пари, влага ги в различни операции, но действията му никога не излизат вън от линията на кръга, т. е. вън от окръжността. По едно време в него се явява желание да отиде в странство, да се разходи. Всеки ден желанието му се усилва, но той няма пари да го реализира. Щом помисли да разтвори някъде окръжността и да прояви действие, вън от орбитата, в която касата се движи, той е извършил вече престъпление. Всяко престъпление се счита за неморално или неразумно действие. Обикновено, престъпленията стават в такъв свят, дето разумността е слаба, или характерите са незавършени. И в природата стават известни отклонения, които наричаме неестествени, дисхармонични действия. Те се отразяват върху растенето на организмите. Неестествени процеси има не само във физическия, но и в сърдечния, и в умствения свят. Естествените процеси наричаме още морални, понеже съдействат за правилното развитие на човека. Моралът обхваща не само отделния човек, но и окръжаващите, и обществото. Има морал, който се отнася до самия човек; има морал, който се отнася до цялото общество. Първият наричаме личен морал, а вторият – обществен. Следователно, който не живее добре, той е вреден, както за себе си, така и за обществото. И обратно, който живее добре, той е полезен и за себе си, и за обществото. Той живее добре и за себе си, и за обществото. Някои мислят, че морален човек е този, който постъпва добре главно към ближните си, а не е важно, дали постъпва добре към себе си. Вярата на човека в Бога не разрешава въпросите. Не само един човек трябва да вярва, но всички хора трябва да имат вяра в Бога. И държавата има свои закони, за изпълнението на които следи строго. И родителите имат свои закони, за изпълнението на които също следят зорко. Ако детето престъпи един от законите на семейството, майката дава разпореждането си да го накажат. Обаче, държавата не разполага със закони, чрез които да наказва провинилите се деца. Това показва, че държавата не се меси в личните и семейни разпореждания на майката и на бащата. И природата не се меси в проявите на личността, или в отношенията на семействата. Някой казва, че не вярва в Бога. Природата само го погледне и казва: Много добре, това е твоя работа. Щом искаш прозорците ти да бъдат затворени, ти ще носиш последствията. Друг пък казва, че е вярващ. Природата и на него казва: Много добре правиш, че отваряш прозорците си. Пръв ти ще се ползваш от светлината и от чистия въздух.

Като прави наблюдения, човек трябва да бъде буден, вярно да следи процесите, които стават. Някои хора се произнасят за явленията чрез наблюдения, а други – чрез интуиция. Наблюдението се отнася до настоящия момент, а интуицията – до миналия и до бъдещия. Човек наблюдава само това, което става в даден момент; интуицията се произнася за явления, които ще станат в бъдеще. Разправят за един диригент на оркестър, че, както дирижирал, предчувствал смъртта си. Той изменил определената програма и казал на музикантите да свирят погребален марш. Те се изненадали от това, но изпълнили желанието му. Когато изсвирили марша, диригентът паднал мъртъв на земята.

Един стар човек, на 90 годишна възраст, от село Николаевка, Варненско, станал рано сутринта, измил се, облякъл се, седнал на стол и запушил цигара. След това изпратил внучето си да вика свещеника да го причисти. Свещеникът дошъл и запитал дядото, защо го вика. – Пътник съм, отче, искам да ме причистиш. Свещеникът не повярвал, засмял се, но го причистил. След това тръгнал за дома си. Едва стигнал пътната врата, чул тревога вкъщи – дядото починал.

При наблюдението взима участие обективният ум, затова нещата могат да бъдат верни, или неверни. При интуицията, обаче, всички неща са верни. Там нещата не се изследват научно, но знаеш, че, както ги чувстваш, така стават. Интуицията е Божествено чувство, което всеки човек има, но не у всички хора е еднакво развито. Дайте място на интуицията в себе си да расте и да се развива. В бъдеще, новите хора ще имат силно развита интуиция. Тя показва на хората, как да постъпват. Интуицията иде в помощ на човека, да го предпази от ненужните страдания и нещастия. Давид казва: „В грях ме зачена майка ми“. Това е човешка работа. Щом има зачеване в грях, има зачеване и без грях. При последното зачеване интуицията действа.

Понятието „интуиция“ за някои хора е разбрано и известно, а за някои – неразбрано и неизвестно, както са неизвестни буквите x, у, z, в математиката. Как се е образувала буквата „x“? – От буквата „c“, взета в различни положения – право и обратно. Лявата ръкавица не става на дясната ръка, но ако я обърнете наопаки, можете да я турите и на дясната ръка. Следователно, за да направите нещата възможни, трябва да ги обърнете наопаки. Ако имаш две ръкавици за дясната ръка, а вън е студено, какво ще направиш? Ще обърнеш едната ръкавица и ще я туриш на лявата ръка. Има ли нещо лошо в това? Щом се намери в затруднение, човек трябва да обърне нещата. – Може да се случи нещо лошо. – Това е суеверие. Казват за някого, че умът му се обърнал. Има ли нещо лошо в обръщането на ума на един човек, ако до този момент той е мислил криво? Щом се обърне умът му, той изправя мисълта си. Като изправи мисълта си, и работите му се оправят.

Един крадец влязъл в обора на един селянин и откраднал двата му вола. Какво направил той? – Едно престъпление, т. е. обърнал една от ръкавиците наопаки. Полицията го хваща и го предава на властта, която го осъжда да върне воловете на стопанина. Значи, обърнатата ръкавица дойде в първото си положение. Много от мислите и желанията на сегашните хора са обърнати ръкавици. Те трябва да се върнат в първото си положение. За превръщане на изопачените си мисли, чувства и желания, човек трябва да има големи опитности. Това значи, да е минал през всички науки и да ги прилага в живота си. Като изучава растенията, той трябва да придобие нещо от тяхната опитност; от животните също трябва да придобие някакви ценни качества. Всяко животно има една ценна черта, която заслужава да й се подражава. Вълкът, например, се отличава с голямо постоянство и вяра. Той не се осигурява, не трупа храна в запас. Също така той е голям демократ. Острата муцуна на лисицата показва, че е интелигентна съобразителна и схватлива. Като дойдете до свинята, от нея ще научите изкуството да орете земята. С муцуната си тя разорава земята. Ако сте неспокойни и нетърпеливи, мислете за бивола, за вола, за овцата. Като го хапят мухите, биволът влиза във водата и започва да се гмурка. Без да се смущава, той намира лесен начин за освобождаване от хапливите мухи. За нетърпеливия е добре да кладе огън, особено от дъбови дърва и да вари вода. Така той развива търпение. Екскурзиите, които правите, имат за цел да придобиете по-голямо търпение. Като методи, за това се препоръчват кладене на огън, варене на вода. Щом огънят се разгори, човек веднага се разполага и започва да пее – става весел и доволен. Освен развиване на търпението, огънят внася нещо красиво в човешката душа. Който е развил търпение, развива и интуицията си. Голяма придобивка е за човека да има интуиция, да познава хората, да предвижда нещата.

Като ученици, правете опити с животните и растенията, да видите, какво влияние оказват те върху вас. Като отидете на екскурзия, запалете огън и стойте около него половин или един час, да видите, как се отразява върху душата ви. После, седнете настрана от огъня и мислено си представете, че сте овчар и пасете хиляда бели овце. Като срещнете бивол, вгледайте се в очите му, ще видите, че има нещо красиво в тях. Добре е да се занимавате и с минералогия, да видите отличителните свойства на всеки минерал. Като изучавате съзнателно естествените науки, ще дойдете до положение да схващате положителната черта на всеки минерал, растение или животно и да се ползвате от тях. Само така ще се осмисли науката за вас и ще я приложите, не само във физическия си живот, но и в духовния. Всички живи същества крият в себе си динамически сили, които могат да се използват. Те действат върху човека възпитателно. Като се учи, той придобива големи богатства и сила, става знаменит. Богатството, което човек придобива от науката, трябва да се тури в обръщение. Всеки факт трябва да бъде живо семе, посято в земята. Ако семето не се посади, няма да даде никакъв плод. Както малкото семе израства и става голямо дърво, така и вие трябва да започвате от малките величини, да ги посадите в благоприятна за тях почва, докато се развият в големи дървета и дадат плод. Затова, нека някой от вас се заеме да изучава космите, друг – само палеца, трети – показалеца, четвърти – движенията, хода на хората и т. н. Ще кажете, че това са маловажни работи. По-важно ли е да лежи човек с месеци на гърба си и да мисли за смъртта? По-добре е да мислите за качествата на вълка, на лисицата, на вола, на овцата, на дъба, отколкото да мислите за смъртта, за задгробния живот и т. н.

Изучавайте всички форми в природата и вижте, кои действат положително върху характера ви, и кои – отрицателно. От положителните се насърчавайте, а отрицателните избягвайте. Веднъж Мохамед се обезсърчил от една своя работа и се отказал от нея. Като седял и размишлявал за неуспеха си, видял, че една мравка се бори с някакво препятствие. Тя направила 99 опита да преодолее пречката, но не могла. Най-после, на стотния път, тя успяла да мине препятствието. Мохамед си казал: Ако една мравка може да приложи такова постоянство и да се справи с мъчнотията си, защо и аз да не приложа постоянството си? По-високо ли стои мравката от мене? Той направил последно усилие, и работата му се свършила успешно.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

19. Лекция от Учителя, държана на 18 януари, 1929 г. София – Изгрев.