от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

УИКИПЕДИЯ

Проект за Портал Уики

Цели и задачи

Уикипорталът представлява част от Портала към съзнателен живот, предназначена за:

- събиране на възможно най-пълна база с информация за всички видове печатни издания и интернет страници, съдържащи материали "От" и "За" Учението и всичко, свързано пряко или косвено с него;

- информационно ориентиране на потребителите от Интернет;

- предоставяне на възможност и поле за работа на потребителите, които имат желание да участват в изграждането и попълването на информационната база и електронния архив;

- осигуряване на възможности за доброволно съвместно сътрудничество между възможно най-голям брой физически и юридически субекти, които работят по издаване, разпространение и популяризиране на Учението.

Работен режим

- свободен достъп за четене на всички потребители до всички страници;

- достъп за създаване на страници и редактиране на работните страници за регистрираните потребители на Уикипортала (уикиработниците);

- Всеки раздел на уикипортала има свой модератор, който носи отговорност пред админстрацията на сайта за публикуваните материали и за работата на останалите уикиработници в своя раздел. Отговорност за работата на целия Уикипортал носят неговите глобални модератори, назначени от администраторите.

- Разделите се определят от екипа на Уикипортала по предложение на администраторите, модераторите уикиработниците и нерегистрираните потребители. Списъкът с раздели не е окончателен и може да претърпи всякакви промени по преценка на Екипа.

- Линк към Уикипортала е поставен на Началната страница на сайта Портала към съзнателен живот. За връзка и дискусии, свързани с Уикипортала служи Работният форум.

Съдържание на Уикистатиите

- кратко резюме, ориентиращо потребителите за съдържанието на съответната статия.

- вътрешни препратки към статии, свързани със съответната тема

- външни препратки към източници и допълнителна информация

- списък с печатни издания и друга информация, към която в момента не могат или предстоят да бъдат дадени препратки

Съдържание на Уикицитатите

- обединени са в тематични раздели и в раздел Мисли за всеки ден по години

- под всеки цитат са указани името на източника, препратки към него и списък на печатните издания, в които може да бъде намерен.


Съдържание и организация на Работните страници

- Всеки раздел съдържа своя работна страница, в която се подготвят материалите за раздела преди да се публикуват в официалната му страница .

- работните страници са достъпни в режима, в който работи целият уикипортал

- организацията на работа на всяка работна страница се решава от нейния екип и за нея отговорност носи модераторът на съответния раздел

- комуникацията между екипите в работните страници се осъществява по техен избор. Предоставя се възможност за изказване на мнения и предложения по подготовката на материалите в специална страница в работната среда, както и в Уикифорума.

Качване на материали в Уикипортала

Електронната библиотека е предназначена за подготовка, събиране и съхранение на материали в електронен формат, свързани с Учителя и Учението, които не могат да бъдат намерени в други интернет страници.


Уикипедията е предназначена за информационно ориентиране на потребителите. Вместо самите материали се слагат линкове към страници, в които те вече са достъпни в електронен формат.