от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ (БЕИНСА ДУНО)

КАТАЛОЗИ

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

ПЪРВА ГОДИНА (1922)

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923)

ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924)

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925)

ПЕТА ГОДИНА (1925-1926)

ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

СЕДМА ГОДИНА (1927-1928)

ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931)

ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932)

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933)

ТРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934)

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1934-1935)

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1935-1936)

ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1936-1937)

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1937-1938)

ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1938-1939)

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

ДВАДЕСЕТА ГОДИНА (1940-1941)

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА (1941-1942)

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА (1942-1943)

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944)

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

ПЪРВА ГОДИНА (1922)

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923)

ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924)

 • Разумният живот (Четири книжки). 1-32 лекция. София, 1925-1926 г.

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925)

 • Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекция. София, 1927-1928 г.

ПЕТА ГОДИНА (1925-1926)

 • Том I. Време и сила. 1-3 лекция. София, 1929 г.
 • Том II. Влияние на светлината и на тъмнината. 4-18 лекиця. София, 1937 г.
 • Том III. Жива реч. 19-32 лекция. София, 1937 г.

ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

 • Том I. Посока на растене. 1-19 лекция. София, 1938 г.
 • Том II. Светото място. 20-37 лекция. София, 1939 г.
 • Посока и растене, Жануа-98,

СЕДМА ГОДИНА (1927-1928)

 • Божествената мисъл. 1-30 лекция. София, 1942 г.

ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931)

 • Том I. Път към живота. 1-21 лекция. София, 1941 г.
 • Том II. Методи на самовъзпитание. 22-42 лекция. София, 1941 г.

ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932)

ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933)

 • Том I. Великата разумност. 1-20 лекция. София, 1949 г.
 • Том II. Съразмерност в природата. 21-42 лекция. София, 1949 г.

ТРИНАДЕСЕТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1935)

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1935-1936)

ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1936-1937)

 • Том I. Разумните същества. 1-17 лекция. София, 1998 г.
 • Том I. Разумните същества. 18-35 лекция. София, 1998 г.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА (1937-1938)

 • Възможности в живота. 1-40 лекция. София, 1998 г.

ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА .(1938-1939)

 • Скръб и радост. 1-39 лекция. София, 1999 г.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

 • Том I. Смяна на състоянията. София, 1998 г.
 • Том II. Пътят към щастието. София, 1998 г.

ДВАДЕСЕТА ГОДИНА (1940-1941)

 • Том I. Най-лесното. 1-15 лекция. София, 1998 г.
 • Том II. Живот, светлина и сила. 16-35 лекция. София, 1998 г.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА (1941-1942)

 • Две Божествени посещения. 1-32 лекция. София, 1999 г.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА (1942-1943)

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944)

СЪБОРНО СЛОВО

УТРИННИ СЛОВА

Първа година (1930-32)

Втора година (1932-33)

Трета година (1933-34)

Четвърта година (1934-35)

Пета година (1935-36)

Шеста година (1936-37)

Седма година (1937-38)

Осма година (1938-39)

Девета година (1939-40)

Десета година (1940-41)

Единадесета година (1941-42)

Дванадесета година (1942-43)

Тринадесета година (1943-44)

ДРУГИ

Забележка: Просветният съвет решава да се издадат последователно лекциите от Младежкия и Общия окултен клас, Утринните слова и Неделните беседи от последната 1943-1944 г., както и Съборните беседи, изнесени в Мърчаево и излезли под заглавие „Заветът на Любовта“, I, II и III том.