от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Беседи в хронологичен ред


1936

януари

1 януари 1936 г.Като добрия син КИ - ООК 15

3 януари 1936 г.Двата вида пеене - МОК 15

5 януари 1936 г.Знайният Бог УС - УС 5

5 януари 1936 г.Онова, което дава живот - НБ

8 януари 1936 г.Трите плода КИ - ООК 15

10 януари 1936 г.Реализираната мисъл - МОК 15

12 януари 1936 г.Топлината на Любовта УС - УС 5

12 януари 1936 г.Не съдете по лице - НБ

15 януари 1936 г.Едно ви трябва КИ - ООК 15

17 януари 1936 г.Основният тон 1936 - МОК 15

19 януари 1936 г.Устойчиви величини - УС 5

19 януари 1936 г.Всичко, което чух - НБ

22 януари 1936 г.Петте врати КИ - ООК 15

24 януари 1936 г.Музикално състояние - МОК 15

26 януари 1936 г.Слуги на Доброто - УС 5

26 януари 1936 г.Ти кой си? - НБ

29 януари 1936 г.Три категории храни. Първото обещание КИ - ООК 15

31 януари 1936 г.Придобиване на енергия - МОК 15

февруари

5 февруари 1936 г.Работете с доброто - OOK 15

7 февруари 1936 г.Предпоследната врата. За това което е - MOK 15

12 февруари 1936 г.Тониране 2 - ООК 15

14 февруари 1936 г.Възможности и условия на ума и сърцето - МОК 15

16 февруари 1936 г. Огънят на любовта / Силният огън - УС 5

16 февруари 1936 г.Знайното и незнайното - НБ

19 февруари 1936 г.Лесният и мъчният път - ООК 15

21 февруари 1936 г.Дух и материя - МОК 15

23 февруари 1936 г.Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало - УС 5

23 февруари 1936 г.За да бъдете синове - НБ

26 февруари 1936 г.Тялото на любовта - ООК 15

28 февруари 1936 г.Естествената мярка - МОК 15

март

1 март 1936 г. Познат от Бога / Познат от Бога 1936 - УС 5

1 март 1936 г.Тази заповед приех от Отца си - НБ

4 март 1936 г. Служене и прислужване - ООК 15

6 март 1936 г. Царят, богатият и момата - МОК 15

8 март 1936 г. Абсолютна справедливост / Абсолютна справедливост 1936 - УС 5

8 март 1936 г. Ето младоженецът иде - НБ

11 март 1936 г. Сегашният момент - ООК 15

13 март 1936 г. Освобождаване на чувствата - МОК 15

15 март 1936 г. Новият метод / Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод - УС 5

15 март 1936 г. Те ще наследят земята - НБ

18 март 1936 г. Радиации - ООК 15

20 март 1936 г. Самовъзпитание 1936 - МОК 15

22 март 1936 г. Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал 1936- УС 5

22 март 1936 г. Отец ме люби - НБ

25 март 1936 г. Трите устоя - ООК 15

27 март 1936 г. Организиране - МОК 15

29 март 1936 г. Възприемане на словото / Да се възприеме Словото - УС 5

29 март 1936 г. Ако се родите изново - НБ

април

1 април 1936 г. Действието на музиката 2 - ООК 15

5 април 1936 г. Двете фази / Двете фази в пътя на ученика - УС 5

5 април 1936 г. Понеже ви изказах това - НБ

8 април 1936 г. Божественото огледало - ООК 15

10 април 1936 г. Качества на мисълта - МОК 15

12 април 1936 г. Божествената връзка / Божествената връзка. Новият живот. Трите врати - УС 5

12 април 1936 г. Заведоха Исуса - 1936 - НБ

15 април 1936 г. Мекота - ООК 15

17 април 1936 г. Постижения на мисълта - МОК 15

19 април 1936 г. Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва - УС 5

19 април 1936 г. Светило на тялото - 1936 - НБ

22 април 1936 г. Пречистване на мисълта - ООК 15

24 април 1936 г. Увеличаване и размножаване - МОК 15

26 април 1936 г. Права мисъл, чувство и говор / Правата мисъл, чувство и говор - УС 5

26 април 1936 г. Което човек сее - НБ

29 април 1936 г. Основната мярка - ООК 15

май

1 май 1936 г. Стара и нова българска песен - МОК 15

3 май 1936 г. Четирите качества / Четирите качества 1936 - УС 5

3 май 1936 г. Защо е позволено някой да прави добро - НБ

6 май 1936 г. Тайни и откровения - ООК 15

8 май 1936 г. До мажор и ре мажор - МОК 15


Забележка: Следва побоят върху Учителя и беседите се преустановяват.

юли

1 юли 1936 г. Вяра безгранична и любов безгранична - ООК 15

3 юли 1936 г. Отношението на трите живота - МОК 15

5 юли 1936 г. Идете в Галилея - НБ

8 юли 1936 г. Ученичество - ООК 15

август

Съборно слово

КНИГА: Да им дам живот

КНИГА: Да им дам живот - Жануа


19 август 1936 г. Да им дам живот / Вяра-1936

20 август 1936 г. Вътрешна връзка 2 / Вътрешната връзка на живота

21 август 1936 г. Външна и вътрешна Любов / Външна и вътрешна любов - Жануа

22 август 1936 г. Основни черти на новото / Основната черта на новото

23 август 1936 г. Проникване / Проникване - Жануа

26 август 1936 г. Човешко и Божествено

29 август 1936 г. Проявеният и непроявеният / Проявеният и непроявеният - Жануа

30 август 1936 г. Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища въ Любовта

септември

2 септември 1936 г. Навреме - ООК 15

4 септември 1936 г. Първата дума 1936 - МОК 15

6 септември 1936 г. Сляпороденият / Слепороденият човек - УС 5

9 септември 1936 г. Новото събиране - ООК 15

11 септември 1936 г. Първата светлина - МОК 15

13 септември 1936 г. Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка - УС 5

16 септември 1936 г. Личното и безличното - ООК 15

18 септември 1936 г. Правите и кривите линии - МОК 15

20 септември 1936 г. За слава Божия 2 / За Слава Божия - Жануа - УС 5

22 септември 1936 г. Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие - СБ

23 септември 1936 г. Запалена свещ - ООК 16

25 септември 1936 г. Разумните същества - МОК 16

27 септември 1936 г. Той създава / Аз го създадох - УС 6

27 септември 1936 г. Най-голям в Царството небесно - НБ

30 септември 1936 г. Противоречията в Природата - ООК 16

октомври

2 октомври 1936 г.Функции на черния дроб - МОК 16

4 октомври 1936 г.Важността на черния дроб - УС 6

4 октомври 1936 г.Свърши се виното - НБ

7 октомври 1936 г.Път, истина и живот - ООК 16

9 октомври 1936 г.Двете колела - МОК 16

11 октомври 1936 г.Реалното в Любовта - УС 6

11 октомври 1936 г.Алилуя - НБ

14 октомври 1936 г.Усет, влечение, чувство, стремеж - ООК 16

16 октомври 1936 г.Същественото за младите - МОК 16

18 октомври 1936 г.Шестото чувство - УС 6

18 октомври 1936 г.И видях ново небе и нова земя - НБ

21 октомври 1936 г.Изяснения - ООК 16


От 21.10.1936 г. до 31.12.1936 г. Учителят не държи беседи и лекции.

На 22.10. 1936 г. петък, става скандала с Белеви в салона и Учителят напуска салона и се качва в горницата.

От 22.10.1936 г. до 31.12. 1936 г. няма никакво Слово на Учителя.

На 06.01.1937 г. продължава Общият окултен клас.