Начало Статии Лекции Книжарница Музика Филми Галерия Блогове Чат Форуми Темите днес Хороскопи За сайта
Порталът към съзнателен живот
« Добрият ден - хармонично отношение към всяко живо същество Още упражнения | Обратно към всички упражнения » Упражнение за привличане на магнетическа сила, когато сте неразположени духом

Упражнение за контрол над мислите и движенията - * + MS Word Отпечатай

Още упражнения от категориите
·Физически упражнения

Най-първото нещо за окултния ученик е – той трябва да се постарае постепенно да измени според законите на окултната наука формите на своите способности, формите на своите чувства и сили. Първото нещо: трябва да стане такова прераждане вътре в него. Вземете за пример у всеки един човек гнева като сила. При всяко едно спорене във вас всякога несъзнателно се заражда едно желание да се биете с лакета си или с ръката си. Това желание е същото, каквото е желанието у коня да рита. Тази ръка, тя изразява желанието на коня. Конят рита назад; следователно тази част на ръката съответства на задната част на коня. Значи ние още носим конската цивилизация. И когото да бутнеш, ти най-първо го бутнеш с лакета си и после свиеш ръката си на юмрук. Юмрукът, това е копитото у коня. Значи тази енергия ще се прояви несъзнателно. След туй ти чувстваш, че си извършил нещо нехубаво и казваш: „Извинете, аз не знаех“. Значи у човека има известни движения, които не са под контрол на неговата воля. Следователно тази форма трябва да я измените. Дойде туй желание у вас да ударите някого, трябва да знаете как да превърнете тази енергия, да дадете друго направление.

И сега, като ви гледам, аз желая да стане едно подобрение у вас, защото гледам, на мнозина мозъците са демагнетизирани, трябва ви енергия, мнозина не сте весели.

Вие още не сте правили упражнения, а трябва да се правят много упражнения. Ние ще пристъпим към някои практически опити. От малките опити, от микроскопическите опити ще започнем.


І. Да направим един малък опит сега.

Поставете лявата ръка на коляното си, подигнете дясната ръка напред, свийте другите пръсти, само показалецът да остане навън. Сега, не гледайте кой как си подига пръста. Мислете за своя пръст.

Леко се поставя десният показалец в средата на челото. Мислете сега за това място тук.

Движете пръста надолу полекичка между веждите, по носа, по дясната ноздра, по средата на дясната буза, до горната част на ухото.

После, нагоре по въздуха, над главата, напред, надолу, и ще поставите пръста си върху палеца на лявата ръка.

Концентрирайте се, наблюдавайте промените, които стават във вас. Себе си наблюдавайте.

Теглете сега пръста си по лявата ръка нагоре, до рамото, след това под брадата, от дясната страна, зад шията и от задната страна на главата нагоре, после по горната част на главата, дето са моралните чувства, над веждите, по дясната вежда, по бузата надолу, до брадата, след това ръката описва хоризонтална дъга на нивото на рамената отляво надясно.

Умът ви да е концентриран във вашата ръка, не се подавайте на никакви чувствания, защото те са лъжливи емоции, но гледайте на онова разумното във вас.

Ръката напред, пръстите се изправят, ръката се издига нагоре, след това се снема долу при лявата.

ІІ. Турете сега ръцете си на гърдите с отворени длани.

След това ръцете се отварят настрани. Пръстите се свиват на юмруци и едновременно ръцете се прибират отпред на гърдите.

Пак ръцете се разтварят настрани, пръстите се разтварят; свиват се пръстите, прибират се ръцете на гърдите (това се прави три пъти).

След това ръцете се турят напред, настрани, пак напред, допират се палците, после пред гърдите, но пръстите хоризонтално, след това ръцете се спущат долу.“Положителни и отрицателни сили в природата”
Двете течения: огнената вълна и вълната на Любовта”
 
Окултни упражнения
Издателство: Бяло Братство
София, 2009 г.
ISBN: 978-954-744-105-7

посещения: 10503

- * + MS Word Отпечатай
Ако видите грешка или неточност в този текст, моля пишете ни.
 
« Добрият ден - хармонично отношение към всяко живо същество Още упражнения | Обратно към всички упражнения » Упражнение за привличане на магнетическа сила, когато сте неразположени духом