Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Новото учение, което сега иде от Господа, туй учение, което сега иде от извора, не мислете, че то е в Библията.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938–1939), Добрият език, том 1, Вътрешният мир
Новото учение, което сега иде от Господа, туй учение, което сега иде от извора, не мислете, че то е в Библията. Тъй, както е писано в Библията, в Библията има само формулите. Но Божественото учение сега иде от Господа чисто. Умните хора, които имат тази свещена книга, казват „свещена книга“. Но ако тази книга е свещена действително, свещена е тя само когато повярват. Като повярвам в духа, който Бог е вложил в мене; повярвам в душата, която Бог е вложил в мене; повярвам в ума, който Бог е вложил в мене и повярвам в сърцето, което Бог е вложил в мене; като повярвам в духа, който е внесъл всичко, тогава тази книга е свещена, тогава ще даде своя резултат. Ако си туриш главата на тази свещената книга, всичко ще стане.
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×