Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Our Picks

Top content from across the community, hand-picked by us.

За белият кон и съдбата
В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Кралете му предлагали невиждани суми за коня, но старецът винаги казвал, че конят за него не е кон, а личност и не може да го продаде... Веднъж, старецът видял, че конят го няма и всички жители на селото му казали:

- Ти си един нещастен глупак, ние винаги сме знаели, че конят ще избяга в един момент. Да беше го продал, сега щеше да имаш купища пари.

- Не отивайте толкова далеч - отговорил старецът - просто кажете, че конят го няма на мястото му. Това е фактът. Дали това е нещастие или благословия, това вече е разсъждение. А кой знае какво ще последва?
  • 0 replies

Есе за молитвата
Най-възвишеното, най-благородното, най-красивото нещо в живота е молитвата. Човек, който се моли има велико бъдеще. Общество или народ, койито се моли се развива. Човек, който не се моли, боледува и изсъхва. Народ, който не се моли, изчезва от картата на Земята.

Моли се, за да те обичат. Моли се, за да ти съдейства Природатата във всичките ти разумни начинания.

Ама как да се моля? Не питай как да се молиш, а просто се моли. Питаш ли как да се храниш или как да дишаш или как да се обличаш? Майката пита ли как да обича детето си? Дърветата питат ли как да растат към небето? Слънчевият лъч пита ли как да свети в простора? Ти може би си мислиш, че не знаеш как да се молиш, но най-истинската ти същност знае. Остави молитвата да излезе от дълбочината на душата ти. Така молитва има сила, такава молитва носи всички условия за твоето развитие.

Любовта е най-естествената молитва....
  • 18 replies

Вярвам на доброто в хората
Един пътник, въоръжен с два револвера, минавал през една гъста гора. Разбойници го хванали и започнали да го претърсват. От страх той не могъл да употреби нито един от револверите.

Разбойниците го запитали:

- Защо носиш два револвера?

– За защита, в случай на някакво нападение от разбойници.

– Ами какво по-голямо зло от сегашното очакваш?

Разбойниците го обрали, набили го добре и го пуснали.

Навътре в гората те срещнали друг пътник, когото също нападнали. Той не бил въоръжен, но се обърнал приятелски към разбойниците:

- Слушайте, аз нямам нищо в себе си, с което да ви задоволя. Заповядайте с мене в дома ми, ще ви нагостя добре.

– Защо не носиш револвер със себе си?

– Аз вярвам на доброто в хората, няма защо да се пазя от своите ближни.

Какво показват тия примери? Добрият човек вярва в доброто на хората и не се въоръжава. Добрите хора не се нуждаят от револвери. Лошите хора, обаче, се нуждаят от външна защита. Те носят по два револвера в себе си.
  • 0 replies

Високият идеал
Високият идеал

Природата обича само онези, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. А ония, които нямат никакъв идеал, не са записани в нейната книга. Те са оставени в нейните изби за далечни дни, за далечни времена. Тъй щото, когато някой се почувства изоставен от Бога, от Природата и никой не му обръща внимание, ще знае, че причината е в самия него - няма висок идеал. Това е закон. Всеки сам може да изправи живота си, да се освободи от нещастията и страданията си; всеки може да излезе от забравената изба на Природата. И най-последният човек, останал на дъното на тази изба, ако си създаде висок идеал, ще почне да пълзи като охлюв и няма да се мине много време, той ще излезе на повърхността на земята, огрян наново от слънчевите лъчи. Тогава Природата ще каже: "Ето едно от моите възкръснали деца!"
  • 0 replies

Що е добро?
"Само онзи човек може да направи добро както трябва, който е умен, добър и силен." Учителя

Що е добро?
Кой човек е добър?
Как да разберем кога да направим добро? Доброто има ли строго специфично време и място, през което може да се реализира... или може по всяко време и на всяко място?
Как да разберем как да го направим това добро? И лесно ли се прави? Едната ръка да не знае какво прави другата?
Как да разберем дали дадено наше дело е наистина добро? Или може би ние просто се мислим, че е добро... а то вреди?
Как да прилагаме принципа на доброто в живота си?
Разлика между доброта и мекушавост / използване?
Споделен опит за някакво добро, което сте направили?
  • 172 replies

×
×
  • Create New...