Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Стремете се към Онзи, Който дава Живот, като единствено неизменно и реално нещо.


Донка
  • Източник: Изобилният живот<br />Сила и Живот, том III, Неделни Беседи<br />Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)<br />ISBN 954- 739- 734-6 (т. III)<br /><br />© Издателство „Захарий Стоянов“, 2006<br />© Издателство „Бяло Братство“, 2006

Стремете се към Онзи, Който дава Живот, като единствено неизменно и реално нещо. Влезе ли тази Реалност във вас, всичко придобивате. Напусне ли ви, всичко изгубвате. Това е Правото учение, това е Правият път в Живота. Спрете ли се под сянката на някой човек, да търсите отдих и разхлада при него, вие сте изгубени. Сенките могат да дадат отдих и разхлада за два-три часа, но не и за цял живот. Човек човека не може да ощастливи. Бог в човека може да направи и жената, и мъжа щастливи, но човек – никога. Има една половина, която може да направи и мъжа, и жената щастливи, но тя не е на земята. – “Как можем да бъдем щастливи?” – Като се обърнете към Бога.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×