Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Съществува един закон: Всички страдания на хората произтичат от погрешните мисли, чувствания и постъпки.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938–1939), Добрият език, том 1, Горе на планината
Съществува един закон: Всички страдания на хората произтичат от погрешните мисли, чувствания и постъпки. Или не знаеш, казваш: „Аз не го мислих тъй.“ Добре. Без разлика как си мислил, на всяка погрешка остава един оттенък – ще усетиш една малка скръб. Колкото и да е малка погрешката, все ще се наруши твоето равновесие вътре. Ще усетиш една малка скръб. И не трябва дълго време да се спираме върху погрешките, защото те спадат към една особена област, към един свят неорганизиран. Този чужд свят пречи на областта на нашия свят. Пресича тази орбита, та влиза в орбитата на нашия живот. И някой път ние се окалваме, без да искаме.
Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×