Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Слънчева

Модератори
 • Общо Съдържание

  7840
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  699

Всичко добавено от Слънчева

 1. Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Мъдростта_съгради_1933 - беседа Молитвен наряд за край: Duhut_Bojii/03_Duhut_Bojii.mp3 Ще прочета част от деветата глава на Притчите – до дванайсети стих включително. Ще взема само трите думи от първия стих: „Мъдростта съгради дома си.“ Мисълта, която седи в моя ум, е следната. Кой е домът на мъдростта? Това е видимата природа. Тя е съградена. В този дом ние живеем. Следователно нашето хигиеническо положение зависи от дома, в който живеем, от разбирането, как живеем в дома. Не е достатъчно човек да бъде богат, не е достатъчно човек да бъде учен, да бъде силен. Хубаво е всичко това. Но той трябва да знае как да употреби своето знание, своята сила, своето богатство. Или казано на съвременен език, иска да се ползва от тях. Когато са върху тия предмети, всички хора търсят разрешението на задачата – какъв ще бъде краят на живота им. Един въпрос, с който никак не трябва да се занимавате... ...Ще говоря сега върху природата. Вие искате да бъдете здрави. И, най-първо, лекарите ще ви препоръчат, че трябва да ядете толкоз количество белтъчни вещества, азотни вещества, въглеродни вещества. Туй е право, но въпреки вашето ядене, вие все страдате от известни болести. Учените хора сега са дошли до някои открития. Защо боледуват хората? Защото малко сол имат. Боледуваш, малко сол има. Разтвори готварска сол във вода, изпий я. Но вие казвате: „Солта може ли да лекува?“ Ако знаеш как да я възприемеш, може. Ще възприемеш солта в храната. Някои поддържаха досега, че храните, когато се готвят, не трябва да бъдат солени, вредят. То е така, но понеже в голямата горещина човек се изпотява много пъти, тази вода, която излиза, отвлича голямо количество от солта и човек обезсолява и вследствие на това той заболява. Някои пият чай или топла вода. Сол трябва да туриш на чая си вътре. Сладкото ядене, сладкото, то си има сладина, образува мазнина. Но един сложен въпрос, спорен въпрос. Говоря за нещо, върху което няма спор. Нещо, за което говоря, няма спор. Тъй както са в природата, може да има известни теории. Теоретически може да има спор, но в природата няма никакъв спор. За здравите има само един метод. Ти трябва да дишаш, трябва да се храниш, трябва да приемаш светлината и топлината на природата, да си във връзка всеки момент, да слушаш съвета ѝ. Единственият помощник, на когото може да разчиташ, то е тя. Мисъл е вложила, чувства е вложила и по някой път тя пошепва на човека с какво трябва да се храни. Много хора се хранят както не трябва. Сегашните хора се хранят както месоядните. Хранят се много късно както хищните птици. В 10 часа той трябва да бъде в леглото. От 9–10 часа да си легне, който иска да бъде здрав. Той ще се върне в 2 часа, в 1 часа, ще спи, когато няма никакви условия за спане. Защото в спането организмът се храни. По някой път човешкото съзнание, което присъства в тялото, причинява един голям тормоз. Обикновеното човешко съзнание е такова – един господар. Не е от много разумните господари. Туй съзнание товари като някой господар, който е лаком. Товари коня, вола си повече, отколкото трябва. Вследствие на това ние товарим тялото повече, отколкото трябва... Мъдростта_съгради_1933
 2. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-22.7.2018г За да дойде до известна култура, човек се нуждае от импулс в себе си. Този импулс е вложен в човешката душа. Всички дарби и способности на човека са вложени в неговата душа, във вид на семена, които чакат своето време за посяването им. Щом се посеят, те се нуждаят от специфична енергия, която слиза от високите светове. За да се домогне до тази енергия, човек трябва да влезе във връзка с възвишени същества, които да му дадат начин за работа. Личност и душа
 3. Мисъл за деня-16.7.2018г Доброто съществува, понеже има свобода в света. Ако нямаше свобода, нито доброто, нито злото можеха да съществуват. При несвободен режим не може да има нито добро, нито зло. Понеже доброто само при абсолютна свобода може да функционира, следователно всички други сили трябва да функционират при едни и същи условия. Ще влезе Духът
 4. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-21.7.2018г ...Българинът не може да се вземе за образец. Той не е развил в себе си Любов към Бога. ...Мъчно се възприемат семената на Божественото учение от българската почва. Неблагоприятни са условията за новите, Божествени идеи в България. Като знае това, българинът трябва да работи съзнателно върху себе си, да развие тъкмо това качество – Любов към Бога, за да даде път на Божественото начало в своя живот. Той трябва да развие в себе си Любов към истината. Този е единственият път за неговото спасение и самоусъвършенстване. Личност и душа
 5. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-20.7.2018г Като ученици, вие трябва да развивате в себе си чувство на благоговение, което се изразява във взаимна почит и уважение помежду ви. Който е развил в себе си Любов към Бога, той има силно развито чувство на благоговение. Личност и душа
 6. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-19.2018г Важно е желанието на човека да постигне нещо красиво в живота си. Има ли това желание, той трябва да употреби всички усилия да го постигне. Който види тия усилия, той може да му се притече на помощ. Обаче не прави ли човек усилия, никаква помощ няма да му дойде отвън. Личност и душа
 7. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-18.7.2018г Доброто има смисъл само тогава, когато може да пресъздаде човешкия характер. Личност и душа
 8. Слънчева

  Мисъл за деня-16.7.-22.7.2018г

  Мисъл за деня-17.7.2018г Сега да не кажете: като е тъй, щом всичко е за добро, да правим погрешки! Не, не е така. Когато вие несъзнателно сте направили една погрешка, несъзнателно сте направили едно опущение, само тогава ви казвам да не съжалявате за него. Тази ваша погрешка ще се използва от друго някое същество за добро. Знайте, че щом сте на Земята, вие ще правите погрешки, те са неизбежни, но погрешките не трябва да се правят умишлено. За Слава Божия
 9. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-15.7.2018г Може ли при всички условия да се прави добро? Ако в смъртта се заражда живота, защо при лошите условия да не се прави добро? Когато материята започва да се разкапва, тогава, именно, зародишът на живота пуска своите динамически сили в действие, поляризира ги и започва да ги организира. На същото основание и вие трябва да пуснете корените на своя живот при най-лошите условия. Закони на доброто
 10. Мисъл за деня-9.7.2018г Заключителните думи на Христа в този ден бяха следните: “3а да изпълните Божията воля на земята, трябва да се облечете с Надеждата, да се изпълните с Вярата и да се съедините с Любовта.” Този е пътят, по който трябва да живеят българите. Този е начинът, по който могат да се обърнат към Бога. Само така те ще се свържат с Възвишените същества, с добрите хора, със светиите, с всички, които работят за повдигане на човечеството. Неизвестното
 11. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Псалом 91 Добро,_справедливост,_разумност Молитвен наряд за край: /Duhut_Bojii/03_Duhut_Bojii.mp3 Ще прочета двайсет и трета глава от Йеремия. Една глава доста интересна, показва как са гледали хората в това време. (Учителят прочете главата.) Съвременният християнски свят е построен на критика, най-модна критика. Младите красиви момци и младите красиви моми като се облекат, има едно състезание кой е по-красив. Вестниците пишат: този, онзи е красив, дават премия за красотата. Хубаво нещо е да се дава премия за красотата. Трябва да има премия за красотата, да има премия за добрите качества, премия за доброто, премия за разумността, после – премия за честността и справедливостта. Пророкът малко пресилил, пресилено говори. Като голям патриот, казва какво лъжат пророците. И днес пророците и гадателите лъжат, днес е пълен светът с пророци. Ако идете в Англия и Америка, пророци колкото искаш. Искаш да започнеш някоя търговия, ще идеш да питаш някой астролог, някой хиромант, ще ти върви или не. Доста скъпо се плаща. За една сделка ще ти пророкува, ще му платиш пет английски лири; всяка една струва три хиляди, три хиляди по пет – петнайсет хиляди за едно пророкуване. Колко време ще му вземе да ти пророкува? Петнайсет минути. Сега има пророци на кафе, обърне кафето, пророкува. Има пророци на боб, на чер и бял боб. Видял съм бабата – извади боба Вие се смеете, но наука има, като раздели боба, знае да смята, започва тя да приказва. Сега пророкуването е като зрението. То е нещо, което човек вижда. Аз гледам много реално. Някои хора са късогледи, някои надалече гледат. Късогледият вижда една педя пред себе си, далекогледите са онези, които надалече виждат. Онези, лъжливите пророци, той видял, недоволен е пророкът. Най-първо, човек, за да бъде пророк, трябва да има светлина в ума. Пророк, в ума на когото не влиза светлина, той е загазил. Пророк, в сърцето на когото не влиза топлина, той е загазил. Пророк, в когото не влиза сила, той е загазил. Ако пророкът е болен, той никакъв пророк не е. Идеш при един болен пророк, той ти предсказва бъдещето. Не ходи, да си губиш времето. Някой казва: „Как да се подобри животът?“ Във всеки един човек Бог е вложил начин как да се подобри животът. Три неща има, от които човек може да се подобри: неговата глава, неговите дробове и неговият стомах. Макар че в Евангелието наричат стомаха търбух, то е неразбиране. Стомахът представя физическия свят, гърдите представят духовния свят и главата представя Божествения свят. Следователно на физическото поле, ако ти не ядеш храна, каквато трябва, ти ще се намериш в противоречие. Ще ядеш най-хубавата храна, ще пиеш най-хубавата вода, ще дишаш най-хубавия въздух, не такъв въздух, който е пълен само с дим. С очите си възприемай най-хубавата светлина. Ще виждаш най-хубавите неща, които съществуват в природата. Сега някой път един художник се разгневява за много малко работа. Види, ученикът нацапал платното, не турил краските на място, казва: „Така не се турят краските.“ Сенките турил не на място, сенките ги нацапал, очите ги направил такива изпъкнали, носът направил голям. Казва: „Така не се рисува.“ „Аз така го виждам.“ Някои хора има, които виждат човешките носове по-дълги, отколкото са, някои виждат човешките носове по-къси, отколкото са. Някой път виждате с едното око предметите по-големи, а с другото – по-малки. Затвори едното око, ще видиш предметите по-малки. Кое е по-хубаво: да виждаш предметите по-малки или по-големи? Лявото око някой път предметите вижда по-малки, дясното око вижда по-големи. Има пак раздвоение. Захващаш някоя работа, казваш за някого: „Красив като ангел.“ Аз не виждам никаква красота, казвам: „Къде е ангелското в нея?“ Аз наричам всеки човек ангел, който може да ти запали чергата. Човек, който не може да ти запали чергата, никакъв ангел не е. Човек, който вкъщи не може да ти запали огъня, какъв ангел е? Вие се плашите, като се запалите, че ще изгорите. То е друг въпрос да се запалиш, и друго е да изгориш. Казва: „Запали огъня.“ Какво лошо има, като ти запалят свещта или ако завърти ключа? Дойде светлината. Какво лошо има, ако се запали слънцето? Учените хора казват, че има милиони градуси топлина на слънцето, какво лошо има? „Лошото е, казва, милиони градуси, ще изгорим.“ Нека да имаме милиони градуси. Благодарение на тия милиони градуси приемаме светлината и живеем добре. Ако се намали светлината на слънцето, и на нас ще бъде лошо... Добро,_справедливост,_разумност
 12. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-14.7.2018г Едно трябва да знаете: няма по-здравословни условия за човека от правене на доброто. Правете добро при всички условия и никога не се отказвайте от него. Да прави човек добро, това е от значение първо за самия него, а после за другите. Когато правите добро, Божественото око, т.е. Висшето съзнание в Космоса наблюдава, помага ви и се радва, че се поддавате на импулса, който доброто произвежда във вас. Закони на доброто
 13. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-13.7.2018г Аз ви проповядвам едно Божествено учение, върху което се основава бъдещият строй. Това учение се крепи върху разумните закони на природата. То разглежда въпроса за възпитанието и самовъзпитанието; отношенията на мъжа към жената и на жената към мъжа. Божественото учение не е ново, не го изнасям сега. Аз само правя превод от великата книга на живота. Отиде след Него
 14. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-12.7.2018г Не се занимавайте с мене, отде съм дошъл, кой съм и т. н. Казват: Ти ли се намери за тази работа? – Ако не съм аз, друг ще бъде – все ще се намери човек, който да проповядва Божието Слово. Като дойде Христос на земята, убеди ли евреите в истината? Приеха ли те учението Му? – Не Го приеха. Богомилите убедиха ли хората в правотата на своето учение? – И те не можаха. Питат: Кои са богомилите? – Всички хора, които носят добри, светли идеи, са богомили. Те са носители на новата култура. Който не знае това, казва, че богомилите развращавали народа. Не, те са оправяли света. И Христос е богомил и, за богомилското Му учение Го разпнаха. Отиде след Него
 15. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-11.7.2018г Няма човек на земята, който да обича душите ви, както аз ги обичам. Желая и вие да обичате така човешките души. ...Аз зная, че днес вашите ангели много ви се радват. ...Аз съм дошъл на земята да услужа на ангелите и на вас. Като си свърша работата, ще кажете, че съм заминал някъде. Къде ще замина? – Не, никъде няма да замина. Ще отида при Онзи, Който ме е проводил, и ще питам: Изпълних ли длъжността, която имах? Ако има още нещо, което не съм довършил, пак ще дойда. Братът на най-малките
 16. Слънчева

  Мисъл за деня-9.7.-15.7.2018г

  Мисъл за деня-10.7.2018г Сега, приятели, оставям ви с Надежда в сърцата ви, с Вяра в умовете ви и с Любов в душите ви, да възкръснете и разберете дълбокия смисъл на думите, които ви говоря. Следвайте пътя, който Бог ви посочва. ...Бъдете работници на Божествената нива. Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне. България е тяло, а българският народ – душа. Говоря за българския народ като душа, повдигането на която влиза в Божествения план. Неизвестното
 17. Молитвен наряд за Петровден, 12 юли 2018 г., начало: 6.00 ч. 1. Песента „В начало бе Словото“ В изпълнение на Симеон Симеонов - тенор http://simeonsimeonov-tenor.org/…/01_V_nachaloto_be_Slovoto… 2. Молитва на благодарността Благодарим Ти, Баща наш, за Великата Любов, с Която си ни възлюбил. Благодарим Ти за живота, който си ни дал. Благодарим Ти за ума, който си вложил в нас. Благодарим Ти за Добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим Ти за Правдата, с която си ни заобиколил. Благодарим Ти за Любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим Ти за Великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята Воля. Сега заради Духа, Който си изпратил да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога. Амин. 3. Формулата: „Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте.“ (3 пъти) 4. Молитва към Великото съзнание О, безкрайно Велико Съзнание, моля Те, позволи ми да се приближа до Тебе и да бъда най-близко, безкрайно близко, за да се почувствувам като главна част от Битието и да се осъзная като цяло, което е произлязло от Тебе. Освободи ме от всяка неправа мисъл, чувство, желание, съмнение, критика и самоосъждане. И нека да бъда най-смирен, както Ти би ме създал. Нека да Те усещам тъй близо до себе си, като най-близък приятел, с когото да не се разделям никога! Да ми бъдеш светлина в ума и да Те виждам в нея. Да ми бъдеш живот в сърцето и да Те виждам в него, както виждам извън себе си. Да познавам само Твоите вечни Закони в Природата и в цялата Вселена. Твоята непреривна Любов да ме свърже с Тебе за всички времена. Амин. 5. Прочит на Евангелията: Матей, глава 18, 15 - 20 стих А ако ти съгреши брат ти, иди и обличи го между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си брата си: но ако те не послуша, земи със себе си още едного или двама; за да се потвърди всяка дума чрез устата на двама или трима свидетели. Ако ли ги не послуша, кажи това на църквата; че ако и църквата не послуша, нека ти бъде както езичник и митар. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето; и каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето. Пак ви казвам че двама от вас, ако се съгласят на земята за всеко нещо, което би да попросят, ще им бъде от Отца моего, който е на небеса; защото дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях; Марк, глава 12, 28 - 31 стих Но ако аз чрез Духа Божия изгонвам бесовете, то е настигнало на вас царството Божие. Или как може да влезе някой в дома на силния, и да разграби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогаз ще разграби домът му. Който не е с мене, против мене е; и който не събира с мене, разпилява. За това ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на человеците; хулата обаче против Духа няма да се прости на человеците; Лука, глава 17, 3 - 6 стих Внимавайте на себе си. Ако ти прегреши брат ти, погади го; и ако се покае, прости му. И седем пъти на ден, ако ти прегреши, и седем пъти на ден се възвърне към тебе, и каже: Покайвам се, да му простиш. И рекоха апостолите Господу: Придай ни вяра. А Господ рече: Ако да имахте вяра колкото зърно синапово, рекли бихте на тази черница: Изтръгни се и насади се в морето, и тя би ви послушала; Йоан, глава 14, 13 - 21 стих И каквото попросите в мое име ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако попросите нещо в мое име, аз ще го направя. Ако имате любов към мене, упазете моите заповеди. И аз ще умоля Отца, и ще ви даде друг Утешител да пребъде с вас във веки, Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава; а вие го познавате, защото пребъдва с вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци: ще дойда при вас. Още малко, и светът вече няма да ме вижда; а вие ме видите. Понеже аз живея, и вие ще живеете. В онзи ден вие ще познаете, че аз съм в Отца си, и вие в мене, и аз във вас. Който има моите заповеди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми; и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему. 6. Беседа „Христа да придобия“, държана на 5 ноември 1916 г. в София, неделна беседа http://www.beinsa.bg/beseda.php… Аудио запис на беседата, чете Калоян Христов https://soundcloud.com/hristo-vatev/4-5-1916 7. Песента „Бершид ба“ "Бершит ба" - с тези думи започва първа глава на книга Битие от Библията и означава Начало на Началата В изпълнение на Симеон Симеонов - тенор http://simeonsimeonov-tenor.org/Imashe_Ch…/03_Bershid_Ba.mp3 8. Молитвата „Отче наш“ От­че наш, Кой­то Си на Не­бе­са­та, да се све­­ти Име­то Твое, да дой­­де Цар­с­т­во­то Твое, да бъ­­де Во­ля­та Твоя как­­­то на Не­бе­то, та­­ка и на Зе­мя­та. Хля­ба наш на­същ­ний дай го нам днес и прос­­­ти ни дъл­­­­­­­­­­го­­ве­­те на­ши, как­­­то и ние про­­ща­ва­­ме на на­­ши­­те длъж­­­ни­­ци. Не въ­веди нас в из­ку­ше­ние, но из­­­ба­­ви нас от лу­ка­ва­го, за­­що­­то е Твое Цар­с­т­во­то и Силата, и Сла­ва­та за­ви­на­ги. Амин. 9. Песента „Поздрав на Учителя“ https://www.vbox7.com/play:0b06a909da 10. Формула: "Обични Учителю, бъди винаги с нас, учи ни на Твоите пътища, закриляй ни според Твоята милост, опази ни за Твоето дело“ (3 пъти) 11. Заповедта на Учителя Обичай съвършения път на Истината и Живота. Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило. Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя. 12. Формулата на Братството: "Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов." (3 пъти) Източник: Молитвен наряд за Петровден, Общество "Бяло братство" http://beinsadouno.org/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B…/
 18. Мисъл за деня-7.8.2018г Готов съм да направя всичко за вас, само да бъдете добри. Добри думи са казани за България. Добро бъдеще я очаква, но от нея се иска разумност, благородство, да приеме онези, които сеят Божието Слово свободно. – Как ще познаем, кой носи Божествената истина? Казано е: „По плодовете си ще се познаят." Ще управлява всички народи
 19. Мисъл за деня-7.7.2018г И аз съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отнасят те с мене, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги стопля, да им направя такова Добро, каквото никой досега не е направил за тях. Неизвестното
 20. Мисъл за деня-6.7.2018г Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като дъно. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето – интересно е, за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно. Горко на оня, който няма дъно! Ето защо, когато ви наричат „Дъновисти”, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно. Като го видя Петър
 21. Мисъл за деня-5.7.2018г Този свят, в който сме родени, тъй е направен, че ако вярваме в закона на Любовта, всичко ще върви хармонично, и казано е: Ако Бог е в тебе, всички ще те обичат, ако не е в тебе, никой няма да те обича. И силата на закона е в туй: Имаш ли Любов, всичко ще имаш; нямаш ли закона на Любовта, всичко ще изгубиш. Тъй е и с млади, и със стари. Ще трябва да започнем със закона на Любовта! И Петър Го взе настрана
 22. Мисъл за деня-18.6.2018г Като гледам светлината в природата, за мене тя е един разумен акт. Аз виждам хиляди разумни същества, които взимат участие в светлината. Аз гледам на растенията като на разумни същества. Затова, като видя едно посято семе в земята, радвам се. Радвам се, защото това е един разумен акт. Аз се радвам, когато семето расте, цъфти, връзва и плодът му зрее, защото в тези процеси виждам разумни актове. И най-после, като вкуся плода, най-много се радвам. Приятни на Бога
 23. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-22.6.2018г Дръжте всеки слънчев лъч! Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за секунда, две, или най-много за една минута, но колкото време и да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. За приятелите си
 24. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-21.6.2018г По светлината изобщо слизат всичките добри духове, Божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Протоколи от годишната среща на Веригата, 1912 г. ..Христовият Дух и това дихание се превръщат в светлина, а светлината е живот. Завета на цветните лъчи на светлината
 25. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-20.6.2018г Светлината е език на слънчевите жители, те, като си говорят, образуват светлината. Тя е техният говор, затова е толкова приятна. Свещени думи на Учителя| ( т. 2. стр. 180 -- http://petardanov.com/SDU2tom.pdf)
×