Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Розалина

Модератори
 • Общо Съдържание

  3591
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  406

Всичко добавено от Розалина

 1. "Често са ме занимавали, дойде някой и разправя за нещастията си. Аз зная по кой начин може да стане щастлив, но по никой начин не мога да му кажа. Той носи една тояга и аз виждам, че той я носи от дядо си, виждам какво богатство носи той. Казвам, доста тежък му е късметът. „Не съм станал още късметлия.“ Това е ключът. Ти ще счупиш тази тояга, ще извадиш – звонкове има вътре, и ще видиш, и ще видиш, че твоето щастие седи в тоягата. Или казано на друг език, щастието на човека седи в неговата воля. Волята има нещо навинтено, трябва да развинтиш. Във волята има нещо скрито. Сега мнозина търсят лесния път. Има книги написани за щастието. Това са забавления. Щастието е да превърнеш известна сила вътре в себе си. Ти не може да бъдеш щастлив, докато ти не превърнеш нещастието си в горивен материал. Ти не може да имаш любов, докато не превърнеш омразата в горивен материал. Омразата е гориво, отдето ще се прояви любовта, защото, за да се стопли твоята стая, ще си послужиш с тази омраза, тя е горивен материал. Какво трябва да правиш с омразата? Ще я туриш на огнището и ще я запалиш. Трябва да дойде любовта в стаята ти. И като дойде, ще види, че е топличко, приятно. Като дойде, тя ще ти даде първите уроци, какво нещо е любовта........... Казвам, трябва да познавате онзи велик закон за превръщането на енергиите. Ако ти не знаеш как да съпоставиш своя ум спрямо твоето сърце и ако не знаеш в дадения случай как да съпоставиш твоите чувства спрямо твоя ум, и ако нямаш едно съотношение с външния свят, тогава ти всякога ще носиш много разочарования в живота. ...... Та, най-първо, трябва да се научите да превръщате числата. Освободете се от илюзията да търсите щастието по стария начин. По стария начин никой не може да намери щастието. За да намериш щастието, ти трябва да се освободиш от всички ограничения. Дотогава, докато ти имаш слабости към парите, дотогава, докато ти имаш слабости към славата, дотогава, докато ти имаш слабости към гордостта, към всички удоволствия на живота, ти щастлив никога не може да бъдеш. Защото парите ще ти ги вземат; славата на земята ще ти вземат; обичаш една жена, ще ти я вземат; имаш един мъж, когато обичаш, ще ти го вземат. Туй трябва да знаеш. "" Превръщане_на_числата
 2. Мисъл за деня 28.10.2017 г. Човек трябва да се самоопредели в стремежа на своя Дух, в порива на своята душа, в мисълта на своя ум и в чувствата на своето сърце. Това обяснение за самоопределението ви се дава не да го напишете на книга, но да го възприемете в себе си, да знаете в какво отношение трябва да се самоопределите. ...Да се самоопредели човек, това значи да познава силите, с които разполага, да знае в каква посока да ги отправи, за да използва разумно своя живот. Самоопределение
 3. Молитвен наряд за начало: Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на Царството Духът Божий Ще ви кажа само един стих (Ев.Ѝ. 15:7), ще го намерите някъде в Евангелието: „Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдете в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и каквото попросите в мое име ще ви бъде,“ казва Христос. В начало бе Словото Беседа:Трите извора, 20. Утринно слово 20.IV.1941 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев Молитвен наряд за край: Отче наш "Сега помнете, в света има три извора: единият извор аз го наричам извор на живота, вторият е извор на светлината и другият е изворът на човешката сила – туй, което човек търси. Тия трите извора в живота си трябва да ги намериш. Ако не пиеш от извора на живота, живот не може да имаш. Ако не пиеш от извора на светлината, светлина да приемеш, знание не може да добиеш. Ако от извора на човешката сила не пиеш, силен човек не може да бъдеш. Вие ще запитате: Как? – Там е. Турците имат една поговорка и казват: Сега в живота се е говорило много, повтаряли са се някои неща. Аз искам да избегна това, което се е говорило, ще говоря за доброто. Аз оставям настрана злото, понеже то е цяла наука. Когато Адам престъпи Божия закон, Бог каза: Понеже Адам стана като един от нас да познава доброто и злото, да не би да яде от дървото на живота и тогава мъчно ще се поправят неговите погрешки, затова решиха да го изпъдят из рая, понеже тогава дървото на живота беше в рая и понеже както си позволи да яде от едното дърво, така щеше да си позволи да яде и от дървото на живота. Можеше да остане да яде само от едното дърво. Той както престъпи единия закон и яде от дървото за познание доброто и злото, да не направи втора погрешка, го изпъдиха извън рая да не сгреши. Сега вие искате да знаете защо хората са изпъдени из рая? – Да не направят втора погрешка. Защо не останаха в рая? – Защото направиха първата погрешка. Защо ги изпъдиха от рая? – Да не направят втора погрешка. Сега по някой път вие питате. Защо изгубих богатството си? Отговорът е, за да не направиш и втора погрешка. Защо не можа да задържиш богатството си? Отговорът е същият. По кой начин може да се разреши въпросът? Защо не съм знаел? Ти не спазваш Божия закон." "Христос казва: „Ако думите ми пребъдат във вас.“ Всяка една дума на любовта, която пребъдва в човека, тя внася веднага светлина, внася топлина и сила. Та първото нещо тази година, направете опит да видите колко е любовта ви. Ако правите опита, намерете някой човек, който е болен и не му казвайте, че ще го лекувате. Но в себе си да направите едно добро. Да видиш обичаш ли този човек или не. Концентрирай ума си към този човек и пожелай да оздравее. Ако оздравее, имаш любов, ако не оздравее, твоята любов е слаба. Направи опита на едного, на двама, на трима. Като оздравее този човек, ти ще се радваш в себе си, че опитът е сполучлив и че законът е верен. Ако ти му кажеш това, той ще каже: Ти какво ме хипнотизираш? Не му съобщавайте нищо. Може да съобщиш, че обичаш един човек, който те обича. Нему можеш да му кажеш. Който те обича, съобщи му, че го обичаш. Който не те обича, нищо не му казвай. На онзи, който не ви обича, никога не разказвайте никаква тайна. На човек, който не ви обича, говорете му за обикновени работи. За свещени работи, за оня свят, за Бога, за любовта, за мъдростта, за истината, за добротата, за милосърдието, за кротостта не говорете. Говорете за лук, за ниви, за жито, за желязо, за хвърчене на аероплани, за возене на автомобили, за шапки, за обуща, за върви, да си намажеш устата с червило, за дрехи – червеничко със сини жички, за боядисване яйца, за варене, за козунаци, за правене баница, за кокошки, за масълце. Не смесвайте Божественото. То е ценното. Онзи човек, който обича, има нещо в погледа му. Като погледне, всичко се изяснява. Като те погледне онзи, който те обича, ти се съвземаш."
 4. Мисъл за деня 13 октомври 2017 Любовта привлича щастието. В който дом, в който ум, в което сърце, в което тяло стъпи любовта, всичко върви напред. Добрият път
 5. Добро утро и светъл успешен ден . Много ценно е продължението на мисълта,която е публикувала Донка,затова ще я копирам отново тук за размисъл.В нея се съдържа решение за доброто бъдеще на човечеството .Да прогледнем за своите тесногръди отстоявания на частта (респ.своята истина ) и да видим цялото ,цялата истина за света . Прие го с радост
 6. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото Ще ви прочета една от най-съдържателните глави на апостол Павел, 13 глава от Първото послание към коринтяните. Духът Божий Размишление върху изгрева на слънцето. 342. Единственият път - 23 март 1941 г. За край: Отче наш
 7. Мисъл за деня -7.10.2017 Има един закон: хората, които се сближават, трябва да мислят добро един за друг, понеже при добрата мисъл ти можеш да мислиш и да се развиваш. Ако добрите хора не мислят добре за тебе, то е вече голяма спънка – тогава ти вече не можеш да мислиш. Запалена_свещ
 8. Мисъл за деня 18.9.2017 Вие очаквате, един ден, да възприемете Божията Любов, както еврейските първосвещеници. Вие искате да станете чисти и святи, за да отидете при Бога. То е смешно. Няма такова нещо! Любовта предшества святостта. Любовта предшества живота. Любовта предшества всички неща. Ти ще имаш положението на Христа. Христос казва: Ще искаш положението на дете, което не знае какво нещо е грях. И всички тия хитрости на света, които ги знаете – трябва да се отучите от всичко това. Към извора
 9. Молитвен наряд за начало Добрата молитва Молитвата на Царството В начало бе Словото Ще прочета 9 глава от Евангелието на Лука. Духът Божий Беседа :30 септември 2017 г. - 341. Божествена книга 16 март 1941 г. За край : Господнята молитва
 10. Двете недоволства - Утринно слово, 5 януари 1941 г.
 11. За начало В начало бе Словото Добрата молитва Беседа 459. Когато беше по-млад, 1 май 1932 г. 31 неделна беседа, държана от Учителя на 1 май 1932 година, София – Изгрев. Ще прочета 21 глава от Евангелието на Йоана. Ще взема само думите: „Когато беше по-млад.“ За край Господнята молитва
 12. Розалина

  Мисъл за деня-7.8.-13.8.2017г

  Мисъл за деня 13/,08,2017 През 12 часове на деня, откато изгрее Слънцето, всеки един час, в първата минута на часа да се концентрираш и да се помолиш на Бога. За един ден 12 часа, по една минута – 12 минути ще се молиш на Бога. Щом дойде часът, изведнъж, каквото правиш, ще престанеш и ще се помолиш. Ще се пренесеш 12 пъти на ден. За десет деня по 1 път всеки час ще се пренасяш. Този опит не е за всички, а за способните ученици. Опити
 13. Благодаря .Много полезна и поучителна беседа.И в известен смисъл доста загадъчна за разбиране на някои места. Как акордираме ума,сърцето и тялото. Тялото с храната ,която поемаме . Ума с мислите,които допускаме в играта му.!Ама да допуснем или да не допуснем зависи от работата с ума.Словото е храна за ума. Сърцето .....Като го отваряме за любовта навярно. Много интересна тема за размисъл.
 14. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото (Исай 54) Беседа :Денят на Божията работа За край : Господнята молитва
 15. Розалина

  Мисъл за деня-31.7-.6.8.2017г

  Мисъл за деня 5.8.2017 Трябва един ден, когато и да е, да се съблечем от сегашния живот. Това е една работа, много важна! Ако можем да се освободим от сегашния живот, както Бог изисква, то е най-голямото благо. Но не да се освободим по начин, както ние искаме. Аз мога да освободя един човек, но не е там въпросът. Аз се спирам и виждам недоволството на този човек – мога да му покажа пътя, по който той, сам, може да се освободи от своето недоволство. Трите връзки
 16. Рилски беседи - 1931 г. 1.08.2017-12 юли 1931 г. Любов към Бога 1931 2.08.2017 - 12 юли 1931 г.-Идеалът на човека 3.08.2017 -12 юли 1931 г.-Симон Петър 4.08.2017 13 юли 1931 г.-Старите накити 5.08.2017 -14 юли 1931 г.-Денят на доброто 1931 6.08.2017 -16 юли 1931 г.-Денят на Божията работа 7.08.2017 -19 юли 1931 г.-Човекът на новото 8.08.2017 -20 юли 1931 г.-Теория и приложение 9.08.2017 - 21 юли 1931 г.-Отпечатъци 10.08.2017 - 22 юли 1931 г.-Недоказани истини 11.08.2017 - 30 юли 1931 г. -Нашето място 1931 12.08.2017 - 31 юли 1931 г.-Чистене на съзнанието 13.08.2017-1 август 1931 г. - Обич, разумност и истинолюбие 14.08.2017 - 2 август 1931 г. - Ценното в малкото 15.08.2017 - 2 август 1931 г. -Хигиена на живота 1931 16.08.2017 -3 август 1931 г.-Съчетание, приложение и изпълнение 17.08.2017 - 5 август 1931 г. Мястото на Бога 18.08.2017 - 6 август 1931 г.-Тези три неща 19.08.2017 - 7 август 1931 г. - Ден на Божието изявление 20.08.2017 - 8 август 1931 г. -Запечатал е 21.08.2017 - 9 август 1931 г.-Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 22.08.2017 - 10 август 1931 г.-Които чакат Господа
 17. Много хубава неделна беседа.Благодаря на Учителя за нея. Красив разказ за любовта ,която ражда живота.За майката природа и нашето глупаво отношение към нея.Мисълта ,че можем да я подчиним и действията,с които ежедневно я крадем.За вярата в Бог.Пророчество за идните времена *т.е нашите сега.След 100 години се казва в беседата ,която е изнесена през 1932 година. Покрива_и_изправя
 18. За начало: Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на Царството В начало бе Словото Ще прочета 6 глава от Евангелието на Йоана. Духът Божий Беседа:332. Две врати - 15 декември 1940 г. За край: Отче наш. 7. Утринно слово 15.ХII.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 19. Розалина

  Мисъл за деня-24.7.-30.7.2017г

  Мисъл за деня 29.07.2017 Когато Провидението иска да ви даде голямо благо, то ви праща предварителни страдания. Дъждът е благото, което Провидението ще ви даде - страданието. И след това ще дойде радостта. Всякога, когато ще ви дойде голямо нещастие, голяма скръб, то това голямо изпитание ще се предшества от голяма радост. Затова всякога наблюдавайте: дойде ли ви голяма радост, то непременно ще ви дойде голяма скръб. Наблюдавайте. Ако ви дойде голяма скръб, то след нея непременно трябва да очаквате, че ще дойде голямо Божие благословение. Веселие и радост
 20. Розалина

  Мисъл за деня-24.7.-30.7.2017г

  Мисъл за деня 28.07.2017 Ние седим и казваме: „Мене няма кой да ме обича.” Идеята не е права. Ти не разсъждаваш правилно. Има Един, Който ви обича. Всеки ден за тебе изгрява слънцето. Слънцето, като изгрее, те търси. Има едно същество, което, като излезе, те търси. Слънцето те обича. Под слънцето аз разбирам Бога, Който те е създал. Както ние се интересуваме за една своя картина, така и Бог се интересува за когото и да е. Той се интересува как ти растеш, дали онова, което е вложил в тебе, расте, или не. Ако ти не си Го видял, то е друг въпрос. Може твоето внимание да е било отвлечено някъде. Проводници
×