Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Господ когато дава, щедро дава


Симеон
  • Източник: Трите обещания(книга "Обичайте и радвайте се"), 21 неделно утринно Слово, държано на 10 март 1940 г. 5 ч. с. Изгрев
 Share


При един от руските свещеници, Иван Кронщадски, иде един беден човек да му иска пари. Казва му: Аз нямам пари, ще се помоля на Господа, каквото Господ ми даде, на твое разположение е. Умира един от великите руски князе, викат Иван Кронщадски да го опее. След като го опял, дават му в един затворен плик една сума за възнаграждение. Той отива при бедния човек и без да отваря плика, дава му затворения плик. Казва: Това Господ го даде. Понеже князът заминал на другия свят, неговите близки служили в плика една голяма сума. Бедният, като отворил плика, уплашил се, намира 8 хиляди рубли. Помислил, че свещеникът сбъркал и отива и му казва: Аз имам нужда само от сто рубли, тук са 8 хиляди, много са. Не, не това всичкото е за тебе, това го дадоха, не е за мене. Господ когато дава, щедро дава.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...