Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Като дойдеш до Любовта, то значи веднага.


Донка
  • Източник: Утринни слова - Осма година (1938–1939);Добрият език, том 1;Една свещена идея
 Share

Като дойдеш до Любовта, то значи веднага. И щом дойде тя, ти не я питай „Ти ли си, или не си ти?“ Всеки един от вас трябва да знае – като дойде Любовта, да тръгне. И тогава да спази онзи закон: „Който не остави баща си и майка си и не тръгне подир Мене, той не може да влезне в Царството Божие.“ Ако ти не тръгнеш по Любовта, Царството Божие няма да дойде. Като дойде тя, ти ще напуснеш дома си. И желая като заминавате за онзи свят, по Любовта да тръгнете. Всичко остави и тръгни! Е, ще кажете: „Къде ще ме заведе тя?“ Тя ще те заведе там, дето трябва.
 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...