Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Размишлението върху Христовата Любов


Симеон
  • Източник: "Разговори с Учителя" от Боян Боев
 Share


Вие трябва да различавате човешката любов от Божествената и да не ги смесвате. Трябва значи, в тоя случай да изпълнявате волята Божия. Любовта тогава ще се прояви у нас. Самоотричането, доброволно а не по заповед, води към Любовта. Ангелите само като помислят за Бога отричат се от своето блаженство в рая и слизат на земята да помагат. Затова, размишлението върху Христовата Любов трябва да го считате тъй необходимо, както дишането на въздуха. Знайте, че Любовта на Бога тогава ще мине през Христос и тогава ще дойде чрез Него до вас.


 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...