Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Добрият път


Ани
  • Източник:

    Издателство Бяло Братство

    Молитви, формули, песни

    Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

    София, 2009 г.; ISBN: 978-954-744-100-2

 Share

Молитва на ученика

Господи на Светлината, на всичката пълнота и благост, за която моят Учител ми е говорил за Тебе, изяви ми се тъй, както Ти благоволяваш, както на Теб е угодно.

Аз съм готов да изпълня Твоята Воля без никакво отклонение, без никакво двоумение, без никакво съмнение. Аз ще бъда тъй верен и истинен, Господи, както Ти си верен и истинен, заради Името на моя Учител, чрез Когото Ти си ми говорил. Да се радвам винаги в присъствието на Твоето Слово, в изявлението на Твоя Велик и Свят Дух. И да бъда, Господи, като малките деца на Твоето Царство: послушен, прилежен, постоянен, търпелив, винаги доволен в безграничната Твоя Любов, Която Ти показваш към всички слаби и немощни, които търсят Пътя на Твоята Вечна Светлина, в която Ти обитаваш.

Моля Ти се, Господи, озарявай ме и да се не отдалечава присъствието на Благия Ти Дух от моята душа, от моето сърце, от моя ум, от моята воля.

Да бъда, Господи, носител на Твоето Слово, изпълнител на Твоята Воля, да върша всякога това, което на Тебе е угодно, това, което Ти искаш.

Да се весели Твоят Дух в моята душа и да се радвам аз в присъствието на Твоята Светлина, заради Името на моя Учител, с Което Ти си знаен в света.

Амин.

 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...