Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Хвала


Ани
  • Източник:

    Издателство Бяло Братство

    Молитви, формули, песни

    Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

    София, 2009 г.; ISBN: 978-954-744-100-2

 Share

ТРОИЧНИЯ ГОСПОД, ЦАРЯ НА ВСИЧКИТЕ ВЕКОВЕ

Господи, Боже наш, душата ни тихо уповава на Тебе.

Открил си ни пътищата Си и виждаме Твоята Благост; изявил си ни Милостта Си и виждаме дълготърпението Ти; показал си ни Любовта Си и виждаме Твоята Доброта; посочил си ни Истината Си и виждаме Твоята Святост; изявил си ни Името Си и виждаме Твоята Правда; разкрил си ни Мъдростта Си и виждаме Твоите велики дела; обърнал си сърцето ни и виждаме Твоето присъствие навсъде; просветил си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри; опасал си ни със силата Си и познаваме Твоето могъщество.

И след всички добрини и благости, които си излял отгоре ни според Твоята вътрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето Лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Любов.

Ние Ти благодарим за Твоята грижливост, с която си ни заобиколил. Благодарим Ти, че Твоята Милост и Благост винаги ни следват. Благодарим Ти, че всякога ни слушаш и си готов винаги да ни дадеш помощ и да ни крепиш, когато сме в нужда.

Благий Господи, Светий Отче на Небето и Земята, избавяй ни от ухищренията на лукавия. Ето, Ти си ни говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш във век, за да Те славим.

Господи, Боже наш, Който си неизменен, закрепи нашите слаби братя и сестри, за да пребъдат в Тебе и Ти да пребъдеш в тях, както пребъдваш в мен, за да сме всички едно, както Ти в мен, тъй и аз в тях, за да бъдем всички Едно, за да Те прославим на Земята с плодовете, които ще принесем в правда и милост, за да просветнат делата ни пред человеците, щото като ги видят, да Те прославят.

Благий Отче, Ти, Който ни даваш живот и здраве, Който ни насищаш с хляб и вода и Който ни задоволяваш с хилядите Си благословения всеки ден, Твоето Слънце изгрява всяка заран като младоженец и тича в пътя, който си му начертал, като ни донася и раздава Твоите благословения, които си ни отредил. То, в Твое Име, оживотворява всичката Земя с нейната природа; въздига и донася облаците, напоява лицето й с дъжд и влага; изважда всеки стрък изпод черната й обвивка, украсява полските цветя с всичката им хубост, която отначало си им дал; развеселява всички живи същества и человека, когото си направил според образа и подобието Си; вдъхва в неговото сърце надежда и вяра да се труди и работи, като му казва, че Ти ще благословиш труда му.

Колко са многочислени Твоите наредби, Господи! Всички те не могат да се изчислят.

Ние, всичките Твои чада, идем днес да Ти принесем своята благодарност, че си ни облякъл в дрехите Си на живота, и колко са хубави тия облекла, в които си ни обгърнал!

Благословений Господи, благословен от всичките векове, приеми сега нашата благодарителна молитва.

Амин.

 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...