Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ради
Ради

Аспектите на Меркурий

    Автор: Николай Дойнов

Отбелязахме, че най-голямото отклонение спрямо Слънцето е на 28 градуса. Най-голямото отклонение на Венера от Слънцето е 48 градуса. Следователно най-голямото отклонение, което могат да имат двете Планети една от друга, е 76 градуса, затова аспектите, които могат да имат двете Планети, са: съвпад, полусекстил, полуквадрат, секстил и 72 градуса. Изтъкнахме в легендата за двамата братя, че те се характеризират като големи герои, с което се подчертават възможностите, които имат техните мускули, стави на ръцете и краката бързо и точно да реагират на мозъчните подтици. Така например, ако един занаятчия има силните и добри аспекти на Меркурий с Венера, той ще бъде изкусен майстор, майстор от голяма класа. Защото под влиянието на Венера мускулите на ръцете и ставите много точно и правилно ще реагират на венерините подтици. Един човек на изящните изкуства – художник, музикант, инструменталист, за да бъде добър изпълнител, трябва да има силното влияние на Меркурий. Затова при добрите аспекти между Меркурий и Венера имаме изява на изкуства, в които пръстите играят голяма роля – свирене на пиано, цигулка и други от този род. Същото е и при приложните изкуства, изискващи умение всичко да се прави най-добре. При полуквадрат жаждата и стремежът за постигане на красотата срещат известни пречки.

При липса на аспекти между Меркурий и Венера подтикът и чувството за добро творчество липсват.

АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ С МАРС

При съвпад и добри аспекти имаме един активен и динамичен ум, способен преди всичко към разискване на всеки въпрос, със способност към добро говорене, а при висшите типове е налице добър ораторски талант. При лошите аспекти имаме един заядлив човек, готов при разговор винаги да апострофира с оскърбително изказване, противоречащо на онова, което се разисква. При по-нисшите типове имаме излишна, не на място бъбривост и стремеж към обсебване на чуждото - кражба, но на дребно (джебчийство и лъжа).

АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР

При съвпад и добри аспекти, особено при съвпад, имаме човек с голям интерес и жажда за материални придобивки - забогатяване. При по-добро и интелигентно ниво имаме силно изразен стремеж към знания и науки, като в това направление личността може да постигне много. При лоши аспекти имаме човек лаком, който обича прекалено и със стръв материалните придобивки, като приема, че това може да става и по непочтен начин - с измама и лъжа. Предпочита да блясва и да се изтъква със своите знания и умения, без те да са на голяма висота. Обича да го ласкаят и да се подчертава навсякъде. Има изразена склонност ДО използва услугите на другите, без да се чувствува задължен да се отплати за това. При нисшите типове този стремеж към материални придобивки може да става и чрез кражби, но по-наедро, в по-голям мащаб; те преиначават истината и лъжат.

АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ СЪС САТУРН

При съвпад и лоши аспекти имаме едно подчертано внимание към всички вещи, дреболии, продукти и каквото и да било, стигащо до най-дребното, със стремеж да го приберат и закътат, защото все може някога да потрябва. Обичат да се запасяват все от страх да не би да изпаднат в нужда, като често пъти, специално за продуктите, ги оставят да се развалят, без да могат да ги използуват. Плахи и предпазливи са. Имат голяма свидливост и ако се наложи да дават, те го правят с голяма пресметливост. При добри аспекти имаме човек със задълбочено търсене на истината. Те също имат голям усет към материалните ценности, но в един много облагороден нюанс, с който тяхното използване, бива за разумни и необходими нужди. Способни са към големи усилия и устойчивост за придобиване на тези материални ценности и успяват.

АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С УРАН

При съвпад имаме човек със студени и резервирани отношения предимно към хората от противоположния пол.

Този съвпад, както и добрите аспекти, дава човек със способности и стремежи към новото, оригиналното, към особеното разрешаване на всички въпроси и постъпки. При точни аспекти и при добра интелектуалност на индивида пред нас са рационализаторите, хората, които откриват новото. В живота им се случват изненадващи събития и много благоприятни случаи, които им донасят голяма полза и улеснение. При лоши аспекти имаме човек, склонен към мислене, изказвания и действия, които са странни и неприятни за другите. При точни аспекти имаме крайно неприятни и изненадващи събития с лоши последици в живота на индивида.

АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С НЕПТУН

При съвпад и добри аспекти имаме човек мил, симпатичен, отзивчив, с голяма интуиция. Всеки въпрос, всяка задача, още преди да е започнал да мисли за нея, е вече разрешена в главата му. При точните аспекти имаме литературни способности, засягащи повече отвлеченото – нереалното. Изобщо при силни позиции на Нептун имаме качества за изява на изкуството. При лоши аспекти имаме човек, който се поддава на измами и лъжи – доверчив човек. При точни аспекти тези измами и лъжи го засягат много лошо и остро.

АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ПЛУТОН

При съвпад е много лошо: такъв човек периодически като че ли престава да мисли, в него се явява скованост и обърканост и тогава, ако все пак нещо измисли, то ще бъде крайно лошо и пагубно за него - взема някакви неестествени и отегчаващи решения. При другите лоши аспекти има бъбривост, заядливост и желание да наложи своето, приемайки го за най-право, макар че съвсем не е така. При точни аспекти имаме хора, в които, като се вмъкне някаква идея, неправилна и дразнеща околните, те правят всичко възможно да я наложат на другите. При тези случаи околните не са способни с нищо да избият от главата им това неприятно състояние. При добри аспекти имаме една активност на мисълта, способна да се наложи на околните. При по-интелигентните типове имаме хора, които при разговор и разглеждане на ред въпроси добре и убедително се аргументират, т.е. имат добро и убедително слово.


User Feedback

Recommended Comments

"Аспекти на Меркурий с Марс

При съвпад и добри аспекти имаме един активен и динамичен ум, способен преди всичко към разискване на всеки въпрос, със способност към добро говорене, а при висшите типове е налице добър ораторски талант." ...освен ,ако е в Телец този съвпад/както е при мен:sleeping:/... :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...