Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Звучащата Кабала. Науката за числата, буквите и човешките имена

    Автор: Цветана (Лиляна) Табакова

Редакционната колегия на сп. „Житно зърно” попадна на интересен материал от архива на Цветана (Лиляна) Табакова: „Кабала – науката за числата, буквите и човешките имена”, записан при частни разговори и срещи с Учителя Беинса Дуно. Материалът е подреден в две тетрадки, които малко се различават една от друга.

***

В Кабалата, дадена от Учителя, българските букви имат числена стойност според звученето на техните съответствия в латинската азбука. Този странен синтез на базата на звука ни даде основание да публикуваме материала със заглавие „Звучащата Кабала”. Днес цялото околоземно пространство е наситено с вибрациите на английския и френския език, които ползват латинската азбука. Буквите са образи – символи. Звукът е тяхната вътрешна същност, а зад звука седи силата. Може би за обединеното човечество е необходима единна кабалистична система и Учителят ни дава модел как да се осъществи това сливане.

За нас, българите, тази система има своите неудобства. Буквите Ъ и Ь липсват в латинската азбука. Те не присъстват в Кабалата, която Учителят е дал на Цветана (Лиляна) Табакова. Ъ и Ь в средата на името се броят за единици. Буквата Й може да запази числената си стойност 10 като Йот, но на латински се произнася „жи”, така че числото 10 ще има две букви – Ж и Й. Това е предложение на редакционната колегия. Буквата Ч е записана само в едната тетрадка с числена стойност 900, но в главата „Закони на буквите” липсва нейната характеристика. Тя също не може да участва в кабалистичното изчисление, ако характеристиката й не се добави от беседите и лекциите на Учителя.

Въпреки наличието на тези трудности, редакционната колегия реши да публикува в няколко поредни броя на списанието Кабалата според текста, с който разполагаме, разбира се, по необходимост редактиран. Учителят изнася за първи път принципите, които стоят в основата и структурата на човешките имена, методите за хармонизиране на рожденото и именното число, връзката на числата и буквите с цветовете и съответстващите им тоналности (гами). Първата част на Кабалата може да се използва като фундаментално знание при всички нумерологични системи.

ГЛАВА 1

НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА

Учителят често говори в беседите си и в частни разговори за значението на числата, буквите и човешките имена. Старите евреи преди хиляди години са променяли името на болния с име, благоприятно като вибрация за случая и той оздравявал. Египетските мистици са преподавали принципите на числата като една от най - свещените мистерии. Когато човек изучи принципите на числата и буквите до най-големи тънкости, може да постави живота си в хармония с Природата, с Бога. Числата, свързани с буквите, са енергии, насочени към материалното поле, които обуславят качествата на индивида и го характеризират като личност.

Таблица 1

kabala-tab-2.png

Трите вида вибрации имат различно значение. Добре е името да съдържа букви от трите вибрации. Буквите с единична вибрация са много силни. Те имат отношение към принципите и действат през целия живот на човека. Двойните вибрации поддържат силата и градят – духовният свят. Тройните вибрации са съграденото – осъщественото на физическото поле. Когато името съдържа букви и от трите вида вибрации, човек има по - благоприятни външни условия и по - богата съдба. Добре е името да бъде по–дълго, с по–голям брой и различни букви. Да се избягват къси имена с еднотипни вибрации. Къси имена са Ана, Иво. Еднотипни вибрации имат имената Мими, Лили и др. Да се избягва съкращаването на дългите имена, което винаги би действало отрицателно върху живота на индивида. Например името Трендафила има 10 букви. Не е добре близките й да я наричат Филче. Човек живее по девет години във всяка буква от името си. Девет години съответната буква влияе върху характера и съдбата на индивида със своите положителни и отрицателни качества. Ако името е съставено от малко на брой букви, например Ана, след 27 години (3х9), Ана ще започне нов цикъл на 28-та си години, в случая с А и отново ще следват 3 цикъла от по 9 години до края на името. Името Ана може да се удължи с двойно „нн“ в средата.

За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името. Изчислява се само собственото име. Презимето не се изчислява, защото се отнася до фамилията. Полученото число се редуцира до едноцифрено.

Например името Анна:

1 + 5 + 5 + 1 = 12 = 3

Числото 3 е именното число на Анна. Именното число упражнява най – мощно влияние в живота на индивида. Вибрацията на именното число владее над опитността на живота.

Числата с единична, двойна и тройна вибрация се разделят на три триади:

Таблица 2:

kabala-tab-1.png

Чрез триадите се разбира доколко именното и рожденото число са в хармония.

Числото на датата на раждане има своя собствена характеристика. То, както и именното число, трябва да се редуцира до едноцифрено, ако не е такова. Например 28 е 2 + 8 = 10 = 1. Единицата е редуцираното рождено число на даден човек, роден на 28-ми. Доколко животът на този човек ще бъде хармоничен и щастлив, зависи от хармонията или дисхармонията между рожденото и именното число. Ако Анна е родена на шестия ден от месеца, нейното именно число 3 и рожденото й число 6 са в хармония, защото и двете са от триадата 3-6-9.

Поради хармоничното съчетание на двете числа, Анна ще има добри външни и вътрешни условия за осъществяване на своите духовни подтици и начинания. Но ако Анна е родена на първия ден от месеца, рожденото и именното число ще бъдат от две различни триади. Нейната личност ще бъде поставена на ред изпитания, противоречия, болести. Ако именното и рожденото число се намират в различни триади, т.е. не са в хармония, между мислите, чувствата и действията на индивида ще липсва хармония. И като резултат несполуката ще идва вместо успеха, болестта вместо здравето. Именното число владее над рожденото, защото е велика положителна сила, която слиза в посока към материалния свят. Рожденото число е велика отрицателна сила, която владее физическото поле. То показва пътя, който индивидът трябва да извърви при своето еволюционно движение нагоре. Вибрацията на именното число владее над общите житейски условия, индивидът чувства неговата сила в домашните и социални отношения. Рожденото число действа по–пряко върху физическото тяло и засяга здравето на индивида. За да бъде човек здрав, работоспособен, необходимо е рожденото и именното число да бъдат в хармония – в един и същ тригон. Именното число 3 в името Анна и рожденото число 1 не са в хармония. Анна не може да промени рожденото си число, но именното може. Тя трябва да избере ново име с именно число от триадата 3 – 6 - 9.

В Таблица 3 се вижда как числата и съответстващите им букви упражняват влияние върху органите на човешкото тяло. Триадите също оказват влияние върху органите на човешкото тяло.

Таблица 3

kabala-tab-3.png

Таблица 4

kabala-tab-4.png

Щастливи дни, месеци и години

Въпросът за щастливите дни, месеци и години е свързан отново с триадите.

Таблица 5

kabala-tab-5.png

Нашите щастливи дни, месеци и години са хармонични за осъществяване на нашите материални интереси. Силата на дните е по–голяма, отколкото на месеците. Месеците са по–важни , отколкото годините; а годините влияят на общите условия повече, отколкото на отделни събития. Дните на месеците, които са двуцифрени числа, трябва да се редуцират до едноцифрено число от съответната триада. Примери: 30=3; 12=3; 15=6; 27=9. Три, шест, девет са основните числа в третата триада.

Годините се изчисляват като се редуцират техните числа до едноцифрено число. Например 1942 година 1+ 9 + 4 + 2 = 16 = 7. Числото 7 е в хармония с триадата 1 – 5 – 7 и в дисхармония с останалите две триади. Щастливи години са тези, които могат да се разделят на числото на рождената дата. Злощастни години са ония, които не могат да се разделят на числото на рождената дата. Например година 1908 е щастлива за кое и да е лице от триадата 3 – 6 – 9, понеже

1 + 9 + 0 + 8 =18 = 9.

Числото 9 се дели на всяко от числата от триадата 3 – 6 – 9.

Съвършени и несъвършени имена

Съвършените имена се състоят от нечетен брой букви. За да се усъвършенства името, трябва да обърнем внимание на три контролиращи сили, наречени: крайъгълен камък, централен камък и горен камък. Крайъгълен камък се нарича началната буква в името. Централният камък в едно име е централната буква, а горният камък в едно име е последната буква.

Влиянието на крайъгълния камък е най-силно, защото целият живот на индивида е под неговите вибрации. Ако неговото число не влиза в триадата на рожденото число, сигурно е, че лицето ще срещне много спънки в живота.

Понеже крайъгълният камък определя в голяма степен живота на човека, той ще действа съвместно, в периоди от по девет години, с всяка следваща буква от името.

Централният камък или средната буква от името носи тежестта на арката и трябва да бъде силна материална буква. Ако името се състои от четен брой букви, остава без централен камък. Такива лица не могат да проявяват в достатъчна степен концентрация на съзнанието си поради липса на обединяваща сила вътре в човека. Централният камък хармонизира името и се превръща в разпределител на силите на душата.

Горният камък е последната буква на името. Той е завършваща сила и съдържа в себе си постигането на всички възможности. Неговото влияние е много мощно, показва перспективата на развитието.

Крайъгълният камък, централният камък и горният камък се отнасят до първата, втората и третата степени на всяко едно число и към числата на трите триади, както посочва следната таблица:

Таблица 6

kabala-tab-6.png

Пример за едно съвършено име е името Давид. Централният и горният камък се намират в същата триада като именното число:

Д А В И Д

4+1+4+9+4 =22=4

В хармоничното име крайъгълният, централният и горният камък трябва да бъдат в една триада. Ако рожденото число на цар Давид е също от триадата 2 – 4 – 8, резултатът ще бъде напълно хармоничен.

Не е добре числото на името и рожденото число да са еднакви, защото ще се получи прекалено струпване на еднотипни енергии. Например лице с именно и рождено число 5 ще живее дълго време в свой измислен, въображаем свят. Лице с именно и рождено число 9 ще бъде много оригинално, но и много нервно, защото числото 9 влияе силно на нервната система на човека. При именно число 10 и рождено число 10 лицето ще бъде голям идеалист, съвсем непрактично и ще се превърне в бреме за околните.

Промяна на името

Избирането на ново име не е лесно. Понякога е невъзможно към рожденото число да се подбере подходящо име, чието число да се съгласува с рожденото и същевременно с числата на крайъгълния, централния и горния камък. Това е труден въпрос, изискващ сериозно размишление. Новоизбраното име ще упражни силата си, ако се възприеме завинаги от лицето като единствено име и бъде използвано в личния му и социалния му живот. За себе си трябва да мислим непрекъснато с новото си име. Необходимо е да убедим няколко от най-близките си приятели да ни подкрепят, като мислят за нас и ни наричат с новото ни име. Без тези усилия желаният резултат ще се забави.

Цветове и триади

Всяко число има свой цвят. Цветът оживява числото и помага на индивида да възприеме неговото въздействие. Колкото по-съзнателен е този процес, толкова по-мощно е хармонизиращото влияние на съответния цвят. Всеки човек трябва да носи винаги собствения си жизнен цвят. Той ще му помогне да си осигури добро здраве и успех във всяко начинание.

Таблица за съответствията между числата, буквите и цветовете:

Таблица 7

kabala-tab-12.png

Цветовете трябва да се носят не само на дрехите, но и непосредствено до тялото, на голо, тогава са от полза. Да се носят на частта от тялото, повлияна от съответната триада. Например лица, свързани с триадата 1 – 5 – 7, трябва да носят своя жизнен цвят върху горната част на тялото, близо до главата, сърцето, стомаха, според рожденото число. Лице в хармония с триадата 2 – 4 – 8 трябва да носи жизнения си цвят около корема, за да повлияе на бъбреците, червата и детеродните органи. При хората, свързани с триадата 3 – 6 – 9, „тройките” могат да носят жизнения си цвят около черния дроб, но тези, повлияни от 6 и 9 не са ограничени да носят съответните цветове в някоя определена област, тъй като 6 и 9 влияят върху умствените центрове и нервната система. Те могат да носят жизнените си цветове във вид на бижута, пръстени, гривни, огърлици, колиета и др. Ако рожденото и именното число съвпадат, цветът, който като сила въздейства на лицето, се нарича именен цвят.

Основни музикални принципи

 

Тонове, тоналности (гами), триади

Всеки индивид вибрира и влиза в резонанс с определен тон и съответстващата му тоналност (гама). Това е звуковата среда, в която той живее.

Задачата на човка е да открие своя тон и гама, да влезе в хармония с тях, за да подобри условията на своя живот. Този тон и тази гама звучат от самото раждане до края на човешкия живот. Ако индивидът работи съзнателно с тях, ще се радва на добро здраве.

Таблица 8

kabala-tab-8.png

Музикалните тонове или гами, съответстващи на рожденото или именното число, трябва да се пеят или свирят всеки ден. Ако това правило не се изпълнява, човек излиза от своята звукова среда, губи връзка със своята рождена вибрация, постепенно спира да резонира или умира. Индусите имат древен инструмент – вина. Той издава един единствен много дълъг тон, върху който те медитират. Ако човек не може да пее, нека използва някакъв инструмент с клавиши или свирка, за да медитира върху собствената си вибрация, като я пее или свири продължително време.

Ако човек лесно се възбужда и неговият основен тон е мажорен, добре е да пее или свири в минорната гама, започваща от същия тон. Например от до мажор в до минор. Човек, чийто основен тон или гама е минорен и се чувства силно угнетен, е добре да пее или свири в съответната мажорна гама. Например от до минор в до мажор. Основният тон и гама на всеки индивид са ключове към неговия вътрешен свят.

ГЛАВА 2

ЗАКОНЪТ НА БУКВИТЕ

Учителят казва: Името трябва да звучи музикално и да има букви от трите части на азбуката (от А до И, от Й до Р, от Р до края) и да са съчетани така хармонично, че при изговарянето да се чувства мекота.

Букви с единична вибрация

БУКВАТА А, ЧИСЛОТО 1

А е началната буква в българската азбука. Показва интелекта и неговата проява във всички области на човешката дейност. Буквата А е великият архитект, в чието съзнание формите се раждат. Останалите букви са изпълнители на проекта. А, като единица в името, е показател за всички промени в живота на човека. Числото 1 е сигнификатор на подема, на новото начало. Ако именното и рожденото число са в хармония и буквата А се включва в тяхната триада, съответният период от живота на човека ще се характеризира с промени към по-добро. Тези промени, независимо в коя сфера на живота се проявяват, трябва да бъдат вещо ръководени, защото ако А не е в хармония, те могат да бъдат гибелни за личността, която има склонност към агресивност и незачитане на другите.

Учителят казва за букавата А: „ Най-силната буква, началото на всички неща. Означава бременност, закон за движение. А е човешкият интелект, който се учи от опитностите в материалния свят. В този смисъл А показва слизане в материята.

За материалния полюс на буквата А Учителят казва: „Буквата А се е явила първа. Тя представлява човешкия егоизъм в първа степен.” За възходящия полюс: „Буквата А е творческа гласна, тя сама не създава, но творчеството е закон на вечността.

Единицата като рождено число символизира Егото и означава силна воля, силен характер. Такъв човек може да се издигне високо, защото мащабът на неговата дейност е голям, но като не познава детайлите на проекта, лесно може да падне, ако не зачита мннеието на околните, което за него е проблем. Единицата лесно създава врагове и множество препятствия в своя път.

БУКВАТА Б, ЧИСЛОТО 2

А е най-силната буква, началото на всички неща. Означава човек, който започва да се проявява. Обаче Б създава формите. Това, което е посадено, иска да изникне. Б е творчески съграждащ принцип в природата, носи благост. В думата „благост” няма двойнственост. Б е велик закон на равновесие. Буквата Б абсорбира силата и дава форма, сладост, вкус. Ако именното и рожденото число са от триадата 2 – 4 – 8, тя ще покаже силата на майчиния дух. В мъжка тема числото 2 показва връзка с природата, със земята. Числото 2, когато пътешества, винаги мечтае за своя дом. Буквата Б, свързана с числото 2, има определени възгледи, които следва неотменно и твърдо.

Човек трябва да знае дали именното число 2 или рожденото число 2 има по-силно влияние върху неговата личност. Ако силата на буквените вибрации е по-голяма и подкрепена от други фактори, човек се проявява в по-голяма степен като материалист. Ако рожденото число е по-силно и хармонично, лицето проявява чувствителност, проницателност, тайнственост.

Двойките често са нерешителни, защото искат точно да преценят двете страни на всеки един проблем и протакат разрешаването му. Те често се опитват да приспособят дадените от съдбата условия към своите представи, интереси, потребности. Двойките трябва да запомнят следното: да не се ръководят сляпо от своите чувства и емоции, защото поради дребнавост и себелюбие могат да стигнат до фанатизъм.

Едно нехармонично 2, когато именното и рожденото число са от различни триади, е потайно, проявява самолюбие, неискреност, безчестие.

Постиженията в живота на двойката идват късно, след четиридесетгодишна възраст.

БУКВАТА Ц, ЧИСЛОТО 3

Буквата Ц е духовна буква, едно всемирно число. Тя трудно се събира в материалните букви и не е в хармония с тях. Буквата Ц е многостранна, с широк диапазон на дейност, но често разпилява своя интерес. Когато е водена от духовни подбуди, найният разностранен талант разцъфтява и тя може да извърши множество дейности с добър успех.

Тройката като рождено число означава интуиция, смелост, бързо ориентиране. Като именно число – разнообразни дарби и способности.

Числото 3 притежава мощен интелект. Успява да се издигне там, където е необходима бързина на мисълта. Три е артист, може да бъде красноречив оратор, обича науката, законността, мистицизма.

Когато числото 3 е в хармония, то е весело, разположено, уравновесено, естествено щедро. Поради своята универсалност и в известна степен непрактичност, не успява да използва дарбите и способностите в свой личен интерес и пропилява щастливите възможности, които лесно му се предоставят. Ако успее да стори това, ще се издигне. Когато чилсото 3 не е в хармония, проявява лекомислие към настоящето и бъдещето на своя живот. Разпилява силите си, умствения си капитал, разрушава моралните устои на собствения си живот, пилее с широка ръка придобитото богатство.

Буквата Ц контролира функцията на черния дроб. Когато вибрацията й е нехармонична с именното и рожденото число, черният дроб боледува, засяга също белия дроб и дихателните пътища. За да се освободи от негативното влияние, човек трябва да овладее в максимална степен своите емоции и вътрешни противоречия.

БУКВАТА Д, ЧИСЛОТО 4

Учителят казва: „Буквата Д означава закон на равновесие, притежава активна сила, която е в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят, да преодолее мъчнотиите. Буквата Д е плод, който е завършил развитието си.

Четворката като именно или рождено число показва твърд, упорит характер, предпочита предпазливостта пред риска. Добре преценява своите желания и тогава пристъпва към действие. Лоялен приятел, но не е човеколюбиво число. Четворките изискват хората да живеят по закона на Правдата и най-малкото отклонение от закона на справедливостта променя рязко тяхното отношение от добро и благородно към грубо и рязко. Те са честни и упорити, достигат признание ако отстояват докрай тези принципи въпреки многобройните препятствия. Понасят трудностите спокойно и трезво.

Когато буквата Д е в хармония с именното и рожденото число, тя е щедра, честна и може да се разчита на нея. Поддържа непрекъснат своя стремеж към издигане в службата, в науката, търговията с недвижими имоти, има отношение към минното дело. Когато буквата Д не е в хармония, носи неволи, загуби, злощастни връзки и контакти, трудно лечими болести. Дисхармоничната четворка е груба, безчестна, несправедлива поради склонността си към невъздържаност. Буквата Д е любител на природата, на лунните нощни разходки, обича животните, грижи се за тях с любов и всеотдайност.

Четворките не трябва да имат материални контакти с числото три. Техните най-добри приятели са между числата 2, 8, 11 и 22.

БУКВАТА Е, ЧИСЛОТО 5

Учителят казва: „Буквата Е означава слизане на енергии от Божествения свят на физическия, за да послужат за размножаване и осъществяване на всичко, което иска да се прояви, да се материализира.

Буквата Е с едния крак е на земята, а с другия – в астралния свят. Е е двойнствена буква, неуравновесена. Когато е поставена хармонично, тя се повлиява и привлича повече от светското великолепие и блясък и в по-малка степен от духовната страна на живота. Лесно и внезапно може да смени посоката си на движение. Е може да бъде в еднаква степен и добротворна, и злосторна. Тя може да получи импулс за висше проявление, но числото 5 става пречка поради своя нервен темперамент и неовладян характер. Тогава силата на импулса се разтваря в някакъв вид удоволствия, за което лицето Е – числото 5 дълбоко и искрено съжалява по-късно.

Когато 5 е рождено число, лицето е изпълнено с възторг и вдъхновение, достигащи често до авантюризъм.

Ако лиспва хармония между именното и рожденото число, петицата трудно може да запази равновесието на своя ум и лесно избухва. В такъв случай лицето или трябва да достигне достатъчно високо духовно ниво, за да може да се въздържи, или да даде възможност на разрушителните желания да се проявят, за да не се достигне до нервно разстройство или до разстройства в храносмилателната система. Буквата Е лесно се вдъхновява от всичко ново, лесно се приспособява в несвойствена за нея среда, овладява с лекота чужди езици.

Пет се стреми към промени, независимост и се учи преди всичко от своите опитности, бързо се примирява с неудачите и загубите. Петицата лесно печели пари.

Буквата Е трябва да приеме въздържанието като свой път, ако не иска да разруши душата си. В подходяща духовна среда може да развие психичните си способности.

БУКВАТА Ф, ЧИСЛОТО 6

Според Учителя буквата Ф е трудна, с опасни вибрации. Силата при нея е раздвоена. Тя има мощ да създава, но има и мощ да разрушава. Когато проявява своите висши вибрации, Ф е постоянна и твърда в намеренията, лоялна към приятелите си. Шестицата е идеалист, мечтател. В нейното въображение всичко е прекрасно. Поради артистичната си нагласа тя лесно се пренася в света на мечтите и може дълго да остане там, забравяйки ежедневието. Шестицата е интелектуално число. Често се среща като именно и рождено число сред изтъкнати творци на словото, музиката, изкуството. Шестицата работи за другите, рядко за себе си.

Когато рожденото и именното число са в хармония, от триадата на шестицата, човек е искрен, благонадежден, сърдечен, оптимист, толерантен, ползващ се с доверие. Хармоничната шестица може да бъде добър организатор на обществени движения с етична насоченост. При нехармонично съчетание въображението става болезнено, образите се изкривяват, интуицията, иначе безпогрешна, започва да създава неоснователни страхове.

Шестиците трябва да изпълняват обещанията си, защото околните приемат думите им напълно сериозно. За да имат успех, трябва да поддържат поведение, което събужда доверие.

Трябва да овладеят илюзиите си и да намерят реалността на собствения си живот сега, в този момент.

БУКВАТА Г, ЧИСЛОТО 7

Учителят казва: „Буквата Г е безкрайно, вечно начало. Във вечността е вложено всичко.” Г е топлината и светлината, при които посаденото расте. Седмицата е строго число, тя никому не прощава, защото е закон на съвършенство, знак на пълнота, на вътрешна чистота, която създава красотата отвън.

Седмицата завършва всички начинания. Който е под влиянието на буквата Г – числото 7, е методичен, изобретателен. Ако насочи своите усилия за развиване на духовните си способности, може да получи вдъхновение и да получи пророчески дар. Седем не остава в подчинено положение. То е винаги на върха.

Буквата Г повлиява силно физическия и умствения живот на родения. На тялото дава сила и запас от физическа енергия, а когато рожденото и именното число са в хармония, носи здраве и дълголетие. Седмицата оказва влияние върху астралния живот на човека, усилва чувствата и страстите. Когато един човек – седмица обича, люби, когато не обича, мрази.

Учителят казва: „Буквата Г показва музикалност.” Енергиите, свързани с този звук, идват от духовния свят. Седмицата е любител на музиката, литературата, изкуството, има богато въображение, обича самотата, тайнственото, мистичното. Когато седмицата е в хармония, роденият може да посвети живота си на науката, изкуството, на философски и трансцендентални изследвания. Най-силно съпротивление на седмицата оказва числото 8. Седмицата има афинитет към числата 11 и 22, но това привличане трябва да се избягва. Най-тежкият недостатък на буквата Г е желанието да обсебва чуждото по грабителски начин.

БУКВАТА Х, ЧИСЛОТО 8

Учителят казва: „Буквата Х е закон на успокояване.” При Х имаме един приятен обяд. Ще бъдеш възнаграден за слизането и за носенето на товара. Законът на осмицата и неговото проявление в буквата Х е да твори, да изпълнява и да завършва. Осмицата планира, реализира и получава резултати. Тя има силен характер. Трудностите я стимулират. Може да вземе върху себе си товара на другите, толерантна и справедлива е към всички.

Числото 8 означава най-големите страдания, допустими за човека. Така лошият човек може да стане добър, изправен пред числото на вечността и безконечността.

Когато именното и рожденото число са в хармония, числото 8 може да работи за цялото. Ако не са от една и съща триада, осмицата проявява егоизъм и себелюбие.

Осмиците обичат природата. Имат отношение към изкуството. Между осмиците се срещат често артисти, музиканти, писатели. Привличат се от числата в триадата 3 – 6 – 9. Антагонистично настроени са към числата 5 и 7. Понеже силите на осмицата са поляризирани горе – долу, дейността им трябва да бъде насочена за благото на цялото човечество. Ако дейността се насочи към собствената личност, осмиците изпадат в дребнавост.

При числото 8 външните условия са по-силни от личността. За да се справи човек, трябва да събуди своите вътрешни сили. Строгата любяща майка ги учи на служене и търпение.

БУКВАТА И, ЧИСЛОТО 9

Учителят казва: „Буквата И е свързана с ума. Тя потвърждава реалността – цъфнал цвят.” Цветът е начало на един процес. И има стремеж да го завърши. Буквата И се състои от две течения, едното слиза отгоре надолу, а другото се изкачва отдолу нагоре. Ако търсите истината, първо ще слезете, а после ще се качите. За буквата И високият идеал е път на постижение. Тя има твърда воля. Може многократно да повтаря и усъвършенства даден процес, докато достигне до съвършенството. Като именно число се откроява с артистични способности. Детето с именно число И от най-ранна възраст държи перо в ръка и пише стихчета и разказчета. Когато между именното и рожденото число няма хармония, страда нервната система, която е тясно свързана с буквата И и числото 9. Еднообразието притъпява сетивата на едно И. Всички процеси, които се повтарят, трябва да бъдат носители на известно разнообразие. Буквата И обича да ръководи и го прави разумно, добре. И – числото 9 трябва да поддържа добра вътрешна чистота, в противен случай цялата сила ще се загуби. Трябва да се задоволява и с малкото, което му е дадено, защото то винаги е достатъчно. Когато буквата И не е в хармония, злощастията се повтарят отново и отново.

Числото 9 според Учителя е „крайният резултат на всеки живот, който изисква съвършенство.” Девятката е човешката глава, проявеният човек, резултат на творческия принцип, чрез който се проявява Божествената сила в света.

Букви с двойна вибрация

БУКВАТА Ж/Й, ЧИСЛОТО 10

Буквата Ж е проява на живота във всички светове. За числото 10 Учителят казва: „Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката душа, от най-ниската до най-високата степен.” „Числото 10 създаде всички тайни в Битието.” В немската азбука числото 10 отговаря на буквата «йот». За нея Учителят казва: „Йот е творческа сила и означава Бог, който твори в живота.” В буквата Ж има равновесие на силите, разрешение на противоречията. По тази причина Ж/Й означава сили и енергии, които работят за растенето и развитието. Ж в името е закон за материално благополучие. Буквата Ж/Й, числото 10 проявява качествата на единицата в по-висока степен. Символизира ново начало в различните прояви на живота: материален, социален, душевен, духовен. При хармония с рождената триада всички контакти с материалния свят ще носят успех. За да се прояви животът в съвършенство и цялост, е необходима чистота. Ако Ж наруши закона на чистотата, ще отвори път на физически страдания и болести, психически отклонения и недъзи, което ще създаде нова карма. Като цикъл от 9 години, буквата Ж придава на родения честност, справедливост, благонадеждност (при хармония с рождената триада).

БУКВАТА К, ЧИСЛОТО 20

Учителят характеризира буквата К като неустой. Означава противоречия, които се проявяват в душевния свят на човека. „Тя е като човек, на който единият крак и едната ръка ги няма”. Когато името започва с К, човек трябва да се научи да се справя с тези противоречия. Това е задачата на неговия живот. Вибрацията К-20 е по-мощна от вибрацията Б-2. К е буква на крайности. Има интензивен характер. Няма висота, която К не би могла да достигне, нито дълбочина на безчестие, до която не би могла да слезе. К не би се спряла да наруши закона, без разлика човешки или Божествен. Буквата К представлява лодката на живота. Тя трябва да се движи хоризонтално по вълните, или: между Учителя и ученика трябва да съществува правилна обмяна, хармонично преминаване на мислите и чувствата. Това се постига, когато ученикът не се поставя по-високо от Учителя си, нито наравно с него. Числото 20-К има твърда воля и когато е в хармония с рождената триада, може да прояви множество способности. К трябва да опита да се самодисциплинира, обръщайки своя поглед навътре, към духовното начало в себе си. Само така ще успее да промени своя характер, изпълнен с толкова много противоречия. Ако се остави на течението, може да достигне до дълбоко падение. Да избягва хазарта и да не пие алкохол.

БУКВАТА Л, ЧИСЛОТО 30

Учителят характеризира буквата Л като „стремеж към Бога”, изкачване, сили, които идват от Божествения център, от Слънцето и влизат в природата. Планински връх, под който има извор. Силите, които действат на тази буква, са възходящи. Показват човек, който се движи, но който работи повече в астралния свят. Буквата Л-30 носи много от духовните качества на буквата Ц-3, но на физическо поле. Ц раздава, а Л събира, завършва започнатото. Л също раздава щедро, но разумно и справедливо. Буквата Л притежава интелектуална сила, която я прави естествен водач или човек на изкуството. Тя довежда нещата до добър край. Ако буквата Л е в хармония с рождената триада, човек може да развие духовните си способности. Даже ако не е в хармония, той не би проявил отрицателните качества на своя характер. Буквата Л е свързана с белите дробове. Когато човек овладее изкуството на правилното дълбоко дишане, буквата Л носи здраве и дълъг живот.

БУКВАТА М, ЧИСЛОТО 40

Учителят казва: „Буквата М е първичната материя, от която формите са направени, материалите, които семето извлича от почвата, за да расте.” Означава материалния свят и противоречията в него. В света има две неща, които постоянно функционират: М-материята и О–силата. Буквата М възприема. Там, където пластовете се пречупват – страданията, там ще намерите вода – живот. Най-възвишената проява на буквата М е саможертвата, в най-ниския си полюс М означава смърт. Буквата М одухотворява свойствата на Д. Най-силното качество на М е духовността. При хармония с триадата на раждане, тя може да развие своите психически способности и няма друга буква, която би понесла кръста тъй храбро и с толкова малко оплаквания. Най-силната буква в триадата 2 – 4 – 8 е буквата М. Тя е изпълнена с живот, сила и правда. Държи на справедливостта, но няма да стане агресивна, за да я защити. Търси пътя на примирението. Буквата М не е водач, но е добър изпълнител на плановете на онези, които уважава и обича. Когато буквата М не е в хармония с рождената триада, тя страда много и ще понесе голямо бреме на плещите си.

БУКВАТА Н, ЧИСЛОТО 50

Буквата Н означава противоречията в земния път на човека, но същевременно тя е наука за справяне с тях по пътя на негативната опитност. Няма нищо трайно в буквата Н. Колкото и да се хармонизира едно Н, лесно стига отново и отново до недоволство и отрицание. Буквата Н е преди всичко материална в проявите и отношенията си. Поражда неприязън, ревност, омраза, завист. Проявата й в света на мисълта е свързана с учителската професия. Чрез контакта с деца може да се избави от излишната енергия, която е в основата на негативните й състояния. Буквата Н символизира брака, връзката между две души, слезли на Земята да се учат по пътя на най-големите противоречия; затова щастлив брак не може да се очаква. Когато Н е в хармония с рождената триада, за съответния период от живота може да донесе добри материални придобивки, но ще си послужи с не съвсем почтени средства за постигането им. При липса на хармония, лицето е предразположено към тежки нервни заболявания и ревматизъм. Пътят за справяне с негативната природа на Н е търпението и добрата обхода с околните – близки и приятели.

БУКВАТА О, ЧИСЛОТО 60

Учителят казва: „О индусите наричат прана, а праната е силата, която изпълва пространството. Когато тя се преплете с материята (буквата М), се образуват формите. Често казвате, че О е условията, при които Любовта може да се прояви. Буквата О означава, че никой не може да ви направи зло или добро, което значи, че сте свободни.” Буквата О притежава качествата на Ф, но е по-силна от нея. Притежава в по-голяма степен чувство за ред, по-силна мисъл и интуиция, завършва всичко, което предприема. Буквата О е либерална. Разбира принципите, които работят чрез доброто и злото и използва условията, за да доведе до успешен край всяко свое начинание. Буквата О може да пише, да прояви известни артистични и музикални способности, но трудно ще достигне върховете в тези изкуства.

БУКВАТА П, ЧИСЛОТО 70

Буквата П означава закон за разцъфтяване, оплодяване, свързване с плода. Показва, че сте решили въпроса: Борбата в четирите ъгъла. Отдолу става изтичане на лошата енергия и възприемане на нещо. Буквата П усилва качествата на буквата Г, има по-силна индивидуалност и оригинални възгледи. Може да се прояви като философ – реформатор и организатор. Не може да заема подчинено положение и ако това се случи, губи равновесието си. Буквата П е интелектуална. Лица с буквата П в хармония с рождената триада имат условия за добра артистична, литературна, музикална кариера. Силата е в изключителната интуиция, която служи като основа на всичко, до което П се докосва в своята проява. Да се пази да не премине отвъд границите, които поставят Любовта и Правдата, защото всичко, което върши, ще се върне, за да благослови или озлочести според строгите закони на Битието. Буквата П показва, че можеш да излезеш от едно лошо положение. Ако живееш разумно, има условия за дълъг и ползотворен живот.

БУКВАТА Щ, ЧИСЛОТО 80

Буквата Щ означава сила, а силата е законът на разумността. Буквата Щ е по-силна от Х. Нейното чувство е по-интензивно, а проявата – по-оригинална. Като интелектуална буква проявява гениалност в областта на философията и нетрадиционните изследвания. Не обича да бъде ограничавана и управлявана. Ако не е в хармония с триадата на раждането, се преизпълва със скрупули, съзнанието слиза от високите сфери в света на обикновените човешки отношения.

БУКВАТА Р, ЧИСЛОТО 90

Буквата Р означава разумност, светлина, които се проявяват като различни качества в природата. Символизира човешката ръка – буква на активността и волята. Означава здраво да държиш идеята в ума си. Буквата Р е силна, но показва, че българинът иска да придобие доброто чрез насилие. Българинът трябва да смекчи тази буква, за да не препятства на доброто. Буквата Р има възможностите на буквата И, но като изразител на светлата им страна. При буквата Р не е необходимо процесът да бъде повтарян многократно, за да достигне съвършенство, защото е по-духовна и по-жизнена. Чрез буквата Р като цикъл могат да се постигнат най-съкровените духовни въжделения, развитие и усъвършенстване на личността във всяко желано направление. Р е интелектуална буква и изисква концентрация на съзнанието, за да може да насочи живота в определена посока. Когато е в хармония с рождената триада, Р е изключително благотворна, а ако не е, носи загуби на ценни книжа, документи, предмети, пари и други.

Букви с тройни вибрации

БУКВАТА С, ЧИСЛОТО 100

Подобно на А, буквата С е архитект на формите, но нейната духовност е по-мощна. Под нейно влияние формите на физическото поле се проявяват, но и непрекъснато се променят, защото вибрацията на С е непостоянна като приливите и отливите на Луната. Когато е в хармония с триадата на раждането, тя е добродетелна, но когато е нехармонична, е съкрушителна и смъртоносна. Движи се в полюсите на живота. Когато не е в хармония, се явяват бъбречни разстройства. С е трудна буква. Не е достатъчно всички нумерологични вибрации да са в хармония помежду си. Необходимо е да се живее добре, с други думи С трябва да бъде непрекъснато в духовен контакт с цялото творение и с всички творения. Ако изпусне този контакт, ше влезе в съюз с най-нисшите сили. За С среден път няма. С е студена буква. Затова трябва да поддържа връзката си с Бога, да възприема Любовта, Мира, Благодеянието не само като красиви думи и пожелания, а като дело на своя живот.

БУКВАТА Т, ЧИСЛОТО 200

Буквата Т е закон на противоречия и препятствия във физическия свят. Силна буква. Сила, която се движи от центъра на Земята към Слънцето, за да победи смъртта. Отвесната линия е Аз-ът, а хоризонталната – борбата и победата. Буквата Т означава, че трябва да излезеш от едно трудно положение.“ В две различни беседи Учителят дава различно обяснение на двете линии (вертикална и хоризонтална) при буквата Т: „Вертикалната черта е мъжът, а хоризонталната – жената*.” Винаги физическото, гъстата материя (хоризонталната линия) препятства на Духа (вертикалната линия). Вибрацията на буквата Т носи силна поляризация на енергиите, които се проявяват чрез нея. По тази причина Т притежава богата индивидуалност и не признава средни пътища и позиции. Притежава съкрушителна справедливост: ще спаси или ще умъртви, ще съгради или ще разруши. Буквата Т е диктатор и ще се стреми да контролира всеки индивид, който се намира в контакт с нея и под нейно влияние. Т е естествен строител и е нещастен, ако не може да строи според желанието и разбирането си. Буквата Т е символ на Божественото възмездие, затова изисква да има привилегията да жъне това, което е посяла. Буквата Т е закон на противоречия, но трябва да върви без колебания и обезверяване. Когато Т е в хармония с рождената триада, има условия да достигне самообладание. Ако човек не стане господар на себе си, не може да успее в живота и да владее злокобните влияния на буквата Т.

БУКВАТА Ю, ЧИСЛОТО 300

За буквата Ю Учителят казва: „Мярката, с която се познава Любовта.” Буквата Ю проявява много от качествата на Ц и Л, но е много по-духовна от тях. Притежава всемирния дух на Ц и Л, но по-трудно се обезсърчава и не е податлива на униние, понеже е с по-овладян характер. Когато не е в хармония с рождената триада, става прекалено себелюбива, стисната, стигаща до скъперничество.

БУКВАТА В, ЧИСЛОТО 400

Учителят казва: „Буквата В показва, че семето е посято.” Тя е свързана със закона на Истината, принципа на обединението, който събира всичко вътре в себе си. Буквата В свързва, обединява качествата на М-40 и Щ-80. Обича дома, мястото, където живее и не обича пътуванията. Нейното мнение е винаги твърдо и установено. Държи на приятелствата си и е правдива в отношенията си с хората. Буквата В обича природата, но не обича да се рови в пръстта. Може да стане отличен цветар. Силите на проявление са силно поляризирани. В практическите работи тя е олицетворение на равновесие. Вътре в себе си живее едновременно в два различни свята. В единия се превръща в мечтател, строител на въздушни кули, а в другия – в съдия, който вниква дълбоко зад действието с увереността, че мотивът има по-голям важност от самото действие. Така е според закона на Истината, но ако изпадне в лъжливо подозрение, може да изгуби приятелите си. Ако В не е в хармония с рождената триада, става изключително непрактична и трудно се справя с материалните условия.

БУКВАТА У, ЧИСЛОТО 500

Според Учителя „У е отворена чаша, която очаква да се напълни. Чрез този знак египтяните са изразявали човек, който се движи и мисли. Означава това, което възприема Любовта. Един ден, когато човек разреши противоречията си, ще обърне буквата У така, че главата да бъде нагоре.” У е буква на страданието, което донася благост, ако човек го разбира като проява и същност на процесите възраждане и новораждане. У има силна воля и упование в доброто и не може да направи компромис по отношение на средствата, които употребява за постигане на своите възвишени цели. Тя е буква на душата, устремена по пътя на Любовта и Правдата. Ако не следва тези закони в живота си, човек ще изпусне добрите условия, които буквата У носи. Когато У не е в хармония с триадата на раждането и рожденото число, развива наклонност към потайност и себелюбие.

БУКВАТА Ш, ЧИСЛОТО 700

Според Учителя „Буквата Ш е материалният свят. Тя е долина, затворена между два планински върха, които събира. Ш може много добре да свърши една работа или да развали всички работи поради прекалена любов към себе си.” Буквата Ш е предел за проява на духовните сили, които носят буквите Ф – числото 6 и О – числото 60. От една страна, тя събира, трансформира и неутрализира злокобните им влияния, от друга страна, благоприятства осъществяването на висшите им цели и обещания. Нерядко от устата на Ш може да се чуе истината. Ш е материална буква, затова проявата й е силно поляризирана.

БУКВАТА Я, ЧИСЛОТО 700

Буквата Я минава през големи мъчнотии и противоречия, които са я научили на търпение. Я лесно обещава, но често отлага изпълнението. Чрез буквата Я се засилва паметта. При хармония с рождената триада и рожденото число, Я може да развие своите психически сили, да стане първокласен музикант, художник, бижутер или да работи в областта на фината механика. При липса на хармония с триадата на раждането и рожденото число, Я проявява своя свещен егоизъм и достига до крайна мързеливост.

БУКВАТА З, ЧИСЛОТО 800

Учителят казва за тази буква: „Взима, но не дава. Счита, че всичко в света е негово, яде, но не плаща.” В своя негативен полюс З е бент, който спира всяко добро начинание. От друга страна, тя може да породи в човека интерес към мистериозното, окултното, психичното. Търси нови земи, открива нови лекарства. З е добър психолог или химик. Когато не е в хармония с рождената триада и рожденото число, уврежда здравето.

БУКВАТА Ч, ЧИСЛОТО 900

Бел. на редактора: В едната тетрадка срещу числото 900 няма буква, а в другата тетрадка е поставена буквата Ч, без да е дадена нейната характеристика. Ще си позволим да попълним тази празнина с няколко мисли от беседи и лекции на Учителя за тази буква.

Ч е отворена чаша, която очаква да се напълни. Сила за премахване на известни мъчнотии. Закон за оформяне на идеите. Буквата Ч е символ на ученичеството; „Чела” на санскрит означава ученик. От същия корен е думата человек.

Пример с името Румяна

Румена, Румяна, Руме, Руми, Рума

Дата на раждане – 30 декември

Сборът на цифрите на името е : Румяна – 4, Румена – 2, Рума-1, Руме – 5, Руми-9.

Рождената дата влиза в триадата 3 – 6 – 9. Името , което отговаря на триадата, е Руми, защото сборът от цифрите му е 9. Тази триада влияе върху черния дроб, гръбначно – мозъчната и симпатичната нервна система. Хармонични месеци за Вас ще бъдат: март, юни, септември, декември. Хармонични дни: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Щастливи години за Вас са тези, които могат да се разделят на рожденото Ви число. Например, ако вибрацията на името и на рожденото число е 3, човек ще бъде оригинален, но с напрегната нервна система, защото числото 3 е свързано с нервната система. Съвършеното име трябва да има нечетен брой букви, за да не се лишава от мощното влияние на централния камък. При Руми това условие не е изпълнено.

Руми трябва да се облича в следните цветове: червен, пурпурен и златен. Да ги носи около черния си дроб, или като бижута, пръстени, гривни. Вашият основен музикален тон и тоналност е ми-мажор, ми-минор и фа-мажор. Човек живее по 9 години във всяка буква от името си. Изчислете в кой цикъл се намирате и доколко сте в хармония или дисхармония през този период от живота си с числото на името и с рожденото число. След като достигнете последната буква, последния цикъл от името си, започнете отново от първата буква, от крайъгълния камък. Числото на крайъгълния камък ще влияе през целия ви живот като невидима нишка, която минава през всички букви-периоди. Пресметнете кои букви преобладават в името ви: духовните, материалните, всемирните или индивидуалните. Това е допълнителен знак за посоката, в която ше се развивате в този период.

Връзка между триадите и крайъгълния, централния и горния камък:

Триади

Крайъгълен камък 1 2 3

Централен камък 5 4 6

Горен камък 7 8 9

Числата 1,2,3 имат връзка с Божествения свят, 5,4,6 – с духовния, а 7,8,9 – с физическия. Затова значението на горния камък е особено важно. Чрез него действията на физическия свят достигат своя предел, като се осъществяват в определена форма.

Първата триада има отношение към индивидуалния живот на човека, втората – към социалния, а третата – към всемирния. В случая, рожденото число на Руми-3 е част от всемирната триада. Буквата Р, крайъгълният камък в името, се отнася към всемирните букви. При това добро съвпадение и следващата гласна У, която е изпълнена с вяра и упование, Руми може да служи на всемирната идея и на универсалната Любов, независимо че липсва централен камък.

При промяна на име:

1) Новото име не трябва да започва с буква, чиято числена стойност съвпада с рожденото число.

Пример: Рожденото число 8 и буквата Х от името Христо;

2) Ако човек се стреми към подобряване на здравето си, добре е новото име да започва с буквите Б и Д, ако са в хармония с рожденото число.

3) Да се избягват прекалено много букви с числена стойност 5 в новото име. Такъв човек е трудолюбив, добър работник, но те не носят щастие и добро здраве.

4) Антагонистичните числа: 5 и 11, 5 и 8, 2 и 7, 3 и триадата 1 – 5 – 7.

Буквата А не е добър крайъгълен камък.

При рождено число 13, което е самостоятелно, упорито, трудно променящо мнението си, новото име трябва да смекчи неговата твърдост.

Без дълбоко проникване в себе си чрез продължителна медитация, не променяйте името си. Освен промяна на името, задължително е да работите за промяна преди всичко на самия себе си. Новото име ще ни бъде само външен помощник. Разберете дълбоката причина за вашите трудности, какво те допринасят за духовното ви развитие и тогава променете името си. Промяната е органичен, а не механичен процес, част от цялостната духовна работа на човека.

-------------------------------------------------------------------------------------

* Човек се ражда на Земята ту като мъж, ту като жена. Когато се роди като мъж, неговата половинка (жената) е в невидимия свят. Тогава тя е вертикалната, а той – хоризонталната линия. И обратно: когато се роди като жена, нейната половинка (мъжът) е горе в невидимия свят. Тогава той е вертикалната, а тя – хоризонталната линия (бел. ред.).


<i>От сп. "Житно зърно" от 2000/2001г.<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 12.06.2008 г., 23:48 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...