Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Хороскоп на брака

    Автор: Сергей Вронски (превод от руски: Нели Тотева)

Ще разгледаме влиянието на аспектите между планетите в хороскопите на жениха и булката.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на булката има добър аспект с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, или обратно, ЛУНАТА от хороскопа на булката има добър аспект със СЛЪНЦЕТО от хороскопа на жениха, то в двата случая това ще покаже радикална хармония между партньорите. Наистина, в дадения случай най-добре е, когато ЛУНАТА се намира в хороскопа на жениха, а СЛЪНЦЕТО – в хороскопа на булката. Но даже и противоположната конфигурация се оценява достатъчно високо, понеже тя е способна да издържи на всяко влияние от други планети. В основата на тази комбинация лежи не физическия ефект, а високия потенциал от хармония в характерите и нравите на партньорите, който се явява здрава основа за силен и здрав брак и съпружески съюз.

При лош или зловреднен аспект между тези планети ще се забелязва отсъствието на основна хармония в отношенията между булката и жениха, което води след себе си по-свободно и леко влияние, както отвън, от страни, така и с вътрешен характер. Често ще избухват спорове и скандали между партньорите, бърза раздразнителност и бърза обидчивост. Взаимното разбиране постепенно ще се разтвори и ще изчезне, довеждайки до разваляне на съпружеските отношения, до разстройство и разпадане на самия брак. Само при наличието на силна помощ от страна на ЮПИТЕР или ВЕНЕРА е възможен временен разрив с последващо помирение. Но подобни ситуации могат отново да се повторят.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на булката има добър аспект с ВЕНЕРА от хороскопа на жениха или, обратно, ВЕНЕРА от хороскопа на булката има хубав аспект със СЛЪНЦЕТО на жениха, то това обстоятелство доста усилва хармонията между партньорите, повишавайки потенциала на тяхната взаимна привързаност. Това особено силно влияе, ако ВЕНЕРА от хороскопа на жениха образува добър аспект със СЛЪНЦЕТО на булката. В областта на външните събития това често означава пари, получени от парньора. При лош или зловреден аспект между тези планети ще се наблюдава и явна дисхармония между партньорите, и предимно, поради екстравагантността на партньора на ВЕНЕРА, поради прекалената тенденция към различен вид удоволствия и наслади.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на булката има добър аспект с МАРС от хороскопа на жениха или обратно, МАРС от хороскопа на булката се намира в добър аспект със СЛЪНЦЕТО на жениха, това ще съдейства, както за взаимна любов и привързаност, така и за взаимна страст в съпружеския и интимен живот. Това ще се наблюдава най-вече в случаите, когато СЛЪНЦЕТО е в хороскопа на булката, а МАРС – на жениха. Към това се добавя още и доста активния прилив от страна на невестата, съдействащ за тщеславен стремеж към успех в делата на жениха, бъдещето на мъжа.

При лош или зловреден аспект между тези планети винаги са възможни спорове и раздори между партньорите, скандали, различни неприятности и разочарования, за техния род и характер ще съдим по знаците на Зодиака, дома на хороскопа и качеството на самия аспект.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на блуката има добър аспект с ЮПИТЕР от хороскопа на жениха или, обратно, ЮПИТЕР от хороскопа на булката се намира в добър аспект със СЛЪНЦЕТО на жениха, това обещава доста успешен брак, уютно и комфортно семейно огнище и приятно, и полезно обкръжение. Това, наистина, не оказва директно въздействие върху света на чувствата между партньорите или върху тяхната взаимна привързаност, но въпреки всичко съдейства за запазване на душевната топлота, противодейства на факторите, способни да създадат някаква дисхармония. Парите и материалната обезпеченост, както и различните приоритети в социалната сфера, се явяват главно предимство в дадения брак. При лош или зловреден аспект между тези планети винаги може да се очакват неуспехи и неуредици, предимно, и в повечето случаи поради нездравия оптимизъм и екстраваганстност, поради прекалено голямото лекомислие и вятърничество по жизнените и финансови въпроси, неразумна щедрост и разточителство, поради негативното въздействие върху хармонията на дадения съюз чрез външния свят, външните условия.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на булката има добър аспект със САТУРН от хороскопа на жениха или, обратно, САТУРН от хороскопа на булката се намира в добър аспект със СЛЪНЦЕТО на жениха, то такива обстоятелства създават превъзходни условия и добри перспективи за образуване на “фиктивен брак”, брак “по сметка” или по други причини от подобен род.

При лош или зловреден аспект между тези две планети се намалява възможността за някакви успехи след сключване на брака.

Ако СЛЪНЦЕТО в хороскопа на блуката има добър аспект с УРАН от хороскопа на жениха или, обратно, УРАН от хороскопа на булката се намира в добър аспект със СЛЪНЦЕТО от хороскопа на жениха, то това оказва пряко въздействие не толкова върху самия брак или съпружеския живот, а най-често и най-силно, върху общите интереси, общите стремежи и, предимно, върху сферата на окултните и съкровени науки и политически възгледи.

При лош или зловреден аспект между тези планети съществува заплаха от катастрофа, нещастен случай или делови неуспехи.

Ако СЛЪНЦЕТО от хороскопа на булката има добър аспект с НЕПТУН от хороскопа на жениха или, обратно, НЕПТУН от хороскопа на булката има добър аспект със СЛЪНЦЕТО от хороскопа на жениха, в тези случаи един от партньорите (често и двамата) може да се издига за сметка на своите превъзходни духовни и екстрасензорни качества, увличайки и своя партньор, засилвайки общите интереси.

При лош или зловреден аспект между тези две планети това може да стане причина за аморален начин на живот на един от пратньорите, болестта на някой от тях или доста странни условия и обстоятелства в техния съвместен живот, възникващи поради привързаността на един от тях (или двамата) към алкохол и наркотици, или поради склонност към полови изварщения и други подобни.

Ако ЛУНАТА от хороскопа на булката има добър аспект с МЕРКУРИЙ от хороскопа на жениха или, обратно, МЕРКУРИЙ от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, то тези обстоятелства усилват общите интереси в интелектуалната сфера, склоността към пътуване и пътешествия. Способстват създаването и укрепването на хармонията, увеличавайки едновременно и потенциала в любовта и привързаността един към друг. Може да бъдат постигнати успехи в творчеството, особено в света на изкуството, а също и финансово благополучие, заможност.

Лош или зловреден аспект между тези две планети, като правило, не влияе, не се отразява върху взаимоотношенията, любовта и привързаността, но поради екстравагантност, безотговорност или прекалена взискателност предразполага партньорите към изневяра, особено мъжа.

Ако ЛУНАТА в хороскопа на булката има добър аспект с МАРС от хороскопа на жениха или обратно, МАРС от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, то това увеличава страстта между пратньорите, позволявайки им едновременно с това да държат под контрол своите чувства, да регулират известни животински инстинкти.

Лошите или зловредни аспекти между тези две планети засилват раздразнителността и бързата обидчивост, пораждайки насилие и жестокост и влияейки отрицателно върху взаимоотношенията и любовната сфера на партньорите.

Ако ЛУНАТА в хороскопа на булката има добър аспект с ЮПИТЕР от хороскопа на жениха или, обратно, ЮПИТЕР от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, то това укрепва тяхното взаимно разбиране и взаимоотношенията на основата на близките възгледи, и мнения, убеждения и представи, светогледа, особено в такива сфери като философия и религия. Успехите във финансовите дела също оказват своето положително влияние, създавайки хармония в живота, на работата, в домашното огнище.

Лошите и зловредни аспекти между тези две планети засилват търканията и раздорите вследствие на явните различия във възгледите и мненията, във всички допирни точки, а също и незначителното, слабо материално обезпечение на дадения брачен съюз.

Ако ЛУНАТА в хороскопа на булката прави някакъв аспект (лош или добър) със САТУРН от хороскопа на жениха или, обратно, САТУРН от хороскопа на булката - с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, това въпреки че създава тенденция към охлаждане на чувствата между партньорите, на тяхната привързаност след встъпване в брак, не засяга самия съюз, той не страда от това. Обратно, увеличава продължителността на брака и неговата стабилност, понеже, като правило, в дадения случай страстите не играят решаваща роля, особено ако той е сключен като “фиктивен” или “по сметка”. Този брак ще бъде полезен и изгоден за двете страни.

Ако ЛУНАТА в хороскопа на булката има добър аспект с УРАН от хороскопа на жениха или, обратно, УРАН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ЛУНАТА на жениха, то това обстоятелство влияе по-слабо на чувствата, но повече на външните събития, които ще докосват двамата партньори, особено – общността на техните интереси, засилващи взаимната привързаност.

Лошите и зловредни аспекти между тези планети увеличават опасности от различен вид и характер, които могат да засегнат единия от партньорите, и с това да разрушат дадения съюз.

Ако ЛУНАТА в хороскопа на булката има добър аспект с НЕПТУН от хороскопа на жениха или, обратно, НЕПТУН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ЛУНАТА от хороскопа на жениха, то това обстоятелство основателно ще укрепи дадения съюз, понеже той ще се базира на общите интереси, на талантите и способностите на пратньорите в сферата на окултните и съкровени науки, като един от тях може би ще притежава някакви феноменални или екстрасензорни, или даже гениални способности в произволна сфера с нептунианско влияние.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети ще предизвикват неудовлетворение от семейния живот поради лъжа и неверност от страна на един от партньорите. В някои случаи това показва известни забележими странности или странни тенденции, в дадения съюз, предизвикани от физическите недостатъци на пратньора или от психическото разстройство на един от двамата.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект с ВЕНЕРА от хороскопа на жениха или, обратно, ВЕНЕРА от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ на жениха, то в тези случаи, макар да не е от голямо значение за самия брака, все пак, чувствата на партньора се съвместяват и усилват пресметливо.

Лошите и зловредни аспекти между тези планети задължават партньорите да запазят известна дистанция помежду си с определена свобода на действие.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект с МАРС от хороскопа на жениха или, обратно, МАРС от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ на жениха, то това, от една страна, засилва и поддържа интелектуалния стимул на партньора с МАРС, а от друга страна – укрепва и умножава силата и енергията на пратньора с МЕРКУРИЙ.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети засилват раздразнителността от всякакви глупости, предизвиквайки едновременно и бърза обидчивост, припряност както в речта, така и в действието, а често даже забележима агресивност с тенденция към актове на насилие. Може да се изяви доста забележимо разногласие и даже противоборство, както в инетелектуалната сфера, така и в мирогледа.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект с ЮПИТЕР от хороскопа на жениха или, обратно, ЮПИТЕР на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ от хороскопа на жениха, то това условие заздравява менталната връзка между партньорите, особено в такива сфери и области като философия и религия, култура и образование, пътуване и пътешествия.

Лошите и зловредни аспекти между тези две планети ще пораждат и предизвикват множество конфликтни ситуации в брака и семейния живот, особено поради лъжа и лицемерие, поради неспазване на договорните задължения.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект със САТУРН от хороскопа на жениха или, обратно, САТУРН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ на жениха, то това оказва доста стабилно действие върху партньора със САТУРН, като благоприятства интелектуалните и делови интереси на партньора с МЕРКУРИЙ.

Лошите и зловредни аспекти между тези две планети създават противоречия и противоборство в сферата на интелектуалните възгледи и разочарование, което ще се явява главната спирачка в деловия живот, понеже след неверни съвети ще последват и неверни дела.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект с УРАН от хороскопа на жениха или, обратно, УРАН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ на жениха, това обещава успех във всички съвместно започнати дела, но само при условие, че нито една от тези планети не се намира в зодиакалните знаци от стихийния тригон на ВЪЗДУХА (ВЕЗНИ, ВОДОЛЕЙ, БЛИЗНАЦИ), понеже тук те не могат да внесат практичен резултат.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети показват явна несъвместимост в характера и нрава и че дадения брак може да донесе само раздразнение и обида, разочарование и влошаване.

Ако МЕРКУРИЙ в хороскопа на булката има добър аспект с НЕПТУН от хороскопа на жениха или, обратно, НЕПТУН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МЕРКУРИЙ на жениха, това означава, че интуицията на единия от партньорите може да окаже напълно определена и силна помощ в интелектуалните занимания и сензорната сфера на другия, създавайки общи интереси във всички дела.

Лошите и зловредни аспекти между тези планети създават опасност от лъжа и неверност с последващи неприятности, разочаворание и влошаване на брачния и семеен живот.

Ако ВЕНЕРА в хороскопа на булката има добър аспект с МАРС от хороскопа на жениха или, обратно, МАРС от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ВЕНЕРА на жениха, това повишава потенциала на взаимната любов и привързаност, а ако се намира в един и същи зодиакален знак – взаимен и еднороден еротико-сексуален стремеж с потенциални страсти. При участието на МЕРКУРИЙ в тази игра страстите могат да избухнат, създавайки такава ярост, че могат да привлекат вниманието на околния свят със своите съответни последици. Трябва да се обърне вниманието на бъдещите брачни партньори върху това, за да бъдат избегнати възможните неприятности в бъдеще.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети могат много силно да повлияят върху съдбата на брачния съюз, предимно, поради силното влияние на природата на страстите, усилвайки и без това високия потенциал от животински инстинкти. Прекалената сексуалност на единия от партньорите, ако не бъде удовлетворена, може да доведе до съпружеска изневяра, а после и до влошаване и разрив в брачния съюз.

Ако ВЕНЕРА в хороскопа на булката има добър аспект с ЮПИТЕР от хороскопа на жениха или, обратно, ЮПИТЕР от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ВЕНЕРА на жениха, това винаги ще оказва благоприятно въздействие и влияние върху хармонията между партньорите и брачния съюз. Помага за създаване на уют и комфорт в семейното огнище. То показва финансово благополучие, носи успех в съвместните дела и предприятия, а също и печалба и изобилие, заможност и даже богатство.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети най-често предвещават разстройство в отношенията, влошаване и разрушаване на дадения брачен съюз, особено поради засилване и проява на негативните черти в характера и нрава, поради прекалена самовлюбеност и високомерие, поради неспазване на законността и традициите на даденото общество, поради екстравагантност и безразсъдна разточителност или поради аморален начин на живот, алкохолизъм, наркомания, проституция.

Ако ВЕНЕРА в хороскопа на булката има добър аспект със САТУРН от хороскопа на жениха или, обратно, САТУРН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ВЕНЕРА на жениха, то това предвещава успешен и дълъг брачен съюз и силна привързаност между партньорите. Това също може да показва сключване на брак в по-късна възраст, когато еротиката и секса се явяват вече слабозначими, а на първо място се издига и главна роля играят силните чувства за дълг и отговорност.

Лошите и зловредни аспекти между тези планети в повечето случаи и най-често разрушават взаимоотношенията и привързаностите, усилвайки егоцентризма и користолюбието, създавайки различини пречки и прегради в отношенията, но почти никога не довежда брачния съюз до разпадане, до влошаване, до разрушаване. И в тези случаи отново ще властват силните чувства за дълг, за отговорност за своите действия, постъпки, поведение.

Ако ВЕНЕРА в хороскопа на булката има добър аспект с УРАН от хороскопа на жениха или, обратно, УРАН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ВЕНЕРА на жениха, то това забележимо усилва романтичните чувства и привързаности, като влияе най-вече върху всичките условия и обстоятелства в периода на ухажване, създавайки едновремено съответния микроклимат за встъпване и оформяне на брачен съюз.

Лошите или зловредни аспекти между тези две планети ще показва някакви странности и отклонения от признатите и съществуващи норми на даденото общество в еротико-сексуалните връзки между партньорите, показвайки явна извратеност в тази сфера.

Ако ВЕНЕРА в хороскопа на булката има добър аспект с НЕПТУН от хороскопа на жениха или, обратно, НЕПТУН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с ВЕНЕРА на жениха, това създава условия, необходими за благоприятния изход по време на ухажването, усилвайки едновременно и романтичните чувства и привързаности между партньорите

Лошите или зловредни аспекти между тези две планети предсказват аморален начин на живот и извратеност под силното въздействие и влияние на алкохола и наркоманията, създавайки всички възможни условия за неверност в семейния живот, за създаването на два дома и две семейства, което в края на краищата ще доведе дадения съюз до влошаване и пълен разрив.

Ако МАРС в хороскопа на булката има добър аспект с ЮПИТЕР на жениха или, обратно, ЮПИТЕР от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МАРС на жениха, то въпреки че това обстоятелство не играе голяма роля за самия брачен съюз, все пак създава добри възможности и предпоставки за процъфтяване на дадения брачен съюз, създавайки уют и комфорт в семейното огнище и всички необходими условия за обогатяване и нарастване на семейния бюджет.

Лошите или зловредни аспекти между планетите обещават различни неприятности поради екстравагантност, прекалено нездрава щедрост и разточителност или поради разногласия в светогледа.

Ако МАРС в хороскопа на булката има добър аспект със САТУРН от хороскопа на жениха или, обратно, САТУРН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МАРС на жениха, това обстоятелство за дадения брачен съюз не представлява някакъв интерес и няма голямо значение.

Но лошите и зловредни аспекти между тези планети създават сериозна заплаха не само за съществуването на самия брачен съюз, но даже опасност за живота на пратньорите. Ако до сключването на дадения брачен съюз все още се забелязва някакъв стремеж да се задържи неговата привлекателност, поне за околните, то веднага след неговото оформяне очевидно се засилва хладността в отношенията, което с течение на времето може да прерастне в ненавист и коварство, водейки до опити за убийство на партньора, особено ако в тази играе участва и Плутон.

Ако МАРС в хороскопа на булката има добър аспект с УРАН от хороскопа на жениха или, обратно, УРАН от хороскопа на булката се намира в добър аспект с МАРС от хороскопа на жениха, то това обстоятелство за дадения брачен съюз няма голямо значение.

Лошите или зловредни аспекти между тези планети внасят внезапност и неочакваност, бързина в събитията и даже взривоопасни моменти в отношенията между партньорите. В тези случаи са много чести и студенината, и неприязънта, грубостта и жестокостта, агресивността с актове на насилие, явяващи се главен фактор за влошаване на семейните отношения и разваляне на брачния съюз.

Ако МАРС в хороскопа на булката има някакъв аспект с НЕПТУН от хороскопа на жениха или, обратно, НЕПТУН от хороскопа на булката се намира в произволен аспект (добър или лош) с МАРС на жениха, тези обстоятелства не предвещават нищо добро. Даденият брачен съюз винаги и постоянно ще бъде заплашван от лъжа и неверност, жестокост и коварство, измяна и предателство, агресивност и насилие, като това ще се случва при странни обстоятелства. Най-добре би било, ако булката и жениха се разделят с добро, преди да завърши бракосъчетанието, всеки да тръгне по своя път, без да се докосва и да пречи на другия.


<i>Из „Астрология: о браке и совместимости“, Сергей Вронский<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 15.10.2008 г., 20:03 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...