Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ради
Ради

Упътване към Богомилските легенди

    Автор: Радислав Кондаков :по Николай Райнов

Богомилски легенди са издадени от Николай Райнов през 1912 г. с псевдонима Аноним. Оттогава насам те са преиздавани много пъти, но остават за нас все така загадъчни, дълбоки, далечни – и едновременно близки. Според самия Николай Райнов, легендите са написани 928г. лично от Боян Мага – Водачът на Богомилите. В оригиналния си вид те са били много по-големи, пълни със сирийски, еврейски, коптски и староегипетски думи - необходими елементи на магичната реч. Тези неща липсват в съвременното издание, защото то е приспособено за външни.

Легендите се разделят по значение и характер на девет вида:

1. КОСМОГОНИЯ: Сатанаил ("Царят на мрака") и Адам ("Каин и Авел");

2. МАГИЯ: Небето ("Трите небеса") и стълбът ("Вавилонската кула")

3. МИСТИКА: Царят на Селима ("Мелхиседек") и Търсещата ("Каломаин")

4. ЕЗОТЕРИКА: Моисей ("Жрец на Озирис") и Поклонение на влъхвите ("Пътят на звездите");

5. РИТУАЛ: Скритият ("Псалом на слънцето") и Скритата ("Песен на девата");

6. СИМВОЛИКА: Соломон ("Словата на Блажения") и Гадателят ("Даниел");

7.ВЕЛИКО ДЕЛО: Притчи ("Книга на загадките") и Савската царица ("Соломон и Балкиза");

8. МАЛКО ДЕЛО: Блудният син ("Сватбата на царския син") и Домът ("Дъщерята на царя");

9. АПОКАЛИПТИКА:Ездра ("Видение на Ездра") и Юда ("Иисус на планината").

Освен Боян, Богомил също е дал 29 легенди. За съжаление до нас са достигнали само имената им :

1. Изгонване на ангелите;

2. Кръстир дърво;

3. Въпроси на Балкиза;

4. Слизане на Исуса в ада;

5. Ходене на Богородица по мъките;

6. Митарственик;

7. Соломоновият Храм;

8. Виденията на Йоан Кръстител;

9. Повест за Чашата;

10. Деяния ня Йосиф Ариматейски;

11. Въпроси на Пилат;

12. Образът на Абгар;

13. Повест за Ева;

14. Слизане на Бога по земята;

15. Архангел Михаил и Сатанаил;

16. Създаването на Рая;

17. Каин гради град;

18. Книга на Енох;

19. Борба на Якова с Бога;

20. За потопа;

21. За Голгота;

22. За детинството Исусово;

23. Магични молитви на св. Поликарп;

24. Битие на св. Богородица;

25. Създаване на звездите;

26. Странстванията на Балкиза;

27. Повест за Мелхиседек;

28. Пророк Елиас;

29. Откровение на апостол Павел.

Радислав Кондаков

kondakov@abv.bg


Дата на първоначално въвеждане: 08.09.2006 г., 03:49 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...