Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Водата - ключ към обезпечаването на прехраната

    Автор: www.unwater.org

Населението на Земята днес е 7 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда. Статистиката сочи, че всеки от нас приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна.

За производство на 1 килограм говеждо месо са необходими 15 000 литра вода, докато за създаването на 1 килограм пшеница се използват едва 1500 литра.

Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде.

През 2012 г. Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.

Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства. В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.

Защо водата е ключ към обезпечаването на прехраната?

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.

Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.

Непостоянните валежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации.

Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Воден отпечатък

Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване.

Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н. Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващия се сектор за производство на храна: средногодишният добив на риба от аквакултури на глава от населението се е увеличил с една средна ставка от 6,6% на година между 1970 и 2008 година. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажни зони, езера и устия на реки и са изключително важни потребители на вода.


Това прави водата изключително важна при отчитане на водния отпечатък при производството на продукти от животински произход.

НЕОБХОДИМАТА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА....?

1. Филийка хляб: 40 литра

2. Чипс: 185 литра

3. Порция маслини: 250 литра

4. Говеждо пържола: 7000 литра

5. Ябълки: 70 литра

6. Чаша чай: 35 литра

7. Домати: 13 литра

8. Чаша портокалов сок: 170 литра

9. Картоф: 25 литра

10. Салата от марули: 13

11. Хамбургер: 2400 литра

12. Чаша мляко: 200 литра

13. Чаша кафе: 140 литра

14. Яйце: 135 литра

15. Чаша вино: 120 литра

16. Чаша бира: 75 литра

17. Портокал: 50 литра

18. Килограм ориз: 4500 литра


Материалът е предоставен от Басейнова Дирекция - гр. Пловдив

Статията е посветена на Световния ден на водата - 22 март

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Добави...