Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Водата - ключ към обезпечаването на прехраната

    Автор: www.unwater.org

Населението на Земята днес е 7 милиарда души, като прогнозите за 2050 г. е то да достигне 9 милиарда. Статистиката сочи, че всеки от нас приема дневно между 2 и 4 литра вода, като междувременно най-голямата част от количеството вода е използвано за производството на храна.

За производство на 1 килограм говеждо месо са необходими 15 000 литра вода, докато за създаването на 1 килограм пшеница се използват едва 1500 литра.

Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде.

През 2012 г. Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.

Населението на света се увеличава с около 80 милиона души всяка година, а необходимостта от прясна вода с 64 милиарда кубични метра годишно. В същото време са налице значителни промени в начина на живот и навиците на хранене на населението през последните години като делът на месото и млечните продукти, консумирани в развиващите се страни, непрекъснато нараства. В глобален аспект допълнителни фактори са и миграцията, покачването на стандарта на живот, повишената консумация на храна и увеличеното производство на енергия от биогорива.

Защо водата е ключ към обезпечаването на прехраната?

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.

Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.

Непостоянните валежи и сезонните различия в осигуряването на водните ресурси може да предизвика временен недостиг на храна. Наводненията и сушите могат да причинят някои от най-интензивните хранителни извънредни ситуации.

Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Воден отпечатък

Воден отпечатък е общият обем на прясна вода, която се използва за производството на стоки и услуги, потребявани от даден индивид или общност, или произведени от даден бизнес. Използва се за измерване на нашето пряко и непряко водоползване.

Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н. Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Добивът на риба от реки и все по-често от аквакултури допринася около 25% от добива на риба в света, като аквакултурите се превръщат в най-бързо развиващия се сектор за производство на храна: средногодишният добив на риба от аквакултури на глава от населението се е увеличил с една средна ставка от 6,6% на година между 1970 и 2008 година. Рибарството и аквакултурите изискват определено количество и качество на водите в реките, влажни зони, езера и устия на реки и са изключително важни потребители на вода.


Това прави водата изключително важна при отчитане на водния отпечатък при производството на продукти от животински произход.

НЕОБХОДИМАТА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА....?

1. Филийка хляб: 40 литра

2. Чипс: 185 литра

3. Порция маслини: 250 литра

4. Говеждо пържола: 7000 литра

5. Ябълки: 70 литра

6. Чаша чай: 35 литра

7. Домати: 13 литра

8. Чаша портокалов сок: 170 литра

9. Картоф: 25 литра

10. Салата от марули: 13

11. Хамбургер: 2400 литра

12. Чаша мляко: 200 литра

13. Чаша кафе: 140 литра

14. Яйце: 135 литра

15. Чаша вино: 120 литра

16. Чаша бира: 75 литра

17. Портокал: 50 литра

18. Килограм ориз: 4500 литра


Материалът е предоставен от Басейнова Дирекция - гр. Пловдив

Статията е посветена на Световния ден на водата - 22 март

User Feedback

Recommended Comments

Недостиг трябва да има.

Иначе какво ще стане със земята?

Ако в Африка няма глад, колко ще станат африканците?

Link to comment
Share on other sites

Guest Емил от Льонеберя

Posted

Не се притеснявай,

Населението на земята няма само да се увеличава.

Данните в статията са манипулативни.

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...