Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Божественият промисъл

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

На онези, които се страхуваха за утрешния ден и се безпокояха от неизвестността. Учителят казваше:

- Разумната Природа е предвидила нещата. Ние трябва да се ползваме от това, което Бог е създал. Ти си се нахранил добре днес и казваш: "За утре кой ще промисли?" За утре е промислено. Тук има извор, но по-нататък има втори, има трети извор. Което Бог е предвидил, Той го знае, а ние трябва да гледаме как ще се развиват работите.

Няма какво да се безпокоим кога ще дойде пролетта, кога ще изгрее или ще залезе слънцето. Няма какво да се безпокоим какво ще стане. Човек е най-слабото същество, което Господ пази, за да познае то, че има Божи Промисъл.

Ако не е майчината, бащината любов, децата кой ще ги отхрани? При птичките майката, бащата топлят яйцата; после, като се излюпят пиленцата, и двете им носят храна, докато заякнат крилцата им. Кое кара птичките да носят храна на пиленцата? Божественото.

Има нещо, което бди над нас и ни пази. Върху вас бдят всички Същества, които ви любят. Често вие прекъсвате връзката си с Невидимия Свят, с онези Същества, които ви любят, и по този начин разколебавате себе си в Живота.

Ти си в училище. Въздухът, водата, светлината, топлината и студът в Природата са пособия на Великото Училище, в което си поставен. Те са временни пособия. Над тях стои Божественият Дух, който ръководи човека в неговото развитие.

Всеки човек, когото срещнете, е изпратен от Бога да ви помага. Всички препятствия, които срещнете, са условия да ви помага Невидимият Свят. Благодарете на Великите Разумни Същества, които следят за вас като по-малки и по-слаби, и постоянно ви помагат. Ще дойде време, когато всичките ви работи ще бъдат оправени.

Природата употребява разни методи за всеки ученик, но целта е една и съща: да кали човека, за да издържа на всички условия и да се развива. Бог е поставил човека в такива условия, при които да развие особени добродетели. Всяка добродетел се развива при специфични за нея условия: една при по-неблагоприятни, друга - при по-благоприятни.

Който иска да развие Любовта, трябва да вземе последното място в света.

Считайте, че всичко в света е създадено добре. Считайте, че всичко, което ви се случва, съдейства за вашето добро. Това трябва да залегне дълбоко във вашите умове, сърца, души и воля.

Често Провидението праща на човека голямо страдание, за да го избави от друго по-голямо нещастие.

Някои хора проявяват добри дарби в науката, изкуството или в друго направление, а в моралния и духовния живот са изостанали. Това показва, че те изобщо са назад в развитието си. Тогава техните приятели от Невидимия Свят ги стимулират с по-висши дарби, за да ги измъкнат от това низше състояние, в което се намират.

Господ всичко промисли. Мнозина мислят, че са изоставени, че никой не се интересува от тях. Ако те разбираха отношенията, които съществуваха между всички живи Същества, в душата им щеше да цари пълен мир и хармония. Отношенията, вътрешните връзки между Съществата са такива, че и за най-малките е предвидено по една благодат, която да ги тегли нагоре. Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия, за всяко Същество Той е предвидил един план, който хората не знаят. Добре че те не знаят плана, който Бог е определил за всички живи Същества. Те трябва само едно нещо да знаят: всичко, което Бог е намислил, е добро. Какви са Божиите мисли, как ще се реализират - това ще остане тайна за всички времена и епохи.

Бог е предвидил условия за вашето умствено, сърдечно и духовно развитие, но въпреки това е оставил един специфичен кръг на дейност изключително за вас, в който Той никога не се намесва. Когато вие работите в тоя кръг, Той поглежда отдалеч какво правите и веднага след това се оттегля. Това е областта, в която човек е свободен. Вън от този кръг човек не е свободен. Щом излезе от него и влезе в друг, той се усеща вече ограничен.

Човек е същество, изложено на големи опасности. Всеки ден, като ядеш или като вървиш, си изложен на големи опасности. Благодарение, че има Промисъл, която те пази. Ако не беше тази Промисъл, много злини щяха да ни сполетят. Всяко добро в света е направено от Разумни Същества. Никое добро не е направено случайно. Мнозина мислят, че нещата стават произволно. Някой пита: "Кой ще ми помогне?" Има кой да ти помогне.

Че съвпаденията и случайностите не могат да се обяснят, това не значи, че те са произволни. Те са проява на един по-висок свят, но се отразяват и в нашия. Понеже не стават често, наричаме ги случайности; те не вървят по общите закони, познати на всички. Други закони управляват случайностите. Днес мъчно можеш да убедиш човека, че има Божия Промисъл в света.

Има Промисъл в света. В най-големите противоречия пак има закон, който определя какво трябва да стане.

Вие хората сте царски синове. Слънцето изгрява и ви пита всеки ден: "Как сте?". Вятърът вее, водата си тече.

Благодарете, че се разхождате без пари във вселената като екскурзианти. Земята е един голям параход. Сега има около 50-60 комина, върви с бързина 29 километра в секунда. Вие сте недоволни и казвате: "Защо съм в този параход?"

Всеки човек трябва да се уповава само на това, което Бог му е дал, а другите хора да бъдат за него само спомагателни условия. Благословението от Бога може да дойде само по два начина: може да те благослови в началото, а може да те благослови и в края. Човек има толкова благословии, дадени от Бога! На всеки човек е дадено по едно нещо на земята, но като не разбира предназначението му, той страда.

Добрите работи са пред нас. Което сме учили досега, това са детински работи. Тепърва хората ще учат, ще придобиват добродетели, знание и изкуства.

Някой може да каже: "Ако Бог мисли за тебе, ти не трябва да работиш." Не, това е крива философия. Бог ще промисли за мене само когато насадя 200-300 дръвчета. Бог ще промисли за мене когато свърша университета. Бог ще помисли за мене когато работя на лозето и стана опитен лозар. Бог промисля за своите разумни деца, които работят, които мислят добре и го слушат.

Един пътешественик в Африка срещнал лъв в пустинята. Лъвът се готвел да скочи върху него. Тогава чул гласа на майка си: "Имаш кибрит, запали тревата!" Той запалил тревата и се спасил. Майка му била жива. Това е възможно. Висшето съзнание на майката е направило това.

Един човек спял на открито. В това време се приближила до него змия. Имало опасност да го ухапе. Тъкмо тогава една пчела го ужилила, събужда го и той се спасява. Така тя му услужила.

Един човек пътувал. Хващат го разбойници, които обирали богатите пътници. Като го завели при главатаря, той му казал: "За тебе нямаме разпореждане да те оберем." Пуснали го. Значи Бог им казал: "Ще го пуснете!"

За да се реализира едно Божествено желание, всички световни закони рухват.

Един баща, инвалид, имал само една дъщеря и тя заминала за онзи свят. След нейното заминаване много хора започнали да му донасят храна и да се грижат за него.

Един млад момък останал само с един лев и си казал: "Какво да правя само с един лев? Като похарча и него какво да правя?" В това време един просяк идва при момъка и му поисква помощ. Нещо казва на момъка: "Дай му !" И той дава последния си лев. "Дадох го - разправя момъкът - и си казвам: каквото Господ даде. Не се минава много време и един мой приятел, когото не бях виждал от десет години, ме покани на обяд."

Дай лева - от друго място ще дойде спасението.


<i>Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя

Мърчаево - 1944 година

Записал Словото: Боян Боев

Съставител: Борис Николов

Варна ©"Роял-77", 1992 г<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 01.06.2009 г., 10:55 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...