Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Зазоряване

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

- Невидимият Свят е организиран много добре. Сега той подготвя нещо за оправяне на света. Ние сме пред един от великите опити в света. От Невидимия Свят слизат Напредналите Същества. Те идат да изменят условията на Живота. Те ще оправят света. Знаете ли с какви сили разполагат тези Велики Братя! Светлите Същества идат сега, носят Нова Култура.

След тези събития духовното знание ще се приложи на физическото поле. Ще има нужда от работници на Божията нива повече, отколкото всеки друг път.

Светлите Братя са обсадили цялото човечество и са му дали ултиматум. Ако не се подчини на Божественото, те ще започнат да действат.

Напредналите Същества, Силите на Светлината воюват със силите на тъмнината чрез Светлината. Тя е най - силното оръжие. Силите на Светлината са взели надмощие вече над силите на тъмнината. Победата е на страната на доброто.

Сега водим големи сражения. Като свършим пътуването, ще достигнем Обетованата земя, ще седнем под смоковницата и ще си починем.

Причината за неуспехите на миналите култури се дължеше на астралния свят, който не беше още организиран и почистен.

И културата на астралния свят ще се снеме на Земята.

Най-красивият Живот сега иде. Досега вие не сте имали братя и сестри. Братята и сестрите сега ще дойдат. След тези страдания идат велики блага на Земята.

Иде нещо хубаво в света. По-добре е да дойде по-първо лошото, а после хубавото, отколкото обратно.

Противоречията ще продължат докато дойдем до Любовта, която преодолява всичко в света.

Новото Учение не трябва да вдига шум около себе си.

Ние не сме дошли да кореним; пред нас има други, които ще коренят и разработват. А ние ще сеем семената и ще ги отглеждаме тихо и спокойно, докато пораснат.

Вие трябва да се радвате, че живеете в една от най-великите епохи.

В света ще стане следната промяна: докато добрите хора слугуваха на злите, злите бяха господари. Сега ще стане обратното - лошите ще слугуват на добрите. Вие искате лошите хора да ги махнем. Не. Те ще се научат да слугуват на добрите. Сега редът се сменява - Доброто ще господарува, а злото ще слугува, както Доброто досега му е слугувало. Това значи: Доброто ще вземе мястото на злото в ръководството на света.


Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя
Мърчаево - 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов
Варна ©"Роял-77", 1992

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...