Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Закони на материалния и духовния живот

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

Един брат запита:

Учителю, какво ще кажете за тази голяма активност във външния живот?

Учителят отговори:

Човек се изчерпва, уморява се, ако е прекалено активен във външния живот. Днешният век е много активен във външния живот. Там времето е пари. А човек трябва да разпределя времето си така, че да остави само една трета за активност във външния живот, а другото да бъде за задоволяване на нуждите на духа, на ума, на сърцето, на душата.

Как можем да се освободим от отрицателните си състояния?

Третия закон на херметичната философия гласи: "Всичко е трептения."

Трябва да се знае, че добрите, възвишените мисли имат по-голям брой трептения, отколкото лошите, нисшите мисли. Именно този закон ще използвате. Имаш едно отрицателно състояние. Повиши трептенията си и ще се освободиш от него, защото по-силните трептения на възвишените мисли ще надделеят и отстранят отрицателните състояния.

За да бъдеш добър, трябва да бъдеш в съприкосновение с добри хора. За да бъдеш учен, трябва да бъдеш в съприкосновение с учени хора. Такъв е законът. Ако някой мисли, че това може да се постигне по друг начин, той е на крив път. Ако поставите говедаря при условия да живее с разумните хора, ще стане като тях. Ако поставите светията да живее в продължение на много години с разбойници, от него човек не може да стане.

Има ли възможност да се изучава миналото?

В природата всичко се филмира. Турени са плочи и е записано всичко. Когато някой в Невидимия Свят иска да знае какво става в Природата, когато иска да знае каква е била една епоха, туря филма - вижда и слуша. Като се гледа филма на Природата, може да се изучава историята. В бъдеще историята ще се изучава по този начин.

Може ли да се усили възприемчивостта на човека?

За това се иска работа. Човек трябва да облагороди своето грубо естество, за да възприеме деликатните и фини трептения на Природата.

Един атом, който е минал през човешкото тяло, претърпява ли промяна?

Един атом водород, които е минал през животинския и човешкия живот, се различава от друг, който не е минал през тях.

Какво е отношението на Невидимия Свят към физическия?

Има закони за слизане на световете. Астралният свят символично се нарича вода, воден свят. Астралният свят ще слезе надолу и ще стане воден, астрален.

Кои са причините за отслабване на паметта?

Паметта отслабва поради натрупване на стари идеи в ума. Например, хората се страхуват как ще прекарат живота си. Това са стари идеи на деди и прадеди.

Когато се наруши хармонията между мислите и чувствата, паметта отслабва.

Някой човек се проявява: не го спирай в неговата проява. Само насочи вниманието му в друго, по-възвишено направление. Понеже ако го спънеш, това течение ще влезе в тебе. Може да направите опит. Да кажем, че учиш някого да не ревнува, искаш да спънеш неговата ревност. Ревността ще се прояви в тебе.

Защо бялата раса е станала нервна?

От престъпленията, които върши. Човек със своя лош живот става нервен.

Какво е отражението на човешките постъпки в Живота на човечеството?

Каквото стане в голямото, ще стане и в малкото. И каквото стане в малкото, ще стане и в голямото. Това е природен закон. Ти като дадеш някому един лев, друг ще даде другиму десет лева, трети - сто лева, четвърти – един милион лева и т.н.

Като направите нещо, то дава отражение в целия свят. Нашата работа върху изворите ще се отрази и върху събитията в света.

Каквото направиш, хиляди хора ще го направят. Като завъртиш ключ, отде да знаеш, че след тебе няма да тръгнат хиляди хора? И ако хиляди души завъртят ключовете си, след тях ще тръгнат милиони.

Хората са скачени съдове. Тъй че, всеки, който работи върху себе си, с това работи и върху другите. Законът има и друго действие: каквото правиш вън, се отразява и на вътрешния ти живот. Например, изчистваш един извор, почистваш някоя пътечка или някоя местност - нещо подобно ще стане и в света на твоите мисли и чувства. Въз основа на горните закони човек е отговорен пред човечеството за всяка своя постъпка. Не е важно колко голям грях е направил. И малкият грях има такива последствия, както големия. Защото ти си свързан с милиони хора. Като грешиш, ти ги подтикваш към престъпления. Ти си първата кибритена клечка в кутията. Щом се запалиш, след тебе ще се запалят и останалите.

Оставя ли влияние човек в мястото, където е минал?

Минеш през едно място - почувстваш се радостен. През това място е минал някой радостен човек. Минеш през друго място - изпитваш скръб. През това място е минал скръбен човек.

Има места, дето са станали престъпления. Тези престъпления оставят там своите влияния, които дълго време след това се чувстват. Всеки предмет, който е минал през твоите ръце, е получил известно влияние от тебе. Твоят характер е отпечатан върху него. И ако го вземе едно чувствително лице, като пипне предмета, ще опише характера ти и живота ти в картини.

Ти живееш добър живот. Ако един предмет, който ти си употребявал, премине в друг човек, у него ще се появи подтик, по-слаб или по-силен, да живее и той така.

Във връзка с горния закон стои и следното правило: не хвърляй водата, с която си миеш лицето и ръцете си, на нечисто място. Като спазваш това правило, ще имаш едно микроскопическо подобрение.


Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя

Мърчаево - 1944 година

Записал Словото: Боян Боев

Съставител: Борис Николов

Варна ©"Роял-77", 1992 г

 

Дата на първоначално въвеждане: 13.06.2009 г., 13:01 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...