Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Личен бележник на Петър К. Дънов

    Автор: Беинса Дуно

Книгата е първото факсимилно издание на личния бележник на Петър Дънов с разчетен текст и коментар от ст.н.с. д-р Милкана Бошнакова. Основният работен принцип е пълното и точно представяне на оригинала. Бележникът е сред малкото запазени оригинални документи на Учителя. В него той прави записи в продължение на близо осем месеца – от 3 март до 16 октомври 1899 г. По това време, според запазените документални свидетелства, П. Дънов е във Варненско.

Цитат

Блажен е всякой, който слуша и приема поучение от Господа. Блажен е всякой, който испълнява Неговата воля.

Немарението е ужасно зло, което покваря сърдцето. От него се пази, защото всички нещастия в живота си водят началото от неговия извор. Не обръщай внимание на пъклените му съвети.

Не щади душата си кога е време за работа. Не се отвращай от труда. Ума си въспитавай в трудолюбието, а сърдцето си в добродетелта. А волята си в постоянството на любовта.

Не утекчавай душата си с грижите на света. Преди всичко стой бодър, готов да посрещнеш всичките мъчнотии и от тях урок да извлечеш за своя живот.

Не пренебрегвай гласът, който те води и упътва в пътя на живота. Внимавай с пълнотата на сърдцето си и знай, че от него излизат добрите и лоши последствия.

Малките неща за маловажни не ги считай; малките случки за ничтожни не вземай, знай, че от тях много зависи. Малките спънки предвид вземай, те са предпазителни мерки, за да ти внушат сериозност в всичките ти постъпки. В живота си всичко наблюдавай и постепенно изучавай техните взаимни отношения. Не пренебрегвай в живота си най-малкия случай да го оползотвориш в нещо добро или полезно. Знай, че сумата на всички неща зависи от малките обикновени случки в напредъка на твоя живот. Повседневно гледай да извлечеш полза, гдето и да се намираш, каквото и да вършиш. Не стой празен никога, защото празнотата е голямо зло, което зле действува на всичко.

стр. 38-39


Li4en_bel.png
 
Цитат
През 1899г. Петър Дънов е 35 годишен и животът му до тук сякаш е целенасочена подготовка за бъдещата му духовна мисия...

Записите в личния си бележник Петър Дънов прави в 1899 г. -годината, която предхожда първата среща на Веригата и през която кореспонденцията с първите му ученици е вече трайно установена. Изтъкнатата особеност в писмата на Дънов до учениците му е налице и в записките в личния му бележник - началните страници са изпълнени с точни цитати от Библията, а повечето от останалите - с негови лични тълкувания и разсъждения...

Настоящото първо факсимилно самостоятелно издание на личният бележник на Учителя П. К. Дънов се посвещава на 145 години от рождението му. Важна цел на инициаторите е да се съхрани чрез дигитализиране оригиналният документ - макар и правени с мастило, записите в бележника на Петър Дънов са на повече от 100 години и все повече избледняват....

Cm. н.с. д-р Милкана Бошнакова

стр. 9-11

"Може би някои читатели ще свият скептично устни, но на тях трябва да препоръчаме внимателно да изчетат страници на този малък бележник. В тях има много житейска мъдрост и философски поглед върху живота и човешката личност – неща, до които много хора, по-възрастни от 35-годишния Петър Дънов, достигат с отминаването на годините и натрупването на личен опит."


Из "Представяне на книгата "Личен бележник на Петър К. Дънов"

12 май (сряда) 2010 г., 17,00 ч., фоайе на ІІ етаж Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Организатори: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Общество „Бяло братство“

Представяне Бележникът на Учителя - 2 юли в Пловдив


Личен бележник на Петър К. Дънов, Автор: Беинса Дуно,
Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г. ISBN-978-954-744-123-1

съставил подборката от материали: Донка

User Feedback

Recommended Comments


×
×
  • Create New...