Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Светлата
Светлата

Поредицата СЪБОРНО СЛОВО с беседи на Учителя

    Автор: Издателство Бяло Братство

Излезе от печат и последният том ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ 1941–1943 от цикъла СЪБОРНО СЛОВО с беседите на Учителя Петър Дънов.

Поредицата СЪБОРНО СЛОВО включва в хронологичен ред беседите, изнасяни от Учителя в периода 1903-1943 г. във Варна, Велико Търново, София, Витоша и Седемте Рилски езера, систематизирани досега като Рилски беседи и Съборни беседи. В това течение от словото на Учителя се съдържа съкровеното знание за същността на духовната себереализация, еволюцията, ученичеството. Те са врата към навлизане в познанието на петте Божествени принципа – Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел.

"За да получим нещо, трябва да турим в действие ума, сърцето и волята си. Религията има за цел да ни научи как да живеем. Знанието и Мъдростта се добиват последователно чрез усилени умствени занятия." – това са първите записани слова на Учителя от срещата на Веригата във Варна на 11 август 1906 г.

Тридесет и седем години по-късно в последната беседа от цикъла Съборно слово "Добри плодове" на 15 септември 1943 г. на Изгрева завършва:

"Желая ви да станете добри, разумни и справедливи. Желая ви да проявите това, което Бог е вложил у вас. Както от семката на ябълката израства голямо дърво, което дава сладки, вкусни плодове, така и Божественото у вас да се прояви, да възрастне и да даде добри плодове."

gallery_7012_32_401130.jpg

Общият брой на беседите в издадените 11 тома са 507. В тях систематично са подредени в хронологичен ред беседи публикувани в следните сборници:

1. ВЕРИГАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ 1903–1915, съдържащ Протоколите от годишните срещи на Веригата във Варна и Велико Търново.

2. МИРОВАТА ЛЮБОВ 1919–1921

БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, гр. В.Търново,1919

БЕСЕДИ И НАПЪТВАНИЯ, гр. В.Търново 1920

БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, гр. В.Търново,1921

3. НОВИЯТ ЖИВОТ 1922–1924

БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, гр. В. Търново,1922

АЗ СЪМ ИСТИННАТА ЛОЗА, Цикъл беседи, Търново 1922

РАЗУМНИЯТ ЖИВОТ, Обяснения и упътвания от Учителя, гр. В.Търново,1924

ТИХИЯТ ГЛАС Извънредни беседи от Учителя

4. СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН 1925–1926

НАРЯД И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, гр. Търново, 1925

ДВЕ СВЕЩЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ, Съборни беседи от Учителя, гр. Търново,1925

СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН, Съборни беседи от Учителя, гр. София, на Изгрева, 1926

5. ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА 1927-1930

ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА, беседи от Учителя, 1927, София, Изгрев.

ПО БОГА НАПРАВЕНИ, беседи от Учителя, 1929, София, Изгрев.

БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ, беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1930 при Седемте рилски езера.

ДОБРОТО ОРЪЖИЕ, лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло Братство IX година (1929-1930) том III.

6. ЛЮБОВ КЪМ БОГА 1931

ЛЮБОВ КЪМ БОГА, Беседи от Учителя, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1931

НАЙ-ВИСОКОТО МЯСТО, съборни беседи, София, Изгрев, 1931

7. КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ 1932-1934

ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ беседи, държани на Седемте рилски езера, 1932

БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО съборни беседи, София, Изгрев, 1933

ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА беседи, държани на Витоша, Яворови присои, 1934

ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА съборни беседи, София, Изгрев, 1934

8. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА / ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ 1935-1936

ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, беседи, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1935

ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ, съборни беседи, София, Изгрев,1936

9. ЛЪЧИ НА ЖИВОТА 1937–1938

ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, беседи, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1937

ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА, беседи, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1938

10. ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА 1939-1940

ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1939

БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ, Рилски беседи от Учителя държани на Мусала, Седемте езера и София, 1940

11. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ 1941-1943

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, съборни беседи от Учителя, София, 1941

ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Беседи от Учителя държани на Седемте езера и в София, 1941

ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи от Учителя,София, 1943


Издателство Бяло Братство

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Guest
This is now closed for further comments

×
×
  • Create New...