Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Любовта като здравен фактор

    Автор: Боян Боев

Някои мислят, че Любовта е нещо отвлечено, едно отношение между душите, което няма нищо общо с обикновения, видимия живот около нас. Казват, че Любовта е нещо вътрешно, едно възвишено състояние на душата и нищо друго. Но всъщност Любовта има голямо значение както за духовния живот на човека, така и за неговото здравословно състояние. Изобщо, можем да кажем, че Любовта създава, твори всички вътрешни и външни условия на човешкия живот. Любовта носи изобилието. Това е закон. Изобилие във всяко отношение. Някой ще запита: „Това отнася ли се и за материални работи?” - За всичко. Учителят казва така: „Намерете едно село в България, на което всички жители живеят в любов, и вие ще видите какво ще стане с това село. То никога няма да страда от наводнение, суша, градушка, измръзване на посевите. Дъждовете ще падат навреме и всяка година ще има небивало плодородие.” Новият път е път на Любовта. При него изобилието идва във всяко отношение. Който има Любовта, ще бъде даровит и способен в която и област да работи - музика, поезия, математика и пр. Любовта носи изобилна радост, мир, щастие и най-после - изобилие на здраве.

Някой би могъл да зададе следния въпрос: „Вие твърдите, че Любовта е най-здравословният фактор, докажете това.” - Може да се докаже по два начина: опитно или теоретично - научно, философски. Човек трябва да има съзнателно отношение към тези принципи и закони. Ти имаш много познания, чел си много книги по окултизъм, философия и казваш, че си много учен човек. Но, ако ти не си опитал, преживял това знание като вътрешен опит, това знание ти е чуждо, то е книжно знание. Ти приличаш на натоварен кон. Този кон ще се разтовари лесно. Това е само външно знание и в едно друго прераждане ще бъдеш без него. А всяко нещо, което е опитано, то е живо знание, то върви след тебе и през вековете и ще го имаш винаги. Има един закон, който гласи така: „Две души, между които има любов, има съзвучие както между хармоничните тонове.” Следователно Любовта е висш израз на хармонията. Когато ти имаш тази Божествена любов, ти си в хармония не само с този и онзи човек, но с цялата вселена. Щом си в хармония с цялата вселена, тогава между вселената и тебе ще има приток на енергии, които ще се вливат в твоя организъм. Ти ще станеш притегателен център на космични сили от цялата вселена. Тези енергии ще внесат мощен подем, радост, блаженство, мир и хармония, живот и здраве в тебе. Те ще повдигнат здравословното състояние на твоя организъм, ти ще бъдеш здрав. Тази е причината, поради която човекът на Любовта ще има съвършено здраве. Има и друга, още по-мистична причина. При Любовта човек е в хармония не само с цялата вселена, с всички същества, но най-важното - човек е в хармония с Бога. Ако искате да сте в пълна хармония с Бога, станете дете на Любовта. Тогава ще бъдеш в съзвучие с Бога. А щом си в хармония с Бога, тогава всичко, което е в Бога, се прелива в теб. Бог е едничкият извор на живот. Тогава ти по никой начин не можеш да бъдеш болен. Има и други причини, поради които Любовта е здравословен фактор. За да ги разберем, ние трябва да знаем кои са основните причини на болестите. Това е безлюбието, разните тревоги, отрицателните състояния на съзнанието. Днешната тревога е утрешна болест. Днешното отчаяние, страх, гняв, омраза е утрешна болест. Явява се въпрос: Тези отрицателни състояния Любовта има ли ги? - Не. Любовта има това магическо свойство, че изгонва от човека всяко отчаяние, тревоги, смущения, гняв и пр. Любовта внася в човека едно небесно състояние на радост, блаженство. При Любовта се изгонват тези отрицателни състояния и тогава няма причина за болестите. Лекарите казват: „Ами къде останаха микробите? Чумата, холерата не могат ли да заразяват?” Любовта дава един имунитет на човека. Отрицателните състояния предразполагат организма към заболяване, а Любовта му придава имунитет и микробите не могат да го засегнат. Ще дам един пример за обяснение. Вие знаете ли през колко много хора минават микробите на туберкулозата? Защо всички хора не се разболяват? Защото организмът се защищава. Някой човек има любов и след една изневяра той изпитва голямо разочарование, преживява голям сърдечен удар. Ако този човек е мистик, той ще трансформира това състояние и ще го превърне в мир и спокойствие. Но ако не съумее да направи това, гръдната болест е готова. При такова разочарование в любовта гърдите стават разположени към туберкулозата.

Интересен е един друг магичен закон при Любовта. Любовта е здравен фактор не само за любещия, но и за онзи, когото обичат. Значи ти като обичаш, имаш един здравен фактор, но и човекът, предмет на твоята любов, ще бъде здрав. Да кажем, че тази саксия с цвете представлява един човек, когото аз обичам. Аз взимам вода и поливам цветето. Човекът, когото обичаш, представя цвете, което ти поливаш. От тебе излиза една струя на Божествен живот, която се влива в тялото на онзи, когото обичаш. Изобилен живот, здраве любещият влива в лицето, което обича. Затова, ако има болен човек, да се намерят хора, които да го обичат с една небесна, велика любов, която да се приближава по степен до любовта на Христа - той ще оздравее непременно. След като човекът на Любовта направи едно посещение на един болен, последният ще каже: „Не знам защо, но когато дойде този човек, аз се чувствувам по-добре. Главоболието ми минава, температурата спада и пр.” Даже нещо повече. Ако един човек на Любовта, един светия се допре до болния, той ще оздравее. Един светия, един Учител, който представя висш израз на Любовта, може да лекува, както Христос е лекувал хората. Някой ще каже, че Христос е притежавал някаква тайна сила, с която е лекувал хората. Учителят ми е казал, че не с тайни науки, церемониални формули е лекувал Христос. Той имаше изобилна Любов, с която лекуваше хората. Аз питах Учителя коя е силата, с която Христос възкреси Лазаря. Учителят ми каза така: „Когато Христос отиде на гроба и каза на Лазаря да стане, той изпрати една велика Любов към него и тази Любов възкреси Лазаря.” Христос е казал: „Ако вие следвате моя път, и по-големи чудеса ще правите.” Засега нашата любов е още в подрастване и постепенно Христовият Дух ще се вселява в нас. Христос възкреси Лазаря по един косвен начин. Тук има една тънкост. Този процес не е механичен. Любовта, която Христос изпрати към Лазаря, събуди в него Любов към Бога и към всички същества. Любовта ражда любов. Тогава Лазар стана същество на Любовта и тази Любов го възкреси.

Как ще излекувате вашия болен приятел? Ще му кажете да се лекува с храна, вода, въздух и светлина. Да прави дълбоки вдишвания, да се пече на слънце и пр. Това са добри средства. По тези известни начини той нека се лекува, но ако е готов, вие му кажете магическия начин. Ще му кажете така: „Опитай Любовта като най-висш лечебен фактор. Възлюби, и ти ще оздравееш.” Той ще каже: „Аз обичам този, онзи, но пак съм болен.” Кажете му: „Работи, да се издигнеш до висшата степен на Любовта и тогава ще оздравееш.” Най-висшият лечебен фактор за излекуването на всички болести е Любовта. Болният, за да оздравее, трябва да влезе в света на Любовта. Той трябва да приложи методите за развитието на Любовта. Да възлюби отначало десет души и да ги кредитира всеки ден със своите мисли на духовна помощ и любов. Сутрин да се моли за тях, да им изпраща любовта си, вечер - също. Така да продължава известно време със своите мисли и чувства на свещена любов, и той ще оздравее.

Има един друг метод. Учителят го нарича движение в Любовта. Когото срещнеш или за когото помислиш, веднага го възлюби, изпрати към него любовта си. Например срещнеш едно животно - помилвай го, едно цвете - също. Срещнеш Иван - намери в него едно добро, възлюби го, изпрати към него своята любов. Това е движение в любовта. В романа „Сидхарта” от Херман Хесе главният герой Сидхарта (Буда), когато вървял през града, изпращал своята любов към всички същества, на които погледът му се спирал.

Учителят каза веднъж така: „Ако болен от каквато и да е болест за момент почувствува и преживее Любовта на Бога, ще оздравее моментално.” Това е закон. През него ще мине един ток, който ще ремонтира всичките му органи моментално. Той говореше, че Любовта наистина носи изобилен живот и може да се докаже опитно. Също, всеки може да изпита закона и върху себе си. Издигни любовта си до голяма висота и тогава опитно ще провериш любовта като здравен фактор. Можеш да направиш опит и с растенията. Ако едно растение не дава плод, ти можеш да проявиш любовни грижи към него, и то ще даде изобилен плод.

В епохата на шестата раса няма да има затвори, съдилища, казарми, болници, болни хора няма да има. Болестите ще изчезнат. Шестата раса ще бъде раса на Любов. При Любовта невъзможна е болестта. Човекът, когото обичаш, е обект на твоята обич не като личност, ти обичаш неговата възвишена Божествена душа.

Ние много пъти се молим за някои болни хора, даже правим колективни молитви за тяхното оздравяване. Ако нашата молитва за някой болен, или за каквото и да е, не е придружена с любов, няма да има резултат. В момента, когато се молиш за някой човек, ти трябва да го обичаш. Тогава твоята молитва ще бъде силна. За да има резултат, твоята молитва трябва да има две неща - вяра и любов. Учителят дава обяснение какво значи да имаме вяра и любов. Когато ти се молиш, все едно, че пращаш заявление до Бога, ти поставяш твоето заявление в една колесница, която има две колела. Едното колело е Вярата, а другото Любовта. Затова, когато се молиш за някой човек, трябва да му изпратиш едновременно и една велика любов. Защо непременно молитвата трябва да се изпълни с Любов? Защото Бог е Любов. Ти, като обичаш, тогава Бог присъствува в тебе и Бог, Който чрез теб се проявява, изцелява болния човек.

13.12.1947 г., Изгрев


<i>из "Доброто разположение", Лекции по теми из Словото на Учителя

Резюмета от четири разговора с Учителя;Издателство Бяло Братство,

София 2002г.,ISBN 954-744-026-8<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 13.06.2008 г., 09:49 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...