Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Често ползване на антибиотици. Нова резистентност към противомикробните средства

Безотговорната употреба на антибиотици е ускорила и разпространила бактерии, които са резистентни на антибиотично лечение. Това се отнася както за бактериите, които са отговорни за инфекциите, както в обществените групи и болничните заведения, така и в други области като храни и околна среда.

От 1998 г. резистентността към антимикробните средства се смята за сериозна заплаха за човешкото здраве в Европейския съюз.

През 2001, Съветът на Европейската Общност публикува препоръки за предпазливо и разумно използване на противомикробни средства в хуманната медицина (2002/77/EC), изисквайки от страните-членки да очертаят стратегия и да предприемат мерки, за да осигурят правилното използване на противомикробните средства и превенция срещу разпространението на устойчивите на противомикробни средства бактерии.

Важността на това, че в Европейския съюз е съществува противомикробна резистентност, наскоро беше подчертано в Council Conclusions on Antimicrobial Resistance приет в Люксенбург на 10 юни 2008.

На 18 ноември 2008 г. е отбелязан Първият европейски ден на антибиотично съзнание, който е резултат от проведените срещи на Центровете за резистентност на противомикробните средства и публикацията за “Мерки, които да лимитират разпространението на инфекцията от Clostridium difficile. Основната цел на този ден е да се обърне внимание на широката публика върху опасността от антибиотична резистентност.

Вътреболнични инфекции

Свързаните със здравеопазването инфекции, често разглеждани като нозокомиални инфекции, не са ограничени само в болниците и могат да засегнат пациенти в други области на здравни грижи като например старчески домове. Остаряването на населението, нарастването на обществените изисквания и напредъкът в медицинското лечение – всички те допринасят тези инфекции станат важен въпрос за Европейския съюз.

Като допълнение, нарастващата мобилност на населението и свободата да търсят медицинско лечение извън страната, в която живеят, означава, че тези инфекции не са ограничени вече от националните граници и могат бързо да се разпространят и в другите страни. Пример за това напоследък е разпространението на Clostridium difficile PCR серотип 027 в Европа.

През декември 2005 Комисията започна Обществена консултация върху стратегиите за увеличаване на сигурността на пациентите чрез превенция и контрол на свързаните със здравните грижи инфекции. Тази консултация ще завърши с предложение към Съвета за Препоръки за подобряване на сигурността на пациентите чрез превенция и контрол на свързаните със здравните грижи инфекции.

Друг аспект е опасността от възникване на напълно или почти напълно резистентни бактерии в Европа. Последната година изследване на Souli et al показва, че половината от лекарите в интензивни отделения са видели поне един пациент инфектиран с такива бактерии и около една пета от тях са имали три или повече подобни пациенти за последните шест месеца. Необходими са изследвания, които да оценят разпространението на напълно или почти напълно резистентните бактерии в Европа и да определят рисковите фактори за колонизиране и инфектиране с тях.

Антибиотична резистентност е тема и на животинските инфекции, храните, животните, използвани за храни, домашни любимци и селскостопански продукти.

Резистентността към антибиотици е движеща се цел. В Европа се засилва вниманието върху отговорното използване на антибиотици и предпазването и контрола върху резистентни към антибиотици бактерии и свързаните с тях вътреболнични инфекции. Отговорното използване на антибиотиците може да помогне да се спре развитието на резистентни бактерии и да запази антибиотиците ефективни, за да могат да бъдат използвани и за следващите поколения.


По материали от чуждестранния печат
Статията е предоставена от Българско Хомеопатично Общество

Дата на първоначално въвеждане: 06.01.2010 г., 21:34 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...