Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ани
Ани

Има ли Господ в света?

    Автор: Беинса Дуно

Един богат светски човек отишъл при един виден философ и го запитал:

- Има ли Господ в света или няма?

Философът отговорил:

- След половин час ще ти дам отговор.

В това време философът отишъл при един апаш и му казал:

- Ще влезеш в тази стая, ще видиш един богат човек и ще го обереш по всички правила на твоето изкуство.

Апашът влязъл в стаята, обискирал богаташа, взел парите и часовника му. Съблякъл дрехите му и като го оставил по долни дрехи, тръгнал да си отива. Ужасен, изплашен, богаташът почнал да вика:

- Господи, помогни ми!

В този момент философът влязъл в стаята и се обърнал към апаша с думите:

- Стой, върни всичко на този човек!

Апашът изпълнил заповедта му. След това философът казал на богатия:

- Господ е Този, Който те освобождава от ръцете на апаша, Който ти Дава благата на живота и Който връща всичко, което ти е отнето. Търсиш ли Бога вън от това, никъде не можеш Да Го намериш. Търси Го в положителното, а не в отрицателното на живота.


<i>Из книгата: Молитвата – връзка с Невидимия Свят

http://www.beinsadouno.com/books.php?id=64<br ><br >Дата на първоначално въвеждане: 22.10.2008 г., 19:40 ч.</i>

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...