Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Кадията и дяволското гърне

    Автор: Беинса Дуно

Един турски кадия разглеждал делото на един богат турчин. Преди да се произнесе и издаде присъдата, турчинът посетил кадията и изказал следната молба:

- Господин кадия, ще ти дам сто лири и гърне с чисто, хубава масло, ако отсъдиш делото правилно.

Кадията издал присъдата в полза на турчина. За да изкаже благодарността си, турчинът му занесъл обещаните сто лири и гърне с масло.

Кадията благодарил и, след сбогуването си с турчина, решил да опита маслото, дали е хубаво. Като бръкнал с ръката си в гърнето, то останал крайно изненадан. Само горният пласт било масло, а в средата на гърнето имало говежди нечистотии. Силно разгневен, той изпратил слугата да повика турчина.

Последният застанал спокойно пред кадията и го запитал:

- Какво искате от мене?

– Как не те беше срам, да напълниш гърнето с нечистотии? Като бръкнах вътре, изцапах ръцете си.

– Ти отдавна ги изцапа. Още като издаваше присъдата, ти бръкна в гърнето и изцапа пръстите си.

 

И тъй, помнете, че дяволското гърне, в което често бъркате, е пълно с нечистотии.

– Има ли дяволи между хората?

– Има, те са духове, въплътени в човешка форма. Те са хубаво облечени, заемат различни служби в обществото.

– Как се познава дяволът?

– Много лесно. Достатъчно е да бръкнеш в гърнето му, за да разбереш, с кого си имаш работа. Отгоре в гърнето има нещо сладко, но вътре е пълно с нечистотии. Тази е диагнозата, по която познавате присъствието на дявола. Една от великите науки на живота се заключава в правилното хранене. И в миналото, и днес, човек се храни с нечиста храна.

– Възможно ли е това?

– Възможно е. Всяка клетка има стомах, черва, както и цялото животно. Щом е така, тя отделя нечистотии. Понеже човек се храни с растения и животни, следователно, той възприема нечистотиите на самите клетки. Мислите, чувствата и постъпките на хората също биват чисти и нечисти. За да се уверим в това, достатъчно е да бръкнем само с два пръста в някои от техните гърнета. Щом извадим пръстите си навън, ще разберем, какво носят те за цялото човечество.

– Може ли човек да се освободи от нечистотиите на физическия и духовния свят?

– Може, но той трябва да се преобрази, да стане кротък и смирен.

Arabischer_Maler_um_1335_002.jpg


Моето иго Неделна Беседа от Учителя, държана на 9 март 1919 г. – София.

Великите условия на живота (1919)

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...