Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Как ще посрещнете Христа?

    Автор: Беинса Дуно

Туй е в първата епоха, през време на римската империя, в едно царство в Мала Азия, някой светия се е подвизавал: 20 години живял като отшелник, самотен. Искал да има някое видение: да му се изяви Христос. Хората отивали при него, Христос не се явявал. Молил се той:

„Господи, яви ми се или по един, или по друг начин, искам да те видя“.

Молил се, плакал; молил се, плакал. И така в плача си се върнал в колибата си и казал:

„Работих 20 години, и Христос не ми се яви“.

Но вечерта – към залязване, идва една мома.

Ха – ще кажете вие, – виждаме вече мисълта ви – пак една мома.“ Мома е, но вие не знаете каква мома, „Христос ще му се изяви“. Нали?

Приближава се отдалече, вижда този светия, че иде една женска фигура, че се приближава една жена:

„Ей, Господи, това ли намери да ми пратиш?“

Но като се приближила фигурата, той вижда, че лицето ѝ е само скули, тя страдала от проказа. В него се явява едно колебание: да я приеме ли, или не. Ако беше красива, хубава, стройна, с ония хубави очи – изкушение щеше да бъде – дяволът ще дойде.

Ще кажете: „Светия и хубава мома на едно място, в една стая да живеят, втасахме я!“ А с тази прокажена мома Господ го изпитва. Той може да се зарази. Какво ще кажат хората?

Но той казва на себе си: „Тази моя сестра, ще я приема“.

– „Ела, сестро, при мене.“

Взима я той, прегръща я, целува я, въвежда я в колибата си, стопля бърже вода, измива ѝ краката, нагощава я, нахранва я добре, отстъпва ѝ леглото си и цяла нощ бдял и плакал над нея и си казвал: „Какви мъчнотии е имала тя“. На сутринта, като погледнал на нея, видял Христа в тази мома, и моментално тя се изгубила.

Сега Христос ще ви се яви в една отрупана със скули мома. Вие искате да видите Христа с корона и скиптър, с ангели. Но тогава сърцето ви ще тупа от страх, и за Любов няма да мислите. Някои от вас ще мислите: да се скрие в някой курник. Щом дойде Христос, тогава пермутации ще има. Всичко туй ще бъде разгорявано, къщите разхвърляни. Как ще посрещнете Христа? Той като дойде, всичко, целият свят ще се обърне с главата надолу.


Ненаписаните закони - Неделна Беседа, държана на 6 ноември 1921 г. в София.

Дънов, Петър Константинов.
Братя и сестри на Христа.
Сила и Живот. Четвърта серия.
Първо фототипно издание.
София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000.
317 с. ISBN 954-9589-50-1.

Дата на първоначално въвеждане: 04.02.2010 г., 20:58 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...