Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Изворът

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

Недалеч от селото имаше минерален извор. Водите му тъй си течаха на свобода в самата местност. Изворът беше обилен, водата му малко топла, мека, приятна на вкус. Учителят я намираше превъзходна, пиеше само от нея и я препоръчваше на всички. Около извора, на стръмните склонове, обрасли с млада дъбрава, имаше поляни. Тук често идвахме с Учителя. Природата беше скромна, приветлива. Тревичките си растяха, листата на дърветата се разпущаха, цветенцата се подаваха всяко на своето време. Птичките пееха. Животът пулсираше със своя отмерен и здрав ритъм.

Мисълта на Учителя беше превод от Великата книга на Природата. В нея се чувстваше същият вечен ритъм на Единния живот:

- Това, което радва човека, е Бог. Всяко нещо, което ти дава вдъхновение , е Бог.

Това, от което възприемаш в даден случай живот, каквото и да е насърчение, каквато и да е сила – това е Бог, там Бог присъства.

Само между две разумни същества може да се образува разумна, велика мисъл. Това е закон.

Нужно е да имаме връзка с Бога, за да се прояви разумната мисъл в нас. Всички мисли, които текат в ума, всички чувства и желания, които текат в сърцето, идат все от Великия Извор. Този извор е душата. Изворът на душата се пои от един по-велик Извор. Това е Божият Дух. Изворът на Божия Дух се пои от още по-велик Извор – от Абсолютния Незнаен Дух на Битието.

Всяка мисъл, която носи на човешката душа соковете на Любовта, иде от Бога. Всяка мисъл, която носи светлината на Мъдростта, иде от Бога. Всяка мисъл, която носи на човешката душа свободата на Истината, иде от Бога.Всяко нещо, което не иде от Бога, носи в себе си отрова и смърт. Затова всеки човек, който не възприеме Божиите мисли, приема отрова и смърт. Чрез всичките ангели, чрез всичките напреднали Същества се проявява любовта на Бога, само че в разни степени. Значи Любовта иде от едно място, от един център.Ако искате да отидете при Любовта, трябва да отидете при Вечния Извор – Бога. Вън от Бога не можем да познаем Любовта.

Ти си една врата, през която Бог влиза, за да те научи как да обичаш. Само той ще ти покаже как да обичаш. Остави да те учи само един. Казано е в Писанието: „Бог ни е Учител”. Който се учи от Господа ще се облече в най-красивата си дреха.

Който е съгласен с Божествения принцип, животът му е поезия, музика, песен. Той е смел, решителен и с благородни, възвишени чувства. Като се отклони от този принцип, човек става подозрителен, във всичко се съмнява, страхува се за живота си, безпокои се, че идат старини, че няма средства, че не е осигурен и т.н.

Обръщайте внимание на малките подтици, на малките мисли и чувства, които се явяват у вас – в тях е Бог.

Къде е Бог? Бог е там, дето има Любов, Мъдрост, Истина, Живот, Знание и Свобода. Единственото нещо, което ни причинява най-хубавото преживяване на духа, което ни освежава и повдига, това е Неговото присъствие.

Някой казва: „Бог да оправи света.” Веднъж Бог е писал в сърцата на хората. Той вече е оправил света. Остава да се прояви това, което е написал в човека.


Изворът на Доброто
Последни слова на Учителя
Мърчаево - 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов
Варна ©"Роял-77", 1992

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...