Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Пътят на постиженията

    Автор: Боян Боев, Борис Николов (съставители)

Учителят каза:

- Влез в една стая и направи един малък опит: затвори прозореца, затвори капаците му и остани на тъмно. След това отвори прозореца и пак го затвори. И виж какви са условията при тъмнината и какви при светлината. Когато прозорците са отворени, това е животът на Любовта. Когато са затворени - това е безлюбието. Извън Любовта нещата изгубват своята сила и цена. Ангелите, които се отказаха от Любовта, изгубиха голяма част от това, което имаха и паднаха. Най - първо са били силни, но после се явява един ангел, свързва ги с вериги и ги туря в бездната. Изгубиха силата си. Съблазнителните неща наричам плъзгава почва - слизаш, понеже няма къде да се хванеш.

Обича ли човек, трябва да знае, че се намира под оковите на най-умни и Възвишени Същества. Те го наблюдават и следят как проявява Любовта си. Да любиш, това значи да извършиш свещен акт не пред подобните си, а пред Възвишения Свят. От това как ще извършиш този акт, зависи Божието благословение. Бог простира ръцете си към онези, които проявяват правилно Любовта.

Любовта организира духовното тяло на човека. Чрез Любовта и материята се преобразува. Силите вземат друго направление и започват да изграждат духовното тяло, в което човек ще живее в бъдеще. Чрез Любовта се извикват към действие творческите Сили, които градят. Ето защо, всички добри, святи хора преживяват такива състояния, каквито обикновеният човек не може да си представи. Те минават през големи вътрешни страдания, за да се подготвят за това.

Любовта изглежда най-малката сила, но тя е най-великата Сила в света. Тя е лост на всичко. Парите и силата на нея слугуват. Сега излизаме от света на закона и на парите и влизаме в областта на Любовта.

Любовта е храна за душата. Тя е вътрешно ядене, с което хората живеят. Що е Любов? Това, което внася постоянно Живот в душите ви.

Ако дам някому пари или му направя нещо, ако му дам прием в дома си, това доказателство ли е за любовта ми към него? Не. Днес му дадеш пари, приемеш го добре вкъщи, правиш големи жертви за него, но утре не искаш да знаеш за него.

В Божествената Любов, обаче, има нещо велико, което постоянно гради. Тя дава необходимите условия за развитие на душата. Слънчевата светлина и топлина дават подтик на растението да расте. Така действа Любовта за растежа на човешката душа. Когато дойдат добрите условия, цветята поникват. Не че тогава се посаждат. Те са посадени. Любовта дава условията, за да се проявят нашите възможности.

Любовта побеждава смъртта. Хората умират поради това, че Божественият Живот не се е вселил в тях. Който живее в закона на Любовта, всеки ден придобива Живот.

Един закон гласи: човек, който не обича, Божествените токове не могат да минат през него и той изсъхва, изгубва живота си.

Да обичаш човека - това значи, той да расте и да се развива под твоята обич. Също и ти растеш и се развиваш.

Някой казва: „Защо трябва да обичам?” За да растеш, за да се проявиш, за да се пробуди съзнанието ти и да разбереш защо си дошъл на този свят. Божествената Любов няма нищо общо с обикновените човешки чувства и разположения. Тя се познава по това: като се докосне до глупавия, прави го умен и мъдър. Като се докосне до мъртвия, той възкръсва и оживява. Като се докосне до прокажения - оздравява. Като се докосне до обезсърчения, обезсърчението изчезва.

Всички знания на човечеството, събирани от 8000 години насам, не могат да се сравнят с най-малката проява на Божествената Любов. Следователно има още много да учите.

В тази Любов няма отчаяния, няма болести, няма тъмнина. В нея всякакви разправии изчезват. Тя урежда всички спорове и недоразумения. Ако това не става, не казвай, че живееш в Любовта.

В закона на Любовта няма изключения. Започнеш ли една работа с Любов, тя непременно ще има успех. Светът може да се обърне с главата надолу, но тази работа ще се изпълни благополучно.

На болния казвам: „Приеми Любовта, за болестите не мисли! Тя е Сила, която може да те излекува.” Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията на човешкия организъм и го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите.

Когато човек се демагнетизира, губи жизнената си сила и лесно се разболява. При всяко демагнетизиране става пропукване в етерния двойник, откъдето изтича голяма част от жизнената сила. Когато това пропукване се запуши, човек оздравява.

От Любовта излиза сила, която служи като мазилка, с нея се запушва и най-малкото пропукване на нервната система.

Дойде един приятел и ме попита: „Какво да правя с болната си сестра? Как да я лекувам?” Казах му: „Ако сестра ти приложи Божествената Любов, ще се излекува.”

Като работите с Любовта при болести, в първо време ще забележите известно подобрение, което ще се смени с влошаване, после ще дойде по-голямо подобрение и след това по-малко влошаване. Така ще се сменят състоянията, докато се дойде до здравословното състояние.

Ако някой е неврастеник, това показва, че има малко Любов. Ако го боли стомахът, главата, гърдите - малко Любов има.

Който има слабо здраве, да обича!

Правете опити в това отношение, за да се уверите в истинността на закона. Ако страдате от ревматизъм, треска или друга болест, проявете Божествената Любов и в скоро време здравето ви ще се подобри. Колкото по-скоро оздравеете, толкова по-правилно сте проявил и Любовта.

Ако болен се докосне до човек, посетен от Божествената Сила, ще оздравее.

Смъртта показва, че хората не са разрешили въпроса за Живота, не са го намерили още.

Някой казва, че не му се живее. Че ти още не си живял! Досега си се мъчил, занапред ще живееш.


Изворът на Доброто - Последни слова на Учителя
Мърчаево - 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов
Варна ©"Роял-77", 1992 г.

Дата на първоначално въвеждане: 11.06.2009 г., 22:18 ч.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...