Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Донка
Донка

Хармония в груповата работа

    Автор: Хари Салман

Резюме на две беседи, изнесени на Рила през август 2004 г.

Когато желаем да работим за създаването на новата култура на братството и любовта, не е достатъчно само да имаме добри намерения. Истинската подготовка за новата култура се състои в развитието на групово съзнание. Такова съзнание развиваме чрез взаимоотношенията си с другите и като вземаме участие в групова работа.

При развиването на групово съзнание всички ние сме участници в учебен процес, в който трябва да постигнем внимателно изразяване на емоциите си, разумна преценка, ясен и обективен поглед върху действителността и основна способност да забелязваме присъствието на духовни същества в групите и помежду ни. Първите три качества – чистота на чувствата, разумност и обективност – са част от постепенния процес, който нашата душа изминава, учейки се да изразява себе си в живота. Тяхното развиване се извършва през различни периоди на нашия живот. Четвъртата способност – да различаваме какви същества са привлечени от нашето социално поведение – има връзка с духовните способности.

Дори хора, които нямат ясновидски способности, могат да усетят как хармонията и конфликтът създават различна атмосфера. Хармонията между хората привлича светли духовни същества, докато конфликтите дават храна на отрицателни същества. Добрите, светлите същества искат да ни вдъхновяват, но ни оставят свободни, за разлика от тъмните същества, които ни обсебват и ни правят свои инструменти. Всички ние сме отговорни за това какъв вид същества присъстват в нашата групова работа и в социалните ни дейности.

Тук можем да направим едно важно наблюдение: конфликтите произтичат от несъзнателни сили, ние не трябва да правим никакви усилия те да се проявят, докато хармонията не се появява автоматично – тя трябва да бъде постигната в резултат на съзнателно усилие.

Може да има множество причини за конфликт. Обикновено те са следствие от отрицателни емоции и неспособност да останем разумни и обективни. Проблемът не е в наличието на емоции, а в емоциите, които са заредени с отрицателна енергия и нараняват другите. Конфликтите могат да възникнат вследствие егоистичните интереси на индивидите, но понякога имат много по-дълбоки корени в миналите животи. В тези случаи проблемни ситуации от минали животи се проявяват отново, за да бъдат разрешени и усложняват живота на участниците в тях. Специално в духовните групи такива конфликти карат хората да забравят, че са заедно в името на духовни цели. Общо взето ние само в малка степен осъзнаваме всички видове подсъзнателни фактори, които действат във взаимоотношенията ни и в груповия и социален живот. Те хвърлят тъмни сенки (както ги нарича швейцарският психотерапевт Карл Густав Юнг) в живота ни.

Тези подсъзнателни фактори са полето, в което работят така наречените “двойници”. Това са тъмни духовни същества, които могат да предопределят държанието ни и имат интерес от отрицателните емоции, отвлечените мисли, субективността и изобщо от конфликтите, защото всичко това в буквален смисъл е храна за тях, благодарение на която растат и живеят. Всеки от нас има по-голяма или по-малка колекция от такива същества около или в себе си. Те искат храна и използват всяка възможност, за да повлияят поведението ни. Това става по-лесно, когато сме уморени, когато самосъзнанието ни не е достатъчно будно, когато сме в екстремни ситуации или при трудни условия, например на планина.

Нашето държание в по-голямата си част е определено от подсъзнанието и често резултатите не са блестящи. Много аспекти от поведението ни са предопределени от личната ни история, от възпитанието ни, от обкръжението ни. Някои от тях са типични за семейството ни, за нашата област или нация. Българите имат общи черти в поведението си, за които често не си дават сметка. Освен когато са в чужбина и срещат хора с други национални черти, проявявани също несъзнателно. Така те могат да открият черти на своя национален двойник, но и част от своя национален дух. Общо взето българите са развили практични начини да се справят с проблемите и конфликтите си.

Други аспекти от подсъзнателно определеното ни държание са рeзултат на навици, които сме развили лично или са присъщи на групата, към която принадлежим. В последния случай можем да говорим за групов двойник, например ако групата има навик да се държи агресивно, когато е обект на критика, или да угодничи на лидерите. Такива форми на групово поведение са обикновено следствие от слабостта на груповия лидер.

Добре известно е как могат да бъдат провокирани към изява подсъзнателните мотиви при индивида или при групи хора, например как с помощта на медиите да се всява страх у населението. Но не винаги знаем достатъчно добре начините как да пробудим в съзнанието силите на хармонизацията. Хармонията в социалния живот и в групите е винаги продукт на съзнателно усилие. Първата стъпка може да бъде да се молим заедно, да пеем заедно, да започваме груповата работа с изричане на формула. Това са начини да поканим светлите духовни същества да обиколят групата. Заедно с тези същества идва и индивидуалният процес на учене как да създаваме хармония чрез възпитание на емоциите, разумността и обективността си. Трябва освен това да си даваме сметка за подсъзнателните елементи в нашето поведение и за динамиката на груповата дейност, а също и да разбираме механизмите, чрез които личните и групови двойници биват провокирани да действат.

Социалният учебен процес може да започне, когато групата реши да се обърне назад към по-особените периоди от работата си, така както всеки индивид може да развие добрия навик да прави равносметка в края на всеки ден. Такова обобщение ще направи видими добрите намерения на всеки от членовете на групата и причините за проблемите и конфликтите. Много съществена опитност при такава обща равносметка е, че започваме да разбираме защо определено лице се държи по определен начин. Друг урок е, че не можем да променим хората – можем да променим само себе си. Ние всички имаме своите несъвършенства и любящото ни разбиране на другите ще предизвика и у тях същото разбиране на нашите слабости. Позитивният и конструктивен критицизъм има съвсем различен ефект от деструктивното отрицание. Само съзнателното преживяване на силата на любовта отваря вратите към създаването на все-по голяма хармония.


сп. Житно зърно - бр.16, 2005
С благодарност към екипа на списанието!

сп. Житно зърно - бр.16, 2005

Хари Салман (род. 1953 г.) е холандски философ на културата и социолог с дълбок интерес към историята на Европа. От 1971 г. пътуванията му го отвеждат до почти всички европейски страни. Той е направил задълбочени изследвания на културната и социална история на бивша Югославия, Полша, Чешката република, Русия и България. Говори български, хърватски, чешки, руски и сръбски, както и седем западноевропейски езика. Защитил е докторат по философия на образованието в Пражкия университет в Чешката Република.

Преподавал е в Лайденския университет и в Института за социални изследвания в Хага, Холандия, и е работил като хоноруван преподавател в Пражкия университет (1990-2000). От 1993 г. е хоноруван преподавател в Университета по професионално образование в Лайден. Изнасял е лекции и е водил семинари по целия свят. Настоящите му изследвания са съсредоточени върху духовната история и социалните условия за развитието на нова духовна култура.

Европа. Континент с глобална мисия. Илюстрована духовна биография на Европа

Изцелението на Европа

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...